Gondolat

A homeopátia sokaknak fontos játék

2015. MÁRCIUS 17.

Az utóbbi hetekben a hazai sajtóban jelentős visszhangot váltott ki az ausztrál National Health and Medical Research Council (NHMRC) homeopátiára vonatkozó friss állásfoglalása (1), amit közel három éves munka előzött meg.

Feltűnt, hogy még az általában differenciált álláspontot képviselő médiumok is torzítva közölték a hírt. ("Végre kiderült, hogy a homeopátia semmire sem jó" – HVG , "Semmire nem jók a homeopátiás szerek" – nol.hu , "Teljesen hatástalan a homeopátia?" - mno.hu stb.).

Az újsághírekben az NHRMC állásfoglalásából kiragadott részletek nem csak a rendkívül összetett homeopátia-problémát egyszerűsítik túl, de talán az eredeti állásfoglalás edukációs szándékát is alááshatják. Az újsághírekben kevésbé kiemelt második bekezdés eleje ugyanis így hangzik:

"Homeopátia nem alkalmazható krónikus, súlyos, vagy olyan betegségek kezelésére, amelyek súlyossá válhatnak. Emberek, akik homeopátiát választják, veszélynek tehetik ki az egészségüket, ha visszautasítanak vagy késleltetnek a hatásosságuk és biztonságosságuk tekintetében erős bizonyítékokkal rendelkező kezeléseket." (nyersfordítás)

Ez alapján elővételezhető, hogy az NHRMC éppen a homeopátiát használók figyelmét szeretné felhívni a klasszikus kezelések visszautasításának veszélyeire.


Háttér

Ausztráliában viszonylag népszerű a homeopátia, 2008-ban 7,3 millió dollárt költöttek az ausztrálok homeopátiás készítményekre (2). Az amerikai National Center for Complementary and Integrative Health szerint az Egyesült Államokban 2009-ben 3 milliárd dollár (3) értékben vásároltak az US fogyasztók homeopátiás készítményeket. Ez jelentős, hiszen ez a teljes gyógyszertári költések (4) cca. 14%-a lehet.

A népszerűségének megfelelően az országok egészségügyi szervei feladatuk részének tekintik, hogy a meglévő tudományos eredmények tükrében értékeljék a homeopátia hatásosságát. 2010-ben az angol UK House of Commons Science and Technology Committee kijelentette (5), hogy nem gyűlt össze ahhoz elég vizsgálat, hogy a homeopátia hatásosságáról nyilatkozni lehessen, ám az eddigi vizsgálatok alapján nem hatásosabb, mint a placebo. Ez alapján az NHS leállította a homeopátia finanszírozását. Az ebola járvány idején a WHO határozottan fellépett a homeopátiás módszerek ebola esetén és AIDS-ben történő alkalmazása ellen. 2011-ben a Swiss Health Technology Assessment jelentése (6) szerint azonban értékes lehetőség a homeopátia, ám nem a placebo-karos RCT-k (Randomizált Klinikai Vizsgálat) talajáról vizsgálva. Ez jelentős indulatokat váltott ki, hiszen az RCT a modern medicinában alkalmazott eljárások vizsgálatának megkérdőjelezhetetlen alapköve. 2012-ben az ausztrál NHMRC 2012-ben is felállított egy speciális munkacsoportot a Homeopathy Working Committee-t (HWC).

A HWC összetételét tekintve vezető kutatókból, egy betegszervezeti képviselőből és egy kormányküldöttből áll (7). A HWC 2012 óta rendkívül alapos munkát végzett, átláthatóan, követhetően írják le az eredményeket, nagy vonalakban ismertetik a homeopátiát is. A munkába külső szakértőt is bevontak, illetve a társadalmi konzultációt is tartottak. Érdekes módon az aktuális ausztrál szakmai és etikai irányelvek alapján homeopátiás orvos bevonását nem tartották szükségesnek. Az NHMRC megbízásából 2013-ban az OPTUM nevű szakértő cég egy 301 oldalas metaanalitikus tanulmányt (2) készített a homeopátia hatásosságáról. Ebbe a 1997.január – 2013. január között született vizsgálatok kerültek (8). (In vivo és in vitro nem, csak RCT-k.)

A mostani állásfoglalás alapját az OPTUM által készített tanulmány adta. Időzítésének hátterében több tényező is állhatott, egyrészt elképzelhető, hogy elszaporodott a hagyományos kezelést visszautasítók vagy késleltetők száma és megfelelő válaszlépésként született ez az állásfoglalás. Ám az egyik konzultációra megküldött szakértői anyagban (9) felmerült az állásfoglalás igénye, lehet, hogy csak ezt elégítette ki a NHRMC.

