Lege Artis Medicinae - 1992;2(11)

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

A béta-receptor blokkoló gyógyszerekről I. rész

KÉKES Ede

A béta-receptor blokkoló gyógyszereket nem lehet a gyógyszerlistákról leszorítani a 60-as évek óta. Az angina szindróma, a magas vérnyomás betegség, a hipertrófiás cardio myopathia különböző formáiban folyamatosan alkalmazzák, illetve minden olyan kórformában szóba kerül adásuk, mikor a szimpatikus idegrendszer fokozott aktivációjával találkozunk. Az elmúlt években bizonyítást nyert, hogy a béta-receptor blokkolók csökkentik a cardio vascularis morbiditást és mortalitást hypertonia betegségben... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Kalcitonintermelő ovarialis struma carcinoid

ÉSIK Olga, NÉMETH György, SZEPESHÁZI Károly

Az ovarialis struma carcinoid klinikai képét, patológiai jellegzetességeit, lehetséges hisztogenezisét elemzik a szerzők, majd ismertetik egy beteg kórtörténetét. A 38 éves nő érett cisztikus petefészek terato májában olyan 3 mm nagyságú struma carcinoid jelentkezett, melyben a pajzsmirigyszövet és a kalcitonintermelő neuroectodermalis sejtek szoros kapcsolata alakult ki. Bár a pajzsmirigykomponens fénymikroszkóposan tipikus képet mutatott, immunhisztokémiai vizsgálattal nem lehetett... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

A plazmacsere mint eljárás, tapasztalati és kísérleti elemzés

JÁKÓ János, SCHOPPER János

A plazmacsere, mint technika a szupportív terápia nélkülözhetetlen eszköze. Általa meg valósulhat olyan lehetőségek és próbálkozások véghezvitele, amelyek a modern terápia új útjait jelenthetik. Az intravénás immunglobulin nem szubsztitutív meggondolásból történő alkalmazása vagy a „lymphokin activated killer" (LAK) és ,,tumor infiltrating lymphocyta" (TIL) sejtek működésében rejlő előnyök kiaknázása. A szerzők azonban felhívják a figyelmet arra, hogy az eljárásnak vannak veszélyei is, ezért... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Új műtéti technika az arteria carotis interna sebészetében

ENTZ László, MOGÁN István, JÁRÁNYI Zsuzsa, PAPP Sándor, NEMES Atilla

Az első szerző 1990-ben 1 évet töltött a Nürnbergi Városi Kórház Érsebészeti Osztályán, ahol egy új sebészeti módszert ismerhetett meg. Az everziós carotis endarteriectomiát a nürnbergi munkacsoport dolgozta ki 1985-ben. Azóta több mint 1500 ilyen műtétet végeztek. 1991. január 1-től az ottani tapasztalatokat felhasználva a budapesti Ér- és Szívsebészeti Klinikán is bevezették a módszert és 1992. június 30-ig 213 műtétet végeztek. Rövidtávú eredményeit illetően az új módszer megállja a helyét a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

APSAC Intervenciós halálozási tanulmány

MATOS Lajos

Az infarctust követő 30 napon belül a placebo csoportból 12,2%, az APSAC kezelésben részesülők közül 6,4% halt meg. Az aktív szer a 30 napon belüli mortalitást 95%-os konfidencia intervallumon belül átlag 47,5%-kal csökkentette (21-65%). Mellékhatás, nem-kívánatos hatás ritkán fordult elő.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

A Verapamil hatékonyságának, biztonságosságának és tolerálhatóságának értékelése a magas vérnyomás kezelésében

MATOS Lajos

A napi egyszeri IsoptinSR tabletta adagolása a betegek 74,4%-ában a diastoles vérnyomást 90 Hgmm alá csökkentette, napi másfél tabletta esetén a diastoles nyomás 85– 87%-ban normalizálódott. Az élet minősége a szerzők által használt hat kérdésre vonatkozó skála szerint a kezelési időszak végére kifejezetten javult. Mellékhatásként szorulást (5%), vala mint végtagoedemát és fejfájást (1–1%) észleltek. Kifejezett mellékhatások miatt a kezelést 4,3%-ban kellett abbahagyni.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Ren multicysticus fetalis

