Lege Artis Medicinae - 1994;4(12)

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az AIDS-járvány másfél évtizede

FÖLDES István

Az utóbbi másfél évtized kétségtelenül legtöbb izgalmat kiváltó fertőző betegsége az AIDS. Ezt a több mint 4 millióra becsült AIDS-betegen és több mint 16 millióra becsült HIV-fertőzött egyénen túlmenően a betegség különös jellegzetességei (sajátos fertőzési út, hosszú latenciaidő, csaknem 100%-os letalitás, a klinikai kép sokszínűsége, a terápiás és vakcinációs nehézségek, a prevenció elméletileg 100%-os lehetősége és nem utolsó sorban a betegséggel kapcsolatos súlyos társadalmi problémák)... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

A transoesophagealis echokardiográfia szerepe a stroke kivizsgálásában

LENGYEL Mária

A stroke etiológiájában 85%-ot tesz ki az ischaemiás infarktus (1). Ennek mintegy 60–70%-a cerebrovascularis, azaz carotis arteriosclerosis eredetű (2). A cardiogen embolia arányát korábban 15%-ra tették (1), de a boncolási adatok szerint a fatális kimenetelű stroke-ok felét embolia okozza (3). A nagy eltérésnek két oka lehet: 1. az intracardialis forrás felismerése élőben nehéz; 2. a cardiogen agyembolia súlyosabb kimenetelű, mint az egyéb eredetű stroke. Valószínűleg mindkettő igaz, de az nem... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Multicentrikus, randomizált, keresztezett, kettős nyakpróba a hagyományos és csokornyakkendők szennyezettségéről a rutin szülészeti és nőgyógyászati gyakorlatban

MARINKO M Biljan, CHARLES A Hart, DEBORAH Sunderland, PAUL R Manasse, CHARLES R Kingsland

XIX. században az orvosok szokásos öltözete a merev állógallér mellett „egyszer körültekert” kis, lapos csomóra kötött csokornyakkendő volt (1). A divat változásával a csokornyakkendő viselete egyre ritkább lett, ma szinte kizárólag a szülészek kis hányada viseli csak, akik gyakran arra hivatkoznak, hogy a vérrel és amnionfolyadékkal szennyezett szülőszobában a csokornyakkendő higiénikusabb, mint a hagyományos. Jelenleg erre nincs bizonyíték. Ezért meg vizsgáltuk a szülészek hagyományos és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

A gyulladásos szöveti reakció klinikai és laboratóriumi paraméterei akut colitis ulcerosában

NAGY Ferenc, PAPÓS Miklós, CSERNAY László

A gyulladás intenzitásával összefüggő klinikai és laboratóriumi paramétereket kerestük akut colitis ulcerosában. 36 betegben a gyulladás mértékét szegmentenként, leukocytaszcintigráfiával határoztuk meg (A. csoport). Az értékek összegét a gyulladás intenzitásának tekintettük, és a klinikai, laboratóriumi paraméterekkel hasonlítottuk össze. A 36 betegből 30 betegben biopsziával igazoltuk az akut colitis ulcerosát, két toxicus esetben szövettani vizsgálat nem történt, további négy betegben a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Praenatalisan diagnosztizált endocardialis fibroelastosis

KÁDÁR Krisztina, KIRÁLY László

A szerzők – hazánkban elsőként - két intrauterin diagnosztizált endocardialis fibroelastosisban szenvedő betegükről számolnak be. Mindkét esetben a sectio, egyik esetben a postnatalis echokardiográfia is megerősítette a diagnózist. Felhívják a figyelmet e súlyos prognózisú betegség korai, intrauterin diagnosztikájának lehetőségére. Tekintettel arra, hogy a betegség családi ismétlődésével számolni kell, családi előfordulás esetén javasolják a terhesség 18. hetétől a magzati echokardiográfia... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Hírek

