Hírvilág

A Marmot-jelentés vezetői összefolgalójának kivonata

2011. AUGUSZTUS 15.

Az alábbi szöveg a Fair Society, Healthy Lives: A Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010 - The Marmot Review című tanulmány vezetői összefoglalójának kivonata.

A tanulmány egy korábbi WHO-közlemény, a Commission on Social Determinants of Health (CSDH) ajánlása nyomán készült. A CSDH arra szólította fel a nemzeti kormányokat, hogy - az adott ország igényeinek megfelelően - dolgozzanak ki stratégiákat az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére. A Sir Michael Marmot vezette bizottság által készített, 2010. február 11-én megjelent változat az angol szakemberek válasza erre a felhívásra.


A Marmot-jelentés főbb megállapításai

1 Az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése méltányosság és társadalmi igazságosság kérdése. Angliában az a nagyszámú ember, aki minden évben idő előtt meghal az egészségi egyenlőtlenségek következtében, összesen mintegy 1,3-2,5 millió évvel hosszabb ideig élhetne.

2 Az egészségi mutatókban társadalmi gradiens figyelhető meg - minél alacsonyabb egy ember társadalmi pozíciója, annál rosszabb az egészségi állapota. Az intézkedéseknek elsősorban az egészségi állapot terén kialakult gradiens csökkentésére kell irányulnia.

3 Az egészségi egyenlőtlenségek a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadnak. Az egészségi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos intézkedéseknek az egészség valamennyi társadalmi determinánsát érinteniük kell.

4 Ha kizárólag a leghátrányosabb helyzetűekre fókuszálunk, az nem fogja hatékonyan csökkenteni az egészségi egyenlőtlenségeket. Ahhoz, hogy csökkentsük a társadalmi gradiens meredekségét az egészség terén, univerzális intézkedésekre van szükség, azonban ezek léptékének és intenzitásának arányosnak kell lennie a hátrányos helyzet mértékével. Ezt arányos univerzalizmusnak nevezzük.

5 Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló intézkedések sokféleképpen hasznára lesznek a társadalomnak. Gazdasági előnyökkel is járnak, mivel csökkentik az egészségi egyenlőtlenségekkel összefüggő betegségek okozta veszteségeket. Ezek közé tartozik a csökkent termelékenység, az alacsonyabb adóbevételek, a magasabb szociális juttatások és a megnövekedett egészségügyi kezelési költségek.

6 A gazdasági növekedés nem a legfontosabb mutatója országunk sikerességének. Az egészség, a jólét és a fenntarthatóság igazságos megoszlása fontos társadalmi cél. Az egészségi állapot terén kialakult társadalmi egyenlőtlenségek problémáját együtt kell kezelni a klímaváltozással kapcsolatos problémákkal.

7 Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentéséhez hat szakpolitikai célkitűzéssel kapcsolatos intézkedésekre lesz szükség:
- Biztosítsuk minden gyermek számára a lehető legjobb életkezdést
- Tegyük lehetővé minden gyermek, fiatal és felnőtt számára, hogy képességeit maximálisan kiaknázhassa és irányíthassa saját életét
- Hozzunk létre mindenki számára méltányos munkavállalást és megfelelő munkát
- Biztosítsuk mindenki számára egészséges életkörülményeket
- Alakítsunk és fejlesszünk ki egészséges és fenntartható helyeket és közösségeket
- Erősítsük meg a betegségmegelőzés szerepét és hatását

8 E célkitűzések teljesítéséhez a kormányzat és az önkormányzatok, az NHS, a harmadik szektor és a magánszektor, valamint társadalmi csoportok aktív tevékenységére lesz szükség. A nemzeti stratégiák nem fognak működni olyan hatékony helyi végrehajtó rendszerek nélkül, amelyek minden stratégia esetében az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére fókuszálnak.

9 A hatékony helyi végrehajtáshoz hatékony, helyi szintű, az érintettek részvételével zajló döntéshozatalra van szükség. Ez csak akkor történhet meg, ha erre felkészítjük és bátorítjuk az egyéneket és a helyi közösségeket.


