Lege Artis Medicinae - 1994;4(05)

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A tuberculosis az immunológus szemével

GERGELY Péter

A tuberculosis a világon talán a legelterjedtebb fertőző betegség; az emberiség legalább egyharmada tekinthető fertőzöttnek. Az utóbbi években a betegség előretörése észlelhető a fejlett országokban. Az emberi szervezet nem tud teljesen hatékony immunválaszt létrehozni a kórokozóval szemben. A Mycobacterium tuberculosis elleni immunitás az alábbiakban foglalható össze. A M. tuberculosis intracelluláris kórokozó, amely a macrophagokban él, kivédve a sejtek anyagcseretermékeinek baktericid... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A tuberculosis immunkezelése az immunológiai ismeretek klinikai vonatkozásai

VADÁSZ Imre

A tuberculosis immunkezelésére irányuló törekvések azokon a megismeréseken alapulnak, amelyek a késői hiperszenzivitás és a celluláris immunitás szerepére, jelentőségére vonatkoznak. Az immunkezelés célja a celluláris immunitás erősítése, hogy az immunrendszer képes legyen elpusztítani a kemoterápia után életben maradt baktériumokat. A kemoterápia mellett a környezetből izolált Mycobacterium vaccae megfelelő adagja (10%) kontrollált kettős vak vizsgálatokban szignifikánsan javította a tbc-s... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Az arteria uterinák véráramlási jellegzetességei a normális terhesség második felében színkódolt és pulzatilis Doppler-ultrahangvizsgálatok

SZABÓ István, PAULIN Ferenc, RINGÓ János Jun, NÉMETH Lajos, CSABAY László, PAPP Zoltán

A színkódolt Doppler-technika lehetőséget kínál az arteria uterinák ábrázolására és a véráramlás jellegzetességeinek pontos vizsgálatára a terhesség egész ideje alatt. A fő uterinalis ágakban meghatározott impedanciaparaméterek a placentáris ágy egészének keringési ellenállását tükrözik, így közvetlen információval szolgálnak az uteroplacentáris perfúzió anyai oldaláról. A szerzők 231 normál, singularis terhességben vizsgálták az arteria uterinák keringési jellegzetességeit a terhesség 19–40.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Levelek

FENYVESI Tamás

A járóbeteg ellátásról a kórházi ambulancia szemszögéből; Az orvos gyógyszer; Újítani vagy újraértékelni;

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A gyulladásos betegségek epidemiológiája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1963-1992

NAGY György, ÚJSZÁSZI László, JUHÁSZ László, MINIK Károly

A szerzők a gyulladásos bélbetegségek epidemiológiai adatainak, a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség klinikai sajátságainak 3 évtized alatt történt változásait vizsgálták a 800 000 lakosú Borsod Abaúj-Zemplén megyében. A megye valamennyi kórházából folyamatosan gyűjtötték a gyulladásos bélbetegségben szenvedők adatait. Egységes diagnosztikus kritériumok alkalmazásával, intézetükben végzett endoszkópos konzultatív szaktanácsadás, gyógyszerellátás és gondozás biztosítása révén rendszeresen... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Az intrabronchialisan terjedő benignus tumorok kezelésében szerzett tapasztalataink

PÁPAI Zsolt, SZIMA Barna, KISS Katalin, KIS Sándor, STRAUSZ János

A szerzők ritkán előforduló, endobronchialisan növekvő benignus tumorok kezelésében szerzett tapasztalataikat dolgozták fel. A bronchológiai módszerek kombinációjával a felfedezett 27 eset közül 21-ben a technikailag, illetve belgyógyászati okból inoperábilis tumorokat el távolították. Recidívát a vizsgált időszakban nem észleltek. A legtöbbször panaszokat okozó tumorok eltávolítása a betegek klinikai tüneteit jelentősen csökkentette. A feltételeknek megfelelő esetekben a bronchológiai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Dán verapamil infarktus vizsgálat II

MATOS Lajos

Annak tanulmányozása, hogy az infarctus második hetétől kezdett, és 12–18 hónapon át folytatott verapamil-kezelés csökkenti-e az összhalálozást és a jelentős coronaria események (halál, reinfarctus) gyakoriságát.

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Felnőtt betegek komplex úraélesztése

A European Resuscitation Council 1990-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a cardiopulmonalis újraélesztés európai színvonalának emelése, valamint az érdekelt szervezetek és egyének tevékenységének összehangolása révén életeket mentsen. E tekintetben nemcsak Kelet- és Nyugat-Európa belgyógyászait és sebészeit sikerült összefognia, hanem az American Heart Association-nel, valamint Kanada, Ausztrália és Dél- Afrika hasonló tevékenységi körű szervezeteivel is kapcsolatot teremtett.

