Ideggyógyászati Szemle - 1969;22(09)

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

A kappa-rhythmus és a temporalis paroxysmusok összefüggése

HASZNOS Tivadar

Kappa-rhythmus alatt a temporalis levezetésében jelentkező 9-12/sec. számolás által kiváltott potentiálokat értjük. A kappa-hullámok értelmezése még ma sem egységes. Darow és mtsai, valamint Kennedy és mtsai műterméknek tartják, vagy legalábbis olyan rhythmusnak, mely mint önálló temporalis rhythmus egymagában sohasem szerepel. Feltevésük szerint - és erre számos vizsgálattal utalnak is - az erős szellemi munka az izom-tonus fokozódásával jár együtt, ami többek között a szemtekék rezgését is... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Újabb vizsgálatok panencephalitisnél II. Electrophysiologiai megfigyelések

GOMBI Róza, ÓVÁRY Imre, GŐDÉNY Sára, SORSZEGI Pál, KAPPÉTER István, BENKŐ Károly

Elektrophysiologiai megfigyeléseink azokkal az irodalmi adatokkal vannak összhangban, melyek szerint a Radermecker-complexus multifocalis eredetű, döntően a kéregben és a kéregfehérállomány határán keletkező, ill. manifestalódó jelenség (Cobb 1966, Bogacz és tsai 1959 stb.). Erre utal az intracerebralis többszörös fázismegfordulás ténye, és a complexusok regionalis megjelenése, ill. hiánya, amit betegünknél sikerült megfigyelni. Intracerebralis elvezetést igen kevesen végeztek... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Adatok a pneumoencephalogrammok értékeléséhez (Diencephalosis és kamratágulat)

VÁRNAI György, PEKÁR Aranka, SZEGEDY László, HAITS Géza

Szerzők 270 válogatás nélküli beteg teljesen azonos radiologiai és megközelítően azonos insufflatiós technikai feltételek mellett készült pneumoencephalographiás felvételeit elemezték az oldalkamra index, a III. kamra index, valamint az oldalkamrák és a III. kamra tágasság abszolút értékeinek összefüggése alapján. 49, a ,,diencephalosis" (,,hypothalamopathia”) tünetegyüttesét mutató betegük 24,4%-ban (12 beteg) találtak isolált vagy praevalealó III. kamra tágulatot, míg 221 nem... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Izom-enzymek genetikai jelentősége

LIPCSEY Attila, SZABADI Elemér, FEKETE Istvánné

Négy családban recessiv x-chromosomalis dystrophia musculorum progressivában szenvedő betegeknél és családtagjaiknál végeztünk enzym-vizsgálatokat. Genetikai szempontból a KFK-activitásának mérését tekinthetjük a legértékesebbnek. A módszer jól alkalmazható egyrészt az átvivők kimutatására, másrészt a dystrophia musculorum progressiva praeklinikus szakában.

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Polarographiás vizsgálatok agyvízből

MÁTYUS László, SCHÉDA Vilmos

A szerzők agyvízből magyar RADELKISZ typusú polarographfal 158 betegnél minőségi fehérjevizsgálatot végeztek. Az ismertetett körülmények között meghatározták a normál görbék criteriumait. A kóros görbéket megpróbálták osztályozni és egyes betegség-typusokkal összehasonlítani. Endogen psychosisokban a normálisnál alacsonyabb, arteriosclerotikus elmezavaroknál magasabb görbéket kaptak, annak ellenére, hogy a fehérjetartalom a normál határok között volt.

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Adatok az o-Toluidines és enzymatikus liquor-cukor meghatározásához

ÚJVÁROSI Imre, RUSZ Sándor

O-Toluidines és enzymatikus liquor-cukor meghatározás összehasonlító vizsgálataiból a két módszerrel kapott értékek nem mutattak lényeges eltérést. Adott körülmények és lehetőségek szabják meg, hogy melyik módszert használjuk rutinvizsgálatoknál. Kísérletes vizsgálatok esetén az enzymatikus módszer a megfelelő.

Ideggyógyászati Szemle

1969. SZEPTEMBER 01.

Bronchopulmonalis carcinoma agytörzsi metastasisa

ABONYI Eszter

Bronchopulmonalis adenocarcinomából eredő pontobulbaris metastasis esetében a klinikai kép hirtelen indult el s subacut módon folyt le. Subacutan kialakuló agytörzsi syndromáknál metastatikus tumorra is kell gondolnunk. Minden ilyen esetben különös gonddal kell kutanunk az encephalophilnek tartható tüdő-, emlő- és vesedaganat után. Agyi carcinomás áttétek terjedési viszonyait jelentősen befolyásolhatja az agyszövet szerkezete.