Lege Artis Medicinae - 1991;1(15)

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A tuberculosis jelentősége a gyermekgyógyászatban

ANDRÁSOFSZKY Barna

A tuberculosis Magyarországon ma már ritka megbetegedés a gyermekkorban. A fertőzés veszélye azonban mindaddig fennáll, amíg több mint 3500 felnőtt betegszik meg évente. A gyermekorvosok feladata elsősorban a betegség megelőzése. A klinikumban gondolnunk kell tuberculosisra minden tisztázatlan, krónikus megbetegedés esetén. Meningitis basilaris gyanújakor azonnal el kell kezdeni a gyógykezelést. A BCG oltások korcsoportonkénti (újszülött, 11, 18 éves) fenntartása eddig indokolt volt, a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A pulmonalis mycobacteriosis jellegzetességei hazánkban

KOZMA Dezső, VINCZE Egon, DÁVID Sándor, KISHINDI Katalin, ALEXY György

A szerzők az atípusos mycobacteriumok okozta pulmonalis mycobacteriosisok 1980– 1989 között igazolt 360 esetét elemzik. A leggyakoribb kórokozók a M. xenopi (67% ban), M. kansasii és M. avium-intracellulare voltak. A megbetegedés városi-ipari területen gyakoribb volt. Az éves incidencia nem emelkedett a vizsgált időszakban. A betegek 86%-a férfi, az átlagéletkor 55 év. Előzetes megbetegedésként tüdő tuberculosis és chronicus obstructiv tüdőmegbetegedés jelentkezett. A betegség tünettana... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A BCG oltásról mai szemmel

NYERGES Gáborné, DRINÓCZY Mária

A tuberculosis ma is súlyos és igen elterjedt fertőző betegség, mely főleg a rossz hygiénés körülmények között élőket támadja meg. A HIV + M. tuberculosis kettős fertőzések azonban hátrányosan befolyásolhatják mind a fejlett mind a fejlődő országok tbc epidemiológiai helyzetét. A BCG vakcina mind a vakcina törzs, mind más jellemzők tekintetében számos változáson ment át. Az oltás hatásosságát sokszor kétségbe vonták, de ma már egyértelmű, hogy a fiatal gyermekeket védi a tbc-től.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Cardiovascularis betegségek kockázati tényezői albuminuriával szövődött insulin-dependens diabetes mellitusban

JERMENDY György, VÖRÖS Péter, STOKUM Éva, KAMMERER László

Albuminuria megjelenése insulin-dependens cukorbetegeknél a cardiovascularis megbetegedések, illetve a cardiovascularis eredetű halálozás kockázatának növekedésével jár. Az albuminuria és a cardiovascularis eredetű morbiditas/mortalitas közötti kapcsolat tanulmányozása céljából 81 insulin-dependens cukorbeteget vizsgáltunk. A vizelet albumin értékét radioimmunoassayvel határoztuk meg és a betegeket normo-, micro- és macroalbuminuriás csoportba soroltuk. A macroalbuminuriás csoportban (n = 16)... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Parenteralis táplálás céljából alkalmazott keverék infusiok vizsgálata

BODOKY György, WELTNER János, HARSÁNYI László, MEDZIHRADSZKY-SWEIGER Hedvig, ANTUS Sándor

A szerzők a parenteralis táplálás általuk bevezetett eljárását, az infusiok folyamatos, ágy melletti keverésének felhasználhatóságát vizsgálták a klinikai gyakorlatban. Az oldatokat infusios szerelékek segítségével sorba kötve a tápanyagok egymással keveredve egyidejűleg jutnak az érpályába. A folyamat szabályszerűségének, algoritmizálhatóságának igazolására, vala mint az esetleges kémiai változások kimutatására mérték az anyageloszlást, a pH változást és számítógépes modellezést végeztek. Az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Arteriovenosus microshunt varicositas szövettani vizsgálatok a microshunt kimutatására

MAGYAR Éva, BIHARI Imre

Szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a microvarixok kialakulásában a praecapillaris A-V shunt-ök fontos szerepet játszanak. 18 vizsgált esetükből 16-ban sikerült kimutatni az A-V shunt-öt szövettani vizsgálattal. Foglalkoznak a microvaricositas és az A-V shunt patomorfológiájával és ismertetik a szövettani kimutathatóság módját.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A tüdőtuberculosis kemoterápiája

KÁROLYI Alice, BÖSZÖRMÉNYI Miklós, SCHWEIGER Ottó

Mycobacterium tuberculosis a humanlaesiokban legnagyobb számban extracellularisan, aktívan szaporodó formában fordul elő. Lassan vagy intermittálva szaporodó formái intracellularisan – a makrophagokban (savanyú pH) és a sajtos elváltozásokban (semleges pH) - vannak.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Haladás és problémák a pacemaker terápia hazai fejlődésében

