Lege Artis Medicinae - 1994;4(07)

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Kromoszóma rendellenességekre gyanús ultrahangjelek a terhesség alatt

ÁDÁM Zsolt, NÉMET János, SZABÓ István, CSABAY László, TÓTH-PÁL Ernő, HAJDÚ Júlia

A szerzők összefoglalják a magzati kromoszómaaberrációra gyanús ultrahangjeleket, amelyek egy részét a terhesség alatti ultrahangszűrés kapcsán fel lehet ismerni. A magas kockázat miatt javasolják, hogy ilyen esetekben praenatalis kromoszómaanalízis történjék. Ezek az ultrahangjelek a következők: a magzatvíz és a nyirokkeringés eltéréseire utaló : elváltozások (hydrops, hygroma colli, nuchalis oedema, polyhydramnion), koponya és agyi eltérésesek (ventriculomegalia, arc- vagy... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

A merev és a flexibilis oesophagoscop használhatósága és korlátai

TÓTA Julianna, IRÁS Béla

A nyelőcső vizsgálatára és a nyelőcsőbetegségek terápiás célú endoszkópos ellátására két fajta eszköz áll rendelkezésünkre: a hagyományos, merev és a flexibilis endoszkóp. Az utóbbi alkalmazásának számos előnye mellett korlátai is vannak, amelyekről nem szabad elfeledkeznünk. A merev oesophagoscop viszont távolról sem idejét múlt eszköz, hiszen korszerű változatai a terápiás beavatkozásokban egyértelműen előnyösek. A szerzők a ma használatban lévő merev és fiberoszkópos oesophagoscopiák... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Obstuktív alvási apnoe

METES Ágnes, HIRSCHBERG Andor

Az alvási apnoe két fő formája - a centrális és az obstruktív alvási apnoe – közül az utóbbi lényegesen gyakrabban fordul elő, és a felnőtt lakosság mintegy 2%-át érinti. Az ismert jellegzetességek mellett a szerzők kiemelik az aktív fokozott nappali aluszékonyság jelentőségét, következményeit és veszélyeit. Megállapítják, hogy alváskor a csökkent felső légúti izomtónus, valamint a beszűkült légutakon keresztül való légzés okozta negatív felső légúti nyomás együttesen okozhatják a légúti... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Elektrofiziológiai vizsgálat kontra elektrokardiográfiás monitorozás

MATOS Lajos

Kamrai szívritmuszavarban szenvedők vizsgálatában mind az invazív elektrofiziológiai technika, mind a Holter-monitorozás használatos a gyógyszeres terápia hatásosságának megítélésére, előrejelzésére. Ezt a két mód szert hasonlították össze ebben az eddigi legnagyobb, ilyen jellegű vizsgálatban.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Az echokardiográfia jelentősége postinfarctusos szabad kamrafali rupturában

PÁL Mátyás, LENGYEL Mária

Akut myocardialis infarctus miatti kórházi kezelés során a szabadfali ruptura a pum paelégtelenség után a leggyakoribb halálok. A noninvazív diagnosztika és a szívsebészeti technika fejlődésével a szabadfali ruptura ma már potenciálisan időben észlelhető és kezelhető. CEL - Vizsgálatunk célja az volt, hogy a postinfarctusos szabadfali ruptura klinikai és morfológiai jellemzőit elemezve megállapítsuk, milyen diagnosztikus és terápiás lépések adhatnak esélyt a túlélésre. Az Országos Kardiológiai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Gyors képi dokumentáció műtéti preparátumok metszéslapjáról

KISS Ferenc, CSABA Andrea, KELLEI Ilona, CSELLÁR Mihály, SZERDAHELYI Andrea

A szerzők egyszerű módszert ajánlanak, amellyel műtéti preparátumok metszéslapjáról fénymásolatok készíthetők. Az irodai másológépen is alkalmazható eljárás a hagyományos fényképezésnél gyorsabban, a polaroid eljárásnál olcsóbban informálja a klinikust és a patológust a morfológiai elváltozások lokalizációjáról, kiterjedéséről, környezethez való viszonyáról, a rezekciós vonal állapotáról. Megkönnyíti a kórszövettani vizsgálatra kiválasztott minták retrospektív azonosítását. A módszer technikai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Pneumocystis carinii okozta pneumonia veseátültetés után

LÁZÁR Norbert, HÍDVÉGI Márta, JÁRAY Jenő, PERNER Ferenc

A Pneumocystis carinii pneumonia a szervtranszplantáción átesett, immunszupprimált betegekben is meglehetősen ritka és nehezen igazolható szövődmény. A szerzők 843, vesetranszplantált betege közül a korai posztoperatív szakban, illetve ezt követően 8, valamint 6 betegnél merült fel a protozoon kóroki szerepe, de ezt egy alkalommal sem sikerült igazolni. Bemutatott esetükben az elvégzett virológiai vizsgálatok cytomegalovírus-infekció irányába mutattak. A kórszövettani vizsgálat során... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Levelek

GÁBOR Zsuzsa, KÁLDOR Antal, EMBEY Isztin Dezső

Érdekviszonyok, konfliktusok és a szabályozásuk lehetőségei az USA egészségügyében; Leves előtt vizet.. az étkezési hiedelmekről; Mibe kerül a tumoros betegek fájdalomcsillapítása

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

A Newcastle disease vírus fázis II vizsgálata rosszindulatú daganatos betegekben

CSARÁRY László, ECKHARDT Sándor, CZEGLÉDY Ferenc, BUKOSZA István, FENYVESI Csaba

A Newcastle disease vírus (NDV) vakcina kedvező hatása daganatos betegekben régóta ismert. A vizsgálatok célja az inhalációval bevitt vakcina hatékonyságának és biztonságának megállapítása volt. Harminchárom terápiarezisztens, rosszindulatú daganatban szenvedő beteg kapott NDV MTH-68 vakcinakezelést. Az eredményeket 26 placebóval kezelt beteg adataival vetették össze. A betegek terminális állapotban voltak konvencionális kezelés után, de az esetleges citosztatikus kezelést a kúra előtt 3... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Mikor tekinthetünk el a cardiopulmonalis resuscitatiótól?

