Lege Artis Medicinae - 2000;10(06)

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Fertőző betegségek, infektológia; Tegnap, ma, holnap

SZALKA András

Régóta tudjuk, hogy az emberiség a mikroorganizmusokkal bonyolult kölcsönhatásban él. Ez az interakció megnyilvánulhat hagyományos fertőző betegségekben, de lehet egyszerű, következmények nélküli szimbiózis is. Negyven évvel ezelőtt mindenki azt gondolta, hogy a fertőző betegségek nagy része felszámolható. Azóta kiderült, hogy a nosocomialis fertőzések, valamint számos, újólag felfedezett és régóta ismert fertőző betegség tömeges előfordulása szertefoszlatja ezt a hiú ábrándot. Az elmúlt... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

A microalbuminuria vizsgálatának gyakorlati vonatkozásai diabetes mellitusban

JERMENDY György, FARKAS Klára, NÁDAS Judit, DARÓCZY Atilla, PÉTERFALI Éva

BEVEZETÉS – A microalbuminuria meghatározása nagy jelentőségű a cukorbetegség késői szövődményeinek minél korábbi felismerése szempontjából. Nincs egységes álláspont, hogy milyen vizeletmintából történjen a laboratóriumi mérés. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK - Az albuminürítés vizsgálatának gyakorlati vonatkozásait megítélendő 192 felnőtt cukorbeteg (136 férfi, 56 nő; 1-es típus/2-es típus: 90/102, életkor: 51,4-10,8 év; diabetes mellitus fennállásának tartama: 15,3+9,1 év; testtömegindex: 27,9+4,6... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Magas vérnyomás és a BPH beavatkozási vizsgálata

MATOS Lajos

A vizsgálat célja: A vizsgálat során arra keresték a választ, hogy az idősödő hypertoniás férfi betegeknél, akiknek körében gyakori a benignus prostatahyperplasia (BPH) is, a szelektív α1 -adrenergblokkoló doxazosin mennyire képes a betegségkombinációt javítani a családorvosi praxisban.

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Az emberi hippocampus születés utáni morfológiai fejlődése

SERESS László

Jean Piaget elmélete szerint az ember kognitív fejlődése több lépésben megy végbe. Az első lépcső az úgynevezett szenzorimotoros periódus, amely a születés utáni első két évre jellemző. Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált, hogy a normális emléknyom rögzítéséhez érett és sértetlen hippocampus szükséges a kísérleti állatoknál és az embernél egyaránt. Az emberi hippocampus morfológiai fejlődését vizsgálva összehasonlítjuk azt az intellektuális fejlődés gyermekkori stádiumaival. Eredményeink... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

A myocardialis ischaemia és reperfúzió patofiziológiája

PAPP Zoltán, ÉDES István

A szívizom koszorúér-keringésének hosszan tartó teljes felfüggesztése a szívizomsejtek pusztulását eredményezi (ischaemiás necrosis). Rövid ideig (néhány percig) tartó ischaemia jól tolerálható, sőt, az ismételt ischaemiával szemben akár védettséget is nyújthat (ischaemiás prekondicionálás). Az ischaemia kialakulása után a kontraktilis erő gyakorlatilag azonnal megszűnik, bár azt az intracellularis ATP-koncentráció vagy a Ca2+-szint tranziens változásai nem indokolják. Az ischaemia... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

A cardiovascularis betegségek kockázatának felmérése; Társadalmi befektetések és egyéni vállalások

KARLÓCAI Kristóf, CZURIGA István

A cardiovascularis betegségek kezelésében az utóbbi években elért sikerek nemhogy fölöslegessé tennék, hanem még inkább előtérbe hozzák a megelőzés fontosságát. A prevencióban prioritási sorrendet állítunk fel, és az adott egyén abszolút multifaktoriális kockázatát saját klinikai paraméterei alapján határozzuk meg. Ebben életmódbeli szokások, klinikai laboratóriumi paraméterek és a szubklinikai atherosclerosis kimutatására alkalmas metodikák egyaránt segítenek. A kockázatot az életmód... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Jelentés az 1999. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről

NAGY György, JUHÁSZ László

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója negyedszázada követi nyomon a hazai endoszkópos tevékenység alakulását. [Lásd LAM 1990;1(3):180-81 és 1999;9(7-8):574-6). Eddig a vizsgálati számok (1975: 24 379, 1980: 60 043, 1985: 112 367, 1990: 203 675, 1995: 293934) évről évre történő következetes növekedését állapíthattuk meg. Az 1999-es év volt az első esztendő, amikor – néhány centrum iparszerű, nagyüzemi felfutása ellenére - országosan összesítve az endoszkópos vizsgálatok... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Fair play?!

