Gondolat

Lopott szépség

2012. SZEPTEMBER 02.

Nagyszabású kiállítást rendez a berlini Neues Museum a gyűjteményének egyik leghíresebb darabja, Nofretiti mellszobra megtalálásának 100. évfordulójára, a tárlat alkalmából elkészítik a szépségideállá vált régészeti lelet bronzból készült másolatát, hogy a látogatók számára valóban kézzelfoghatóvá váljon a királynő szépsége.

A mellszobor előtörténetéhez tartozik, hogy egy egyiptomi ásatásról 1912-ben került Németországba, a berlini Neues Museum régészeti gyűjteményébe. A 3500 éve élt egyiptomi királynő festett mészkő mellszobrára 1912. december 6-án bukkantak német régészek Amarnánál. S azóta is jelentős tulajdonlási viták dúlnak körülötte. Az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács mai állásfoglalása szerint Ludwig Borchardt, az 1912-es német régészexpedíció vezetője egyszerűen kijátszotta a hatóságokat, minthogy„kevésbé jelentős” felfedezésnek minősítette a leletet, azt állítva róla, hogy egy ismeretlen hercegnő gipszszobra. Az egyiptomi hatóságok később kijelentették, az időszámításunk előtti XIV. századból származó különös jelentőségű műalkotást a kutató egyszerűen eltulajdonította Egyiptomtól. Így vált Nofretiti az egyik leghíresebb lopott szépséggé.
A kiállítás szó szerint a világhírű – és nagy vitákat kiváltó – büszt köré épül: a szobrot ugyanis törékeny állapota miatt nem szabad mozgatni. Nofretiti így a nemrégiben David Chipperfield tervei alapján renovált múzeum északi kupolatermében marad.
A centenáriumra kiállítják az ásatáson feltárt több száz további leletet, köztük olyan használati tárgyakat és műalkotásokat, amelyeket még soha nem látott a közönség.
A tervek szerint bemutatják Nofretiti férje, Ehnaton (eredeti nevén IV. Amenhotep) fáraó mellszobrát is. Az ugyancsak gipszből készült alkotás súlyosan sérült, a múzeum szakértői jelenleg restaurálják, és remélik, hogy decemberre elkészülnek a munkával.

Az évfordulós kiállításon a szoborpár keletkezéstörténetét is feldolgozzák, bemutatják, hogy miként dolgoztak Thotmesz mester műhelyében, amelynek romjai közül előkerültek a leletek, és a csaknem 600 ókori emlék mellett korabeli dokumentumok alapján bemutatják az utóbbi évszázadban számos vitát kiváltott ásatás történetét is.
Külön foglalkoznak a Nofretiti-szobor "karrierjével", vagyis azzal, hogy miként lett az ókori emlék a modern kor egyik legismertebb szépségideálja.
A Múzeumszigeten fekvő Neues Museumban 2009 óta látható a szobor, amelynek visszaszolgáltatását Egyiptom számos alkalommal követelte, Németország pedig valamennyi alkalommal közölte, hogy nem adja.

Az alkotásra tömegek kíváncsiak, 2010-ben például több mint 1 millióan keresték fel a múzeumot.

Ki volt Nofretiti?

Ehnaton fáraó felesége volt, ám a valós személy származása minden elemében még nem tisztázott. Erősen valószínűsíthető királyi eredete, mindazonáltal annyi a korabeli feljegyzések alapján bizonyítható, hogy jelentős szerepet játszott az uralkodó mellett. Több egykori alkotás is utal erre, amelyek Nofretitit férjével egyforma méretben ábrázolják, ami rangra, tekintélyre és hatalomra utal. A fáraó uralkodásának tizennegyedik évében azonban megszűnnek a Nofretiti-ábrázolások, és a feljegyzések sem említik már többet.
A kutatók szerint vagy járványnak esett áldozatul, vagy kegyvesztetté vált, és egy távoli palotában élte le további életét. Egy másik magyarázat szerint viszont a fáraó társuralkodójává vált, nevét férfinévre változatták, alakját pedig férfiként ábrázoltatta.

Nofretiti a legújabb kutatások szerint nem csupán szép királynő volt, hanem az egyistenhit bevezetésével próbálkozó Ehnaton vallási-kulturális reformjának fő ideológusa, az Aton-vallás kitalálója. Hermann A. Schlögl német egyiptológus azt állítja, hogy jóval több volt, mint Ehnaton fáraó első számú felesége. Ő volt az egyistenhit kialakítását célzó vallási-kulturális reform ideológusa. Erről tanúskodnak az ókori Egyiptom legnagyobb vallási épületegyüttesénél, a karnaki templomoknál feltárt feliratok.
Schlögl ezekről új fordítást készített és kimutatta, hogy Nofretiti az új istenség, Aton kitalálójaként mutatta be magát.
Ez az aktív szerep forradalmian új volt egy fáraófeleség részéről - mondta Schlögl a Süddeutsche Zeitung című lapnak. Hozzátette: a képi ábrázolások is változást jeleznek, feltártak például olyan ábrázolást, amelyen nő foglal helyet a trónon, a férje pedig mellette egy zsámolyon.

Aton vallás

Vallási reformjai bevezetésének kezdetén Ehnaton – akkor még IV. Amenhotep – Thébában élt. Atonnak is itt emeltette az első templomot, a karnaki templomhoz tartozó, később lerombolt Gempaatont, de a pozíciójából elmozdított korábbi főisten, Ámon papsága itt túl erősnek bizonyult, így a fáraó hamar belátta, hogy ebben a városban nem harcolhat Ámon ellen.

XVIII. dinasztiabeli Ehnaton fáraó Aton, a Napkorong tiszteletére új fővárost is alapított, és kultuszát igyekezett kizárólagossá tenni; a fáraó halála és reformjai bukása után azonban a város elnéptelenedett.

NZS

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

Az emberiség öt nagy ostora

Soha az emberiség történetében nem volt olyan betegség, amely az orvoslást, a társadalom szociális szerkezetét és a túlvilág képzetét döntőbben determinálta volna, mint a lepra és a pestis...

Gondolat

Szubverzív ornamentika

Reflektálásra kényszerít minket Katharina Roters Hungarian Cubes című, kockaház-éra homlokzati díszítéseit dokumentáló kötete. Közel félmillió kockaház található hazánkban, ezekből 120 homlokzatát láthatjuk a könyvben. Sajátos világ, ornamentika bontakozik ki előttünk, amely a művész értelmezése szerint szubverzív, azaz a szocializmus elleni lázadásként is értelmezhető.

Gondolat

A látás története – Egy film a személyes vizuális tapasztalatokról

CZIGLÉNYI Boglárka

Mark Cousins skót filmrendezőnek aznapra az volt a terve, hogy korán felkel, és bejárja, lefilmezi a körülötte lévő vizuális világot. Aztán mégis ágyban maradt, és a sötét szobában gondolta végig mindazokat a képeket, amelyek fontosak voltak számára az élete során. A saját látásának történetét próbálta rekonstruálni, egy nappal azelőtt, hogy szembetegsége miatt meg kellett operálni. A beavatkozásra készülve és az esetleges megvakulástól is félve Mark Cousins azzal foglalkozott, ami filmrendezőként a legfontosabb számára: a látás fejlődésével és örömével. Erről szól szubjektív és érzékeny dokumentumfilmje.

Gondolat

Szeretetről és halálról

Polcz Alaine pszichológus, író 1922. október 7.-én született.

Gondolat

A halál ujja

Virginia Woolf írónő bipoláris zavarban szenvedett, 1941. március 28-án vízbe ölte magát.