Lege Artis Medicinae - 2000;10(05)

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Acetilszalicilsav-kezelése diabetes mellitusban

ÁBEL Tatjána

Diabeteses betegeknél nagyobb a cardiovascularis események kockázata, amely már a 2-es típusú diabetes mellitus kórismézése előtt fennállhat. A cukorbetegeknél gyakrabban mutatható ki a thrombocytafunkció károsodása, amely elsősorban a tromboxántermelődés emelkedését, és így a thrombocyta aggregáció fokozódását jelenti. Ez a folyamat már néhány nappal a napi 75 mg acetilszalicilsav szedésének elkezdését követően szinte teljes egészében gátlódik. A diabeteses férfiak és nők primer és szekunder... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Az apoptózis jelentősége az emberi megbetegedésekben

SZENDE Béla

A különböző sejtközösségek homeosztázisát az apoptózis és mitózis egyensúlya tartja fenn. Számos betegség jellemezhető a normálist meghaladó vagy túl alacsony mértékű apoptózissal. A karcinogenezis folyamata az apoptotikus aktivitás csökkenésével jár; feltételezik, hogy a rosszindulatú daganatokban is csökkent az apoptózisindex. Ebből a szempontból fontos minden rosszindulatú daganatféleséget önálló egységnek tekinteni, különösen akkor, ha az apoptózis indukálhatóságát vesszük figyelembe. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A köszvény

MITUSZOVA Mila

A köszvény kialakulásának patomechanizmusára, klinikai klasszifikációjára, kezelésére és eredményes gondozására vonatkozó ismereteink az elmúlt évtizedekben jelentősen gyarapodtak, bár még számos kérdés vár meg válaszolásra: ilyenek egyebek között a női köszvény atípusos jellege, a gyakoribb előfordulás idősebb nőknél, a cyclosporin által indukált köszvény gyakran agresszív volta. Előrehaladást jelentett a fehérjékkel (elsősorban IgG-vel) borított kristályok gyulladást kiváltó szerepének... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A Reiter-szindróma

GÉHER Pál

A Reiter-szindróma a bakteriális enteritist vagy urethritist követő steril arthritis, conjunctivitis és urethritis tünetegyüttese, amelyhez egyéb szervek érintettsége is társulhat (bőr- és nyál-kahártyatünetek, szívelváltozások); általános tünetek csak a sokízületi gyulladást kísérik. A szindróma a reaktív arthritisek közé tartozik. Évente 30-40 új eset fordul elő 100 000 lakos közül. A betegség bármely életkorban előfordulhat, leggyakoribb a 20-40 évesek körében. A betegség patomechanizmusában... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Nyaki elváltozások rheumatoid arthritisben

KORDA Judit, VERES Róbert

Rheumatoid arthritisben a nyak a harmadik leggyakrabban érintett régió. Már a betegség korai szakaszában is előfordul neurológiai tünetet okozó nyaki laesio, de megjelenése több mint tíz éve fennálló betegség esetén várható. Adott betegnél nehéz megjósolni a radiológiai progressziót, a betegek 16-80%-a esetében az instabilitás 5-10 év alatt romlik. A betegek nagy részénél évekig nem jelentkeznek neurológiai tünetek, azonban esetükben a neurológiai szövődmények, sőt a hirtelen halál fokozott... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A lipid anyagcsere csökkenése

MATOS Lajos

A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy milyen terápiás eredményű a pravastatin adása primer izolált hypercholesterinaemiában.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Szimulált orthostasis okozta hemodinamikai változások

LÁSZLÓ Zoltán, RÖSSEL Andreas, HINGHOFER-SZALKAY G. Helmut

BEVEZETÉS - A „lower body negative pressure" (LBNP, szimulált orthostasis) a passzív orthostasis élettani hatásainak vizsgálatára használt experimentális módszer. MÓDSZEREK - Jelen kísérletünkben hemodinamikai és mellkasi bioimpedancia-paramétereket határoztunk meg négy, különböző intenzitású szimulált orthostasis manőver (-15, -35, -55, -65 Hgmm-es szívás) és stimulus nélküli vizsgálat (nyugalmi kontroll) során. A méréseket alsó testfelükkel a vákuumkamrában hanyatt fekvő hét, egészséges,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Újabb eredmények az intenzív terápiában

STEPHEN Stott

Az elmúlt néhány évben az intenzív terápiának meglehetősen nagy publicitása volt, de nem annyira a szakma jelentős fejlődése, hanem inkább a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége kapcsán. Noha a kutatás nehézkes, mivel a beteg populáció heterogén és viszonylag kis létszámú, az elmúlt években számos jelentős eredménnyel gazdagodott a terület. Ebben a cikkben néhány újabb eredményt, valamint a szakmai képzés területén bevezetett újdonságot ismertetünk.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A gerontológia, geriátria jelentőségéről

IVÁN László

Az ezredfordulón az emberiség nagy problémája a népesség számának rohamos és az élettartam növekedése, egy soha nem látott technikai civilizáció ártalmaival és előnyeivel együtt.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Parlamenti vitanap az egészségügyről

NAGY András László

Az országgyűlés az MSZP javaslatára Reform vagy retorika címen egészségügyi vitanapot rendezett. Gógl Árpád 40 perces bevezetőjét a Horn-Kuncze kormány egészségpolitikájának bírálatával kezdte. Kijelentette, a Bokros-csomag szétzilálta a magyar egészségügy néhány elemét: a fogorvoslást, a sportegészségügyet, a szanatóriumi rendszert, és 1995-ben a '90-es finanszírozási szint felére csökkent a ráfordítás.

