PharmaPraxis

Gyógyszerészi gondozás: pilot tapasztalatok

2014. NOVEMBER 27.

Tizenkét budapesti és 38 vidéki gyógyszertár vesz részt abban a pilot programban, amely az uniós forrásból megvalósuló „Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című, uniós forrásból finanszírozott projekthez kapcsolódik.

Az egyszerűbb nevén a Betegellátók Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért (BELLA) programban a gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó standardok, illetve gyógyszerészi gondozási szakmai irányelvek fejlesztése valósul meg, a vény nélküli és vényköteles gyógyszerkiváltásokhoz, valamint a népegészségügyi jelentőségű betegségekhez kapcsolódva. A pilotpatikák a gyakorlatban tesztelik a standardokat és irányelveket, valamint az ezeket támogató Beteggondozási Informatikai Alapprogramot (BEGONIA).

A pilotba jelentkező gyógyszertárak vállalták a BELLA ajánlásainak bevezetését, a működésükben ehhez szükséges esetleges változtatásokkal együtt. A patika méretétől függően feltétel volt egy vagy két projektfelelős kijelölése, akik részt vettek a kapcsolódó oktatásokon. A gyógyszertárak a projekt ideje alatt véleményezik és jelzik standardok működéséhez, az irányelvek bevezetéséhez és az informatikai program teszteléséhez kapcsolódóan a tapasztalatokat, különös tekintettel arra, hogyan alkalmazhatóak ezek a gyakorlatban.

A BELLA gyógyszerészi területén a GYEMSZI, mint projektgazda konzorciumi partnere a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság. A GYGSZB szakmai titkára dr. Horváth-Sziklai Attila, a gyógyszerészkamara múlt hétvégén megrendezett köztestületi napján úgy fogalmazott, a gyógyszerészet egészségügyi reintegrációját segíti, hogy a járó- és fekvőbeteg ellátás minőségfejlesztése mellett ugyanabban a programban került meghirdetésre a gyógyszerészi gondozási program is, amelynek célja a potenciális betegek megtalálása, kiszűrése és szükség esetén továbbirányítása. A pilotban résztvevő gyógyszerészek tájékoztató tevékenységükkel elősegítik, hogy a betegek a fennálló tüneteikkel időben felkeressék az orvosukat. Ezzel, valamint a gyógyszerszedés helyes gyakorlatának kialakításával jelentősen hozzájárulhatnak a betegek helyes terápiakövetéséhez és a terápia hatékonyságának javításához, mely egyben az ellátás biztonságát is növeli.


A gyógyszerészet jövője


Ez a projekt határozza meg, merre halad a jövőben gyógyszerészet – mondja dr. Vida Krisztián, az Újpest-Városkapu Gyógyszertár vezetője, aki első sorban a szakmai kihívás miatt vállalta a részvételt a programban. A patikában ki kellett alakítani a szabályoknak megfelelő környezetet, aminek úgy vélte, első sorban adatvédelmi okai voltak. A felkészüléshez megfelelő segítséget is kaptak, viszont például a BELLA-ban lefektetett kívánalmakat össze kellett fésülniük saját szabálykönyvükkel. Nem kellett új munkatársat felvenniük a feladat ellátására, egyelőre úgy tűnik, csupán öt-hat órányi plusz munkát igényel a kapcsolódó adminisztráció.

Hasznosnak tartaná a program országos megvalósulását Vida Krisztián, hiszen míg most egy adott beteg más-más javaslatot kap ugyanarra a problémájára patikánként, a kiterjesztést követően egységes lesz az információ, legfeljebb a javasolt gyógyszer kiválasztásában lesz különbség. A fővárosi gyógyszertárvezető egyébként tapasztalja egy olyan tudatos vásárlói réteg megjelenését, akik személyre szabott, gyors megoldást akarnak találni a problémájukra, esetükben nagy jelentősége lehet a minőségi gyógyszerészi gondozásnak.


Ellenzik a háziorvosok?


Sok beteg fordul hozzánk, aki a háziorvosával idő híján nem tudja, vagy szemérmességből nem akarja megosztani a problémáját – mondja dr. Sutka Ibolya, a zalaegerszegi Páter Patika vezetője. Azonban hiába kér segítséget a páciens, amint elkérnék az adatait, TAJ-számát, hogy azt rögzítsék a programban, azonnal visszakozik, hiába biztosítják arról, hogy rajtunk kívül senki más nem fogja megismerni személyhez kötötten a panaszát. Az adminisztrációt egyébként kicsit soknak érzi a patika vezetője, az egyelőre még kísérlet alatt álló, olykor akadozó programba a jövő hónaptól már élesben viszik fel az adatokat. – Az ilyen kisforgalmú patikákban, mint a miénk is, különösen a visszatérő betegeink részéről lenne igény a gyógyszerészi gondozásra, de sajnos egyelőre még a háziorvosok is inkább úgy érzik, hogy az ő munkájukat vesszük el, holott inkább a hiányosságokat tudnánk pótolni – mondja Sutka Ibolya, hozzátéve, a gyógyszerészi gondozás a gyógyszerészek megbecsültségét is növelhetné.


