PharmaPraxis

A gyógyszerészi gondozáson túli feladatok - szemlézés

2018. SZEPTEMBER 18.

A gyógyszerészek a gyógyszerhasználat optimalizálása és az egészségkimenetek javítása érdekében együtt dolgoznak az egészségügyi team tagjaival és a betegekkel, azonban a gyógyszerészképzésben hiányzik az az egységes curriculum, ami felkészítené a gyógyszerészhallgatókat arra, hogy a gyógyszerre, mint termékre fókuszáló szakember helyett elsődlegesen a betegeket gondozó gyógyszerészként vegyenek részt a csapatmunkában. Az elsődlegesen a betegeket gondozó gyógyszerészek képzése érdekében egy olyan keretrendszert érdemes használni, ami magába foglalja a praxis filozófiáját, a gyógyszerészi gondozás folyamatait és a praxis menedzsment rendszereket egyaránt.

A professzionális gyógyszertári gyakorlat elemei

Mint minden professzionális praxisnak, a gyógyszertári gyakorlatnak is három eleme van:

 • 1. a praxis etikai alapját képező filozófia, ami előírja a megfelelő szakmai viselkedést,

 • 2. a beteggondozás folyamata, ami rendszerbe szervezi a gondozáshoz szükséges tudást és döntéseket,

 • 3. praxis menedzsment rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás olyan strukturált keretek között folyjon, ami biztosítja a minőséget, az elszámoltathatóságot és a fizetést a praxis hosszú távon is fenntartható működése érdekében.


 • Mindazonáltal, a szakma evolúciója során a gyógyszerészi gondozás csak az elmúlt 30 évben kezdett kialakulni, és csak napjainkban válik elvárássá, hogy a patikus ne a termékre fókuszáljon, hanem a beteget helyezze a gondozás középpontjába. Az egészségügyi rendszerek jelenlegi fejlődése is abba az irányba halad, ami a patikusok beteggondozásba való direkt bevonódásának növekedését várja el, a mai gyógyszerészképzés mégsem készíti fel erre a hallgatókat. Az egyetemi képzés még mindig arra fókuszál, hogy mi a gyógyszerek hatásmechanizmusa és milyen gyógyszerinterakciók léteznek, és kevésbé törődik azzal, hogy hogyan lehet ezt a tudást a gyakorlatban alkalmazni, arról nem is beszélve, hogy a képzésből hiányoznak a gyakorlati tudásalkalmazást biztosító standardok is.

  Az Egyesült Államokban az elmúlt években a gyógyszerész szakma megtette az első lépéseket az egységes gyógyszerészi gondozás kialakítása felé, és elkezdték definiálni ennek elemeit a tanárok és a gyakorló gyógyszerészek számára egyaránt. 2014-ben a Gyakorló Gyógyszerészek Bizottsága (Joint Commission of Pharmacy Practitioners/JCPP) kiadta a betegcentrikus gyógyszerészi gondozást bemutató alapdokumentumot (Pharmacists’ Patient Care Process/PPCP), ami öt egymást követő lépésben határozza meg a betegcentrikus gondozás feladatait: információgyűjtés, az adatok ellenőrzése, a teendők megtervezése majd végrehajtása, utánkövetés (ez utóbbi során monitorozás és értékelés, valamint folyamatos kommunikáció, dokumentáció és kollaboráció). Ezáltal a gyógyszerészek képessé válnak arra, hogy biztosítsák: a beteg gyógyszereinek indikációja megfelelő, az alkalmazott gyógyszerek hatékonyak, biztonságosak, és a beteg igényei szerint adagolhatók. A továbbiakban az egyetemi gyógyszerészképzést úgy kell átalakítani, hogy ez a betegcentrikus gyógyszerészi gondozási keretrendszer váljon az oktatás alapjává, és a gyógyszerészhallgatókat nem csak arra kell felkészíteni, hogy a gyakorlatban is betegcentrikus gondozást tudjanak nyújtani, de a végzett gyógyszerészeknek tisztában kell lenniük a döntések fontossági sorrendjének felállításában segítő filozófiával és a praxis-menedzsment sikerét biztosító elemekkel is.