A szakpolitikai célkitűzés
Biztosítsuk minden gyermek számára a lehető legjobb életkezdést


A legfőbb célok
1 Csökkentsük az egyenlőtlenségeket a fizikai és érzelmi egészség, valamint a kognitív, nyelvi és szociális képességek korai fejlődése terén.
2 Biztosítsunk magas színvonalú terhesgondozást, szülőket segítő programokat, gyermekfelügyeletet és korai fejlesztést valamennyi társadalmi réteg igényeinek megfelelően.
3 Fejlesszük a kisgyermekek alkalmazkodóképességét és jólétét valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Növeljük az első életévekre fordított összkiadások arányát és biztosítsuk, hogy az első életévek fejlesztésére fordított kiadások progresszíven legyenek elosztva a teljes szociális grádiens mentén.

2 Támogassuk a családokat, hogy érdemi javulást érjenek el a gyermekek korai fejlődése során, a következő módokon:
- Kapjanak elsőbbséget azok a pre- és postnatalis beavatkozások, amelyek csökkentik a terhesség alatti és a csecsemőkori problémák következményeit
- Biztosítsunk fizetett, az egészséges életmódhoz szükséges minimális jövedelmet nyújtó gyermekgondozási szabadságot az első életévben
- Biztosítsunk rutinszerű támogatást a családok számára szülőket segítő programok, gyermekintézmények és megfelelő gyermekgondozók révén, amelyek a családokat elérve kielégítik a társadalmi igényeket
- Fejlesszünk ki programokat az iskolába kerülés segítésére

3 Nyújtsunk jó színvonalú korai fejlesztést és gyermekfelügyeletet az első életévekben arányosan minden réteg számára. Ezt a következőképpen kell megtenni:
- Kombinálva a családokkal való kapcsolattartással, annak érdekében, hogy minél több hátrányos helyzetű családból származó gyermekhez jusson el
- Ellenőrzőtt és kiértékelt modellek alapján és a minőségi elvárásoknak megfelelően.

B szakpolitikai célkitűzés
Tegyük lehetővé minden gyermek, fiatal és felnőtt számára, hogy képességeit maximálisan kiaknázhassa és irányíthassa saját életét


A legfőbb célok
1 Csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségeket a jártasságok és szakképzettség terén.
2 Biztosítsuk, hogy az iskolák, családok és közösségek együttműködjenek annak érdekében, hogy csökkenjenek a gyermekek és fiatalok egészségében, jólétében és alkalmazkodóképességében kimutatható egyenlőtlenségek.
3 Javítsuk a minőségi, élethosszig tartó tanulás elérhetőségét és igénybevételét valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Biztosítsuk, hogy a tanulók iskolai teljesítményében mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése tartósan prioritást élvezzen.

2 Kapjon prioritást a különböző képességek, jártasságok terén mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a következő módokon:
- Az iskolák szerepének kiterjesztésével a családok és közösségek támogatásában és a "teljes gyermek" megközelítésének alkalmazásával az oktatásban
- A "teljes körű szolgáltatás" megközelítés következetes érvényesítésével az iskolákban
- Az iskolázáson alapuló munkaerő fejlődésének elősegítése azáltal, hogy a készségeiket a munka során az iskola-otthon határokon átnyúlóan fejlesszék, valamint a szociális és érzelmi fejlődés, a fizikai és lelki egészség és jóllét megcélzásával.

3 Javítsuk a minőségi, élethosszig tartó tanulási lehetőségek elérhetőségét és igénybevételét valamennyi társadalmi rétegben, a következő módokon:
- Könnyen elérhető támogatás és tanácsadás biztosítása 16-25 évesek számára a különböző gyakorlati készségekkel, szakképesítésekkel és elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatban
- Munkahelyi tanulási lehetőség nyújtása, ide értve gyakornoki állások biztosításat fiatalok és állást/pályát változtatók számára
- A nem hivatásszerű, élethosszig tartó tanulási lehetőségek elérhetőségének növelése valamennyi életszakaszban.