SILHAVY Mihály, CSAPÓ Zsolt, ÁDÁM Zsolt, PAPP Zoltán

A szerzők hét multicystás vesedysplasia esetét ismertetik. A praenatalis ultrahang diagnózis a veseállomány, illetve a vese medence hiányán, a különböző nagyságú, egymással nem közlekedő tömlők jelenlétén, a súlyos oligohydramnion és az üres hólyag kimutatásán alapul. A makroszkópos vizsgálat során minden esetben a szőlőfürtszerű cysticus elváltozás a vese teljes egészére kiterjedt, ureterek minden esetben jelen voltak, két esetben nem voltak szabályosak. A szövettani jellegzetességet adó... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Egy orvosetikai állásfoglalás érvényesülésének hiányáról

A hazai sajtó a jelentőségének megfelelő módon és terjedelemben foglalkozott az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) múlt év decemberi állásfoglalásával, mely a természetgyógyászati ténykedésekkel, valamint a nem bizonyítottan gyógyhatású, gyógyszerként el nem fogadott szerek alkalmazásával volt kapcsolatos. Fogadtatása kedvező volt, s az nem meglepő, hogy szelleme a gyakorlatban még nem mindenkor érvényesül.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Mélyvénás thrombosis és következményei

WINTER Miklós, TÖRÖK István

A beteg, akinek kórtörténetét az alábbiakban ismertetjük, 1988-ban feküdt a hódmező vásárhelyi kórházban. Kezelése során nem volt lehetőség minden korszerű diagnosztikus eljárás igénybevételére. Az eset ismertetését mind amellett indokoltnak tartjuk, részben érdekessége miatt, részben azért is, mert azt illusztrálja, hogy valószínű diagnózishoz eljuthatunk „hagyományos” módszerek segítségével is.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Kórházi számítástechnikai modell a pszichiátriában

MOLNÁR Gyula, SARLÓS Ferenc

Több mint egy évtizede működő, folyamatosan fejleszthető kórházi psychiátriai számítógépes rendszert mutatunk be. A betegforgalmi alapadatokra építettük a nemzetközi legelfogadott tüneti és diagnosztikai adatbázis blokkot (AMDP, ICD-9). A gyógyszerterápiás bővített kódok, valamint a standardizált anamnezis kódok (AMDP) alkalmazása több irányú feldolgozást tesz lehetővé „a kötelező” statisztikai listázástól a speciális klinikai megoszlás vizsgálatokig (szezonális faktorok, a szociálpszichiátriai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Családterápia, egy terápiás paradoxon? I. rész

KURIMAY Tamás

A szerző áttekintést nyújt a családterápia elméleteiről és gyakorlatáról a hazai és nemzetközi irodalom és tapasztalatok alapján. Ismerteti a családterápia szervezeti struktúráját, alkalmazási lehetőségeit az orvosi gyakorlatban.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Teljesítménymérés, finanszírozás és rehabilitáció

KULLMANN E. Lajos

A világ fejlettebb felében az egészségügyi (és szociális) kiadások növekedésének jelentős, a GNP növekedését meghaladó üteme, a gazdaságilag elmaradottabb országokban a szűkös anyagi erőforrások okoznak egyre nagyobb problémákat az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásában. Érthető tehát, hogy a fogyasztókat, felhasználókat képviselő politikusok, valamint a költségviselők egyaránt egy részt a költségek növekedésének megállítására vagy legalábbis fékezésére, másrészt e költségek fejében... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Az ártó nyilvánosság dicsérete

NAGY N. Péter

A cím szerinti „ártó nyilvánosságot” képviselem. Átlagos helyzetben ez a minősítés nem zavar, hozzászoktam, hogy az újságíró helyzete. a rendőréhez hasonló. Mindenki elismeri, hogy szükség van újságíróra s rendőrre is, de senki nem akar velük találkozni. Az ugyanis már többnyire rosszat jelent, de legalábbis a rossz kockázatát. Ha nem ez a természetes állapot az oka az említett kényelmetlenkedésnek, akkor mi?

