Ideggyógyászati Szemle - 1985;38(05)

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

A pszichiátriai betegségek homokóra-modellje az endogén pszichózisok példáján bemutatva

PETHŐ Bertalan

Jaspers koncepciójából kiindulva a szerző korábban a betegségegységek fogalmi kontinuuma szerinti orientálódást javasolta. Ennek a lineáris betegség modellnek megfelelő fogalmi kontinuum mentén – ami nem a betegség és a normalitás közötti kontinuumot jelenti – a pszichopatológiai szindróma meghatározott időtartamú kórlefolyással (kis betegség-egység), ill. etiopatogenezissel (etiopatogenetikai-szindromatológiai betegegység) bővülve építhető tovább, egészen a teljes betegségegységig (azonos... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

A parkinsonismus bromocriptine (Parlodel) kezelésének 5 éves tapasztalata

LIPCSEY Attila, PERES Aladár, RÉVÉSZ Tamás

A szerzők 5 év óta végeznek szisztematikus vizsgálatokat parkinsonos betegek kombinált kezelése során, a Parlodel (bromocriptine) hatásosságát illetően. 56 betegnél alkalmazták a Parlodelt. Beteganyaguk jelentős számú idős pácienst foglal magában és a betegek a Parlodelt minden más antiparkinsonos szernél jobban tolerálták. Számottevő mellékhatást nem tapasztaltak. A komplex kezelés során a Parlodel alkalmazásával az egyéb antiparkinsonos szerek (köztük az L-dopa) dózisa egyes esetekben... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Atípusos és maradandó tünetekkel járó migrén

MOLNÁR Erzsébet, GÁCS Gyula

A szerzők egy fekvőbeteg-osztályon fejfájással kezelt betegek között észlelt komplikált migrénes betegeik anyagát elemzik. Felhívják a figyelmet a kórkép viszonylagos gyakoriságára, variációira és differenciál-diagnosztikai problémáira. Egy esetükben a komplikált migrénes rohamok egyike során az arteria cerebri posterior elzáródása alakult ki maradandó látótérkieséssel. Kiemelik a maradandó tünetekkel járó, ill. „fejfájás nélküli migrénes" esetek jelentőségét a kórkép patomechanizmusának... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

A Parkinson-kór kezelése Bács-Kiskun megyében

MATEJKA Zsuzsanna

A közlemény ismerteti a Bács-Kiskun megyében nyilvántartott Parkinson kórban szenvedő betegek számát és a betegség kezelésében alkalmazott gyógyszerek felhasználását. A szerző megállapítja, hogy az ideg-elmeágyak katasztrofálisan alacsony száma, valamint a szakorvos-hiány következtében a betegség megnyugtató szűrése, gondozása és gyógyszeres terápiája a megyében nem megoldott.

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Beszámoló

KÉKESI Ferenc

Beszámoló a Synapse-50 konferenciáról, amelyet a Montreali Neurológiai Intézet és Kórház (Montreal Neurological Institute and Hospital) fennállásának 50. évfordulójára rendeztek, 1984. szept. 23–26-án Montrealban.

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Beszámoló a Lengyel Tudományos Akadémia Neurológiai Osztálya által 1984. június 14-én és 15-én Lodzban rendezett SM konferenciáról

PÁLFFY György

A kétnapos ülésszak alatt hazai és külföldi szakemberek a sclerosis multiplex biokémiai hisztokémiai, immunológiai, klinikai és epidemiológiai kutatása terén végzett vizsgálataikról számoltak be.

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Beszámoló a 4. Nemzetközi Ipari és Környezeti Neurológiai Kongresszusról (Prága, 1984. szept. 24–26.)

LEEL-ŐSSY Lóránt

Az elhangzott 94 előadás, illetve poszter szerteágazó témáit szemlélteti a következő kimutatás: Organikus oldószerekkel (benzin, toluol, stirén, CCI,, xilén, stb.) 16, ólom, higany, mangán, kadmium-hatással 15, széndiszulfiddal 3, alkohollal 3, acetilkolineszteráze-gátlókkal 2 előadás foglalkozott. A zajártalom hatásáról 10, pszihológiai és fizikai stresszállapotokról 6, vibrációról 4 előadást hallhattunk, de szó esett a mélybúvárok vizsgálati leleteiről és a környezeti tényezők szerepéről a... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Beszámoló a 2. Európai Neuropathológiai Konferenciáról (Varsó, 1984. szept. 20—22.)

LEEL-ŐSSY Lóránt

A konferenciát a Lengyel Tudományos Akadémia székházában tartották három napon át. A résztvevők 18 országból jöttek és számuk 285 volt. Az Európai Neuropathológiai Konföderáció a Nemzetközi Társaság tagozata, ezért hiányérzetet jelentett az „anya”-társaság vezetőinek a távolléte. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a lengyel kollégáink mindent megtettek, hogy a tudományos üléseket keretező társadalmi események is színvonalasak legyenek. A megnyitó előtti fogadás a varsói királyi palotában került... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. MÁJUS 01.

Kongresszusi beszámoló

PERÉNYI András, FALUDI Gábor

1984. VI. 24-26. között került megrendezésre Montecatini Termében, Olaszország egyik legdivatosabb gyógyfürdőhelyén a 14. CINP. (Collegium Internationale Neuro Pharmacologicum) kongresszusának satellita kongresszusa „Krónikus kezelés a neuropsychiátriában” címmel. A kongresszuson egymást követően 4 szekcióban hangzottak el előadások: 1. Hosszútávú antipszichotikus kezelés: kockázatok és előnyök. 2. A hosszútávú pszichotrop kezelés neuroendocrin hatásai. 3. Az affectiv betegségek hosszú távú... tovább »