C szakpolitikai célkitűzés
Hozzunk létre mindenki számára méltányos munkavállalást és megfelelő munkát


A legfőbb célok
1 Növeljük a jó munkalehetőségekhez való hozzáférést és csökkentsük a tartós munkanélküliséget valamennyi társadalmi rétegben.
2 Tegyük könnyebbé a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára állások megszerzését és megtartását.
3 Javítsuk az állások színvonalát valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Kapjanak prioritást az aktív munkaerőpiaci programok, hogy idejében be lehessen avatkozni a tartós munkanélküliség csökkentése érdekében.

2 Bíztassuk, ösztönözzük, és ahol szükséges, kényszerítsük ki azoknak az intézkedéseknek a bevezetését, amelyek javítják az állások színvonalát valamennyi társadalmi rétegben, a következő módokon:
- Biztosítsuk, hogy a köz- és magánszféra munkáltatói betartják a megkülönböztetés-mentességre, az egyenlőségre vonatkozó irányelveket és jogszabályokat
- Vezessünk be irányelveket a munkahelyi stresszkezeléssel és a munkahelyi jólét, valamint a fizikai és szellemi egészség hatékony elősegítésével kapcsolatban.

3 Alakítsunk ki nagyobb biztonságot és rugalmasságot a munkavállalás terén, a következő módokon:
- Kapjon prioritást a nyugdíjkorhatár rugalmasabbá tétele
- Bíztassuk és ösztönözzük a munkáltatókat, hogy olyan állásokat hozzanak létre, vagy úgy alakítsák át a meglévőket, hogy azok alkalmasak legyenek a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a családtagjukról gondoskodók, valamint a mentális és fizikai problémákkal élők számára.


D szakpolitikai célkitűzés
Biztosítsuk mindenki számára az egészséges életszínvonalat


A legfőbb célok
1 Határozzuk meg az egészséges életvitelhez szükséges minimális jövedelmet valamennyi korosztály számára.
2 Csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségeket az életszínvonal terén progresszív adórendszer és más pénzügyi eszközök révén.
3 Csökkentsük a segélyekből élés és a munkavállalás között mozgó emberek előtt álló „szakadékot”.

Szakpolitikai ajánlások
1 Alakítsunk ki és alkalmazzunk standardokat az egészséges életvitelhez szükséges minimális jövedelemre.
2 Szüntessük meg a "szakadékokat" azok számára, akiknek csak bizonyos időszakokban van munkájuk, és tegyük rugalmasabbá a munkavállalást.
3 Tekintsünk át és vezessünk be adózási, segélyezési, nyugdíj- és adókedvezmény-rendszereket, hogy biztosítsuk a minimális jövedelmet az egészséges életszínvonalhoz és utakat a felemelkedéshez.


E szakpolitikai célkitűzés
Alakítsunk és fejlesszünk ki egészséges és fenntartható helyeket és közösségeket


A legfőbb célok
1 Alakítsunk ki közös irányelveket a klímaváltozás és az egészségügyi egyenlőtlenségek mértékének és hatásának csökkentésére.
2 Növeljük a közösségek jelentőségét és csökkentsük a társadalmi elszigeteltséget valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Kapjanak prioritást azok az irányelvek és intézkedések, amelyek egyaránt csökkentik az egészségügyi egyenlőtlenségeket és a klímaváltozás hatásait, a következő módokon:
- Növeljük a társadalmi rétegek közötti aktív átjárást
- Javítsuk a színvonalas, nyílt és zöld felületek elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára
- Javítsuk a helyben hozzáférhető élelmiszerek minőségét és elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára
- Növeljük a háztartások energiahatékonyságát valamennyi társadalmi rétegben.

2 Teljes mértékben integráljuk a tervezési, közlekedési, lakáspiaci, környezetvédelmi és egészségügyi rendszereket, hogy az egészséget meghatározó szociális tényezőkre minden egyes településen érdemben hatni tudjunk.

3 Támogassuk a helyi szervezésű és bizonyítékokon alapuló közösségi regenerációs programokat, amelyek
- Ledöntik a korlátokat a közösségben való részvétel és tevékenykedés előtt
- Csökkentik a társadalmi elszigetelődést.

