Lege Artis Medicinae - 1994;4(06)

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Diagnosztikus lehetőségek az embrió implantációja előtt

SZTANYIK László, URBANCSEK János, BÁRÁNDY Zsolt, TÓTH-PÁL Ernő, PAPP Zoltán

Az orvostudomány régi törekvése, hogy meg előzze a károsodott, beteg magzatok világra jöttét. A praenatalis diagnosztika, a mai szülészet egyik legfontosabb területe az utóbbi egy-két évtizedben sokat fejlődött, és hatékonyan működött. A molekuláris biológia, a genetika és az asszisztált reprodukció terén történő rohamos fejlődés lehetővé tette egy új fejezet, a preimplantációs genetikai diagnosztika létrejöttét. Preimplantációs genetikai diagnosztikán a beágyazódás előtt álló preembrió... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

A prostatarák hormonterápiájának egyes kérdései

ROMICS Imre

A szerző körvonalazza mindazokat a terápiás eljárásokat, amelyeket ma Magyarországon a prostatarák kezelésére alkalmaznak, és össze foglalja a daganat egyes stádiumaiban ma ajánlott és helyesnek tartott eljárásokat. Három, eltérő módon kezelt betegcsoport kezelési alternatíváit tárgyalja. Irodalmi adatok alapján bizonyítja, hogy a TUR-ral eltávolított szövet vizsgálata során incidentálisan talált prostatarák hormonális kezelésének előnye van a „wait and see"-vel szemben, mert csökken a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Veseátültetés utáni polyglobulia kezelése enalaprillal

JÁRAY Jenő, HEMANGSHU Podder, HÍDVÉGI Márta, REMPORT Ádám, PERNER Ferenc

A polyglobulia a veseátültetés nem ritka szövődménye. Az utóbbi időben több közlemény számolt be az ACE-inhibitorok kedvező hatásáról polyglobuliában. A szerzők 325 veseátültetésben részesült betege közül 52 betegnél (16%) alakult ki polyglobulia átlagosan 19,5 hónappal (2,5–44,2 hó) a műtét után. 48 betegnek – testsúlytól függetlenül – napi 5 mg enalaprilt adtak peros a polyglobulia kezelése céljából. Közülük 2 beteget allergiás bőrelváltozások, illetve 10 beteget rendszertelen gyógyszerszedés... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

IgE-lambda monoklonális gammopathia és amyloidosis

JÁKÓ János, KASZÁS Ilona, GESZTESI Tamás

Az IgE-plasmocytoma rendkívül ritka betegség. A világirodalomban mint egy 38 esetet írtak le. A szerzők IgE monoklonális gammopathiával járó 5 hónap alatt halálhoz vezető primer amyloidosis esetét mutatják be, amely az első IgE monoklonális gammopathia hazánkban. A diagnózist a koncentrált vizelet immunokémiai analízise igazolta. Az amyloidosist szövettani vizsgálatokkal bizonyították. Az IgE myelomák kevés száma ellenére annak sok arcúsága feltűnő, mint ahogy jelen esetben is klinikailag az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Hírek

Az I. nemzeti AIDS konferencia; Gyógyszergyártás nemzetközi kooperációval; A turbuhaler Magyarországon; Markusovszky emlékérem a kamara elnökének; A Magyar pszichiátriai társaság IV. vándorgyűlése; Astra ösztöndíj gasztroenterológusok részére

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

A családi állapot szerepe az idő előtti halandóság alakulásában

HAJDÚ Vargáné Piroska, BOJÁN Ferenc

A szerzők a magyar, 30–64 éves lakosság két évtizedet (1970–1990) felölelő halálozási adatai alapján elemezték a házas és nem házas férfiak és nők halandósági viszonyait. Megállapították, hogy függetlenül a mortalitási szint időbeni alakulásától, a házasok halandósága a legalacsonyabb. A fiatalabb – 30–49 éves –, nem házas korosztályok háza sokkal szembeni halandósági relatív kockázata a férfiak és a nők esetében is nagyobb, mint 50–59 éves korban. Az özvegy és elvált férfiak halandósági... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Intraoperatív transoesophagealis echokardiográfia

NAGY András, LENGYEL Mária, TEMESVÁRI András

A szerzők az intraoperatív transoesophagealis echokardiográfia értékét vizsgálták a preoperatív diagnózis kiegészítésben és a műtéti eredmény lemérésében. A 37 szívműtét kapcsán végzett vizsgálatok nagyobbik részére (26 esetben) mitralisbillentyű-műtétek, illetve reoperációk, két esetben viszont aorta billentyű-plasztika miatt került sor. Ezek előre tervezett vizsgálatok voltak a műtéti eredmény közvetlen lemérésére. Négy esetben szintén tervezetten került sor a vizsgálatra a preoperatív... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Familiáris emlőrák

D. G. R. Evans, I. S. Fentiman, M. McPherson, D. Asbury, B. A. J. Ponder, A Howell

Ma már egyértelműen bizonyított, hogy az emlő rákok kis hányada, talán 4-5%-a, nagy penetranciájú domináns géneknek tulajdonítható (1-4). Az emlőrák kérdését manapság övező publicitás, az országos szűrőprogram (5) és a megelőzéssel kapcsolatos kísérletek egyre inkább ráterelték az érin tett családok figyelmét a betegségre. Ez magával hozta a kockázati tényezőkre és a velük kapcsolatos teendőkre vonatkozó tanácsadás igényét. A nők nemcsak a saját, hanem a lánygyermekre vonatkozó kockázatról is... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Az egészségnevelési tevékenység informatikai modellálásának lehetőségei