KÖKÉNY Mihály

A Nemzetközi Rákellenes Únió (UICC) kezdeményezésére számos országban rendezték meg november harmadik csütörtökén a „Ne gyúts rá!” világnapot. Az ötlet – az év egy meghatározott napján minél többen tegyék le végleg a cigarettát, és ebben támogassák őket a médiumok és a leszokást segítő intézmények – 20 évvel ezelőtt, 1974-ben indult el az Egyesült Államokból.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Tuberkulózis-surveillance hazai adatok az európai tendenciák tükrében

VADÁSZ Imre

Az elmúlt másfél évtizedben a legtöbb európai országban a tuberkulózisjárvány korábbi kedvező trendjének megfordulását észlelték. Ez a körülmény, valamint a népesség nagyarányú migrációja szükségessé, a mikrobiológiában, az immunológiaban és az informatikában bekövetkezett fejlődés pedig lehetővé tette a korábban eredményes surveillance-rendszerek új, korszerű módszerekkel történő átalakítását. Ez számos nyugat- és közép európai országban megtörtént. Ezekkel a módszerekkel a következőket... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Malformációs szindromatológiai diagnosztika fontos gyakorlati tevékenység a klinikum minden területén

BODA Domonkos

A szerző négyféle, számítógéppel segített diagnosztikai program alkalmazása során nyert tapasztalatait mutatja be 44, malformációs szindrómában szenvedő beteg esetének tanulságai kapcsán. Véleménye szerint a módszer, számos egyéb előnye mellett, lényegesen javítja e nagyon ritka betegségek diagnosztizálhatóságát, továbbá elősegítheti a klinikai specialitások közötti interdiszciplináris együttműködést.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az anorexia hazai történetek korai forrásai

TÚRY Ferenc, WILDMANN Márta, KISS Kálmán, SIMON Lajos

A szerzők az anorexia (nervosa) korai magyar leírásait, a kórkép hazai fejlődését tekintik át. Ismertetik a középkori éhező szentek között számon tartott Margit hercegnő aszkétikus evészavarát, s a 19. századból Erzsébet királyné anorexiás jellegzetességeit. A kórkép bevonulása a nemzetközi orvosi köztudatba a 19. század végére tehető, a leghitelesebb leírások 1873-ban születtek. A hazai forrásokból kiderül, hogy az anorexia jelenségét a századforduló táján megjelent közlések már említik.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az új kórházfinanszírozás első évének tapasztalatai - a remélt és a ténylegesen bekövetkezett változások

NAGY Júlia, KÁROLYI Zsuzsanna, LADÁNYI Pál

1993. július 1-jétől Magyarországon a kórházak új finanszírozási rendszerében, az aktív fekvőbeteg-ellátásban bevezetésre került a DRGs szerinti teljesítményelvű elszámolási rendszer a korábban alkalmazott, egyszerű tervezési módszerekkel előre meghatározott input költségvetés alapján működő erőforrás allokáció helyett. Az új kórházfinanszírozás hatékonysága és alapvető hatása az egészségügyi ellátó rendszer minőségére, a betegek ellátottságára, nem függetleníthető az egészségügyi rendszer... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az egészségbiztosítási alap 1995. évi költségvetésének körvonalairól

GERENCSÉR László

Fura egy cím... gondolhatja, a Kedves Olvasó, amikor a decemberi számban kezébe kerül ez a cikk. Ilyenkor már a költségvetésről kellene írni, nem pedig annak feltételeiről. A témával kapcsolatosan – talán optimista felfogásban – úgy rendelkezik az államháztartásról szóló törvény, hogy a költségvetési törvényjavaslatokat szeptember 30-ig az Országgyűlés elé kell terjeszteni.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az orvosi szakirodalom tanulmányozásának menetrendje

VADÁSZ Imre

Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az orvosi szakirodalommal lépést tartani lehetetlen. (A hiba nem a közleményekben van, hanem a szerzőkben, akik exponenciálisan szaporodnak.) Ugyanakkor mindenkinek van olyan ismerőse, aki (azt állítja önmagáról, hogy naprakész az irodalomban.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Számvetés és jövőkép