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Reménytelen de hősies küzdelem

LÁSZLÓ András

Csak a fenti szavakkal minősíthetjük a parlament - Szociális Családvédelmi és Egészségügyi Bizottságának a küzdelmét magasztos feladatának teljesítéséért. Ez a bizottság és tagjai vállalnak felelősséget azért, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszer működőképes maradjon, hogy nyugdíjakban, jó orvosi ellátásban részesüljenek az állam polgárai, hogy a velük kapcsolatos törvénykezés terén jó döntéseket hozzon az országgyűlés, megfelelő közgazdasági környezetet teremtsen a kormányzat,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Egy hónap hordaléka

KRASZNAI Éva

Az országgyűlés szeptember 8-iki ülésén a társadalombiztosítás múlt évi zárszámadásáról készült anyagot vitatta meg (Az alábbiakban a kormány előterjesztését és az Állami Számvevőszék hozzáfűzött jelentését nem ismertetjük, hiszen a LAM szeptemberi Mellékletében azokat teljes terjedelmükben közzétettük.) Ugyanaznap Kis Gyula bizottsági elnök ez alkalommal az MDF vezérszónokaként többek között elmondta, hogy a TB a nyugdíjakkal majd az egészségügy finanszírozásának költségeivel való önálló... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Dr. Surján László népjóléti miniszter beszéde

A parlament a TB 1991. évi költségvetése zárszámadásáról tartott vitáján: A társadalombiztosítás 1991. évi zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot nehéz szívvel terjesztette a kormány a Tisztelt Ház elé. Ennek az az oka, hogy a benne foglalt 22 milliárd forint összegű hiány rendezésére valójában jó megoldás nincs.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Tűz és víz

Napjaink politikai harcai rendszerint meghatározott napi kérdések körüli csatározásokban – újabban utcára vonulások formájában – válnak láthatóvá. Az újságokból tájékozódók csak a Hankiss, Gombár, Pálffy G. menesztése körüli zajongásokról, Izsó Miklós képviselői mandátuma megszavazásának obstruálásáról, nyomdaigazgatók, bankelnökök eltávolításáról értesülnek.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Ki támogatja?

LÁSZLÓ András

Kiderült, hogy zavaros, már-már megfoghatatlan fogalom az állami garancia. Az Alkotmány, majd ennek nyomán az 1991-ben a társadalombiztosításról és az egészségügyről szóló országgyűlési határozat a társadalombiztosítást, mint „az állam által garantált” szociális ellátórendszert definiálja, ám nem szól arról, hogy mit garantál az állam. A kormányzat és nyomában a parlament 1991-es 1992-es társadalombiztosítási költségvetési törvénye úgy értelmezi, hogy magát az ellátást, tehát a nyugdíjak... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlései az orvostovábbképzés szolgálatában

PÉTER H. Mária, PÉTER Mihály

Az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), Kolozsvárott 1859-ben alakult meg, s egyben hármas célt tűzött ki maga elé: múzeum felállítása és fenntartása; a múzeumi anyag tudományos feldolgozása és a tudomány magyar nyelvű terjesztése a művelődés szolgálatában (1, 2)

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Ars Moriendi, a jó halál

VÉGH János

Egyetlen korszakot sem ismerünk, amelyben mindenki olyan kétségbeesett igyekezettel foglalkozott volna halálának gondolatával, mint a XV. században. Az élet minden területén, a nap minden órájában ez jutott az emberek eszébe. Úgy tartották, hogy az élet a földön lehet érdekes és vonzó, vagy ellenkezőleg terhes, sőt alig elviselhető, legfőbb célja így is, úgy is az, hogy előkészítsen egy roppant fontosságú találkozást.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

A pszichoanalízis és az orvoslás emberképe

BÁNFALVI Attila

Ha meg akarjuk érteni a pszichoanalízis nyújtotta szemlélet jelentőségét az orvosi gyakorlat jövője szempontjából, akkor mindenek előtt vázolni kell azt a paradigmatikus szituációt, amely ma az uralkodó praxist meghatározza.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Öntevékeny szervezetek működése az egészségügyben, Amerikai tapasztalatok

VERESS Katalin

Az „Egyetemek a Demokráciáért Szövetség” elnevezésű nemzetközi szervezet 1990 novemberében alakult Budapesten. A benne résztvevő amerikai és kelet-középeurópai egyetemek együttműködésének célja az egyetemek (fel- sőoktatási intézmények) szerepének növelése a kelet-középeurópai demokratikus változásokban, a demokrácia intézményei létrehozásában, a gazdaság fejlődésében, a szellemi és kulturális csere előmozdítása a világ e két térsége között.

Lege Artis Medicinae

1992. NOVEMBER 30.

Szociális háló és egészség

ZÁM Mária

Az önkormányzatok egészségvédelmi stratégiájának rendszerszemléletű megközelítése