A Magyar Kardiológusok Társasága Pacemaker Aritmia munkacsoportja tudományos ülésein ismételten foglalkozott a pacemaker terápia hazai helyzetével. A pacemaker beültetést végző decentrumok képviselőivel nyilvános kerekasztal megbeszélésen áttekintettük a pacemaker terápia fejlődésének hazai lehetőségeit.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Az egészségügy jövői

MATOS Lajos

A szerző az egészségügyi jövőkutatás mód szereit és témáit vázolja. Az egészségügyi futurologiában módszertanilag kétféle lehetőség van a jövő megközelítésére. A descriptiv módszer során igyekszünk leírni a várható eseményeket, így készülve föl a jövőre, hogy terveket készíthessünk. A prescriptiv megközelítés lényege az, hogy elképzeljük a kívánatos jövőt, figyelembe véve a várható társadalmi és technikai változásokat és kiválasztjuk azokat a lépéseket, melyekkel az események a kívánatos jövő... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Levelezés

EMBER István

A közelmúltban jelent meg dr. Ember István három részes cikksorozata „A táplálkozás és a rosszindulatú daganatos betegségek lehetséges összefüggései, a megelőzés esélyei” címmel, [LAM 1991; 165–6): 338– 344, 1(8): 506-509; 119–10): 610–616]. A dolgozatok célja időszerű, hiszen van mit tennünk a magyar táplálkozási szokások átformálásában, az egészséges táplálkozás kialakításában. A szerző a témában igyekszik átfogó irodalmi összeállítást készíteni.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Levelezés

STUMPF János

Nagy-nagy örömmel olvastam a Lege Artis Medicinae mellékleteként megjelent ,,Cselekvési programot”. Megszületett egy koncepció, úgy tűnik, széleskörű vitára bocsáttatott. Ez önmagában is egy olyan új elem egészségpolitikánkban, ami a lehető legszerencsésebb szemléletváltás jele.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Az egészségügyi rendszer finanszírozása az Egyesült Államokban

RICHARD M. Scheffer

Az előadás három fő részből áll. Az első: hogyan gyűjtik össze és hogyan költik el az egészségügyi célokra fordított összegeket az Egyesült Államokban. Másodszor arról lesz szó, hogy mi a DRG (Diagnostic Related Groups), és melyek a DRG hatásai. Végül pedig a rendszer néhány új elemét mutatjuk be.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Valami mintha, talán, valamelyest elkezdődnék

ANDRÁS László

Felmerült a KÁK, azaz közismert nevén a Kútvölgyi szolgáltatásainak kiegészítő, magánbiztosítási alapon történő finanszírozása. Ezért a Népjóléti Minisztérium felkérte az Állami Biztosító Rt.-t, hogy készítsen javaslatot a kórház új rendszerének működtetésére.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Egészség - betegség

BÁLINT Géza

Korfordulókon, életünk fordulópontjain érdemes végiggondolnunk, újraértékelnünk mindazokat a dolgokat, melyeket életünkben fontosnak véltünk. Meg kell vizsgálnunk fogalmainkat is, s nem egyszer újra kell definiálnunk, fogalmaznunk ezeket. A nemzet, az ország sorsfordulásával együtt a magyar egészségügy, a magyar orvoslás sorsfordulóját éljük. Új biztosítási rendszer születik, új orvos-orvos, orvos-beteg viszony alakul ki, változnak klinikai, kutató és oktató munkánk hangsúlyai. Érdemes... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Teljesítmény-e finanszírozni? - avagy a teljesítmény-finanszírozás

ANDRÁS László

Az Országgyűlés Szociális- Családvédelmi- és Egészségügyi Bizottságának képviselő- tagjai és szakértői hozzászólásaikban gyakorta illetik súlyos szemrehányásokkal a Népjóléti Minisztérium jogalkotási és törvényelőkészítő munkáját. A bírálat oka rendszerint a késedelmesség, a megfogalmazások bizonytalansága, puhasága, mely önmagában is további késedelmek forrása.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Arcok a parlament szociális, családvédelmi és egészségügyi bizottságából

ANDRÁS László

Bod Péter, a bizottság mellett dolgozó, a társadalombiztosítás reformjával foglalkozó szakértői csoport koordinátora. A Parlament szakbizottságának üléseit rendszeresen látogató Tudósítónak feltűnt, következésképpen a tudósításait olvasónak is feltűnhetett az egyre többet és egyre markánsabban véleményt nyilvánító szakértő, Bod Péter. Eleinte a LAM szerkesztőségében dolgozó orvosok között, majd szélesebb körben való tudakozódással sem tudtam kideríteni, hogy ki ő. Nyilvánvalóvá lett, hogy nem... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Fegyverszünet, béke vagy annál is több?

