PharmaPraxis

A gyógyszerészi gondozáson túli feladatok - szemlézés

2018. SZEPTEMBER 18.

A gyógyszerészek a gyógyszerhasználat optimalizálása és az egészségkimenetek javítása érdekében együtt dolgoznak az egészségügyi team tagjaival és a betegekkel, azonban a gyógyszerészképzésben hiányzik az az egységes curriculum, ami felkészítené a gyógyszerészhallgatókat arra, hogy a gyógyszerre, mint termékre fókuszáló szakember helyett elsődlegesen a betegeket gondozó gyógyszerészként vegyenek részt a csapatmunkában. Az elsődlegesen a betegeket gondozó gyógyszerészek képzése érdekében egy olyan keretrendszert érdemes használni, ami magába foglalja a praxis filozófiáját, a gyógyszerészi gondozás folyamatait és a praxis menedzsment rendszereket egyaránt.

A professzionális gyógyszertári gyakorlat elemei

Mint minden professzionális praxisnak, a gyógyszertári gyakorlatnak is három eleme van:

 • 1. a praxis etikai alapját képező filozófia, ami előírja a megfelelő szakmai viselkedést,

 • 2. a beteggondozás folyamata, ami rendszerbe szervezi a gondozáshoz szükséges tudást és döntéseket,

 • 3. praxis menedzsment rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás olyan strukturált keretek között folyjon, ami biztosítja a minőséget, az elszámoltathatóságot és a fizetést a praxis hosszú távon is fenntartható működése érdekében.


 • Mindazonáltal, a szakma evolúciója során a gyógyszerészi gondozás csak az elmúlt 30 évben kezdett kialakulni, és csak napjainkban válik elvárássá, hogy a patikus ne a termékre fókuszáljon, hanem a beteget helyezze a gondozás középpontjába. Az egészségügyi rendszerek jelenlegi fejlődése is abba az irányba halad, ami a patikusok beteggondozásba való direkt bevonódásának növekedését várja el, a mai gyógyszerészképzés mégsem készíti fel erre a hallgatókat. Az egyetemi képzés még mindig arra fókuszál, hogy mi a gyógyszerek hatásmechanizmusa és milyen gyógyszerinterakciók léteznek, és kevésbé törődik azzal, hogy hogyan lehet ezt a tudást a gyakorlatban alkalmazni, arról nem is beszélve, hogy a képzésből hiányoznak a gyakorlati tudásalkalmazást biztosító standardok is.

  Az Egyesült Államokban az elmúlt években a gyógyszerész szakma megtette az első lépéseket az egységes gyógyszerészi gondozás kialakítása felé, és elkezdték definiálni ennek elemeit a tanárok és a gyakorló gyógyszerészek számára egyaránt. 2014-ben a Gyakorló Gyógyszerészek Bizottsága (Joint Commission of Pharmacy Practitioners/JCPP) kiadta a betegcentrikus gyógyszerészi gondozást bemutató alapdokumentumot (Pharmacists’ Patient Care Process/PPCP), ami öt egymást követő lépésben határozza meg a betegcentrikus gondozás feladatait: információgyűjtés, az adatok ellenőrzése, a teendők megtervezése majd végrehajtása, utánkövetés (ez utóbbi során monitorozás és értékelés, valamint folyamatos kommunikáció, dokumentáció és kollaboráció). Ezáltal a gyógyszerészek képessé válnak arra, hogy biztosítsák: a beteg gyógyszereinek indikációja megfelelő, az alkalmazott gyógyszerek hatékonyak, biztonságosak, és a beteg igényei szerint adagolhatók. A továbbiakban az egyetemi gyógyszerészképzést úgy kell átalakítani, hogy ez a betegcentrikus gyógyszerészi gondozási keretrendszer váljon az oktatás alapjává, és a gyógyszerészhallgatókat nem csak arra kell felkészíteni, hogy a gyakorlatban is betegcentrikus gondozást tudjanak nyújtani, de a végzett gyógyszerészeknek tisztában kell lenniük a döntések fontossági sorrendjének felállításában segítő filozófiával és a praxis-menedzsment sikerét biztosító elemekkel is.

