Lege Artis Medicinae - 2000;10(03)

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

A coronariarevascularisatio szerepe a szisztolés szívelégtelenség és balkamra-diszfunkció kezelésében

LENGYEL Mária

A krónikus szisztolés szívelégtelenség és a súlyos szisztolés balkamra-diszfunkció mintegy 70% ban ischaemiás eredetű. Az ischaemiás szívelégtelenség prognózisa rosszabb, mint a nem ischaemiás eredetűé, és a korszerű gyógyszeres terápia ezt csak kismértékben javítja. További javulás a revascularisatiós műtéttől akkor várható, ha a balkamra-diszfunkció reverzibilis, amit élet képességnek nevezünk. Az életképesség kórélettani alapja krónikus balkamra-diszfunkció esetén a hibernáció. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Intézkedés másodlagos megelőzésben beavatkozáson keresztül az események csökkentése érdekében

MATOS Lajos

A vizsgálat célje annak felmérése volt, hogy az Egyesült Királyságban milyen esély volna a koszorúér-betegség másodlagos megelőzésére.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

A carbapenemek mikrobiológiai aktivitása, farmakokinetikája és klinikai alkalmazása

BÁN Éva, PRINZ Gyula

A carbapenemeket képviselő imipenem és meropenem a többi béta-laktám antibiotikumhoz hasonlóan sejtfalszintézist gátló baktericid szerek. Rendkívül széles a hatásspektrumuk: az aerob és az anaerob Gram-pozitív és Gram negatív baktériumok többsége ellen aktívak. Carbapenemekkel szembeni természetes rezisztenciája (a Chlamydia és a Mycoplasma specieseken kívül) a klinikailag fontos baktériumok közül a Stenotrophomonas maltophiliának és az Enterococcus faeciumnak van. A carbapenemek a béta-laktám... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Placentára korlátozódó mozaicizmus és uniparentalis disomia

PAPP Zoltán, BODA Anikó

Kromoszomális mozaicizmus az a jelenség, amikor egy egyeden belül két vagy több különböző karyotypusú sejtvonal található. A mozaikosság lehet generalizált, csak az embrióra, illetve csak a placentára korlátozódó. A placentára korlátozódó mozaicizmus egyes eseteiben, amikor a placenta teljesen aneuploid és az embrió/fetus diploid, illetve a generalizált mozaicizmus bizonyos eseteiben a trisomias zigóta egyik, szám feletti kromoszómája elvész. Ezt a jelenséget a zigóta „megmenekülésének"... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

A krónikus obstruktív tüdőbetegség háziorvosi kezelése

MÜHLBACHER Szilvia, VADÁSZ Imre

A krónikus obstruktív tüdőbetegség kezelésének alapfeltétele a dohányzás teljes elhagyása. A gyógyszeres kezelés célja a tünetek (nehézlégzés, köhögés és köpetürítés) mérséklése, a teljesítőképesség fokozása és az életminőség javítása. A gyógyszeres kezelés alapja a hörgőtágítók (antikolinerg és béta receptor-agonista készítmények, valamint a teofillin) alkalmazása. Akut exacerbatiók esetén antibiotikus kezelés indokolt. Az inhalatív szteroidok hatásossága nem tisztázott, a szisztémás... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Miért van egyre több asthmás gyerek?

ENDRE László

A szerző ismerteti a világ különböző országainak 1998-as és 1999-es adatait a gyermek kori asthma prevalenciájáról; mindenütt igen gyakori ez a betegség. Budapesten 1995 és 1999 február között 1,88+0,87%-ról 2,26+0,95%-ra nőtt az orvos által diagnosztizált asthmás gyermekek aránya. Ennek a 20%-os növekedésnek a hátterében nem lehetett kimutatni sem a város légszennyezettségi mutatóinak (NO2, CO2, CO, ózon és szálló por) a romlását, sem az allergizáló növények pollenszámának számottevő... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Betegtájékoztató; Légzőtorna indult obstruktív tüdőbetegségben szenvedők számára

