Szerzői jogok

Szerzői jogok

A jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más formában megjelenő anyagot a LifeTime Media Kft. (a továbbiakban: LifeTime Media Kft.) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A LifeTime Media Kft. weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó a honlap felhasználásával elfogadja az alábbi feltételeket.

A LifeTime Media Kft. a jelen honlapon (továbbiakban „honlap”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  • A honlapon megtalálható tartalmak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
  • A honlapon található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntető- és polgári jogi jogkövetkezményekkel jár.

A honlap oldalainak elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a honlap oldalainak elemei sem egészében, sem részben nem másolhatóak. A jelen webhely egyetlen eleme (logója, grafikája, hangja vagy képe stb.) sem másolható és nem továbbítható a LifeTime Media Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A www.elitmed.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a LifeTime Media Kft. előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a LifeTime Media Kft. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez, az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – az idézetnél elhelyezett forrásmegjelöléssel – kérünk pontosan rámutatni (link elhelyezése) a webhely megfelelő oldalára.

A honlapon található képek szerzői jogi védelem alá tartoznak, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket a LifeTime Media Kft. előzetes engedélye nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

A LifeTime Media Kft. írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi, haszonszerzési célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A LifeTime Media Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A LifeTime Media Kft. nem járul hozzá, illetve kifejezetten megtiltja a tartalmak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvételéhez, illetve átvételét.

 

  1. június 12.