ANDRÁS László

A sajtótájékoztatón, melyre a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége együtt hívta a sajtó képviselőit, mind három szervezetet elnöke és főtitkára képviselte. Bevezetésül deklarálták meggyőződésüket, mi szerint a betegek érdekében a gyógyítás minden módját alkalmazni kell, a korszerű medicinát egységesnek kell tekinteni, melyben szimbiózisban élnek együtt az úgynevezett modern, hivatalosan elismert és az ősi medicina módszerei.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Az alternatív gyógyászat jogi szabályozásáról

SÁNDOR Judit

Az orvostudomány fejlődésével párhuzamosan fejlődött ki a gyógyító tevékenység jogi szabályozása is, méghozzá majdnem mindenütt azonos minták szerint. A szabályozás egyik alappillére volt az az európai kontinentális gyakorlat, amely szerint gyógyító szolgáltatást csakis a formálisan képzett, orvosi diplomával rendelkezők, illetőleg szűk körben egyéb egészségügyi képesítéssel rendelkező személyek nyújthatnak. Az amerikai kontinens is ezt az egészségügyi monopóliumot vette át. A gyarmatosítás... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Könyvekről

NAGY Imre

Könyvösszefoglaló Dr. Szabó Rezső "Geriátria időgyógyászat"

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Betegség és halálélmény munch művészetében

ZENTAI Lóránd

Emlékezett vissza Dr. K. E. Schreiner, Munch orvosa, egykori páciense és barátja szavaira. A norvég festő, Edvard Munch (1863–1944), az európai expresszionista festészet kezdeteinek egy jelentős alakja, jellegzetes 19. század végi európai nagy család meglehetősen általános sorsát élhette meg fiatal korában, és gyűjthetett megrázó élményeket.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A semmelweis orvostudományi egyetem címére

NEMÉNYINÉ Tahin Emma

A címerek viselőjük valamely jeles tulajdonságára, fontos sajátosságára, elismerésre méltó tetteire, érdemeire utalnak, s bennük történelmi hagyományainkat tiszteljük. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem címere, megkülönböztető jelvénye nemcsak a nagymúltú Universitas jelenét, hanem szellemi örökségét is tükrözi. Egyetemünk címere több mint fél évezredes hagyományra tekint vissza.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

Régi patikusok és seborvosok dunaalmáson

FERENCZY Miklós

Dunaalmásnak mint egykori fürdőhelynek történelmi leírásával sokan foglalkoztak, így Istvánffy, Zeiler, Kreckovitz, Bruckmann, Hübner, Edvard Browne, akik leírták, hogy Dunaalmás kedvelt fürdőhely volt már a rómaiak korában is.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

1963 - az "orvosegyetem" hasábján

JUHÁSZ László

Most, hogy a rendszerváltás egyetemünkön is nagy léptékkel halad, új, választott rektorunk, dékánunk, Senatusunk van, azt hiszem, nem tabu, sőt kifejezetten érdekes az, hogy milyen eseményeket fedezhetünk fel az orvosegyetemi sajtó tükrében. Ez a gyűjtés, amely az 1963-as téli hónapokban kiadott „Orvosegyetemek” alapján készült, ha nem is teljes, de jellemző képet ad arról, hogyan és mit láttak 1963-ban fontosnak, korszerűnek.

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A tüdőtuberculosisról

SCHWEIGER Ottó

A szerző áttekintést ad a gümőkór hazai epidemiológiai helyzetéről. Az új tbc-s betegek száma évről évre csökken, így aggodalomra nincs ok. Miután fertőző betegségről van szó, az új járványügyi helyzethez adaptált tbc-elleni küzdelmet továbbra is folytatni kell. Az új helyzetben azonban ezt egy hálózat - a tüdőgyógyászati hálózat - egyedül ellátni nem tudja, ebben az egészségügyi hálózat minden tagjának segítenie kell. Bár ritka betegségről van szó, elfelejteni nem lehet még miután fertőző -... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. SZEPTEMBER 25.

A tüdőtuberculosis differenciáldiagnózisa

BÖSZÖRMÉNI Miklós

A gümőkóros esetek ritkulása következtében a tüdőtbc differenciáldiagnózisa nehéz lett, az orvosok nem gondolnak erre a betegségre, ami különösen az idős tbc-s emberek életét veszélyezteti. Primaer tbc-s fertőzés ma Magyarországon elsősorban fiatalembereken észlelhető. A főleg általános tünetek mellett a tuberkulin-re akció hyperergiás. A tbc-s pleuritis diagnózisa leginkább más eredetű mellkasi folyadékgyülemek kizárása útján lehetséges, de thoracoscopos biopszia is szükséges lehet. A tbc-s... tovább »