Lege Artis Medicinae - 1991;1(16)

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Szívbetegek rehabilitációja

VICTOR Froelicher, CRES P. Miranda

A szerzők irodalmi adatok és saját eredményeik alapján áttekintik a szívbetegek rehabilitációjának kérdéseit. Foglalkoznak a korai mobilizálással, az ellenőrzött és az ellenőrzés nélküli tréninggel. Meghatározzák azokat a szempontokat, amelyek alapján a betegeknél már az akut infarctus korai szakában a koronarografia, illetve az akut revaszkularizációs beavatkozás elvégzése indokolt. Foglalkoznak a myocardialis infarctus másodlagos megelőzésével és a rehabilitációs tréningnek a betegek... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A szervtraszplantáció problémái - donorgondozás

RETTEGHY Tibor

Közleményünkben rövid áttekintést adunk az agyhalál definíciójának fejlődéséről, amelynek deklarációja a transzplantáció céljából történő szervkivétel alapvető kritériuma. Az agytörzsi halál – amely az agyhalál szinonimájának tekinthető – a cephalikus reflexek, és a spontán légzés irreverzibilis megszűnésével elsősorban klinikai vizsgálatokkal diagnosztizálható. Egyidejű hypothermiát, metabolikus, vagy endocrin anyagcserezavart, izomrelaxáns, szedativum és hypnoticum elhúzódó hatását ki kell... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Beszámoló egy falusi körzet orvosának három éves munkájáról

FARKAS Tibor

A szerző 2000 lakosú falusi körzetében végzett munkájáról számol be. Racionális beteg ellátás kialakítására törekedett a munkaszervezés, a munkafegyelem, a technikai és szakmai színvonal biztosításával. Az általa nyújtott ,,falusi” alapellátással elégedettek a betegek, a gyógyszerfogyasztásban pozitív tendenciák jelentkeztek, a táppénzes napok számának évi átlaga 13 673-ról 10 198-ra csökkent, kevésbé terhelték a kórházi és szakrendelői hálózatot. Véleménye szerint a számítógép az orvosi... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Kaptam egy körzetet

SZABÓ János

A szerző pályakezdő körzeti orvos, aki munkában eltöltött első évének tapasztalatait foglalja össze. Leírja az egyetemi felkészülés módját, be mutatja a körzetet, ahol dolgozik. Szól azokról a gondokról, amelyekkel meg kellett küzdenie, így a forgalom alakulásáról, a dokumentáció áttekinthetetlenségéről, a gondozási munka megszervezésének buktatóiról. Külön részletezi a hypertonia és diabetes mellitus gondozásmódját. Elemzi szakmai kapcsolatainak alakulását és említést tesz az egyetemi... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Chlamydia pneumoniae: egy újabb légúti kórokozó

MARTON Anna , FÓRIS Katalin, SZALKA András, KÁROLYI Alice

Az újonnan felfedezett Chlamydia pneumoniae elsősorban légúti kórokozó. A szerzők ismertetik a kórokozó mikrobiológiai tulajdonságait és a jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikai lehetőségeket. Saját szerológiai vizsgálataik megerősítették azt a feltételezést, hogy Chlamydia pneumoniae infekción szinte mindenki átesik élete folyamán és valószínűleg az újbóli fertőzés is gyakori. Az epidemiológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a kórokozó csak emberről emberre terjed. Tetracyclin vagy... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Spontán cholecysto-cutan sipoly

SZÁNTÓ Imre, SZELECZKY Márton, BANAI János, BOZALYI Ildikó

A szerzők egy 85 éves férfibetegről számolnak be, akinél cholecysto-cutan sipoly alakult ki a klinikára történt felvétele előtt öt évvel, melyen keresztül epekövek távoztak. Mivel megoldásként a ductus choledochus intrapancreaticus szűkülete miatt a tervezett endoscopos sphincterotomiát nem végezhették el, ezért műtét történt (cholecystectomia, choledocho-duodenostomia), amelyet a beteg jól tűrt, és gyógyultan távozott. A szerzők véleménye szerint a beteg műtéti teherbíróképességének jobb... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A nyelőcső endoszkópos ultrahang vizsgálata

BOHÁK Ágnes, PAPP Ilona, FIGUS I. Albert, KISS János

A szerzők - Magyarországon elsőként alkalmazva – a nyelőcső megbetegedések diagnosztikájában új vizsgáló eszközt és módszert mutatnak be. A 91 alkalommal végzett vizsgálatok során szerzett tapasztalataikról számolnak be. Az endoscopos ultrahang vizsgálatot hatásos, több új információt adó eljárásnak tartják a benignus és malignus betegségek diagnosztikájában.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A gyermekkori fogszuvasodás megelőzése

