Lege Artis Medicinae - 1992;2(03)

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Egy újonna felfedezett vasoactiv peptid: az endothelin

SÜTŐ Tamás, DEVECSERI Zsuzsanna, ROSIVALL László

Az utóbbi évtizedben új távlatokat nyitott a cardiovascularis rendszer szabályozásának megismerésében az endotheliumból felszabaduló relaxáló (prostacyclin, EDRF) és kontraháló (EDCF) anyagok felfedezése. Ezek közül ebben a közleményben a 21 amino savból álló vasoconstrictor peptid, az endothelin kutatásának eddigi eredményeit foglaljuk össze: felfedezését, izolálását, bioszintézisét, szövetspecifikus expressioját, receptorait és az endothelin convertáló enzim jellemzőit. Az endothelinek eddig... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

ATP-szenzitív kálium csatornák és modulátoraik

FINTA P. Ervin, PETER Illes

Az utóbbi időben az intracelluláris adenozin trifoszfát hatására záródó (ATP-szenzitív) K+ csatornák egyre inkább a figyelem előterébe kerültek. A sejtek metabolikus állapota és elektromos aktivitása közötti kapocs szerepét töltik be. A pancreas B-sejtjeiben e csatornák záródása váltja ki a glukóz hatására létrejövő inzulin szekréciót és rajtuk keresztül hat számos, a vércukorszintet befolyásoló hormon. Idegsejtekben is előfordulnak, ahol mind a sejttestben, mind az idegvégződésekben (pl. a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A térdizület intraarticularis szallagrendszerének natív CT vizsgálata

ESZTERGÁLYOS János

A térdízület sérülékenysége, ezen belül az intraarticularis szalagok részleges, vagy teljes szakadásának gyakorisága indokolja olyan non-invazív diagnosztikus eljárás - mind szélesebb körű - alkalmazását, mint a térd natív CT vizsgálata. Pozitív esetben sem lehet közömbös a korrekt praeoperatív kórisme felállítása, de még ennél is nagyobb jelentőségű a negatív eredmény, melynek ismeretében el kerülhetjük a diagnosztikus arthroscopiát. A térdízületben lévő szalagok anatómiája, valamint... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Dipyridamol teszt: azonos időben végzett 2-dimenziós echocardiographia és 201TI szívizomscintigraphia ischaemiás szívbetegségben

GRUBER Noémi, FORSTER Tamás, VARGA Albert, ÉDES István, CSANÁDY Miklós, MESTER János, CERNAY László

Szerzők 57 ischaemiás szívbetegség gyanújával küldött beteg dipyridamol 2-dimenziós echocar diographia és 201TI planáris szívizomscintigraphia vizsgálatát végezték el egy időben. A dipyridamol dózisa 0,56 mg/testtömeg kg volt 4 perc alatt. Negatív válasz esetén a betegek a 8. perctől további 0,28 mg/testtömeg kg dipyridamolt kaptak 2 perc alatt. A folyamatos echocardiographiás monitorozás a teszt kezdetétől 7 percig, illetve teljes dózis beadása esetén 13 percig tartott – az echo síkokat... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Több kockázati tényezővel kapcsolatos beavatkozási kísérlet

A vizsgálat célja: annak tanulmányozása, hogy több kockázati tényezőt befolyásoló programmal csökkenthető-e a koszorúér-betegség halálozás.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Dipyridamol-thallium szcintigráfia

KÉKES Ede

Thallium 201 szívizom scintigrafia; Dipyridamol-Thallium szcintigráfia; Vizsgálati menetrend; Várható eredmény; Mellékhatások; A D-TI201 vizsgálat előnyei és hátrányai; Módszer módosítások; Adenozin-thallium szcintigráfia

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Thoracalis sympathectomia laparoscopos eszközök felhasználásával

ANTAL András, KISS Tibor, BÁTFAI László, GULÁCSY Imre, FAZEKAS Zoltán

A thoracalis sympathectomia kedvező hatású a felső végtagok perifériás occlusiv arteriás T 1 vérkeringés zavarai (Buerger-kór, Raynaud-kór), valamint a palmaris és axillaris hyper hidrosis kezelésében (1–3). Hazánkban 1987-ben Sebestyén és munkatársai ismertették (4). Klinikánkon 1990. óta végzünk laparoscopos műtéteket, 1991-ben a laparoscopos eszközök felhasználásával thoracalis sympathectomiákat végeztünk.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A posttracheotomiás légcsőszűkület fiberscopos vizsgálata myasthenia gravisban szenvedő betegekben

KAS József, BARANYAI Lajos, RIGEL András, MOLNÁR János, SZOBOR Albert

A posttracheotomiás szűkületek gyakran csak hosszabb idővel a kanül eltávolítása után derülnek ki. Ez a tapasztalat vezette a szerzőket tracheotomizált betegeik légcsövének endoscopos utóvizsgálatára. 1973 óta 600 myasthenia gravisban szenvedő, thymectomián átesett betegből 103-nál történt tracheotomia. Közülük 45 beteget 47 légcsőmetszést követően vizsgáltak 2 hónaptól 13 évig terjedő időszakban fiberscoppal, helyi érzéstelenítésben. A légcső lumenét az eredeti keresztmetszet becsült... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Cystikus fibrosis mutációk vizsgálata

NÉMETI Margit, PAPP Zoltán

Szerzők cystikus fibrosisban szenvedő gyermekek családjában vizsgálták a leggyakoribb cystikus fibrosis mutációk előfordulását. A tanulmányban szereplő 40 család 140 tagjának mutáció és haplotypus analízise szerint a magyar populációban is a A F508 mutáció a leggyakoribb (~70%). A haplotypusok közül a B bizonyult a leggyakoribbnak, a A F508 mutációt hordozó chromosomák 95,7%-a, az egyéb mutációt hordozó chromosomák 36%-a bizonyult B haplotypusúnak. A családok molekuláris genetikai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A népegészségügy információrendszere és fejlesztési kérdései

