Lege Artis Medicinae - 2000;10(02)

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Érett újszülöttek postasphyxiás eredetű születési károsodása és megelőzésének esélyei

PAPP Zoltán

A szerző áttekinti a magzati hypoxia és asphyxia etiopatogenezisét és definícióját, az érett magzatok postasphyxiás károsodásának lehetséges formáit, az agyi bénulás gyakoriságát és neurológiai következményeit. A hypoxiás állapotok szűrőmódszerei közül kiemeli a színkódolt és pulzus Doppler-technikát (flowmetria), a kardiotokográfiát (CTG), a nonstressz tesztet és a biofizikális profilt, továbbá az amnioszkópiát és a magzati pulzoximetriát. Az asphyxia profilaxisával összefüggésben hangsúlyozza... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

A preinatalis thyreoidologia gyakorlati kérdései

ILYÉS István

A szerző áttekinti a terhesség alatti anyai és magzati, valamint az újszülöttkori pajzsmirigyműködés sajátosságait. Az anyai és a magzati pajzsmirigyműködés kapcsolatát ismertetve kiemeli az anyai pajzsmirigyhormon transzferszerepét a magzati fejlődésben. Összefoglalja az újszülöttkori pajzsmirigy betegségeket és -diszfunkciókat. Elemzi az anyai pajzsmirigybetegségeknek az újszülöttkori pajzsmirigyműködésre gyakorolt hatását; kiemeli a jódhiány szerepét és hangsúlyozza az optimális jódellátás... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Az endokrin laboratóriumi lelet értékelése

KOVÁCS L. Gábor, TOLDY Erzsébet, LŐCSEI Zoltán

A hormonleletek klinikai értékét sokkal több faktor határozza meg, mint a hagyományos laboratóriumi paraméterekét. Ez egyrészt a biomolekulák fiziológiai és patofiziológiai sajátosságaiból, másrészt az alkalmazott analitikai módszerek jellegzetes különbözőségeiből adódik. Az eredmények helyes interpretációja feltételezi a preanalitikai tényezők szigorú figyelembevételét, a mintavétel gondos kivitelezését. Tekintettel a fiziológiás koncentrációviszonyokra, a hormonok meghatározása csak... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

A mellékvesekéreg csökkent működésében manifesztálódó juvenilis haemochromatosis

VÁRKONYI Andrea, KOLLAI Géza, ROMCSIK László, MÜZES Györgyi, TULASSAY Zsolt, TORDAI Attila, ANDRIKOVICS Hajnalka, PETER Kaltwasser Joachim, SEIDL Christian

A juvenilis haemochromatosis ritka, autoszomális recesszív módon öröklődő, fiatal felnőttkorban jelentkező megbetegedés, amelyet az időskorban manifesztálódó, szintén genetikusan determinált formával, az úgynevezett adult típusúval egyező módon a vas korlátlan felszívódása és a parenchymás szervekben történő lerakódása jellemez. Főként a máj, a lép, a pancreas, a szív és a bőr érintett. Ritkán a hypophysis is károsodik, ilyenkor szekunder módon gonadalis hipofunkció alakul ki. ESETISMERTETÉS -... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Minőségbiztosítás diabetes mellitusban; Standardizálás mint lehetőség a Diabcare Hungary eredményeinek összehasonlítására

TABÁK Gy. Ádám, TAMÁS Gyula, KERÉNYI Zsuzsa

BEVEZETÉS – A DiabCare rendszer a cukorbetegség gondozásának folyamatos minőség-ellenőrzését és minőségjavítását szolgálja, alapját az európai konszenzus alapján létrehozott egységes diabetes-adatbázis alkotja. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK – Jelen elemzésben a szerzők a DiabCare Hungary programban 1995–97 között összegyűlt 2403 adatlapot dolgozták fel. A demográfiai jellemzők alapján öt, egymástól eltérő betegcsoportot gondozó központ eredményeit standardizálták, majd összehasonlították egymással és az... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

A menorrhagia nem sebészeti kezelése

PRENTICE Andrew

Ez az összefoglaló a menorrhagia diagnosztikai problémáit és terápiás lehetőségeit próbálja racionálisan megközelíteni. Elkészítése során két, 1998-ban megjelent szakmai állásfoglalást (8, 9), egy konszenzus konferencia 1995-ben publikált anyagát (10), illetve a Cochrane library adatbázisát használtam fel.