F szakpolitikai célkitűzés
Erősítsük meg a betegségmegelőzés szerepét és hatását


A legfőbb célok
1 Kapjon prioritást azoknak a körülményeknek a megelőzése és korai detektálása, amelyek a legszorosabban összefüggenek az egészségi egyenlőtlenségekkel.
2 Növeljük a betegségmegelőzést hosszú távon és fenntartható módon elősegítő támogatások elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára.

Szakpolitikai ajánlások
1 Valamennyi kormányzati szervnél kapjon prioritást a betegségmegelőzésbe és az egészségfejlesztésbe való beruházás a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
2 Vezessünk be egy olyan betegségmegelőző beavatkozásokból álló ,bizonyítékokon alapú programot, amelyek valamennyi társadalmi rétegben hasznosak, az alábbi módokon:
- A gyógyszeres kezelésen alapuló eljárások kiterjedtségének és színvonalának növelésével és javításával
- Olyan népegészségügyi programok előtérbe helyezésével, mint például a dohányzásról leszoktató programok és alkoholfogyasztás csökkentését célzó programok a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
- Az elhízás okait megcélzó programok fejlesztésével valamennyi társadalmi rétegben.
3 Összpontosítsuk a közegészségügyi intézmények fő erőfeszítéseit az egészség társadalmi determinánsaira irányuló intézkedésekre, arányosan a különböző társadalmi rétegekben.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Hírvilág

Hasnyálmirigyrák - az alattomos gyilkos Meghalt Patrick Swayze

Orvosai tavaly diagnosztizálták Patrick Swayze betegségét. A kezeléseknek köszönhetően talpra állt, és hónapokig forgatta a "The Beast" c. új televíziós sorozatot. Önéletrajzi könyvet készült írni közösen feleségével.

Hírvilág

Bilasztin, nem szedáló antihisztamin használata krónikus urtikária esetén, már gyermekkorban is

Az allergiás betegségek, allergiás nátha, urtikária első vonalbeli kezelésére nem szedáló, második generációs antihisztaminok javasoltak. Az egyik legújabb második generációs antihisztamin a bilasztin, amellyel nemcsak felnőtt-, hanem gyermekvizsgálatok is történtek.

Hírvilág

Hatástalan a glükózamin az ízületi gyulladással összefüggő derékfájás ellen

A népszerű glükozamin kiegészítő egy új tanulmány szerint kevés vagy semmilyen enyhülést sem nyújt osteoartritis okozta krónikus derékfájásra.

Kapcsolódó anyagok

Egészségpolitika

Módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény

Mindenképpen módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény – állították egybehangzóan munkajogász szakértők egy, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről szervezett videókonferencián. Ahogy elfogadhatatlan ennyire méltatlan, elkapkodott, kidolgozatlan és indokolatlanul nehéz körülményeket teremteni, és ilyen választásra kényszeríteni valakit az élethivatását illetően.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Ökológia

Minamata kór – Valami új a nap alatt

A kötet alapján teljes bizonyossággal látható, hogy a klíma változása, a tiszta ivóvíz hiánya, a lecsökkent biológiai sokféleség rengeteg viszontagságot hoz még az emberiség számára.

Klinikum

Problémák a Pfizer Covid-19 elleni vakcina vizsgálataiban

Mint az akkor a kutatásszervező Ventavia Research Group alkalmazásában álló regionális igazgató a The BMJ-nek elmondta, a Ventavia adatokat hamisított, nem maszkolt/nem vak módon kezelte a betegeket, nem megfelelően képzett vakcinátorokat alkalmazott, és a III. fázisú vizsgálatok során nem követte megfelelően a betegek által jelentett adverz eseményeket. A cég minőség-ellenőrzéssel foglalkozó munkatársai olyan sok problémát találtak, aminek megoldására képtelenek voltak. Miután a Ventavia vezetését a regionális igazgató, Brook Jackson többször is tájékoztatta a problémákról, az FDA-nak is panaszos e-mailt írt – a Ventavia még aznap kirúgta.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.