Lege Artis Medicinae - 1994;4(02)

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az inhibitoros haemophilia A és a szerzett, gátlótest-haemophilia kezelése

PFLIEGLER György, RÁK Kálmán, KRÁLL Géza, SAS Géza, HAYNAL Imre

A VIII. faktor (antihaemophiliás globulin) ellenes antitest haemophiliásokban (alloantitest) és nem haemophiliásokban (autoantitest) való előfordulásának, a reakciókinetikai és klinikai különbségeknek, valamint az antitesttiter meghatározásának áttekintése után a szerzők részletesen ismertetik a korszerű kezelés lehetőségeit. Útmutatót igyekeznek adni a vérzés meg előzése, a heveny vérzés ellátása és a VIII. faktor-ellenes antitest termelésének gátlását, az immuntolerancia kialakítását... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Derékfájás

ANDREW Frank

Az ismertetésre kerülő tanulmányok szerint a derék fájásos epizódok tartama és súlyossága mérsékelhető, így az ismétlődés veszélye, továbbá a betegállományból és munkakiesésből adódó költségek mértéke is csökkenthető. Frank áttekinti a differenciáldiagnosztikát; az akut, a krónikus és a makacs fájdalmat; a szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. A modern kezelési elvek az otthoni önápolást hangsúlyozzák, általában 48 órát meg nem haladó ágynyugalommal. A fizikai kondíció visszanyerésének... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Táplálkozási attitűdök és evészavarok tánctagozatos középiskolások között

TÚRY Ferenc, WILDMANN Márta, LÁSZLÓ Zsuzsa, JOÓ Mária Nóra

A szerzők két középiskolás populációban vizsgálták az anorexia és bulimia nervosa morbiditását és a patológiás táplálkozási attitűdök gyakoriságát, kétlépcsős vizsgálatban. Az egyik csoport két tánc tagozatos osztályból (n=54), a kontrollcsoport általános tantervű két társosztályból állt (n=61). Mindkét csoportban 1-1 diáklány teljesítette a bulimia nervosa kritériumait, s ez az összpopuláció 2%-a. Anorexia nervosában szenvedő diák nem volt, míg a patológiás táplálkozási attitűdök a fokozott... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Szívroham elsődleges megelőzése magas vérnyomás vizsgálatban

MATOS Lajos

Enyhe-középsúlyos hypertoniaban szenvedő férfiakon a diuretikus-, illetve béta-blokkoló antihipertenzív kezelés összehasonlítása a nem halálos infarctus, a coronaria mortalitás és az összmortalitás szempontjából.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Levelezés

SELMECZY Kamill

Gondolatok a háziorvosi (családorvosi) reformról, továbbképzésről és egyebekről

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Gluténszenzitív enteropathia: technikai megfontolások az antiendomysium ellenanyag vizsgálatához

KORPONAY-SZABÓ Ilma, B. KOVÁCS Judit, LŐRINCZ Margit, KÖRMENDY Miklós, SASHEGYI Julianna

A szerzők az antiendomysium és az ezzel ekvivalens antijejunum ellenanyag jelenlétét vizsgálták 5000 illetve 3444 vérmintában. 2928 személy, köztük 441 ismert gluténérzékeny beteg (170 gluténterheléssel bizonyított coeliakia, 95 dermatitis herpetiformis és 176 úgynevezett coeliakia-suspect beteg, akinek anamnézisében a vékonybél-biopszia szerint legalább egy súlyos boholyatrófia szerepel), valamint 251 biopszia szerint nem coeliakiás (kontroll) gyermek. A fenti, IgA-alosztályú (IgA-hiányos... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Holland Ibopamin multicentrikus vizsgálat

MATOS Lajos

A perosis hatásos dopaminagonista ibopamin hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata enyhe-középsúlyos keringési elégtelenségben szenvedőkön digoxin és placebo kezeléssel összehasonlítva.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az intragasztrikus aciditás és a szérumgasztrin koncentráció vizsgálata hiperacid betegekben