A fogszuvasodás hazánkban elterjedtségét tekintve népbetegség. A hazai epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyermekeken és a serdülőkorúakon a fogszuvasodás intenzitása 10 évenként megkétszereződik. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő komplex megelőzési programmal lehetséges a fog betegségek megelőzése. A fogászati egészségüggyel nemzetközi mértékben foglalkozó szakemberek a fluoridok alkalmazását, a fogazatot kevésbé károsító táplálkozási szokások elterjesztését... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A préembrió fogalma

LAMPÉ László

A humán reprodukció új módszereinek gyakorlati alkalmazásával szükségessé vált egy új megnevezés, egy új fogalom a megtermékenyített petesejt fejlődésének kezdeti szakaszára. Ez a fogamzás befejeződésétől addig az időszakig terjed, amíg abból már minden kétséget kizáróan egy (egyetlen) biológiai egyed fejlődik. A nómenklatúra egységes használatának jelentősége mellett két sokkal fontosabb ok indokolta a fogalomalkotást. Mindenek előtt az a tény, hogy ez az időszak a biológiai fejlődésnek egy... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Hogyan állunk és hogyan tovább a klinikai laboratóriumi vizsgálatokkal?

NÉMETH-CSÓKA Mihály, SZEKERES Gizella, ROZICZKY Erzsébet

A színvonalas egészségügyi ellátás feltétele a jó diagnosztikai hálózat. Ebbe tartoznak az analitikai és képalkotó eljárások egyaránt. Az elmúlt években hazánkban is jelentősen fejlőd­tek a kémia, mikrobiológia, haematológia és határ­ területeire kiterjedő laboratóriumi vizsgálatok. Az utóbbi 15 évben az Országos Laboratóriumi Intézet adatai szerint számuk megkétszereződött, je­lenleg évi 111 millió. Emögött két jelentős változás figyelhető meg: 1. Strukturális átalakulás -... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Levelezés

FEHÉR János, DÉNES László

Dr. Stumpf János Töprengés arról, hogy van-e változási kényszer az orvosi tudományos életben? című cikkéhez: (aug. 28.) az alábbi kiegészítéseket teszem: A MOTESZ elnöksége örömmel üdvözölte a cikkben foglaltakat, amely megerősítette a Szövetség – immár évek óta – folytatott törekvéseit. A törvényi keretek kedvező változását követően (mindenek előtt az 1989. évi egyesülési törvény adta lehetőség alapján) mind a MOTESZ, mind pedig a tagegyesületei többsége új, korszerű, demokratikus alapokra... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Tisztelt Szerkesztőség!

ERDEI Antal, KINCSES Gyula

A Cselekvési program bizonyára orvostársadalmunk mai bestsellere, a nagyszámú reakció értékelését is nagy volumenű munkának sejtem. Ezért rövidségre törekszem, bár félek, hogy a tömörség, az adatok hiánya csonkává teszi mondandómat. Tudjuk, hogy a mostani tervezés és építkezés eredménye hosszú évekre, évtizedekre meghatározza egészségügyünket. Az utólagos változtatás nehéz és rombolással járhat. Az egészségügyiek felelőssége ebben a valóban történelmi helyzetben túlterjed közvetlen... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Megalakult a Népegészségügyi Tudományos Társaság

BOJÁN Ferenc

Ma már széles körben ismert, hogy a magyar népegészségi állapota az utóbbi évtizedek során rend kívül leromlott. A 80-as évek végére az egészségi állapot minden fontos mérőszámának tükrében látható, hogy a fejlett ipari országoktól való leszakadásunk riasztó méreteket öltött.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A KDNP társadalombiztosítási koncepciója

A társadalom alapvető érdeke, hogy tagjai biztonságban érezzék magukat. A társadalombiztosítás legfőbb feladata éppen az, hogy a társadalom tagjait ért kockázati események meghatározott részét az életszínvonal változásaihoz igazodva, a szociális létbiztonság megteremtése (fenntartása) érdekében kompenzálja, a kedvezőtlen társadalmi, gazdasági és politikai hatásokat ellensúlyozza, felfogja és levezesse.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A transzplantáció kora

FRENKL Róbert

Augusztus utolsó hetében Budapest adott otthont a Szervátültetettek 8. Világjátékának, 11 egyszerűbben fogalmazva a transzplantáltak olimpiájának. Két évvel ezelőtt Szingapurban rendezték a hetedik találkozót, akkor ítélték oda hazánknak a rendezés jogát. A szingapuri magyar részvételt hathatósan segítette a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet, illetve akkori elődje az Országos Egészségnevelési Intézet, valamint az Egészségvédelmi Alap. Akkor is voltak – bizonyára ma is vannak -, akik ezt... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

