Szerzői jogok

Szerzői jogok

A www.elitmed.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a LifeTime Media Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A jelen honlapon (továbbiakban „honlap”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”, „tartalmak”), a honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (log, grafika, szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alatt áll, csak a LifeTime Media Kft. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A LifeTime Media Kft. weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó a honlap látogatásával, a honlap tartalmához történő hozzáférés igénybevételekor, és az oldalak böngészésével egyidejűleg megismerte és korlátozás, valamint fenntartás nélkül elfogadja a „szerzői jogok” című jelen dokumentumban rögzített feltételeket. A honlap használatának jogát a LifeTime Media Kft csak azzal a feltétellel engedélyezi, ha a felhasználó tudomásul veszi a „szerzői jogok” című jelen dokumentumban rögzített feltételeket.

A jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más formában megjelenő anyagot a LifeTime Media Kft. (a továbbiakban: LifeTime Media Kft.) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A Life Time Media Kft. kijelenti, hogy az Szjt. 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kifejezetten tiltakozik a honlapon megjelentetett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi és bármely művön végzett szöveg- és adatbányászathoz szükséges többszörözés, mint szabad felhasználás ellen.

A LifeTime Media Kft. írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi, haszonszerzési célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától, szellemiségétől eltérő célra.

A LifeTime Media Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A LifeTime Media Kft. nem járul hozzá, illetve kifejezetten megtiltja a tartalmak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételéhez, illetve átvételét.

  • A Life Time Media Kft. a honlapon szereplő részletes információkat belső és külső forrásokból, legjobb tudása szerint, jelentős szakmai erőforrások ráfordításával állította össze. Folyamatosan törekszünk az információk bővítésére és frissítésére. A honlapon megtalálható tartalmak kizárólag az ismeretszerzés célját szolgálják.
  • A honlap tartalmát kizárólag természetes személy kizárólag magáncélra, személyes használatra töltheti le, ha az, a szerzői jogra vonatkozó törvény rendelkezéseivel összhangban, jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, feltéve, hogy a felhasználással ez érintett műhöz jogszerűen fért hozzá. (Szjt. 35. § (1) bekezdése).  A szabad felhasználás körében, a felhasznált információ, adat esetében kötelező feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és más szellemi tulajdonjogra vonatkozó utalásokat. Az oldalon található irományok, tudományos művek - szerzői jogról szóló törvény szerinti – szabad felhasználás körébe tartozó idézésekor meg kell nevezni a forrást, illetve a mű szerzőjét. Szabad felhasználás körébe tartozó idézésnél, az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak, idézés esetén – az idézetnél elhelyezett forrásmegjelöléssel – kérünk pontosan rámutatni (link elhelyezése) a webhely megfelelő oldalára. illetve jeleníthet meg bármely formában információt vagy készíthet másolatot.
  • A honlapon található tartalmakat a felhasználó nem jogosult különösen módosítani, újra előállítani, haszonszerzési vagy kereskedelmi célzattal felhasználni stb.

Minden engedély nélküli, jogosultalan felhasználás szerzői jogi, büntető- és polgári jogi jogkövetkezményekkel jár.

Jelen honlap felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem Life Time Media Kft., sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért.

2021.szeptember 1.