Lege Artis Medicinae - 1991;1(09-10)

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Intendálás: a konduktív pedagógia alapvető hipotézise

HÁRI Mária

A konduktív pedagógia az elmúlt évtizedben mind nagyobb figyelmet kapott, mint az idegi eredetű mozgássérültek társadalmi reorganizációját célzó rendszerek egy alternatív formája. Célrendszerében legfontosabb az ember aktív életrendjének kialakítása, a kognitív funkciók fejlesztése, és a komplex, egységes program követelményeinek biztosítása. Ez a mozgássérültek (re)habilitációjában speciális. Úgyszintén speciális az orthofunkció senso motorikus tanítása helyett annak kognitív meg közelítése,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A nyaki fájdalom diagnózisa és terápiája

BÁLINT Géza, SZEBENYI Béla, BÁLINT Péter

A nyaki fájdalom igen gyakori tünetegyüttes: hátterében a múló myalgiától a csigolyatumorig számos kórkép állhat, így diagnosztikája a gyakorló orvos mindennapos munkájában nagy jelentőséggel bír. A közlemény az anatómiai sajátosságok és az aetiopathogenesis rövid ismertetése után az anamnézisfelvétel elemeit és a fizikális vizsgálat gyakorlati kivitelezését tárgyalja, majd taglalja a diagnosztika radiológiai és laboratóriumi elemeit. A nyaki kórképek legfontosabb jellemzőit a közlemény... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A veleszületett thrombophilia klinikai vonatkozásai

DOMJÁN Gyula, PÁL András, PETŐ Iván, SAS Géza

A veleszületett, többnyire örökletes thrombosis hajlam jelölésére az utóbbi évtizedekben nyert polgárjogot a „thrombophilia" elnevezés. Kialakulásáért a vér fokozott alvadékonyságát (hypercoagulabilitas) tesszük elsősorban felelőssé. A véralvadás mechanizmusának fontos tényezői a természetes anticoagulansok, amelyek az alvadási folyamat során képződő aktív tényezőket közömbösítik. Kiemelkedő jelentőségű az antithrombin III., újabban vált is mertté a heparinkofaktor II. Fontos regulációs szerepe... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Az asthma bronchiale predictiv tényezői gyermekkori rhinitis allergiában

BITTERA István, GYURKOVITS Kálmán

A rhinitis allergicában szenvedő betegek 20–30%-ában a későbbiek során asthma bronchiale alakul ki. A szerzők keresik azokat a rizikó tényezőket, amelyek segítségével időben kiszűrhetők az asthma bronchiale várományosai. Egy prospektív vizsgálat keretében az ismert hajlamosító kórtörténeti adatokon, klinikai jeleken és laboratóriumi leleteken túlmenően vizsgálták a rhinitis allergicában szenvedő betegek bronchus reaktivitását (hisztaminnal és adenozinnal szemben), valamint a lymphocyták... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Konzultációs program az inzulinkezelés tervezéséhez diabetesben

DEUTSCH Tibor, WÁGNER János, TAMÁS Gyula

Közleményünkben egy vércukoradatok alapján működő tanácsadó rendszert mutatunk be, amely cukorbetegek inzulinkezeléséhez nyújt napi rendszerességű konzultációs segítséget. A normoglikémia irányába mutató terápiás beavatkozásokat a logikai következtetést és az inzulin kvantitatív farmakodinámiás modelljét ötvöző kétlépéses eljárás állítja elő. Az első lépés a dózismódosítások irányát, a második azok mértékét határozza meg. A logikai követ keztetőrendszer működését az étkezések között számított... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Az "erlangeni mikrofényvezető spectrophotometer": új eszköz az élő szövetek spectroscopiás mérésére

KÁSLER Miklós, WOLFGANG von Glass

A szerzők ismertetik az Erlangen-nürnbergi Egyetem Élettani és Kardiológiai Intézetében kifejlesztett új spektrophotometer (EMPHO) elvét, felépítését, kezelését és felhasználásának lehetőségeit. Az EMPHO lehetővé teszi az élő szervezet felszínein és a műtéti területeken haemoglobin oxygenisatiójának és concentratiójának, a lokális véráramlásnak és oxygen-felhasználásnak non invasiv quantitativ meghatározását nagyfokú gyorsasággal, kapacitással és pontossággal.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A pulmonológiai megbetegedések bakteriológiai viszgálata

