Lege Artis Medicinae

Impresszum

A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Főszerkesztő: Kapócs Gábor

Emeritus főszerkesztő: Nemesánszky Elemér, Farsang Csaba

Felelős szerkesztő:  Kapitány Katalin

Tudományos főmunkatárs: Balázs Péter

Szerkesztők: Ambrus Csaba, Benczúr Béla, Brys Zoltán, Torzsa Péter, Vályi Péter

Kulturális szerkesztő: Révészi Valéria

Tudományos Tanácsadó Testület: Bedros J. Róbert, Bereczki Dániel, Csiba László, Fülesdi Béla, Jermendy György, Kovács József, Oláh Edit, Paragh György, Zámolyi Károly, Zeher Margit

Kiadó LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó) 1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/a

Felelős kiadó: Cserni Tímea

Borítóterv és tipográfia: Sándor Zsolt

Tördelőszerkesztő: Boldog Dániel

Korrektor: Kulcsár Gabriella 

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)

ISSN 2063-4161 (Online)Tartalomjegyzék