A szakértői konzultációból származó rövid dokumentum (9) számos fontos elemet tartalmaz a teljes állásfoglalás szemléletének, illetve célkitűzésének megértéséhez. Egy szakértői kérdés, illetve válasz különösen fontos lehet (részlet):

Szakértő: "Ha a kezelés személyre szabása kritikus a homeopátiában, akkor talán éppen az alacsony minőségű kutatások - mint közös mérőskála - képesek kimutatni a pozitív kimenetelt az intervenciós csoport "vaktalanítása" által…"

HWC: "A HWC hisz abban, hogy lehetséges placebo-kontrollált vizsgálatot tervezni, amely megfelelően értékeli a személyre szabott kezelést.”
(nyersfordítás)


Az ausztrál állásfoglalás

A 2015-ös ausztrál állásfoglalás tehát abból indul ki, hogy a homeopátia hatásossága vizsgálható az RCT-settingben és azt állapítja meg, hogy a jelenlegi vizsgálatok alapján az eddig vizsgált 68 betegségben (2, 6. táblázat) nem hatásos a homeopátia. Ennek megfelelően felhívja a betegek és az orvosok figyelmét, hogy ha visszautasítanak vagy késleltetik a bizonyítottan hatásos eljárásokat, akkor azzal veszélynek teszik ki magukat és a betegeiket. Nyilvánvaló, hogy a homeopátia-probléma biológiai, vagy inkább RCT-alapú vizsgálatához jelentős adalék az OPTUM által készített alapos metaanalízis és a finanszírozó számára fontos az állásfoglalás, hiszen csak bizonyítottan hatásos eljárást támogathat.

Ugyanakkor a háttéranyagokban a HWC is elismeri, hogy további kutatásokban vizsgálható lenne a teljes problémakör. Például egy másik szakértő (9) szerint számos fontos aspektusa lehet a homeopátiás ellátást nyújtó személy és a beteg közötti viszonynak, amely egyaránt tartalmazhat káros és hasznos elemeket is az egészségügyi ellátás szempontjából. A HWC egyetért, hogy további kutatás tárgyává lehetne tenni a szakértő által felvetett kérdéseket. Különösen a homeopátiás ellátásban résztvevők vakcinációban való együttműködése, az egészségmagatartása, valamint a funkcionális szindrómákban és a krónikus fájdalommal küzdő betegek tüneteivel összefüggésben vizsgálná a homeopátiás ellátást. Talán ez az oka annak az ellentmondásnak, hogy az ausztrál ajánlás (1) kifejezetten kéri a betegektől, hogy informálják a kezelőorvosukat, ha homeopátiás készítményt használnak.


Orvosbiológiai "tekintet"

A homeopátiás készítményekben a speciális hígítási eljárásnak köszönhetően nem, vagy csak nagyon kicsiny mennyiségben található hatóanyag. A jelenlegi homeopátiás elmélet szerint az eredeti molekula „emléke” (10) képvisel gyógyító erőt. Biofizikailag ezt sokan Jacques Benveniste, francia immunológus a water memory hipotézisében látták. Más kutatóknak nem sikerült reprodukálni ezt a jelenséget. A jelenlegi vizsgálatok szerint vízben a vonatkoztatható speciális kémiai struktúra (OH stretching vibration -on keresztül mérve) 50 femtoszekundumig áll fent (11). Az UK House of Commons Science and Technology Committee (5) szerint az elmélet valószínűtlensége, illetve a készítmények előállításának ötletszerűsége miatt további kutatások nem javasolhatóak a homeopátiás orvoslás területén (5).

Bánfalvi Attila szerint - mindezek ellenére - fontos tudatosítani, hogy a homeopátiának nincsenek specifikus hatásai (12), egyénre szabott kezelést nyújt, ezért nem biztos, hogy vizsgálható. A gyógyításnak lehetnek érzékelhető, de nem mérhető aspektusai.


CAM

Az alternatív és komplementer medicina (CAM) világában sajátos helyet foglal el a homeopátia, mert vállaltan hatóanyag nélkül dolgozik. Gyógynövényeket használó eljárásoknál a hatóanyag azonosításával, mennyiségének kontrollálásával a gyógyhatás könnyen, teljesen biológiai alapokon magyarázható. A WHO kifejezetten szorgalmazza gyógynövény-alapú gyógyítás kutatását, az US National Center for Complementary and Integrative Health is kiemelt lehetőségként tekint rá.