BODA Domonkos

Hosszú pályafutásom alatt több elgondolkoztató példát láttam azzal kapcsolatban, hogy egy egy szakterület, tudományág felvirágzásában vagy éppen elsorvadásában milyen meghatározó szerepet játszik egy-egy karizmatikus irányító személyisége, vagy ellenkezőleg, a rossz döntés nyomán kiválasztott vezető.

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Hálapénz a magyar egészségügyben; Kialakulása és a jogi helyzet

NAGY András László

A hálapénzbizottság legérdekesebb és egyben leginkább ellenkezésre késztető résztanulmányát Ádám György ügyvéd, több, a paraszolvencia jelenségével foglalkozó könyv szerzője írta. Elméleti célként tűzi ki, hogy belátható időn belül az orvos-beteg viszonyban jogi értelemben szabad szerződéses viszony jöjjön létre. Hozzáteszi, ezt Magyarországon még sohasem sikerült elérni, ugyanis az orvosi jövedelmek alakulása a XVIII. század vége óta kényszerpályán mozognak. Különböző módokon, de egyaránt nem... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Öngyilkossági gondolat és az egészségi állapot összefüggése fiatal nők körében

SUSÁNSZKY Éva, HAJNAL Ágnes, CSOBOTH Csilla

Az orvoshoz fordulás szélsőséges esetei közismertek: bizonyos betegek gyakran és szükségtelenül keresik fel orvosukat a legapróbb panaszokkal is, tüneteiket erősen figyelik és túlértékelik, miközben másokat egészségi állapotuk elhanyagolása, a tünetek észlelésének hiánya, azok elhárítása jellemez. A testi folyamatok, tünetek észlelése és minősítése, és ezen belül az egészségi állapot önmegítélése számos tényezővel mutat kapcsolatot: szorosan kapcsolódik kognitív sémákhoz, kultúrához,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Historica Medica; A szüzesség megállapításának különös módjai

MAGYAR László András

Nőgyógyászok, törvényszéki orvosok számára a szüzesség biztos megítélése mindmáig nehézségekbe ütközik, hiszen sem a szűzhártya megléte nem bizonyítja az érintetlenséget, sem pedig hiánya nem utal feltétlenül lezajlott közösülésre (1–3). A múltban a helyzetet tovább bonyolította az a tény, hogy a XVII. századig a szűzhártya, vagyis a hymen puszta létezését is számosan kétségbe vonták. Olyan kiváló reneszánsz orvosok is, mint például Augenius, Paré, Fernel vagy Colombo egyszerűen mesebeszédnek... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Képzőművészet; Szent Lúcia, a szembetegek és vakok védőszentje

DOBOS Zsuzsanna

Ha az ember Itáliában, elsősorban Velencében vagy Nápolyban jár, aligha úszhatja meg, hogy egy gondolás legény vagy egy hajójára invitáló tengerész kissé megkopott bel cantóján elénekelje neki a Sul mare luccica... kezdetű népdalból slágerré vált Santa Luciát. Ki is ez a szent nő, aki akár a tudatosság szintjén, akár csak évszázados reflexeknek köszönhetően ma is ennyire kedves az olasz népnek?

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

A Magyar Diabetes Társaság XV. kongresszusa

A kongresszus a Magyar Diabetes Társaság hagyományai szerint kétévenként kerül megrendezésre; idén, április 13-16. között a rendezvény helyszíne a Club Tihany volt. A kongresszus házigazdája kiváló szervezőmunkát végzett; a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Belgyógyászati és Diabetescentrum főorvosának, Vándorfi Győzőnek és kollégáinak köszönhetően a rendezvény mindvégig magas színvonalon és gördülékenyen zajlott mind a tudományos, mind a társasági programok tekintetében.

Lege Artis Medicinae

2000. JÚNIUS 01.

Zenetörténet; Gyermekgyászdalok Gustav Mahler

MALINA János

Közismert, hogy a fiatal Gustav Mahler (1860–1911) három éven át - a csupán néhány évvel korábban elkészült – budapesti operaház igazgatója volt. Ezalatt a repertoár értékét és az előadások művészi színvonalát rendkívüli mértékben megemelte, mi több, egyszersmind a korábban veszteséges működést is nyereségessé tette. Első, rendkívül sikeres évadja után, ahogy az már nálunk szokás, támadások kereszt tüzébe került, s amikor Zichy Géza gróf, az újonnan kinevezett intendáns elérte, hogy művészeti... tovább »