SIMON Pál

A népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat feladatai a klasszikus közegészségügyi-járványügyi rendszeren túl kiterjednek a lakosság egészségi állapotát leginkább veszélyez tető, a kedvezőtlen halálozásért felelős betegségek okainak feltárására, fellépésük megelőzésére. Kompetenciájába tartozik a már bekövetkezett megbetegedések végleges, de lehetőleg visszamaradó károsodás nélküli gyógyítását végző egészségügyi intézményhálózat felügyelete. A szolgálat zavartalan működésének elengedhetetlen... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Gondolatok az Élettanról egy tanulmány kapcsán

ÁNGYÁN Lajos

Az élettan: szemléletmód; Az intézményhálózat; Az élettan oktatása; Az Élettani Társaság feladatai; A tudomány egyetemes; Kutatások itthon?;

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A minőségbiztosítás kórházi rendszere

AJKAY Zoltán

Az egészségügyi ellátás hazai válság jelenségeinek jelentős része az ellenőrzések esetlegességéből, szervezetlenségéből, de gyakran teljes hiányából is adódik. A tervezett reform folyamatok kulcsfontosságú célfeladata ezért ennek megújítása, megszilárdítása.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Hazát cseréljen az, aki szívet cserél?

BÁLINT Géza

Kicsit kifordítottam Tompa Mihály örökbecsű sorát: „Szívet cseréljen az, aki hazát I cserél”. Aligha gondolta a költő, hogy szíven ütő metaforája egy évszázad múlva hús-vér valósággá válhat, mert lehet szívet cserélni. Sőt, húsz évvel az első szívátültetés után magyar szívet lehet cserélni magyar szívre; egy szerencsétlenül járt ember szívével meg lehet menteni egy másik szerencsétlenül járt fiatalembert.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Juthatunk-e a nevezőből a számlálóba?

ANDRÁS László

Sok jó oka volt annak, hogy a Magyar Orvosi Kamara a reformról közzétett állásfoglalása kapcsán Fáklya Csaba (SZDSZ) kérte, hogy a parlament szociális bizottságának tagjai találkozzanak az elnökség tagjaival és a Népjóléti Minisztérium képviselőjével. Ezek egyik legfontosabbika a honatyák élettől való elzártsága. Bizottsági ülésről plenárisra, frakcióülésről politikai gyűlésekre vezet útjuk. Olvasmányuk se más, mint a soros előterjesztések, a kapcsolódó szakértői és háttéranyagok, valamint a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A Magyar Orvos Kamara állásfoglalása a tervezett egészségügyi reformról

Népjóléti Tárca 1991. nyarán meghirdette és szaksajtóban közzé tette az egészségügy átalakítását, megújítását szolgáló cselekvési programját. A program meghirdetése időpontjában is számos vitatandó tézist tartalmazott, azonban az orvostársadalom egyöntetűen nagy várakozással fogadta, mert érdekelt az új típusú egészségügyi ellátórendszer létrehozásában.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Válságban

ANDRÁS László

A múlt év decemberének tizennyolcadik napján Surján László népjóléti miniszter büszkén jelentette a Magyar Köztársaság Országgyűlésének, hogy: „Vissza gondolok az egy évvel ezelőtti időszakra, amikor az Országgyűlés költségvetési vitája és a Társadalombiztosítási Alap költségvetéséről szóló vita időben jelentősen elcsúszott egymástól. Akkor – az ebben vétkesek és nem vétkesek – mindannyian helytelenítettük, hogy ez a helyzet kialakult. Az idén sikerült a két költségvetést egy időben benyújtani... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Az orvosi kamara közgyűléséről

ANDRÁS László

A miniszeri beszédet a közgyűlés jegyzőkönyve alapján közöljük. A szöveget tömörítettük, és az élőbeszéd esetlegességeit igyekeztünk az írásbeliség követelményeihez igazítani.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Az egyéni és társadalmi egészség fogalmáról II. rész

KOVÁCS József

Az egészség, mint az ideális funkcionálás képessége; Az egészség szociokulturális definíciója; Összefoglalás;

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Az orvosi reklám

HEGEDŰS Katalin

Az orvostörténelem számos dokumentuma tanúskodik arról, milyen kifogyhatatlan ötletekkel rendelkeztek a pácienseik számát gyarapítani kívánó orvosok. Ebbe néha beletartozott a kollégák lejáratása is, vagy csak önmagukat szerették volna népszerűsíteni. Nézzünk erre is néhány példát.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Fasciculus medicinae

ZENTAI Loránd

A címlapon látható színes fametszettel vagy az 1500 körüli években több kiadásban megjelent orvosi segédkönyv, a Fasciculus medicinae valamely másik illusztrációjával az európai orvostörténet és a művészettörténet csaknem minden nagyobb összefoglalásában találkozhatunk.; Gyógyászati írások gyűjteménye; Újabb kiadás - újabb ábrázolások; A legfontosabb jelenet

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

A WHO regionális irodájának szimpóziuma

SÁNDOR Judit

Nehéz időkben jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül. Válságos egészségügyünk, reformtörekvéseik nem árválkodnak magányosan, hiszen - ha más-más színvonalon is, de - egész Európában, az egész világban dúl az egészségügyi rendszerháború.

Lege Artis Medicinae

1992. MÁRCIUS 31.

Könyvekről

NAGY Imre

Buris László: "Az igazságügyi orvostan kézikönyve" - című könyv ismertetése