  A gyógyszerészi praxis fejlődése

  Napjainkra megnőtt a beteggel foglalkozó egészségügyi csapaton belül a gyógyszerész szerepe, és egyre több vizsgálat bizonyítja a gyógyszerészek növekvő bevonásának pozitív hatását az ambuláns és a kórházi ellátásban egyaránt, így pl. csökkenő költségek mellett javul az egészségügyi ellátás minősége, javul a betegelégedettség, csökken a gyógyszer-mellékhatások száma, fokozódik a betegek terápiás együttműködése. Egységes, standardizált filozófia és menedzsment-rendszer hiányában azonban lehetetlen a különböző intervenciókat elemezni, hatékonyságukat összehasonlítani; a helyzetet ahhoz lehet hasonlítani, amikor bár rendelkezünk térképpel – ez a gyógyszerészi gondozás folyamata –, de nem rendelkezünk iránytűvel, azaz a praxis alapját adó filozófiával, és nem rendelkezünk olyan útjelzőkkel sem, amelyek biztosítják, hogy valóban arrafelé megyünk, amerre akarunk (ezt biztosítaná a praxismenedzsment-rendszer). A betegcentrikus gyógyszerészi gondozás általánossá tétele érdekében nem elég további kurzusokat illeszteni az egyetemi kurrikulumba, hanem annak olyan teljes újrastrukturálását kell elvégezni, ami összhangba hozza a gyógyszerészi gondozás három alapelemével, a praxis filozófiájával, a beteggondozás folyamatával, és a praxismenedzsment-rendszerrel. A gyógyszerészi gondozás oktatását már az egyetemi képzés első évében el kell kezdeni, majd integrálni kell az egész kurrikulumba. Jó példával jár elől ezen a téren a University of Minnesota gyógyszerészkara, ahol a gyógyszerészi gondozás gyakorlata már az első évben megjelenik, szimulált helyzetekben és valódi betegtalálkozások során egyaránt, és a diákok gyakorolják a praxis filozófiájával és a menedzsment-rendszerrel kapcsolatos feladatokat, majd visszajelzéseket kapnak oktatóiktól, továbbá a gyógyszerészi gondozás elemeit a farmakoterápiás képzés során is hangsúlyozzák, a képzés előrehaladásával pedig a fókusz elsődlegesen a beteggondozásra helyeződik.

  Szemlézte: Kovács Bence dr.
  eLitMed.hu
  2018.09.18

  Eredeti közlemény:
  Kolar C, Hager KD, Losinski V. Beyond the Pharmacists’ Patient Care Process: Cultivating Patient Care Practitioners by Utilizing the Pharmaceutical Care Framework. Inov Pharm.2017;8(3): Article 7.

  HOZZÁSZÓLÁSOK

  0 hozzászólás

  A rovat további cikkei

  PharmaPraxis

  Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

  LÉGRÁDI Péter

  A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

  PharmaPraxis

  Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

  TÓSAKI Árpád

  A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

  PharmaPraxis

  D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

  D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

  PharmaPraxis

  Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

  A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

  PharmaPraxis

  Gyógyszerészi szolgáltatások idősotthonokban

  Az összesített eredmények szerint a gyógyszerészi szolgáltatás nagyon hatékonyan javította az egyik legfontosabb ápolási otthoni kimenetet: szignifikánsan csökkentette az esések számát. A gyógyszerészi szolgáltatás eredményeképpen kifejezetten javult a gyógyszerelés (a MAI-pontszám 2,2-del csökkent), és csökkent az egy beteg által átlagosan szedett gyógyszerek száma (7,2-ről 5,3-re).

  Kapcsolódó anyagok

  PharmaPraxis

  A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése

  A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review: HMR) egy olyan strukturált, betegközpontú és a beteg orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, ami elősegíti a gyógyszerek optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultáció után, a beteg egészségügyi információinak ismeretében, a beteg otthonában szisztematikusan áttekinti a beteg gyógyszereit, és azonosítja a gyógyszerekkel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában.

  PharmaPraxis

  Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

  Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

  PharmaPraxis

  Gyógyszerész-beteg kapcsolat

  A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

  PharmaPraxis

  A gyógyszerész mint menedzser

  Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

  PharmaPraxis

  Gyógyszerészek fertőző betegségekkel kapcsolatos attitűdje Magyarországon

  A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai, illetve Közegészségügyi Intézetének kutatói keresztmetszeti vizsgálat keretében mérték fel a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek antibiotikum-használattal és fertőző betegségekkel kapcsolatos tudását, attitűdjét és gyakorlati hozzáállását.