  A gyógyszerészi praxis fejlődése

  Napjainkra megnőtt a beteggel foglalkozó egészségügyi csapaton belül a gyógyszerész szerepe, és egyre több vizsgálat bizonyítja a gyógyszerészek növekvő bevonásának pozitív hatását az ambuláns és a kórházi ellátásban egyaránt, így pl. csökkenő költségek mellett javul az egészségügyi ellátás minősége, javul a betegelégedettség, csökken a gyógyszer-mellékhatások száma, fokozódik a betegek terápiás együttműködése. Egységes, standardizált filozófia és menedzsment-rendszer hiányában azonban lehetetlen a különböző intervenciókat elemezni, hatékonyságukat összehasonlítani; a helyzetet ahhoz lehet hasonlítani, amikor bár rendelkezünk térképpel – ez a gyógyszerészi gondozás folyamata –, de nem rendelkezünk iránytűvel, azaz a praxis alapját adó filozófiával, és nem rendelkezünk olyan útjelzőkkel sem, amelyek biztosítják, hogy valóban arrafelé megyünk, amerre akarunk (ezt biztosítaná a praxismenedzsment-rendszer). A betegcentrikus gyógyszerészi gondozás általánossá tétele érdekében nem elég további kurzusokat illeszteni az egyetemi kurrikulumba, hanem annak olyan teljes újrastrukturálását kell elvégezni, ami összhangba hozza a gyógyszerészi gondozás három alapelemével, a praxis filozófiájával, a beteggondozás folyamatával, és a praxismenedzsment-rendszerrel. A gyógyszerészi gondozás oktatását már az egyetemi képzés első évében el kell kezdeni, majd integrálni kell az egész kurrikulumba. Jó példával jár elől ezen a téren a University of Minnesota gyógyszerészkara, ahol a gyógyszerészi gondozás gyakorlata már az első évben megjelenik, szimulált helyzetekben és valódi betegtalálkozások során egyaránt, és a diákok gyakorolják a praxis filozófiájával és a menedzsment-rendszerrel kapcsolatos feladatokat, majd visszajelzéseket kapnak oktatóiktól, továbbá a gyógyszerészi gondozás elemeit a farmakoterápiás képzés során is hangsúlyozzák, a képzés előrehaladásával pedig a fókusz elsődlegesen a beteggondozásra helyeződik.

  Szemlézte: Kovács Bence dr.
  eLitMed.hu
  2018.09.18

  Eredeti közlemény:
  Kolar C, Hager KD, Losinski V. Beyond the Pharmacists’ Patient Care Process: Cultivating Patient Care Practitioners by Utilizing the Pharmaceutical Care Framework. Inov Pharm.2017;8(3): Article 7.

  HOZZÁSZÓLÁSOK

  0 hozzászólás

  A rovat további cikkei

  PharmaPraxis

  Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

  LÉGRÁDI Péter

  A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

  PharmaPraxis

  Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

  TÓSAKI Árpád

  A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

  PharmaPraxis

  D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

  D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

  PharmaPraxis

  Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

  A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

  PharmaPraxis

  Gyógyszerész-beteg kapcsolat

  A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

  Kapcsolódó anyagok

  PharmaPraxis

  Gyógyszerész-beteg kapcsolat

  A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

  PharmaPraxis

  Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

  Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

  PharmaPraxis

  A gyógyszerész mint menedzser

  Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

  PharmaPraxis

  Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

  A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

  PharmaPraxis

  A klinikai gyógyszerészek oktatása Kínában

  A kínai klinikai gyógyszerészi programok tantervszerkezetét és tartalmát javítani kellene annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és szisztematikusabb legyenek.