SEBESINÉ Sikter Margit

Egyes kórképek esetén a beteg önmaga is végezhet hasznos tevékenységet állapota javítása érdekében. Idült obstruktív tüdőbetegségben szenvedőknek segítséget jelenthet a jól végzett légzőtorna.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

A mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a coronariabetegség kockázatát: a lipidekre és a véralvadási faktorokra gyakorolt hatás metaanalízise

RIMM B. Eric, WILLIAMS Paige, KERRY Fosher, MICHAEL Criqui, MERIL J. Stampfer

CÉLKITŰZÉS – A mérsékelt alkoholfogyasztás és a coronariabetegség kockázatának biológiai markerei között fennálló összefüggés számszerű összesítése, és annak előre jelzése, hogy ezen változások miként csökkentik a kockázatot. A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI - Azon kísérletes vizsgálatok metaanalízise, amelyek a mérsékelt alkoholfogyasztás hatásait vizsgálták a high density lipoprotein koleszterin (HDL- koleszterin), az apolipoprotein Al, a fibrinogén, a trigliceridek és más biológiai markerek... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

A daganatos betegségek szűrési ajánlásai az Amerikai Egyesült Államokban

JÓNÁS Eszter

Cancer Instituteban (NCI) 1999 nyarán részt vettem A daganatmegelőzés és ellenőrzés című kurzuson, amelynek középpontjában az elsődleges és másodlagos daganatmegelőzés lehetőségei álltak. A tanfolyamnak 15 külföldi és ugyanennyi amerikai hallgatója volt. A nemzetközi csoportban Ausztrálián kívül minden földrész képviseltette magát. Míg a külföldi hallgatók (egy kivétellel) orvosok voltak, az amerikai résztvevőknél az orvosok 20%-os aránya mellett a többiek a prevenció területén dolgozó nővérek,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Magyar egészségügy: diagnózis és terápia

NAGY András László

"Kivel vitatkozik a szerző? Név és cím szerint senkivel. És mégis sokakkal. Leginkább azokkal, akik azt mondják, hogy a magyar egészségügyben minden rendben van, csak több pénzre lenne szükség, meg azokkal, akik azt mondják, semmi sincs rendben, de a helyzet megváltoztathatatlan. Azokkal, akik az egészségügy különleges sajátosságaira hivatkozva útját akarják állni a piaci formák legalizálásának, meg azokkal, akik tudatlanság és szellemi restség okán nem gondolják végig, hova vezetne az... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Az ellátás visszautasításának joga és vértranszfúzió

CSAPODY Tamás

A vértől való rituális tartózkodás fontosságában sokan hisznek és a vérátömlesztés mellőzésével végzett orvosi beavatkozások előnyei is ismertek már. A vértranszfúzió elutasítása azért is vált fontos kérdéssé, mert az egyre népesebb Jehova Tanúi vallási csoport tagjai is ezt a nézetet képviselik világszerte.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Egészségügyi törvény, betegjogok és Jehova Tanúi tapasztalatai

HARASZTI Zoltán

A z alkotmány 54. §-a szerint: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.” Minden embernek joga van ahhoz, hogy bármilyen megbetegedése esetén vagy bármely orvosi segítséget igénylő beavatkozás igénybevételekor emberi méltóságát messzemenően figyelembe vegyék. Az emberi méltóság alapjogából vezethető le minden olyan orvosi, egészségügyi beavatkozás tilalma, amely a beteg személyiségét... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Könyvekről; Szenvedés, szimpátia, szolidaritás

BLASSZAUER Béla

Jos V. M. Welie könyve (In the face of Suffering. USA, Creighton University Press, 1998.) a bioetika alkalmazott területéről, a klinikai etika filozófiai-antropológiai megalapozásáról szól. Az Egyesült Államokban élő holland szerző nagyszerűen hasznosítja az orvosi, jogi és filozófiai képzettségét. Főként az utóbbit, amivel elemzi és amivel rávilágít a klinikai etika filozófiai hátterére és összefüggéseire. Az alapvető bioetikai fogalmak elemzésekor hivatkozik és gyakorta idéz Heidegger,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Képzőművészet; Constantijn Huygens önéletrajza