HUNYADY Béla, NAGY Lajos, JÁVOR Tibor, MÓZSIK Gyula

A szerzők 12 hiperacid betegen tanulmányozták a standard étkezéshez (830, 13, 17 óra) kapcsolódó és a diurnalis intragasztrikus pH-változásokat, valamint a Tisacid® (10% Al-Mg-carbonicum hydroxydatum, Alkaloida, Magyarország, 4x20 ml) és az Almagel® (4% Al-hydroxydatum és 1,38% Mg-hydroxydatum, Pharmachim, Bulgária, 4x36 ml) antacid szuszpenziók ekvivalens in vitro savkötő képességű dózisainak hatását az intragasztrikus aciditásra, és a szérumgasztrin-koncentrációra. Intragasztrikus pH-mérést... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

A video-TUR alkalmazásával szerzett első tapasztalataink

SZÁNTÓ Árpád, SOMOGYI László, FÁBOS Zoltán, POLYÁK László

A video-TUR új, technikai könnyítéseket ígérő műtéti eljárás az urológiai alsó húgyúti sebészetben. A módszer lényege, hogy az operatőr korszerű chipkamera és videomonitor közbeiktatásával, az optika közvetlen képét mellőzve, képernyőről operál. A szerzők 1993 januárja óta végeznek Video TUR műtétet. Közleményükben az első 14 műtét tapasztalatait ismertetik. Kellő gyakorlat mellett a módszer mind a betegek, mind az orvosok számára számos előnyt kínál a konvencionális technikához képest.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Klinikai immunológia - Szakmai és szervezeti jellemzők, az oktatás és képesítés alapjai

PETRÁNYI Győző

Immunpatológiai jelenségek a betegségek széles spektrumát érintik szerepet játszva a különböző szervek, szervrendszerek kóros folyamataiban. Bizonyos kórképekben az immunológiai történések fatális kimenetelűek, másokban hosszú éveken keresztül tartó és progrediáló, csökkent életképességet jelentő állapotot eredményezhetnek. Általánosságban a populáció 10– 20%-a érintett egyre növekedő százalékban vala milyen immunpatológiai folyamatban, melyek közül az allergiás betegségek kiemelkednek.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az egészségügyi szolgáltatások átalakításának kérdései

KINCSES Gyula

A XX. század egészségügyi ellátásának két fő problémája a népbetegségek leküzdése és a széles körű ellátás biztosítása volt. Bár az AIDS és a daganatos betegségek gyógyítása még nem megoldott, a század végére a probléma súlypontja áthelyeződött. Az egészségügyi ellátás forrásainak biztosítása és finanszírozása a század vég általános és súlyos kihívása, és nem csupán a posztsztálinista államok rendszerváltozásának problémája. Ahol centrális elosztáson alapuló rendszer működik, ott az alacsony... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak ismertetése

PÁRNICZKY Tibor

A biztosító pénztárak célja az előrelátó öngondoskodás megalapozása olyan élethelyzetek esetére, amelyek általában a társadalombiztosítás és szociális gondoskodás körébe tartoznak. A pénztárak ezen ellátásokra önkéntes és kiegészítő jelleggel szerveződnek a kötelező állami rendszer mellett. A pénztár intézménye - különböző szervezeti formákban és elismertséggel – ismert és elterjedt a nyugati világban, és Magyarországon is rendelkezik hagyományokkal. Az eltérő, illetve megváltozott gazdasági és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Kaptam egy levelet

KINCSES Gyula, FRENKL Róbert

Szeretem a LAM-ot, nem titok. Szeretem mert szép, küllemében is méltó a mesterségek legnemesebbéhez, szeretem mert színvonalas, és szeretem mert jól szerkesztett. Jól szerkesztett, mert sikerült megtalálni a helyes arányt a szakma és szakmapolitika között, és jól szerkesztett, mert a szakmapolitika megmaradt szakmapolitikának és ellen tudott állni a direkt politika minden csábításának. Nagy dolog, hogy a politika ebben az időben kívül tudott rekedni, és a pártokhoz köthető írásokban pedig... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