FODOR Tamás, KROMPECHER Éva, SZABÓ Eleonóra, VANDRA Edit

A jelen útmutató a tüdőgyógyászok számára ismerteti – a gümőkór és mycobacteriosi ( sok kivételével - a felnőttkorban előforduló légzőszervi megbetegedések bakteriológiai diagnosztikáját. A laboratóriumi eljárások leírását mellőzzük, csak a klinikus számára fontosnak látszó részletekre térünk ki. A vírusokkal és parazitákkal nem foglalkozunk. Bakteriológiai laboratóriumokban mycoplasma és gombaszerológiai vizsgálatok is történhetnek, ezeket külön fejezetben tárgyaljuk. A vizsgálati anyagok... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Klinikai kutatás, oktatás és betegellátás; Néhány észrevétel a mai törekvések és a követelmények tükrében II. rész

MESTYÁN Gyula

Az orvosi tevékenység minőségének és ezzel szoros kapcsolatban a klinika kompetenciájának vizsgálatában több szempontot kell figyelembe venni. Ilyenek a különböző klinikai kvalitások, amelyek bizonyos specifikus szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkoznak és a szociális kvalitások, amelyek a társadalom egészségügyi szükségleteit érin tik. A korszerű medicina oktatásában általában nagyobb súlyt helyeznek a klinikai-technikai vonatkozásokra, mint a szociális feladatokra, prevencióra. Sokszor... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Levelezés

Kezemben tartom a LAM 5-6. számát. Mind az eddigiekhez, mind pedig ehhez a dupla számhoz őszinte szívvel gratulálok. Egyformán értékes a „külcsín” és a „belbecs”. Igen szép kiállítású folyóirat. Hasonlóval nálunk sokkal gazdagabb országok sem dicsekedhetnek. A tartalma is kifogástalannak mondható. A kiállítás minden kritikát kiáll.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A táplálkozás és a rosszindulatú daganatos betegségek lehetséges összefüggései, a megelőzés esélyei 3. rész

EMBER István

Az élelmiszerek természetes anyagai után foglalkozzunk azokkal az arteficiális, kémiai anyagokkal, melyeket szándékosan juttatnak élelmiszereinkbe azok elkészítése, tartósítása, tárolása, főzése, előkészítése során. Az egyik legközönségesebb ilyen anyag a só (konyhasó, NaCl). Az ételek erős sózása és a gyomorrák-incidencia között összefüggés van, ez a komparatív geográfiai patológiai adatok elemzése kapcsán derült ki. A legalacsonyabb az USA-ban és Ausztráliában, míg a legmagasabb... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Gondolatok a családi orvoslás finanszírozás hátteréről

KINCSES Gyula

A családi orvosi rendszer magyarországi bevezetésének problematikája komplex feladat. A fejlett országok igen eltérő megoldásokat alkalmaznak. Jelen dolgozatomban terjedelmi okok miatt nem kívánok foglalkozni az egész témakörrel, csupán az alapellátásban dolgozó orvosok finanszírozásának kérdésével. Természetesen emiatt néhány általános kérdést is érintenem kell, de nem áll szándékomban az egész problémakör komplex elemzése.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Az orvosi felelősség egyes kérdései

BÖLCS Ágnes, NAGY Mariann, PORDÁN Endre

A felelősségi rendszer részletes kimunkálása a nyugat-európai és főleg az amerikai jogirodalom és joggyakorlat egyik legélénkebb területe, hazánkban azonban nincsenek kimunkálva a differenciált jogi szabályozás alapjai. Az egészségügyi tevékenységen kívül álló jogász képtelen felmérni a szakmai felkészültség határait, az orvosi tevékenység kockázatait, ezért az új szabályozás előkészítése során e kérdésben is szeretnénk a jogi szempontokat közzétenni, hogy a szakterületek képviselői... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Várható e az egészségügy reformjától a halálozási mutatók kedvező alakulása?

GYUKITS György

Pár évvel ezelőtt kutatást végeztek az USA-ban és az NSZK-ban, melynek eredményei számos érdekes elemet tartalmaznak a magyar egészségügyi helyzet számára is (1). A kutatók hipotézise szerint az egészséges életmódot a modern nyugati kultúra alakítja ki és ezt nem befolyásolja az egészségügyi és társadalombiztosítási rendszer struktúrája.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Rendszerváltás?

