Lege Artis Medicinae - 1994;4(01)

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Levelezés - Az orvos kapcsolata betegeivel

RÁCZ Egon

Jó egy évtizede nem olvastam magyar orvosi folyóiratban az orvos magatartásáról, viselkedéséről, kapcsolatáról a beteggel, kollégáival, munkatársaival. Több évtizedes gyakorló orvosi működésem (és gyakori betegeskedésem – ami csak az utóbbi két évben gátolt hivatásom gyakorlásában) alapján megkísérlem összefoglalni, hogy vajon mi lehet a beteg elvárása orvosától, és a gyógyító orvos mennyire képes ennek eleget tenni.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Az alkohol hatása az idegrendszerre

BARACZKA Krisztina

A szenvedélybetegségek, így az alkoholizmus megelőzése és gyógykezelése multidiszciplináris feladat. A szociológiai és szociálpszichiátriai kutatások számos tényezőt tártak fel, amelyek az alkoholizmus kialakulásában szerepet játszhatnak, de a biológiai kutatások fejlődésével egyre több adat utal arra, hogy organikus eredetű betegségről van szó. A szerző az alapvető elméleti megfontolások vázolása után az alkohol idegrendszert károsító hatásának legfontosabb klinikai megjelenési formáit... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

A radiológia jelene és jövője

HARKÁNYI Zoltán

Beszélgetés Charles Gooding és Gretchen Gooding professzorokkal

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

EEG-mapping körülírt agyi folyamatokban

NIKL János, KUKOR Gyula

A mapping az agyi elektromos tevékenység kvantitatív elemzésének új mód szere, amely képalkotó eljárásnak tekinthető. A vizsgálatok során arra kerestünk választ, milyen a lokalizációs értéke, klinikai használ hatósága a neurológiai diagnosztikában. 103 körülírt agyi folyamatban szenvedő beteget vizsgáltunk. Ebből 70 cerebrovascularis kórkép, 33 agydaganat, epilepszia, migrén, meningoencephalitis, subduralis haematoma, subarachnoidealis cysta miatt állt kezelés alatt. A mappinget a párhuzamosan... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Meckel-diverticulumból kiinduló vérzés lokalizálása izotópos módszerrel

KÁPOSZTA Rita, MARÓDI László, BAJNOK László

A 99 mTc-pertechnetát szcintigráfia a gyermekgyógyászatban jelentős diagnosztikai értékkel bír, mivel alkalmas az ectopiás gyomornyálkahártya ábrázolására, és így a Meckel-diverticulum kimutatására. A szerzők egy 12 éves fiúgyermek kórtörté netét ismertetik, akinek 3 év óta kiújuló rectalis vérzéssel és hasfájással járó panaszai hátterében Meckel-diverticulumot diagnosztizáltak. A beteg masszív rectalis vérzés, melaena miatt került felvételre klinikánk Immunológiai Osztályára. A felvételkor... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Gondolatok az emlőrákszűrésről

GÖBLYÖS Péter

A szerző az emlőrákszűrés előnyeit és hátrányait érintő véleményeket ismerteti, összefoglalja a szűrések eddigi eredményeit, és javaslatokat tesz az emlőrákszűrés magyarországi bevezetésére. Hangsúlyozza, hogy ez tovább már nem halasztható, központi támogatást igényel, és esetleg külföldi szponzorok figyelmét is érdemes volna erre felhívni. „Minimális programként" szükségesnek tartja az önszűrés és a kiterjesztett klinikai vizsgálat terjesztését, valamint a betegek részére „emlő-klubok", az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Sürgősségi keringéstámogatás

MATTHEW J Barnard, STEPHEN P. K. Linter

Számos gyógyszer fokozza a szív teljesítményét, javítva a szöveti vérellátást, amit azonban gyakran a myocardium oxigénigényének emelése árán érnek el. Ez kritikus lehet, ha a szívműködés jelentősen károsodott, vagy ischaemia a funkciózavar kiváltó oka. A cardiovascularis egyensúly helyreállítása céljából alkalmazott kombinációs gyógyszeres kezelés megköveteli az egyes hatóanyagok farmakodinamikájának és interakcióinak pontos ismeretét, így a kezelési tervet az adott betegek számára... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Egészségügy a fejlett országokban - mik lesznek a 90-es évek fő változásai?

NICK Bosanquet

Dolgozatommal az a célom, hogy felmérjem, milyen változások várhatók az egészségügy területén a 90-es években. Az összegzésben felvázoltam néhány lehetséges tanulságot Kelet-Európa számára. Vajon tanul-e majd Kelet-Európa más országok hibáiból, és képes-e túllépni a nyugat-európai gyakorlaton, bölcsebb egészségügyi intézkedései révén? Hová is vezetne ez a fajta bölcsesség?