Más CAM-eljárások a narratívájukban kifejezetten pszicho-neuro-immunológia hatásokat hangsúlyozzák és így illeszkednek a jelenlegi domináns szemléletbe. A homeopátia narratívája hatóanyag nélküli, de mégis quasi-fizikai elmélete nehezen kezelhető, a mesmerizmust idézi.


Placebo

Érdekes, hogy mind a közbeszéd, mind a szakmai anyagok a placebo-hatással magyarázzák a homeopátiát, ám azt egy teljesen ismert és feltárt jelenségnek gondolják. A placebo és a nocebo hatást részleteiben nem ismerjük. Nehezen magyarázható jelenség az is, hogy a placebo-hatás a felismerése óta növekszik (12). Buda Béla a placebo-hatás kapcsán kiemeli (14), hogy a várakozások (expectancy) és az ezek nyomán kialakuló automaticitás (automaticity), valamint a motivációs állapotok kulcsszerepet játszhatnak az egyelőre még alig ismert hatásmechanizmusban. Ismert, hogy az orvos szuggesztivitása a kommunikációs hitelességből és a szilárd meggyőződésből fakad. A kettős-vak elrendezés éppen ezt hivatott kezelni. Az aktív-placebo -- antidepresszívum vita (13) pedig azt veti fel, hogy egyes esetekben akár a klasszikus orvoslásban is csak az aktív placebohatás érvényesül.


Kommunikációs szempontok

Ha teljesen eltekintünk a biológiai tényezőktől és egy pillanatra a szociális konstruktivizmus talajáról tekintünk a homeopátiára, akkor azt látjuk, hogy a klasszikus medicinához hasonló rendszerszintű kommunikációs eszközöket használ (14): kialakít előzetes ismeretanyagot, bizalmat tart fennt, szervezeti háttérrel rendelkezik és a szuggesztív kommunikáció teljes eszköztárát használja. (A szereket patikában lehet kiváltani, a homeopátiában-hívő gyógyszerész is ráerősíthet a szuggesztióra, a szerek hasonlítanak a gyógyszerekhez stb.)

Az aktív-placebo jelenség azt sugallja, hogy erős kölcsönhatás lehet a biológiai és nem-biológiai faktorok között. Metodikai okok miatt nem határozható meg, hogy a klasszikus orvoslásban "hány százalék" a nem-biológiai hatás. Ez ráadásul betegségenként, egyénenként, sőt valószínűleg helyzetenként változó lehet. Varga Katalin és munkatársainak kutatásai nyomán (15) már itthon is közismert, hogy a jó orvosi kommunikációnak kimutatható gyógyító effektusai vannak (14). Az is ismert, hogy a rossz orvosi kommunikációnak káros hatásai vannak (15).

Pszichoterápiás alapon (azt kommunikációs keretben értelmezve) felvethető és vizsgálható lenne a homeopátia "pszichoterápiás metódusa". Egyrészt ismert, hogy a lelki tartalmak kiemelt helyet kapnak mind a homeopátiás diagnózis, mind az alapszer megtalálása során is. Mindez a homeopátiás orvossal erős együttműködésben történik. Ez a folyamat a beteg autonómia-igényét támogatja, valamint a beteg motivációs világát is kezeli.

A homeopátiás ellátásban fontos elem a humanisztikus hozzáállás, ennek a hosszú távú egészségi állapotra gyakorolt hatásai vizsgálhatóak lennének. Például homeopátiás szemléletű gyermekfogászati ellátásban a gyermeket több alkalommal csak szoktatják a helyzethez (a fogászati székhez) az intervenció előtt. Ez elővételezhetően jelentősen csökkentheti a gyermek szorongását, felnőttkorban is magasabb compliencet jelenthet, összességében az egészségi állapotban javulást eredményezhet.

A betegek szempontjából az emberi méltóság, egyenrangúság, autonómia megőrzése lehet fontos vonzerő a klasszikus medicina autokratikus hozzáállásával szemben. Talán ez magyarázza, hogy a hiteles nemzetközi szervezetek állásfoglalásait követően is növekszik a homeopátia népszerűsége. Ebben szerepet játszhat, hogy a publikumban megrendült a biomedicinális gyakorlatba vetett feltétlen hit és egyre nagyobb teret kapnak az alternatív áramlatok.


Összefoglaló

Az oxiológiában, az infektológiai ellátásban, a krónikus, vagy súlyos betegek ellátásában jelentős az NHRMC állásfoglalása. Ezért fontos lenne, hogy a betegekhez és az orvosokhoz is eljusson. Ám úgy tűnik, a sajtó nem ezt a részét multiplikálta az üzenetnek, hanem inkább a homeopátiára mért végső csapásként mutatta be. Ez valószínűsíthetően ellenreakcióként éppen, hogy tovább erősíti a homeopátia-hívők ellenállását.