Mindenkinek jó lenne, ha lenne


A BELLA jó elgondolás, de ennek széleskörű bevezetéséhez rendezni kellene a gyógyszerészi gondozás jövőjét és struktúráját – vélekedik dr. Télessy István, a szakmai kollégium gyógyszerellátási, gyógyszerészeti tagozatának vezetője. Sok gyógyszerész aggódik amiatt, hogy a lelkiismeretesen végzett gondozás túl sok időt von el az egyéb feladatoktól, de honorálása sem megoldott, illetve az ellátáshoz szükséges kompetenciák sem tisztázottak. A kapcsolódó szakképzés ugyan elindult, de az első hallgatók csak három év múlva végeznek.

Az öt-hatezer gyógyszerész rendelkezik orvosegyetemi végzettséggel, azonban a tára mögött leginkább gyógyszerkiadó szakasszisztensekkel találkozik a beteg, egyelőre a gyógyszerészek nem léptek ki a porondra, pedig tudásuk alapján kompetensen és szakszerűen tudnák végezni a betegek gondozását. Kérdés azonban, hogy a társadalom tisztában van-e azzal, hogy a gyógyszerésztől is éppen olyan lényeges és szakszerű információkat és tanácsokat kaphat, mint az orvostól?

Népegészségügyi szempontból nagy előrelépést jelenthetne a gyógyszerészi gondozás elterjedése, kérdés, hogy ennek feltételeit hogyan teremtik meg. Bár néhány éve előírás például a külön tanácsadó helyiség az újonnan épülő gyógyszertárakban, de a régi, falusi patikákban sokszor nincs lehetőség a terjeszkedésre, pedig az ott megforduló betegeknek és vásárlóknak még sokkal nagyobb igénye lenne a gyógyszerész tanácsaira, mint a nagyvárosokban. Télessy doktor saját, nagyközségi patikájában is azt tapasztalja, hogy a vidéki emberek akár vissza is térnek a nyugalmasabb órákban a gyógyszertárba, és kikérik a patikus véleményét, ami nem csupán a beteg számára jelent segítséget, hanem a gyógyszerésznek is sikerélményt.

A szakmai kollégiumi tagozat elnöke mindezek mellett hozzáfűzi azt is, magánemberként nemigen szereti a „gyógyszerészi gondozás” kifejezést. Noha a nemzetközileg használt „pharmaceutical care” vagy „pharmazeutische Betreuung” szókapcsolatoknak valóban ez a pontos fordítása, a hazai környezetben a gondozást már évtizedekkel korábban az egészségügy más területein kezdték használni, mint tüdőbeteg-gondozás, diabétesz-gondozás, vagy pszichiátriai gondozás. A gondozás kifejezés gyógyszerészi tevékenységre történő alkalmazása sok orvosban kelthet ellenérzést. Télessy doktor szerint a „gyógyszerészi tanácsadás” jobban érzékelteti azt a hozzáállást, amelyet a gyógyszerésznek a lakosság egészségügyi kultúrájának javításában és a betegségek megelőzésében, adott esetben enyhébb tünetek leküzdésében, valamint a beteg orvoshoz irányításában képviselnie kell.

eLitMed.hu, Tarcza Orsolya
2014-11-27

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

A körzeti orvosi praxisközösségben dolgozó gyógyszerész szerepe a Covid-19-járvány idején

Míg a Covid-19-pandémia alatt a kliensek többet foglalkoznak egészségi állapotukkal, és a média is több egészségügyi információval szembesíti őket, a sok beteg esetében elmaradó rutinszerű ellátás a krónikus kórképek fellángolásához vezethet. Ebben a helyzetben a gyógyszerészek gyógyszerelési információkkal segíthetik a körzeti orvosokat, a szakszemélyzetet és a betegeket is, továbbá közreműködhetnek a krónikus betegségekkel kapcsolatos betegedukációban.

PharmaPraxis

A gyógyszerészi gondozási terv készítésének legfontosabb szempontjai

Az alapellátás integráns része a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek által nyújtott gondozásiterv-szolgáltatás – legalábbis Kanadában, amelynek tíz tartománya közül nyolcban a gyógyszerészek e szolgáltatásért javadalmazásban is részesülnek.

PharmaPraxis

Segíti-e az intézményekből történő átadás folyamatát vénás thromboembóliában szenvedő beteg esetében, ha szakgyógyszerész keresi fel otthonában konzultáció céljából?

A Journal of Patient Safety tanulmánya arra kereste a választ, hogy vénás thromboembólia kórházi vagy ambuláns ellátása után hazabocsátott betegek esetében javítja-e az átadás folyamatát, illetve növeli-e a betegek átadással kapcsolatos elégedettségét és antikoagulációval kapcsolatos tudását, adherenciáját, ha a hazabocsátást követően gyógyszerész látogatja meg őket otthonukban, valamint antikoagulációs szakértő általi telefonos tanácsadásban részesülnek.