Lege Artis Medicinae - 1991;1(01)

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

A szájtünetek jelentősége a HIV-fertőzés (AIDS) korai diagnosztikájában

BÁNÓCZY Jolán

Az AIDS szájtünetei a HIV-fertőzés min­den szakaszában előfordulhatnak , felisme­résük a korai diagnózis és kezelésbevétel szempontjából elöntő fontosságú. Leggyakrabban előforduló szájtünetek a Canclicliasisoris, akut nekrotizáló ulceratív gingivitis és parodontitis, és herpeses fertő­zések, melyek általában alkalmazott terápi­ára rezisztensek. Az ún. ,,hajas leukoplakia" a nyelven a HIV-fertőzés minden fázisában gyakori és jellemző , az Epstein-Barr vírus kimutatható. Lymphaclenopathia,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

A duchenne és becker típusú izomdystrophia molekuláris genetikája

FODOR Flóra, PAPP Zoltán

A leggyakoribb súlyos izomdystrophia, a nemhez kötötten öröklődő Duchenne-féle muscularis dystrophia ma még gyógyítha­tatlan betegség. A rohamosan fejlődő mole­kuláris biológiai módszerek azonban lehe­tővé tették másodlagos megelőzését. A szerzők ismertetik az ehhez használt leg­modernebb DNS-diagnosztikai eljárásokat, s felvázolják a vizsgálatok optimális meg­tervezéséhez szükséges elvi szempontokat.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Az ischaemiás szívbetegség patomechanizmusának koncepciója

A primer atherosclerotikus plaque hosszú időn keresztül változatlan kiterjedésű maradhat és meg-felelő méretű szűkület esetén stabil angina pectorist eredményez.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Családorvoslás, háziorvoslás, családgondozás

ARNOLD Csaba

A családorvoslás, a háziorvosi ellátás az Általános Orvostan részterülete és mint ilyen, általános társadalmi igény. Ezt a te­vékenységet egy-egy körzeten belül a gya­korló orvos minden ötödik, hatodik család esetében folyamatosan végzi. Alátámasztja ezt a szerző azon megfigyelése is , hogy 1989 őszén 113 család és 16 egyedül élő, majd egy évvel később, 1990. őszén 120 család és 18 egyedül élő háziorvosi ellátása történt otthonukban , 90 %-ban ugyanazon családok esetében. A családorvosi... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Az ultrahang jelene és jövője, dr. Harkányi Zoltán beszélgetése Barry Goldberg professzorral

HARKÁNYI Zoltán

Az ultrahang az Egyesült Államokban szé­les körben elfogadott és alkalmazott diag­nosztikai eljárás. A hazai és az amerikai gyakorlat több ponton is lényegesen eltér egymástól. Az ultrahangvizsgálatokat jól képzett szakasszisztensek végzik, akik bő­séges dokumentációs anyagot készítenek, míg az orvos feladata a felvételek értéke­lése, interpretációja. Az Egyesült Államok­ban mindazok az orvosok, akik ultrahang diagnosztikával foglalkoznak, messzeme­nően érdekeltek abban, hogy az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Az orális alvadásgátló kezelés aktuális kérdései

SAS Géza

A civilizált országokban a halálozási statisztikákban mindenütt a szív és érrendszeri betegségek állnak az élen. Hazánkban különösen súlyos a helyzet: köztudott, hogy Európában egyike vagyunk a legrövidebb várható élettarta­mot mutató országoknak, éppen a kerin­gési betegségek pusztító hatása következtében. Míg az USA-ban az életkö­rülmények javulása és a hathatós preventív intézkedések miatt látványosan csökken, il­letve egyre későbbi évekre tevődik át a kardiovaszkuláris betegségek... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Reform Rovat

AJKAY Zoltán, OROSZ Éva, MATEJKA Zsuzsanna

Reformváltás vagy rendszerváltozás?; Megjegyzések az egészségügy reformjáról; Napirenden a gyógyszerellátás privatizációja;