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Az újraélesztés alapszíntű irányelvei

Az Európai Resuscitatiós Tanács Újraélesztési Elsősegély Munkacsoportját 1991-ben állították fel. Céljai között szerepelt az újraélesztés általánosan elfogadott alapszintű irányelveinek kidolgozása, amelyek segítségével lehetővé válik mind az egészségügyi dolgozók, mind a laikusok Európa-szerte egységes oktatása. Korábban gyakran hangzott el az a panasz - különösen az újraélesztési tanfolyamokon részt vevő laikusok szájából –, hogy a különböző szervezetek különböző módszereket oktatnak. Ez a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Emlőprotézis beültetése videoendoszkópos módszerrel

SEFFER István

A szerző emlőimplantált betegek CT- és MRI-utánvizsgálatai során felfigyelt arra, hogy az implantációt általában nagy behatolásból végezték. Olyan biztonságos műtéti módszer alkalmazását javasolja, amely kiküszöböli a hagyományos műtét hátrányait, biztonságossá téve az implantációt, ugyanakkor a behatolást is minimalizálja. Egy év alatt 21 esetben végzett esztétikai céllal augmentációt, 3 alkalommal capsularis contracturat oldott meg, és 2 alkalommal musculus latissi musdorsi musculocutan... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A nagy célkitűzés: a poliomyelitis eradikációja 2000-re

LELKES Miklós, VEDRES István

A poliomyelitis (járványos gyermekbénulás) elleni küzdelemben a döntő fordulatot a poliovírusok szövetkultúrán való tenyészthetőségének megoldása alapzota meg 1948-ban, ezt követően pedig a tömegoltásokra alkalmas inaktivált poliovírus-vakcina felfedezése hozta meg 1953-ban (Salk-vakcina). A továbbiakban az élő vakcina felfedezése és széleskörű használata jelentett nagy előrelépést (Sabin-vakcina: az USA-ban 1961-ben engedélyezték, de sok országban már 1960 ban felhasználták tömegoltásokra). A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Járóbeteg-ellátási laborreform '93

BELSŐ László

A járóbeteg-szakellátásban megkezdett reform első négy hónapjának adatai (Az OEP Egészségügyi Finanszírozási Főosztályának adatai alapján) több olyan jelenségre hívták fel a figyelmet, amelyek közre adása hasznosnak látszik. Ez a feldolgozás most a járóbeteg-szakellátáson belül csak a labor szakellátás adataival foglalkozik, kiindulva abból a feltételezésből, hogy a „metrikus medicinát” művelők pontosabb, feldolgozhatóbb információkat szolgáltatnak.

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Merre tovább háziorvosi intézet

NAGY András László

Háziorvosi Intézet a volt Központi Állami Kórház (Kútvölgyi) három földszinti irodahelyiségében 1991 decemberében jött létre. Az alapításáról intézkedő népjóléti miniszteri rendelet a tárca tudományos, kutató, módszertani és továbbképző háttérintézményének szánta. Alapítólevele szerint - a háziorvosi szakellátás keretei között – feladata a lakosság megbetegedési viszonyainak kiértékelése, az adatgyűjtés rendszerének kimunkálása, vizsgálati módszerek értékelése, mód szertani levelek... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A főszerkesztő úrral való vitáimról

AJKAY Zoltán

Valószínűleg ebben az ügyben az a bajom, hogy három dolgot szinte egyformán kedvelek: a lapot, a főszerkesztőt és a vitatkozást, és ezeket néha nehéz összeegyeztetni.

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Hírek

Eldobható kontaktlencsék; Orvosíró kongresszust rendeztek franciaországban; Preventitív és molekuláris onkológia

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Orvosi karok a századfordulón

KAPRONCZAY Károly

A kiegyezés után Eötvös József második minisztersége alapvető változásokat hozott a felsőoktatásban, ezen belül az orvosképzés területén is. Az egyetemmel kapcsolatos reformok előkészítése idején több intézkedés történt az orvosképzés feltételeinek javítására: ilyen volt a kémiai intézet felállítása, a gyakorlati szülészet bevezetése a kötelező tárgyak sorába, valamint a vizsgák nyilvánosságának elrendelése. Ezen intézkedések közül talán a legfontosabbnak a pesti orvosi kar diploma általános... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

Holland eutanáziatörvény

PATAKINÉ Matkó Ida

Hollandiában a jövőben – bizonyos keretek között megengedett lesz az eutanázia (eutanázia = aktív eutanázia). Ezzel a döntéssel a holland kormánykoalíció egy csaknem 20 éve vitatott kérdésre igyekszik pontot tenni. A képviselők az eutanázia alkalmazását szigorú feltételekhez kötötték. Mielőtt a törvény hatályba lép, megvitatásra még a szenátus elé került.

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A gyakorlatok sajátosságai a holland és a magyar főiskolai ápolóképzésben

NÁNÉSI Judit

A hazai egészségügyi ellátási rendszer korszerűsítése során lényeges vonásként jelentkezett a korszerű felsőfokú (főiskolai) ápolóképzési hálózat igénye. Az új szemléletű képzés keretében végzett szakembereknek lesz majd az a feladata – erkölcsi és anyagi megbecsülésük megteremtésével párhuzamosan -, hogy jelentős részt vállaljanak az egészségmegőrző, a kórházi és az alapellátási, valamint az utógondozói munkában. Ez a célkitűzés a jelenlegi feltételrendszer mellett merésznek tűnhet, de a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. MÁJUS 25.

A gyógyító-ártó napszem

GYŐRY Hedvig

Réges régen, amikor még istenek éltek Egyiptom földjén Ré napisten uralma alatt, annak kedves lánya, a Nap szeme fénye, akit Tefnutnak hívtak, az észak-núbiai Bugem földjére költözött, ahol vadmacska alakját magára öltve vígan élte életét. Hanem atyja igen vágyódott utána, és Thotot, a bölcsesség istenét bízta meg azzal, hogy visszahozza hozzá.