II. János Pál pápa nyilatkozata

Az a tény, hogy az emberi szervek transzplantációra történő felhasználását segítő társaság első nemzetközi kongresszusát itt Rómában tartja, lehetővé teszi, hogy üdvözöljem és bátorítsam Önöket azon cél előmozdításában, melyet kongresszusuk témája kifejez: „A világ együttműködése a transzplantációban”. Megköszönöm Rafaello Cortesini professzor kedves bevezető szavait, kívánok minden jót és eredményességet jelen munkájukhoz.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Méla tanácstalanság

ANDRÁS László

A Parlament szociális bizottságának nyári szünet utáni első ülését minősítve Tudósító nem vetemedne a fenti megállapításra, Kis Gyula elnök minősítését bízvást elfogadhatja. A tétovaság okát viszont másban keresi, mint az általában igen pontosan fogalmazó elnök, aki szerint a felelősség bénítja a képviselőket, hiszen olyan törvényeket előkészítő országgyűlési határozatok megszületését segítik elő, „melyeket nem illik változtatgatni, húsz-huszonöt évre kell szóljanak, hiszen az első... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Érik a gyümölcs, nagy nap volt?

ANDRÁS László

A magyar társadalombiztosítás nemrégen ünnepelte századik születésnapját. A kétes értékű ünnep alkalmából kiadtak egy körlevelet A századik év címmel. Ennek szerzői igen fontos alapelvre hívják föl a figyelmet: „Az ember gyakran elvész az állam és a piac két pólusa között, mintha csak fogyasztóként vagy az állam közigazgatási alanyaként létezne. Mintha feledésbe merülne, hogy az emberek együttélésének nem célja sem az állam, sem a piac, hanem az ember önmagában olyan páratlan értékkel bír,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Arcok a parlamentből

ANDRÁS László

Kincses Gyula (MDF). A Debreceni Orvostudományi Egyetemen vagyok fül-orr-gégész tanársegéd, diplomázásom óta. Ez az első és egyetlen munkahelyem. Ma divat azt bizonygatni, hogy „gyerekkoromtól ellenzéki voltam”. Ezt én nem állíthatom. Inkább alternatívnak nevezhető figura voltam az egyetemen. Aktív kulturális életet éltem: sikeres fotós voltam, jazz- klubot alapítottam, majd a DOTE Galériát, mely a periférikus művészeket mutatta be. Az egyetemre tipikus vizsgaidőszaki diákként jártam, aminek az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Hollandia-Hollandia

Idei nyaram jó részét – egy Tempus-ösztöndíjnak köszönhetően - Amszterdamban, a Szabad Egyetemen tölthettem. Az itteni orvosképzés sok tekintetben különbözik a hazaitól, liberálisabb, s tágabb keretek között zajlik. Úgy gondoltam, néhány jellegzetességét fontos lenne közzétenni, gondolja mindenki tovább, ahogy akarja.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

A hazai egészségügyi orvosi igazgatás története

KAPRONCZAY Károly

A hazai egészségügyi-orvosi igazgatás régebbi módozatairól a szakmai közvélemény elég hiányos ismeretekkel rendelkezik, bár a történeti folyamat áttekintése sok tanulsággal szolgálhat napjainkban. Első formái a középkorban alakultak ki, elsősorban a városokban és a sűrűbben lakott településeken, ahol az igazgatási testületek az általuk, a tisztaságra, a járványok elhárítására hozott intézkedéseket saját maguk vagy az általuk életre hívott hivatallal végrehajtatták. Ezek akár a kényszer... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Az akupunktúra lehetőségei az alkohol és drog elvonási tünetek kezelésében

EŐRY Ajándok

A Magyar Akupunktúra Orvosok Társasága mellett 1990-ben megalakult a Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület abból a meggyőződésből kiindulva, hogy az akupunktúrát „csak tiszta forrásból”, kínai szakemberektől érdemes tanulni. Most mégis ugyanez az Egyesület hívta meg az USA-ból Dr. Paul Zmiewski-t, aki az akupunktúra alkalmazásáról tart tanfolyamot az alkohológiával foglalkozó orvosoknak az Országos Alkohológiai Intézet támogatásával. Nincs ebben valami ellentmondás?

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Szent rókus ábrázolásairól

VÉGH János

Szent Rókus személyéről keveset tudunk, s a szkeptikus kutatók még létét is kétségbe vonják. A segítségre szorulók rajongó ragaszkodása tette őt naggyá, ez terebélyesítette ki kultuszát, a személye iránti érdeklődés pedig előbb- utóbb kialakította legendáját is.

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Az egészségügy és gyógyítás értékvesztése

MOLNÁR László, GESTETNER Tamás

A budapesti orvosok körében végzett fel A mérésünk során olyan kérdések is szerepeltek, amelyek a gyógyító orvosi munka és az egészségügy társadalmi presztízsére vonatkoztak. A kérdések így hangzottak:

Lege Artis Medicinae

1991. OKTÓBER 30.

Könyvekről

BUDA Béla

Könyvismertetés Peter Anderson "Alkoholproblémák és alkoholkezelés az egészségügyben"