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A haldokló betegeket kísérő személyzet mentálhigiénéje; A kiégés és a pszichés terhek csökkentésének lehetőségei

HEGEDŰS Katalin

A hospice-munkának is megvannak a mítoszai és a határai. Még a leggondosabb ápolás sem biztosíthatja mindig a jó halált a betegeknek és a békés elkísérést a gondozószemélyzetnek. Egy francia hospice-ban dolgozó nővér így ír a jó halál mítoszáról és a sokszor keserű valóságról: „A páciens csövektől mentesen fekszik egy nyugodt szobában; lehet, hogy kellemes háttérzene szól; körbeveszik őt az övéi és a kedvenc háziállata. A nővér állandóan készen áll arra, hogy mindvégig fogja a kezét az... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

A "bakteriálisan fertőzött" mondatok gyógyítási lehetőségeiről

GRÉTSY Zsombor

Az orvosi szakirodalom visszatérő, nyomasztó, sőt, olykor már-már tragikomikus problémája a baktériumok neveinek írásával kapcsolatos hihetetlen zűrzavar. Jól illusztrálja ezt a következő néhány példa. Először egyetlenegy tankönyv, egyetlenegy oldaláról: Staphylococcus (nagybetűvel), de e mellett már staphylococcusok (vajon a többes szám kisbetűsít?!), Staphylococcus-fertőzés (kötőjellel, de ugyan miért?), mellete: Staphylococcus törzsek (ezúttal különírva – már nem is kérdezek semmit...). Ha... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Hazai és európai tüdőgyógyászati kongresszus Budapesten

VADÁSZ Imre

Április 12–15. között rendezték meg fővárosunkban a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 51., valamint a Tbc és Tüdőbetegség Elleni Nemzetközi Unió (IUATLD) Európai Régiójának 1. kongresszusát. A program három fő téma köré csoportosult: tuberculosis, asthma bronchiale, dohányzás. A budapesti helyszín és a fő témák együttesen jelzik, hogy az uniónak célja volt a nyitás Kelet-Európa felé. A három népbetegség jellegű problémakör közül ugyanis a tuberculosis és a dohányzás tekintetében jelentős a... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon

KAPRONCZAY Katalin

A 18. század igen sokirányú fejlődést eredményezett az ország kulturális, tudományos életében, valamint az általános jóléti kérdéseket érintő területeken egyaránt. Az új eszmék most is kissé késve érkeztek el hozzánk, a külföldön iskolázott értelmiség – természettudósok, orvosok, bölcsészek - által. Mindenki a maga szakterületén igyekezett az ország elmaradottságán enyhíteni, a tudást terjeszteni. Általános elvként vallották a külhoni szellemi áramlatokat követve, hogy mindennek alapja a tudás,... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Könyvekről; Dr. Gaál Csaba: Ambuláns sebészet

SZÉLL Kálmán

A könyv egy mostohán kezelt, a közvéleményben részben talán lebecsült sebészeti területet dolgoz fel érdekes és korszerű felfogásban. A téma nagyon időszerű. Ezt az is ékesen bizonyítja, hogy a Németországban élő, de a magyar orvosi irodalomért sokat fáradozó, szakkönyveket író, illetve szerkesztő sikeres szerző „Ambuláns sebészet” című könyvének első kiadása teljesen elfogyott. A Medicina gondozásában most a könyv javított, korszerűsített és bővített változata jelent meg. Ma, amikor az... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Képzőművészet; A nő másik arca

NÉMETH István

A nemek közötti pszichés és biológiai eltérések vizsgálata talán sosem volt teljesen mentes bizonyos ideológiai megfontolásoktól, illetve prekoncepcióktól. Mindenesetre tény, hogy hosszú évszázadokon keresztül filozófusok és természettudósok, orvosok és teológusok lényegében azonos álláspontot képviseltek azzal kapcsolatban, hogy a nők fizikai és szellemi adottságaikat tekintve egyaránt alacsonyabb rendűek a férfiaknál. Míg például az erő és a kreativitás, a bölcsesség és az állhatatosság... tovább »

Lege Artis Medicinae

2000. MÁJUS 01.

Zenetörténet; A párizsi szalonok kedvence

MALINA János

Nyugalom? Azt hamarosan megtalálom. De nélkülük! - ezt az orvosokra vonatkozó, bizonyára igazságtalan, de emberileg nagyon is érthető kifakadást a 19. század zenéjének egyik nagy megújítója, Fryderyk (Frédéric) Chopin (1810–1849) vetette papírra életének utolsó esztendejében. Az amúgy fegyelmezett, „jó” betegnek minden oka megvolt rá, hogy tuberkulózisának végső stádiumában elveszítse a türelmét. Jóllehet, gyógyíthatatlan betegségének diagnózisát először 1838-ban mondták ki határozott formában,... tovább »