Ideggyógyászati Szemle - 1967;20(06)

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

A halántéklebeny térszűkítő folyamataiban észlelt psychés zavarokról

RÓTH György

A szerző 58 halántéklebenyi térszűkítő folyamat esetében elemzi az észlelt psychés zavarokat. E zavarok az esetek 67%-ában fordultak elő. A saját észlelelések, valamint a halántéklebennyel kapcsolatos újabb kutatások alapján azt a következtetést vonja le, hogy a halántéklebenyi térszűkítő folyamatok esetében jelentkező psychés zavarok az e lebenyben helyet foglaló és főként a limbikus rendszerhez tartozó szerkezetek károsodása következtében alakulnak ki. Az általános koponyaüregi... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

[Az autoimmun faktorok kimutatása és azonosítása a sclerosis multiplexben]

SCHUMACHER K., ROSS J.

[Electroforeticus vizsgálatok egybehangzóan mutatják, hogy a liquorban a kórkép heveny stadiuma alatt a gammaglobulin fractiók növekednek. Immunelectroforeticus és chromatographias vizsgálatok ezt megerőstítik. A gamma-globulin fractiók növekednek. Immunelectroforeticus és chromatographias vizsgálatok ezt megerősítik. A gamma globilin növekedésével a liquorban plasma-sejtek mutathatók ki. Ezeknek az adatoknak az alapján tételezik fel, hogy a sclerosis multiplexben immunologiai folyamatok... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

Kényszernevetéssel társuló motoros Jackson-rohamok

BENKE Bálint

Szerző epilepsiás beteg esetét ismerteti, akinél kéregeltávolítás után Jackson rohamok jelentkeztek kényszernevetés kíséretében. Az irodalmi adatok alapján felveti az eset problematikusságát és igyekszik magyarázatot találni a ritka tünettársulásra.

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

[A görcsös jelenségekről a hepato-lentikuláris degenerációban ]

GEORGIEV I.

[Hepato-lenticularis degeneratioban szenvedő 7 betegnél lehetett convulsiv jelenségeket észlelni. Már Strümpell korában észlelték és azóta szerzők 8–20 %-os gyakorisággal említik. A diagnosis klinikai és biochemiai vizsgálatokkal állapította meg. Kettőnél volt hereditas kimutatható. Három férfi és négy nő beteg megfigyelési ideje 2-10 év. Kórkép kezdete 9-14 életév. Rohamok jellege: 4 GM, ebből 1 Jackson-rohamokat is mutatott, továbbá 1 psychomotor és 2 PM, A rohamok a kórkép kifejlődésének... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

Az antidiuretikus központok histophysiologiája

BARA Dénes

A supraopticoneurohypophysealis rendszer vízháztartásban játszott irányító szerepe évtizedek óta ismert. Eleinte úgy képzelték, hogy az ADH-t az ideg lebeny pituicytái választják el, ezek tevékenységét pedig a n. supraopticus szabályozza.

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

A korlátozott beszámíthatóság és az újabb bűncselekmények jellegének viszonya

BODA Lívia, BAKONYI Ferenc, SZABÓ Árpád

Felvetettük a criminal-mental-iatrogenizatio lehetőségét és a criminal-mental-praeventio szükségességét. Javasoltuk, hogy előbbi elkerülése és utóbbi megvalósítása érdekében: a) az elmeszakértő véleményében - ha korlátozott beszámíthatóságot állapít meg - a diagnosis mellett prognosist is közöljön; vagy b) új fogalmat vezessünk be azon személyek megjelölésére, akik esetében – pl. gyengeelméjűség miatt — korlátozott beszámíthatóság felmerül, de az egyén psychés adottságai következtében –... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

A mentalhygiene és az alkoholizmus megelőzése

VOIPIO Márton

Sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az alkoholizmus megelőzése nem egyéb, mint az alkoholizmus tüneteiről és gyógyítási lehetőségeiről szóló felvilágosítás, aminek az a célja, hogy az alkoholisták minél korábban keressenek segítséget. Az alkoholistákat azonban nem lehet a környezetüktől elszigetelni. Ha a nagy közönség, az egész társadalom közvéleménye nem érti, hogy miről van szó, akkor hiába bíztatjuk a latens alkoholistát, hogy a betegsége gyógyítható, és hiába intjük a javult... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

A sport szerepe az idült elmebetegek complex kezelésében

GÁLDI Zoltán, KOVÁCS Gábor, KERTÉSZ Imrené

A krónikusan elmebetegek viselkedésének szabályozásában és a pszichiátriai osztály kedvező légkörének megteremtésében jelentős jelentőséget kell tulajdonítani a sportnak, ami a krónikusan elmebetegeknél egyéb kezelések mellett célszerűvé teszi annak alkalmazását.

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

Heerfordt-syndroma cerebralis angioma cavernosumban szenvedő epilepsiás nőbetegen

FEJÉR Arthur, MAJTÉNYI Katalin, KISS István

39 é. korában meghalt nőbeteg esetét ismertették, akinél 6 évvel halála előtt Heerfordt-syndroma zajlott le, symmetriás nyál- és könnymirigy-duzzanat, könnyezés, conjunctivitás, chemosis, jobb oldali papillitis majd bal oldali facialis bénulás tüneteivel. A szövettani feldolgozás során talált pontin granulokat a sarcoidosis késői elváltozásának értékelték, a szervi elváltozások viszont az angiitises alak képét mutatták. Mindezekhez multiplex agyi angioma cavernosum társult, ami à 17 év óta... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. JÚNIUS 01.

Hozzászólás

VILÁGI Zoltán

Szerző hozzászól Juhász Pál dr. „Az alkoholizmus, mint szociálpsychiátriai és egészségpoltitikai probléma" című — 1967. februári számban megjelent — cikkéhez.