BALOGH Tamás

Bár Christiaan Huygens nevét manapság feltehetően többen ismerik, a híres fizikus és matematikus apja, Constantijn Huygens (1596-1687) nem kevésbé jelentős egyéniségnek számított a maga korában. A polihisztor-költő és államférfi kétségkívül a 17. századi Hollandia kulturális életének egyik vezéralakja volt. A széles látókörű, kifinomult ízlésű férfi az ideális udvari ember prototípusát testesítette meg. 1625-ben Frederik Hendrick személyi titkára és tanácsadója lett, s ettől kezdve élete végéig... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Doppler vagy dopler?

GRÉTSY Zsombor

Helyesírásunkban egyértelműen szabályozott a személynevek és a köznevek jelöletlen összetételeinek leírási formája. Hogy csak az orvosi szaknyelv néhány példáját említsem: Sabin-cseppek, Eustach-kürt, Bochdalek-háromszög, Cushing-szindróma, Lindau-tumor. A dolog világos: az ilyen összetételű alakulatokban a szoros összetartozást kötőjellel érzékeltetjük (1). Ebből következik, hogy a következők is helyes formák: Doppler-hatás, Doppler-effektus, Doppler-készülék, Doppler-vizsgálat stb. (2).... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Historica Medica; Adatok a hazai urológia múltjából

KAPRONCZAY Károly

19. század első harmadáig a sebészet tudománya és gyakorlata felölelte mindazon beavatkozásokat, amelyek a testfelszínen jelentkező, „külső” betegségeket képeztek, sérülésekből származtak, csak ritkán vállalkoztak hasüregi beavatkozásokra. Igaz, e vonatkozásban határt szabott a fájdalomcsillapítás megoldatlan kérdése, a sebfertőzés veszélye. A sebészeten belül művelték például a szemészetet, csak az 1810-es évektől különültek el a sebészeti tanszékektől az önálló szemészeti katedrák és... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

V. Debreceni Kardiológia Napok

CZURIGA István, BARCZI Judit

A kardiológiai posztgraduális képzés szándékával öt évvel ezelőtt életre hívott rendezvény az idén is megrendezésre került március 2-4. között, jelentős érdeklődés mellett. A résztvevők száma az öt év alatt közel háromszorosára nőtt, a kezdeti négyszáz fős hallgatóság helyett az idén több mint ezer résztvevő vendéglátásáról kellett gondoskodniuk a szervezőknek. A már hagyományosnak számító rendezvényen, a döntően kardiológus résztvevők mellett, belgyógyászok és háziorvosok is szép számban... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁRCIUS 01.

Zenetörténeti Rovat; Sokoldalúság vagy Káosz?

MALINA János

"Gyakori vendég lettem Borogyinnál, nemritkán éjszakára is ottmaradtam nála. Sokat beszéltünk a zenéről, eljátszotta nekem szimfóniájának részleteit és vázlatait. Akkoriban többet tudott nálam a gyakorlati hangszerelésről, hiszen maga is gordonkázott, fuvolázott és oboázott. Melegszívű és művelt ember volt, társaságban pedig magával ragadó, egyéni és szellemes. Amikor meglátogattam, gyakran munka közben leptem meg laboratóriumában, amely közvetlenül a lakása mellett volt. Miután befejezte a... tovább »

1.

Lege Artis Medicinae

Windisch Lipót emlékezete
SZEPT 27.

2.

3.

Lege Artis Medicinae

Arcok a Parlamentből
SZEPT 27.

4.

Lege Artis Medicinae

Tudósítások
SZEPT 27.

5.

Lege Artis Medicinae

Tudósítások
SZEPT 27.