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Kamarai törvénytervezet - irány a parlament

A Magyar Orvosi Kamara küldöttgyűlése december 15-én vitatta meg a parlament elé terjeszteni kívánt MOK törvénytervezet utolsó, december 1-én kiadott változatát.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Hozzájárulás az orvosi beavatkozás

ÁDÁM György

Nincs a világnak olyan jogállama, ahol a páciens orvosi beavatkozásokhoz való hozzájárulásának szabályai ne tartoznának az orvosi tevékenység lege artis normái közé. Ezért elkerülhetetlen az orvos számára, hogy ezekkel a jogszabályi rendelkezésekkel pontosan tisztában legyen. Különösen fontos ez a jelen időszakban hazánkban, mert sajnos, az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátásban is kevéssé érvényesültek az állampolgárok személyiségi jogai. Az orvos-beteg viszonyban az egyik... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

A magyar orvosi sajtó

KAPRONCZAY Károly

Minden nemzet szellemi életének ünnepe egy új tudományos folyóirat megjelenése, ami nemcsak egy-egy szaktudomány és szakértelmiség erejét, tudását és tenni akarását fejezi ki, hanem tükrözi a kor politikai életének hatásait is. A magyar orvosi szaksajtó történetében életképes lap csak pezsgő politikai és társadalmi élet közepette született, olyan korokban, amikor az általános politikai élet szelleme, az értelmiség egyes rétegeinek alkotási vágya ösztönzőleg hatott egymásra, s az egyes csoportok... tovább »

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Beszámoló az "European Association for Clinical Neuropharmacology" 1990. évi kongresszusáról

TÁRCZY Miklós

Az EACN Megalapítására 1983-ban került sor, elsősorban F. Gerstenbrand innsbrucki neurológus professzor erőfeszítéseinek köszönhetően. A szervezet alapvető cél kitűzése, hogy Európa szinte minden országát bevonva teret adjon a neurológia és pharmakológia határterületein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjének elsősorban évente tartott kongresszusok formájában. Így 1984-ben Budapest, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága volt a rendező, Csanda Endre professzor elnökletével.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

A betegek érdekvédelme és az egészségügyi munka minőségkontrollja - Aggodalmas gondolatok

BUDA Béla

Az utóbbi kb. 25 évben Eliot Freidson amerikai orvosszociológus (és nyomában sokan mások) könyvek és cikkek sorozatában fejtette ki, hogy a modern társadalomban növekvő feszültséget okoz az orvosok hagyományos hivatási autonómiaigénye és elzárkózása az orvosi és egészségügyi munka mindenfajta külső társadalmi minőségkontrollja elől.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Álmodozni csak szabad nem?

VÁCZI János, NEMES Balázs

Így vizsgaidőszak táján a medikusnak – aki sokkal kevésbé megterhelt, mint amennyire mutatja, vagy ha tényleg az lenne, ezt egész féléves rutinos lógásával érdemelte ki — mindig jut ideje arra, hogy elgondolkodjék az életét nehezítő körülményekről.; Nem középiskolás fokon oktatási reform szükséges;

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Asklépios ábrázolások

ZENTAI Lóránd

Iker táramérleg egyik darabja, mely párjával együtt az 1835-ben alapított gönci Oroszlán Patika berendezéséhez tartozott. (Ma a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban látható.) A két súlyfiókkal ellátott, feketére fényezett fatalapzatra erősített sárgaréz mérleg fő dísze egy patinás bronzszínűre festett Asklépios szobrocska (párdarabjáé egy Hygieia szobor), ismeretlen 19. század eleji mester alkotása, a magyarországi klasszicizáló stílusú fafaragó mesterség egyik figyelemre méltó emléke.

Lege Artis Medicinae

1991. JANUÁR 12.

Könyvekről

SVASTICS Egon

A képzelet gyógyít című könyv ismertetése