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Ajánlás az involúciós osteoporosisok gyógyszeres kezelésére

LAKATOS Péter, HORVÁTH Csaba, MARTON István, PAP Károly, POÓR Gyula, MOOT Vezetősége

Az osteoporosis egyre növekvő népegészségügyi probléma a világ fejlett országaiban. 1998-ban a világon 2,5 milliárd USD-t költöttek osteoporosis gyógyszerekre. Az összes, jelenleg forgalomban lévő készítménnyel kapcsolatosan találhatók adatok arra, hogy csökkentik a kompressziós csigolyatörések előfordulását, és számos közülük hatékonynak bizonyult az egyéb törések számának csökkentésében. Ugyanakkor a klinikailag megnyilvánuló törések viszonylag ritkán következnek be, néhány százalék évente,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

A Helsinki Nyilatkozat Az Orvosok Világszövetségének ajánlása embereken orvosbiológiai kutatásokat végző orvosok számára

Az orvos hivatása az emberek egészségének védelme. Az orvos tudásának és lelkiismeretének e küldetés végrehajtását kell szolgálnia. Az Orvosok Világszövetségének Genfi Deklarációja a következő szavakkal kötelezi az orvost: „Betegem egészsége lesz legfőbb szempontom.” Az Orvosi Etika Nemzetközi Kódexe pedig deklarálja: „Az orvos kizárólag a beteg érdekét tarthatja szem előtt, amikor olyan orvosi ellátásban részesíti őt, amely gyengítheti annak testi vagy lelki állapotát.” Az embereken... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Az orvosok piaci szereplők

NAGY András László

A napilapok is beszámoltak róla, hogy megszületett a határozat abban az eljárásban, amelyet bejelentések nyomán a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa folytatott le a MOK ellen a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt. A hivatalhoz még 1996-ban benyújtott panaszok sérelmesnek és az 1996. évi LVII. törvény 11. paragrafusába ütközőnek tartották a kamara etikai statútumának az orvosi hirdetések korlátozását és az ajánlott áraktól lefelé való eltérés... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

A Mental Disability Rights International jelentés háttere és hatástörténete

RÉTHELYI János

Tanulmányunknak az a célja, hogy bemutassa a Mental Disability Rights International (magyarul: Mentális Zavarban Szenvedők Jogvédő Nemzetközi Szervezete, a továbbiakban MDRI) által 1996-ban közreadott jelentést a magyar elmeegészségügy helyzetéről. (Az MDRI-jelentést az MDRI-bizottság vezetőjének, Eric Rosenthalnak neve után gyakran Rosenthal-jelentésnek is nevezik.) Az MDRI amerikai székhelyű jogvédő szervezet, amely céljának az elmezavarban szenvedők jogainak nemzetközi szintű... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Historica Medica; Emancipáció és orvoslás

JOBST Ágnes

Százhúsz esztendővel ezelőtt, 1880 márciusában nem mindennapi oklevél-honosítási kérelem került a budapesti orvosi kar tanári testülete elé. A hagyományokat felrúgó nosztrifikációs eljárás újdonságát az adta, hogy ezúttal a gyengébb nem egy képviselője, gróf Hugonnai Vilma kérelmezte Zürichben megszerzett orvosdoktori diplomájának honosítását. Az eljárás precedens értékűnek számított. Amennyiben ugyanis a kérelem kedvező elbírálásban részesül, a döntés az orvosi pálya nők előtti megnyitásával... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Képzőművészet; Lukrécia öngyilkossága

NÉMETH István

A gyógyításra, az élet megmentésére felesküdött orvosok számára mindig kudarcélményt jelent, ha valamilyen oknál fogva nem tudnak segíteni, ha be kell látniuk, hogy valamilyen gyógyíthatatlan betegséggel, reménytelen esettel állnak szemben. Lényegében ezen utóbbi kategóriába sorolhatók az öngyilkosságok is, hiszen az orvos szerepe ilyenkor többnyire már csak a halál bekövetkeztének a megállapítására korlátozódik.

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Orvosképzési reform Ausztriában

BENEDEK György

Ausztrália igen messze esik Magyarországtól, nyersanyagokban bővelkedő, nagyon gazdag ország. Egészségügyi rendszere, egyetemi képzési rendje szorosan követi az angol hagyományokat. Ezen az alapon nem sok közös vonás képzelhető el az ausztrál és a magyar orvosképzés problémái és azok megoldási módozatai között. Mégis megfontolandó lehet - a magyar orvosképzésben érdekeltek számára is – az ausztrál kísérlet az orvosképzés reformjára.

Lege Artis Medicinae

2000. FEBRUÁR 01.

Zenetörténeti Rovat; A világfi hirtelen halála

MALINA János

George Gershwin (1898–1937) élete hamisítatlan amerikai történet. A 20. század talán legamerikaibb fehér populáris zenésze frissen bevándorolt orosz zsidó szülők gyermekeként látta meg a napvilágot Brooklynban, Jacob Gershvin néven. Manhattan egyik szegény zsidónegyedében nőtt fel, s 12 éves koráig, amikor a család beszerzett egy pianínót, nem részesült semmiféle zenei kép- zésben; addig inkább a sportolás iránt mutatott érdeklődést és tehetséget. Annyi biztos, hogy különösen életvidám és... tovább »