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Teljesítményfinanszírozás: álom vagy valóság? II rész

AJKAY Zoltán

Az intézményeken belül az új finanszírozási rendszerre történő áttérés teljesen új helyzetet teremt. A szerződésekkel egyidejűleg megkapták a fekvőbeteg intézetek az első adatokat arról is, hogy az egyes ellátási egységekben, osztályokon, illetve részlegeken milyen számban és arányban láttak el az adott hónapban HBCS szerinti eseteket. Evvel egycsapásra megteremtődött az intézeti hospitalizált morbiditás vizsgálatának adatbázisa, a költségkeletkezés alapvető okai feltárásának és az intézeten... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

A tehetetlenség és a lehetőség határmezsgyéjén

FEKETE János

E számban szerepel dr. Simek Zsófiával írott tanulmányunk, amely az utóbbi negyed-század epidemiológiai megfigyeléseire alapozza néhány következtetését, és az a célja, hogy lakosságunk fogyatkozásának egyik főokára, a mértékvesztő alkoholfogyasztásra s megfékezésének lehetőségeire hívja fel a szakközvélemény és a társadalom figyelmét. Van valami groteszk abban, hogy társszerzőmhöz, a hozzám igen közelálló baráthoz és munkatárshoz, a pszichiátriai epidemiológiát közismerten kiválóan művelő... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

A FIDESZ egészségügyi programjáról

Beszélgetés Frajna Imre országgyűlési képviselővel, a szociális bizottság tagjával. A LAM, illetve Melléklete hosszan és többször foglalkozott a parlamenti pártok egészségpolitikai koncepciójával, közölte ezeket a programokat vagy tervezeteiket. A különböző kisgazda csoportokon kívül eddig csak a FIDESZ programjáról nem esett szó ezeken a hasábokon, de máshol sem. Elöljáróban ennek okáról kérdeztem a fiataldemokraták egyetlen orvos képviselőjét, Frajna Imrét.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Tb törvény '94

NAGY András László

Novemberben a kormány négy különböző, a társadalombiztosítás költségvetésével kapcsolatos törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésnek. A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végre hajtásáról, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1993. évi pótköltségvetéséről, A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól, valamint A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatok legfontosabb közös sajátossága, hogy a tb újkori történetében... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Köztestület, vagy horgászegylet a bizottságon bevégeztetett

ANDRÁS László

Úgy tűnt, a MOK törvény hosszú, hányatott útja végén még októberben révbe ér. A Házbizottság október 18-ra a plenáris ülés napirendjére tűzte részletes vitáját, ezzel mintegy utasította a szakbizottságokat, a szociális és az alkotmányügyi bizottságot -, hogy fejezze be a módosító indítványok feletti vitáját, minden egyes kérdésről alakítsa ki bizottsági állásfoglalását. Nem sikerült, így a plenáris vitát is bizonytalan időre elhalasztották. Miért nem sikerült? Mi az újabb késedelem oka?

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

MR-kontrasztanyagok a gyakorlatban

FÁBIÁN Lajos

A szerző célja egy rövid, elsősorban a gyakorlatban használható, összefoglaló jellegű tanulmány közreadása, melynek segítségével kicsit könnyebbé válik az eligazodás a szerencsére egyre nagyobb számú - MR-kontrasztanyagok között. Terjedelmi korlátok miatt, egy rövid általános áttekintést követően csoportokba sorolja az ismert anyagokat, és az irodalomban fellelhető adatok segítségével összehasonlítja legfontosabb tulajdonságaikat.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Fodor József és a környezetvédelem

KAPRONCZAY Károly

A múlt század derekán a nemzeti önállóságért, az ország társadalmi és gazdasági viszonyainak korszerűsítéséért folyt a küzdelem, amelynek szolgálatába szegődött a magyar értelmiség. Ennek jelentős rétegét adta a szociális kérdésekkel közelebbről foglalkozó orvostársadalom. Nem véletlen, hogy ebben a korban az orvosok között sok a közéleti szereplő.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Hogyan érvényesülhet a hozzájárulás elve a magyar egészségügyi rendszerben?

SÁNDOR Judit

Véleményem szerint a közvélemény és a magyar orvosok többsége mára már konszenzusra jutott abban a kérdésben, hogy a pácienseket tájékoztatni kell a gyógykezelésükről, s a páciens beleegyezése nélkül műtétet vagy bármely más orvosi beavatkozást nem lehet végezni. Sokan azonban felteszik a kérdést: vajon összhangban van-e a mai magyar jogi szabályozás az informed consent, a hozzájárulás elve nemzet közi alkalmazásával, illetőleg nálunk milyen feltételek között valósulhat meg ez az elv.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Erotika a középkori művészetben

KOVÁCS Zoltán

Már-már közhelynek számít a keresztény vallásosság szelleme által áthatott középkori kultúra spiritualizmusáról, konzervativizmusáról beszélni. Ebben az értelemben némileg meglepőnek tűnhet egy olyan téma után kutatni a középkor művészetében, amely annak természetétől látszólag teljesen idegen. Való igaz, hogy a késői antikvitás orgiasztikus kultuszokban megnyilvánuló eroticizmusa a kereszténység térhódításával egy csapásra eltűnt a nyugati kulturából.

Lege Artis Medicinae

1994. JANUÁR 31.

Az alkohológia megújításáért

SIMEK Zsófia, FEKETE János

A közeljövőben jelenik meg az Országos Alkohológiai Intézet „életmű-kötetek” sorozatában a 25. és 26. sorszámmal az a tanulmány- és cikkgyűjteményünk, amely ugyanezt a címet viseli, mint jelen vázlatos, figyelemfelhívó dolgozatunk. A mintegy húsz év szakmai (és politikai) küzdelmét idézeteikkel ismertetni próbáló kötetek többé-kevésbé időrendi sorrendben adnak ízelítőt felismeréseinkből és szemléletünk kiszélesedéséből, s számolnak be arról a szakmai, szakmapolitikai és hatalmi ellenállásról,... tovább »