PharmaPraxis

A gyógyszerész által küldött napi SMS-emlékeztető hatásossága

2018. NOVEMBER 15.

A klinikai vizsgálatok szaklapja közölte az első regisztrált szlovákiai gyógyszerészeti klinikai vizsgálat protokollját. A tervezett vizsgálat elsődleges célja annak megállapítása, hogy a standard gyógyszerészi ellátáson felül nyújtott személyre szabott napi SMS-emlékeztető milyen mértékben javítja az 55 évnél idősebb, ambuláns ellátásban részesülő hypertoniás betegek gyógyszerszedési fegyelmét (SMS: Short messaging service).

A pozsonyi Comenius Egyetem Gyógyszerészeti Tanszékének Patika-menedzsment részlege által finanszírozott vizsgálat elsődleges végpontját egy szubjektív, önbevallásos adherencia-skála betegek általi kitöltésével és az objektív tablettaszám segítségével mérik, míg a másodlagos végpont a szisztolés vérnyomás és a betegelégedettség változása különböző alcsoportok szerint. További végpontként megállapítják a kezelési költségeket és költség-hatékonysági elemzést végeznek, továbbá vizsgálják, hogyan befolyásolják a szociodemográfiai jellemzők az adherenciát.

A vizsgálat szükségességét az adja, hogy a kardiovaszkuláris (CV) betegségek világszerte a mortalitás 31-48%-áért felelősek, és az egyik legfontosabb CV-rizikófaktornak számító hipertenzió prevalenciája az európai országokban 30-45%, mindazonáltal, a magas vérnyomásos betegek adherenciája az egyébként is alacsony terápiás együttműködési értékek közül az egyik legalacsonyabb. Így bár hatékony és költség-hatékony antihipertenzív szerekkel rendelkezünk, csak a betegek kevesebb mint 50%-a esetében sikerül megfelelő vérnyomásértéket elérni. Mivel az idősebb magas vérnyomásos betegek esetében a gyógyszerszedési fegyelmezetlenség a kutatások szerint általában nem szándékos, azaz az 55 évnél idősebbek gyakran elfelejtik bevenni antihipertenzív gyógyszereiket vagy nem értik meg a gyógyszerszedési utasításokat, a szlovák gyógyszerészek azt feltételezik, hogy SMS-ben naponta küldött, egyszerűen követhető gyógyszerszedési emlékeztetőkkel olcsón és nagy hatásfokkal javítható a betegek adherenciája.

A vizsgálatot Szlovákia hat régiójának egy-egy közforgalmú gyógyszerellátást végző patikájában folytatják le; vidéki és városi, nagy forgalmú patikákat egyaránt beválasztanak; a vizsgálatot végző gyógyszerészek képzésben részesülnek; a részt vevő 55 éves vagy idősebb, primér hipertóniás betegek ambuláns keretek között legalább egy éve kapják receptre felírt gyógyszereiket. A betegek toborzása receptjük kiváltásakor történik, és kizárják a vizsgálatból azokat, akik a vizsgálati periódusban kórházba kerülnek.

Az 1:1 arányú, randomizált, kontrollált vizsgálat vizsgálati karjába kerülő betegek három hónapon át naponta kapnak személyre szabott SMS-emlékeztetőt (az időtartam-választást az indokolja, hogy a krónikus betegek Szlovákiában is 3 hónapra elegendő gyógyszert válthatnak ki egyszerre); az üzenet tartalmazza a beveendő gyógyszer nevét, adagolását és a szedés gyakoriságát; az SMS-küldés időpontját a beteg preferenciája határozza meg. Az adatok begyűjtése az 1. vizit során (amikor a betegtoborzás megtörténik) és a 2. vizit alkalmával történik, ez utóbbira a 3 hónapos vizsgálati periódus után kerül sor. A kutatók anonim módon a vizsgálatban való részvétel megtagadásának és felfüggesztésének az indokait is gyűjtik. A betegek gyógyszerszedési adherenciáját a nyolc pontos, önbevallásos MMAS-8 skála (Eight-item Morisky Medication Adherence Scale) segítségével (adherens: MMAS-8 ≥ 6) és a három hónap elteltével a patikába visszahozott, maradék tabletták megszámolásával mérik (adherens: a tabletták legalább 80%-a elfogyott; nem-adherens: ha legalább az egyik adherencia-feltétel nem teljesül).

A betegelégedettség változását saját fejlesztésű kérdőívvel állapítják meg, a szisztolés vérnyomás helyes mérését újratanítják a vizsgáló gyógyszerészeknek, a különböző beteg-alcsoportokat a következő paraméterek alapján képzik: nem, szisztolés vérnyomás a vizsgálat kezdetén, a hipertónia fennállásának időtartama, képzettség, az antihipertenzív medikáció száma, a gyógyszerszedés gyakorisága, MMAS-8 skála szerinti adherencia a vizsgálat kezdetén.

A szerzők célja egy olyan gyakorlatias protokoll összeállítása volt, amivel nemcsak az SMS-emlékeztetők hatékonyságát lehet bebizonyítani, de arra is alkalmas, hogy a vizsgálat végeztével könnyűszerrel implementálják a napi gyakorlatba. A vizsgálati protokoll szerzői korábbi vizsgálatok metaanalízise alapján azt remélik, hogy ezzel az olcsó és egyszerű módszerrel az idősebb, ambuláns kezelésben részesülő hipertóniás betegek gyógyszerszedési adherenciája 30%-ról 49%-ra növelhető.


Eredeti közlemény

Haramiova Z, Stasko M, Hulin M, Tesar T, Kuzelova M, Morisky DM. The effectiveness of daily SMS reminders in pharmaceutical care of older adults on improving patients' adherence to antihypertensive medication (SPPA): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017 Jul 18;18(1):334.


Szemlézte:
Kovács Bence dr.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

Klinikum

A rilmenidin vérnyomáscsökkentő hatása A hazai multicentrikus VERITAS vizsgálat eredményeinek értékelése

FARSANG Csaba

A VERITAS vizsgálat igazolta, hogy az imidazolin I1-receptor agonista rilmenidin szignifikánsan csökkentette a higanyos mérővel és ambuláns vérnyomás-monitorozással (ABPM) mért vérnyomást hypertoniás betegekben. A szer a „fehérköpeny-reakciót”, a balkamra-hypertrophiát (LVH) is csökkentette. Egy másik vizsgálatban igazolódott, hogy a hypertoniás betegekben a rilmenidin fokozta a baroreflex érzékenységét. Ez a hatás - főleg nappal - hozzájárulhat a vérnyomáscsökkentő effektushoz.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Klinikum

Mivel érdemes kezdeni a vérnyomáscsökkentő terápiát?

Egy 5 millió beteg adatain alapuló – The Lancet-ben megjelent - elemzés azt mutatta ki, hogy az ACE-gátlóval indított antihipertenzív kezelés kevésbé hatékony, és több mellékhatást eredményez, mint a thiazid diuretikumokkal kezdett vérnyomáscsökkentés.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.