A kurrens homeopátia-elmélet nehezen támasztható alá. Jelenlegi tudásunk szerint a homeopátiás készítmények a még feltáratlan placebohatáson keresztül hatnak. Ám az alternatív medicina egyes módszerei kapcsán kialakult humánus, az emberi méltóságot tiszteletben tartó kommunikációs módszerek és sajátos rítusok hasznos elemeket is tartalmazhatnak az egészségügyi ellátás szempontjából. Ezek egy része valószínűleg mérhető és érdemes lenne kutatni, hatóelemeit megragadni és a klasszikus medicinában is alkalmazni. Az adherencia javításában vagy placebohatás és a szuggesztív kommunikáció jobb megértésében lehetne szerepük.

Brys Zoltán
eLitMed.hu


Referenciák

(1) NHMRC Statement: Statement on Homeopathy, March, 2015. https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02_nhmrc_statement_homeopathy.pdf

(2) OPTUM : Effectiveness of Homeopathy for Clinical Conditions, Oct, 2013.
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02i_homeopathyoverviewreport140408.pdf

(3) Nahin et al: Costs of Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to CAM Practitioners: United States, 2007. National health statistics reports; no 18. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2009.

(4) STATISTA: Pharmacy and drug store sales in the United States from 1992 to 2013 (in billion U.S. dollars) https://www.statista.com/statistics/197635/annual-pharmacies-and-drug-storesales-in-the-us-since-1992/

(5) House of Commons, Science and Technology Committee : Fourth Report. Evidence Check 2: Homeopathy. 2010 https://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/4502.htm

(6) HTA: Homeopathy in Healthcare – Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs, 2011 https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20638-2/page/1

(7) HWC: Membership of Homeopathy Working Committee, https://www.nhmrc.gov.au/health-topics/complementary-medicines/membership-homeopathy-working-committee

(8) HWC: Effectiveness of Homeopathy for Clinical Conditions: Evaluation of the Evidence – Overview Report: Appendices https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02h_overviewreportappendices140408.pdf

(9) HWC: Summary of responses to expert review feedback, 2015 https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02e_expert_review_comments.pdf

(10) Witt CM et al: The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies – a systematic review of the literature. Complementary Therapies in Medicine, 2007; 15: 128–138. (idézi British Homeopathic Association: How does homeopathy work (retrieved 2015) https://www.britishhomeopathic.org/how-does-homeopathy-work/ )

(11) Cowan ML et al: Ultrafast memory loss and energy redistribution in the hydrogen bond network of liquid H2O. Nature, Volume 434, Issue 7030, pp. 199-202 (2005)

(12) Bánfalvi Attila: Végtelen történet. Lege artis medicinae 08/2010; 20(8):542-3.

(13) Jay C. Fournier et al. Antidepressant Drug Effects and Depression Severity. A Patient-Level Meta-analysis. JAMA 2010; 303:47-53.

(14) Buda Béla: A placebóról két könyv alapján, 2012

(15) Varga Katalin (szerk.): A szavakon túl. Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban Budapest: Medicina Kiadó; 2011

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Szakértői állásfoglalás a 1–3. oltás szükségszerűségéről, illetve a 4. oltás széles körű bevezetéséről a gyorsan terjedő Omikron-hullám idején

A KEKSz (Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői) által koordinált állásfoglalást változtatás nélküli formában tesszük közé. A teljes állásfoglalás PDF-ben letölthető. „Megfelelő tudományos bizonyítékok alapján Magyarországon is szükség van a 3. (emlékeztető – booster) oltásra a Delta és az Omikron vírusvariánsok okozta súlyos Covid-19 megbetegedés ellen. Ezzel szemben a 4. oltás általános bevezetése szakmailag nem indokolható a jelenlegi járványügyi helyzetben.”

Hírvilág

Az MPT állásfoglalása a pszichiátriai ellátás fejlesztési irányairól

Az MPT elnöksége ismételten leszögezi, hogy a pszichiátriai betegellátás legfontosabb része ma már – a modern szakmai és tudományos eredményekre alapozott terápiás lehetőségeket figyelembe véve – a járóbeteg-ellátás.

Hírvilág

Nem megoldás a homeopátia?

A WHO nyilvánosságra hozott véleménye szerint súlyos, szervi betegségek gyógyítására nem alkalmas a népszerű gyógymód, a homeopátia.