ARGAY László

Közösségi diagnózis, modellkísérletek, csapatmunka, és informatikai hálózat

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Kilenc hónap szakellátás teljesítményének alakulása

DEMES Istvánné

A fekvő- és járóbeteg-szakellátás 1994 márciusában az előző nyolc hónap átlagához és a bázishoz viszonyítva is kiemelkedő teljesítményadatokat szolgáltatott. A március havi adatok alapján egyértelműen látható az eset szám, a súlyszám, illetve a krónikus ápolási napok számának emelkedése. Az extrém teljesítményt elszámoló intézmények adatszolgáltatását a Megyei Igazgatóságok ellenőrző főorvosai a helyszínen áttekintik.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Brit derék - magyar derék

BÁLINT Géza

Nagyon jó, hogy a British Medical Journal számos cikke magyarul is olvasható. Remek, hogy egyes cikkeket a LAM is átvesz. Így a lap ez évi februári számában olvashattuk. A. Frank, brit reumatológus és rehabilitációs szakember kitűnő összefoglalását a derékfájásról. Rendkívül fontosnak tartom ezt a cikket, hisz egészségügyi szervezőink, köz egészségügyi és biztosítási szakembereink figyelmét ráirányíthatja egy olyan témára, amelyre hazai szakemberek évek óta hiába próbálják felhívni a figyelmet:... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

A svájci egészségügyi sajátosságai

GYARMATI László

A svájci egészségügy bemutatásával szeretném a figyelmet felhívni olyan összefüggésekre, amelyek egy rendszer felépítése és az anyagi kiadások között vannak. Svájcban az állam politikai felépítésének megfelelően, az egészségügy is föderalisztikus alapokon nyugszik (1. ábra). Az Alkotmány biztosítja a Kantonok (Vármegyék) és községek autonómiáját az egészségügy területén is. E rendszer lényege a megosztott adózási rendszer [Község, Kanton (Vármegye), Szövetség (Állam)].

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Elmélyülő kapcsolatok németországi körkép

SZUTRÉLY Péter

Az állam, avagy a tartomány az ellátási kötelezettséget \ tekintve, az orvosoktól mintegy „megvásárolja" a tudást. Az orvos ezzel szemben az ellátáskötelezettséget vállalja. Mindez a demokratikus önigazgatás keretei között folyik, vagyis az állam átruházza kötelezettségét a megfelelő közjogi testületekre, így az orvoskamarára, illetve az ambuláns ellátásban a Pénztári Orvosok Szövetségére (POSZ). (Fogorvosoknál, gyógyszerészeknél hasonlóan történik...) E testületek tagjai orvosok,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Fórum két helyszínen

KRASZNAI Éva

Magyar-Német Orvosi Együttműködési Társaság a Care Deutschland támogatásával, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének szervezésében Budapesten, a Péterffy Sándor utcai kór házban, illetve Szolnokon a Városi Művelődési Köz pontban „A szakorvosi magánpraxis lehetőségei, különös tekintettel a diagnosztikai és nem operatív szakmákban való tevékenységre" címmel rendezett szakmai fórumot.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Mégis kinek a kudarca a tb-finanszírozás ezévi szabályairól a LAM klubban

NAGY András László

Közeledvén a parlamenti választásokhoz, a LAM Klub szervezői hosszan törték a fejüket, hogyan találhatnának apolitikus, „pártsemleges” témákat a kéthetenkénti találkozókra. A tb-finanszírozás ezévi szabályainak megvitatása erre alkalmasnak látszott. Tévedtek, az egyik legélesebben politikus vitát élvezhették a klub vendégei. Ez elsősorban a közelmúlt eseményeinek, másodsorban a vitát vezető Frenkl Róbert temperamentumának és politikus lényének volt köszönhető. Frenkl professzor – a LAM... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Áldozatból koronatanú

KISS László

Arany János örökbecsű sorai egy 1457-ben lejátszódott történelmi krimi rejtélyének kulcsát sejtetik. Prágában, rövid ideig tartó betegeskedés után örökre lehunyta szemét a mindössze 17 éves (Habsburg) László, a csehek e néven első, a magyarok ötödik királya.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

A gyermekvállalási kedv és az egészségügy kapcsolata

BODA Márta

Magyarország demográfiai adatai a népesség elöregedését, a termékenység csökkenő trendjét, a népesség lassú fogyását jelzik (1). Ez a kedvezőtlen jelenség már az 50-es évek végétől észlelhető. 1958- tól a nettó reprodukciós együttható alá csökkent. Az 1967-től bevezetett gyermekgondozási segély rendszer fogadtatása ugyan pozitív, a termékenységre gyakorolt hatása azonban mérsékelt, átmeneti volt.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

A testi szépség kultusza a reneszánsz művészetben

KOVÁCS Zoltán

A korabeli kultúra egész területét átfogó új szellemi mozgalom, amely a 15. században első ízben Itáliában jelentkezett, gyökeresen szakított a középkor „barbár” értékrendjével.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚNIUS 29.

Ápolóképzés Angliában

NÁNÁSI Judit

A magyar egészségügyi ellátás reformjának lényeges alkotó eleme az ápolás-gondozás szemléletmódjának, az egészségügyi tevékenységben betöltött szerepének megváltoztatása. Ennek az alapvető módosulásnak szükségszerű velejárója az egészségügyi képzési rendszer korszerűsítése s ezen belül is az ápolók oktatásának (a curriculumoknak, a gyakorlati képzésnek) a megfelelő színvonalra való emelése.