FRENKL Róbert

Nyilvánvalóan valami ilyesmire lenne szükség. A magyar egészségügyben is. No meg a társadalomban. Azután a kettőben együtt. Hiszen ha lassan is, de terjed a felismerés, érik a szlogen, hogy a nép egészsége nem az egészségügyben dől el, hanem a társadalomban. Életvitelben, kultúrában, az emberi kapcsolatokban. Az egészségügy alig képes csökkenteni az egészséget fenyegető kockázatokat, fáradtan birkózik a károkkal. Amik pedig egyre nőnek.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Szentágothai János

HÁMORI József

Szentágothai János, a magyar és nemzetközi idegrendszerkutatás világszerte elismert vezető egyénisége szeptember 8-án váratlanul elhunyt. Halálát nem előzte meg hosszú betegség. Halála előtt, szinte az utolsó pillanatig, az idegrendszer működésének általános elveit taglaló könyvének kéziratán dolgozott. Bár ezt a könyvet teljes egészében befejezni már nem tudta, élete, e nagyívű életpálya ha nem is befejezettnek, de teljesnek tekinthető.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Lege Artis Litterarum

Rendhagyó összeállítással lepjük meg Önt, Kedves Olvasó! Köszönetképpen, hogy a Karácsonyra készülődés izgalmában, vagy az Ünnepet követő nyugalmas percek valamelyikében Ön az újságunkra is szakít időt; színvonalas kikapcsolódásra hívjuk. Lege artis litterarum, vagyis az irodalom művészetének szabályai szerint tartanak tükröt elénk a következő lapokon. Hol ironikusan ellentmondást nem tűrő mindentudásunkról, tévedhetetlenségünkről, hol szívszorítóan megható módon gyengeségeinkről,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

A lőcsei Jézus születése-oltárról

VÉGH János

Ádvent van, mindenki szívesen gondol a közeledő karácsonyra. Ilyenkor templomokban, karácsonyfák alatt betlehemeket állítanak fel, azaz olyan szoborcsoportot, amely nem csak felidézi, de a szó szoros értelmében megtestesíti azokat a személyeket, akik jelen voltak azon a lassan kétezer évvel ezelőtti betlehemi éjszakán, amikor a kis Jézus világra született.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

A "tájékozott beleegyezés" elvének kommunikációs aspektusai

NÉMETH Erzsébet

A tájékozott beleegyezés fogalma egyre elterjedtebb a modern orvosi etika tudományában. „A tájékozott beleegyezés a beteg által adott önkéntes, szabad és informált felhatalmazás az orvos által tervezett beavatkozás elvégzésére. Az elv az orvos- beteg viszony új kommunikációs modellje, melyben az orvos a beteget bevonja a döntéshozatali folyamatba, s a beteg - az orvostól kapott információk segítségével dönt – maga dönt arról, hogy a lehetséges diagnosztikus vagy terápiás alternatívák közül... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

Az egészségügyi felvilágosító irodalom egyik legrégibb formája, a kalendárium

KAPRONCZAY Katalin

A kevéssé iskolázott köznép ismeretszerzésének szinte egyedül álló forrása évszázadokon keresztül a csízió és a kalendárium volt. Ebben a népszerű kiadványban minden olyan információt megtaláltak, amely a hétköznapok során felmerült problémákra, kérdésekre feleletet adott.

Lege Artis Medicinae

1994. DECEMBER 28.

A teljesítmény-bérezés vajon járható út az egészségügyben?

STEPHEN Valley

Osztályunk munkaügyi statisztikáinak néhány héttel ezelőtt történt áttekintése után nem csodálkoztam azon, hogy az elmúlt évben majdnem kétszer annyi radiológiai vizsgálatot végeztünk, mint a Royal College of Radiologists által ajánlott vizsgálatszám. 1990 óta az ambulánsan végzett vizsgálatok száma osztályunkon 48%-kal, a bent fekvők körében végzett vizsgálatok száma 13%-kal, s a baleseti, sürgősségi vizsgálatok száma 6%-kal nőtt. A legtöbb más szakorvos is hasonló adatokat közölhetne.