A múltban a jövő szebb volt

ANDRÁS László

Mesterhármas, a társadalombiztosítási alapok 1992. évi zárszámadásról.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az egészségbiztosítás, mint jó gazda

Kameniczky István előadása az Egészségügyünk jövője konferencián. Engedjétek meg, hogy egy kéréssel kezdjem! Kérem, tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy a tb egészségügyi intézmények tulajdonosa! Hárman-négyen gondolják úgy. A másik kérdésem: ki gondolja úgy, hogy az egészségügyi intézményekben dolgozók munkáltatója a társadalombiztosítás. Nem emelte fel a kezét senki.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

A LAM klubban a finanszírozásról

NAGY András László

Jó helye volt a LAM Klubnak a szabadság-hegyi Hotel Agróban, ám még jobb a városligeti Délibáb Hotelben. Talán a hely szelleme is teszi – az épület egykor a SOTE Professzorok Háza volt -, hogy valódi szellemi műhelymunka folyik a klub rendezvényein. Ezt tanúsítja a fekvő- és járóbeteg szakellátás reformjának első tapasztalatairól rendezett vita is. Forgács András, a MOK Díjtételegyeztető Bizottságának elnöke a vita zárásának idején megállapította, hogy „amikor bejöttem a terembe és körülnéztem,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

A családi állapot változásainak hatása a fagyasztva tárolt humán préembriók feletti rendelkezési jogosultságra

BODNÁR Béla, BAZSÁNÉ Kassai Zsuzsa

A humán préembriók fagyasztva tárolása számos etikai kérdést vet fel, amelyek két lényeges csoportba sorolhatók:1. a fagyasztva tárolás technikai kivitelezésével, 2. a családi állapot változásával összefüggő vitás avagy vitatható helyzetek. Az első csoportba a beavatkozás során bekövetkező préembrióveszteségre, a tárolás időtartamára, a fagyasztva tárolás díjára, más fagyasztási programokra történő áttérésre, valamint a préembriók megsemmisítésére vonatkozó orvosetikai kérdések sorolhatók. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Betegség és küldetéstudat Egry József életének utolsó periódusa

ERDŐS István

Századunk művészete sok nagy magyar festőt nevelt ki. Számomra közülük talán Egry József a legfontosabb. Meglehet, hozzájárul ehhez a vonzódáshoz az a körülmény is, hogy történetesen több, mások előtt ez ideig még ismeretlen Egry levél van a birtokomban, mely levelekben életének utolsó évtizedeiről (1938–50) számol be a mester. Minthogy Egry Józsefről jelentőségéhez képest keveset tudunk, érdemes e lappangó dokumentumok néhány üzenetét közzétenni.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Az egészségügyi tudományos tanács története (1868-1990) I. rész

GÁL György

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863 ban Pesten tartott nagy gyűlésén Bihar megye főorvosa Csatáry Lajos javaslatot tett az ország „közegészségi és orvosi ügyeinek rendezésére”. A javaslatot elfogadták és bizottságot szerveztek annak kidolgozására. A bizottság által készített tervet az egyesület marosvásárhelyi, pozsonyi, rimaszombati nagygyűlésein megvitatták, majd 1867-ben átadták javaslataikat a belügyminiszternek. A miniszter belátta az ügy fontosságát és 1868.

Lege Artis Medicinae

1994. FEBRUÁR 28.

Szakma + politika = szakpolitika?

NAGY András László

Kincses Gyula azon országgyűlési képviselők egyike, akik mandátumuk által elnyert „hatalmukat" nagy aktivitással szakmai – esetünkben egészségpolitikai – tevékenységre fordítják. A már ismertetett, a Tb és Önkormányzatai, valamint 1994-es költségvetésük kapcsán lezajlott parlamenti vitában kormánypárti képviselők nemigen kértek szót, így álláspontjukat csak igen nem gombjaik megnyomásából, és nem szavaikból is merhetjük. Ezért Kincses Gyulát a Társadalombiztosítási Alapok 1994-es... tovább »