Végül csak elfogadtatott az egészségügy rendszerváltásának, átfogó reformjának első törvénye, a népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatról szóló törvény! Éljen sokáig, váltsa be az alkotók reményeit! Vagyunk vagy tízmillióan, akiknek ez elemi létérdekünk.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Kelemen András államtitkár beszéde

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A megelőző orvosi munka szervezete országonként különbözik. De bármilyen is legyen a szervezeti felépítés, két alapvető tulajdonságban mindenütt megegyezik. Az egyik, hogy az egész rendszer irányítását országos tiszti főorvosok végzik. A másik, hogy a közegészségügyi és járványügyi tevékenység mellett valamennyi rendszerben az egészségvédelem is helyet kap. Magyarországon a tisztiorvosi karnak százéves sérelme volt, hogy nem volt független a helyi hatóságoktól,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Kedves állam! Ön kormányoz?

ANDRÁS László

„Az önkormányzati törvény nagyon rossz törvény..., a magyar törvényhozásban ennél rosszabb törvényt még sohasem sikerült hozni” – állapította meg az egyik képviselő a talán nem legrosszabb, de bizonyára a leghosszabb című törvényjavaslat vitája során. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 981. számú törvényjavaslathoz ezernél is több módosító indítvány érkezett, melyek közül a szociális és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Nehezen nyílik a cipzár

ANDRÁS László

Társadalombiztosításunk reformjáról sok szó esett már ezeken a hasábokon is, feltételeiről kevesebb. Hiába lenne korszerű a törvény, progresszív az önkormányzatokra bízott, szétválasztott, „profil tisztított”, tisztán járulékokra támaszkodó, biztosítási alapon működő rendszer, ha mögötte meg marad a kőkorszaki színvonalú szervezet és ügyvitel. A szervezet feladatai felmérhetetlenül nagyok: Magyarország lakosságának mintegy 25%-a függ a társadalombiztosítási rendszer kifizetéseitől, ami havi két... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A vajúdás további keservei

ANDRÁS László

Nincs szerencséje a Magyar Orvosi Kamara elnökségének törvénytervezetének képviselőkkel való megvitatására tett kísérleteivel. Úgy fél éve a szociális bizottság kívánta volna napirendjére tűzni a tervezet vitáját, mely meghiúsult attól a csak látszólag formai, valójában tartalmi kérdéstől, hogy ha ez egy tör- vénytervezet, akkor ki nyújtotta be a parlament szakbizottsága elé. Hiszen arra egy szakmai testület nem jogosult. Erre hivatkozva akkor nem kívánták a képviselők megvitatni – legalább... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

OIRT-közgyűlés Dobogókőn

Beszámoló az Onkológiai Intervencionális és Regionális Tumorterápiás Szekció 1991. évi közgyűléséről és a hozzá kapcsolódó tudományos konferenciáról .

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Az orvosok megbetegedéséről és halandóságáról 2. rész

MOLNÁR László, KOPPÁNY Ferenc, SIMON Ferenc, KERTÉSZ Mária

Szomorú statisztikai adatok mutatják, hogy napjainkban jelentősen megnőtt az ischaemiás vascularis megbetegedések száma. Minden második magyar állampolgár szív- és érrendszeri betegségben hal meg. Minden ötödik magyar halálát koszorúérbetegség okozza; a magyar férfiak a világ élére „tornázták fel” magukat. A koszorúér-betegség és infarktus kialakulására hajlamosító tényezők között vannak olyanok, melyeknek szerepe egyértelműen bizonyított. Ilyen a magas vérnyomás, magas vérzsírszint, dohányzás.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

Tavaszi Fürdőzés

VÉGH János

A fürdés nem csak ma fontos része életünknek, az volt a régi korok emberei számára is. Nélküle aligha lennénk képesek megőrizni egészségünket, de nem szívesen mondanánk le az általa nyert élvezetekről sem.

Lege Artis Medicinae

1991. MÁJUS 29.

A professzionális orvosi dominancia kialakulása

A betegségek gyógyítása, illetve a gyógyító eljárások rendszerbe szervezése egy idős az emberrel, az alternatív (vagy marginális) gyógyítás viszont viszonylag új keletű. Évszázadok óta létezik a kuruzslás is, illetve egyes tevékenységeket már évszázadok óta annak minősítenek. Alternatív vagy marginális eljárásnak csak attól fogva nevezhetjük ezeket, amióta a társadalomban kialakult az orvoslás dominanciája.