LEN Doyal, DANIEL Wilsher

A Royal London Trust-tel együttműködve Len Doyal és Daniel Wilsher számos irányelvet dolgozott ki annak eldöntéséhez, hogy mikor lehet eltekinteni a beteg resuscitálásától. Az irányelvek leírják a resuscitatio elhagyására adott utasítás kiadásakor követendő eljárást és azokat a klinikai, jogi és erkölcsi kritériumokat, amelyeknek egy ilyen döntés előtt eleget kell tenni. A szerzők remélik, hogy az irányelvek segítségére lesznek mindazoknak, akik a kórházakban az újraélesztés mellőzésére... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

A Newcastle University orvosi oktatási rendszere

PETŐ Zoltán, PETŐ Tünde

1993 novemberében meghívást kaptam a Newcastle University Orvosi Fakultásának pszichiátriai, neuropszichiátriai rehabilitációs, orvosi biokémiai és egészségtudományi intézeteibe. Mindezen egyetemi intézetek mellett megtekinthettem több orvosi rehabilitációs központot, szociális segítő központot, egy szociális intézetet, önsegítő klubokat is, valamint orvostudományi könyvtárat. Csak látogatásaim során kristályosodott ki bennem annak az alapjaiban minden eddigi egyetemi oktatási rendszertől... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Hierarchia, felelősség szakmai tudás

FENYVESI Tamás

Az egészségügy számos nehézsége túlnő a szorosabban vett szakma keretein, sőt nem ritkán szociális és gazdasági, vagy általános társadalmi jellegű. Mielőtt az olvasó megrémülne, nem kívánom két oldal terjedelemben ezt a köteteket igénylő problémakört elemezni. Egy-egy kérdést azonban szakmai lap hasábjain is érdemes felvillantani, már csak azért is, mert egy részük főleg szakmai jellegű, mégis politikai viták és események részévé vált.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Hatástalanítható az időzített gyógyszerbomba?

NAGY András László

A terápia kiválasztásának harmadik kritériuma; Mit tehet az egészségbiztosító?; Az egészségügy gazdaságossági értékelés

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Jog, erkölcs, etika és a megélhetés

NAGY András László

A z emberi jogok, így a betegjogok tisztelete egyre erősebb szerepet játszik demokratizálódó közéletünkben. A szűkös források elosztása, ezzel együtt az egészségügyi dolgozók alacsony bére egyre újabb és egyre több morális-etikai konfliktusba sodorja mind az egyes orvost, mind az egész orvostársadalmat. Nem véletlen hát, hogy a közelmúltban a MOK Etikai Kollégiuma is kénytelen volt módosítani egyes állásfoglalásait, illetve a két legjelentősebb orvosklub – a LAM Klub és a Liberális Orvosklub –... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Országos játék alap

Az alapból az Országos Játék Tanács 1994. márciusi ülésén hozott javaslatára a pénzügyminiszter n döntése alapján vissza nem térítendő, illetve kedvezményesen visszatérítendő támogatást elnyert pályázók listáját az alábbiakban közöljük.

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Écorché

HÁMORI Katalin

A párizsi Louvre őrzi a bolognai Bartolomeo Passarotti (1539–1592) „Michelangelo boncol” vagy „Anatómia lecke művészeknek” című, 1570 körül készített rajzát, amely a 16. században rohamos fejlődésnek indult anatómia kutatások egyik jelentős képi forrása. A rajz előterében, a félig ülő, félig fekvő helyzetben lévő holttest előtt Michelangelo tart előadást festőknek és szobrászoknak. Tőlük jobbra, a háttérben pedig egy sajátos anatómiai szobrot, az écorchét (e: ékorse) használják szemléltetési... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

A terminális állapot diagnózisának közlése és a saját halálhoz való viszony

NAGY Zsuzsanna Anikó

Az orvosi diagnózis közlésének témája egyre nagyobb nyilvánosságot kap napjainkban. Nemcsak a szakirodalom foglalkozik e témával, hanem különböző tömegtájékoztatási médiumokon keresztül is értesülhet eltérő véleményekről az érdeklődő (napi sajtó, rádióműsorok, televízió stb.).

Lege Artis Medicinae

1994. JÚLIUS 27.

Betegápolás a szabadságharc idején

KAPRONCZAY Károly

Az első felelős magyar minisztérium kinevezése után, 1848 tavaszán, lehetőség nyílt az ország egészségügyi kormányzásának új formáinak megalkotására, az egyes feladatköröknek megfelelő hivatalkörök kialakítására, a gyakorlati betegellátás kereteinek meg teremtésére. Ez utóbbi elsősorban a honvédség egészségügyi szolgálatának megszervezésével együtt jelentkezett, és közéjük tartozott a kórápolás kérdése is.