Lege Artis Medicinae - 1993;3(11)

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Végtagsérülések szakorvosi ellátása katasztrófahelyzetekben

CZIFFER Endre

A szerző ismerteti a végtagsérülések rendkívüli körülmények között való ellátásának sajátosságait, a békeidős kezeléstől eltérő jellegzetességeket taglalja. A háborús és civil katasztrófák során a sérülések között a végtag sérülések aránya gyakran a 60%-ot is elérheti. A katasztrófák egészségügyi felszámolásához szükséges eszközrendszer, gondolkodásmód és szervezési intézkedések ugyancsak eltérnek a hagyományos sebészi rutintól, ezért erre békeidőben rendszeres gyakorlással kell felkészülni. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A citokinterápia alkalmazása hematológiai betegségekben

PÁLÓCZI Katalin, PETRÁNYI Győző

A szerzők a haemopoeticus rendszer szabályozásában szerepet játszó citokinek klinikai alkalmazását összegzik. A lehetséges klinikai felhasználás négyféle stratégiát követhet: 1. Az immunválasz stimulálása, a daganat elleni védekezés serkentése. 2. A daganatterápiával kapcsolatos, vagy a daganat által indukált immun- és myelo szuppresszió csökkentése, a szervezet nem specifikus védelmének fokozása. 3. A daganat elpusztításához szükséges, maximálisan tolerálható dózisú kemoterápia bővítése. 4. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Természetes humán alfa interferon alkalmazása oralis vírusfertőzésekben és következményes betegségekben

KÖVESI György, ONÓDY Klára, PÁLÓCZY Katalin, FEKETE Béla

A szerzők 35 betegen egy magyar előállítású, természetes alfa interferonkészítmény hatását vizsgálták. A betegek a szájban előforduló vírusfertőzésekben (gingivostomatitis herpetica, krónikus recidiváló herpes), illetve vírussal kapcsolatos betegségekben (herpetiform ulceratio, krónikus recidiváló aphtha, Sutton aphtha és postherpeti cuserythema exsudativum multiforme) szenvedtek. Napi 1 illetve 2 millió NE alfa interferont kaptak (im.), 10 napon át. A kezelés előtt és után 10 nappal... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Az ultrahangvizsgálat szerepe a csípőizületi pseudoarthrosis infekciójának kimutatásában

FÖLDES Károly, BÁLINT Péter, LAKATOS Tamás, BÁLINT Géza

Csípőízületi pseudoarthrosisban fellépő nyugalmi fájdalom hátterében az álízület synovitise állhat, amely lehet fertőzött. A szerzők célja az volt, hogy megvizsgálják, milyen segítséget nyújthat az ultrahangvizsgálat pseudoarthrosisban jelentkező nyugalmi fájdalom okának tisztázásában a hagyományos képalkotó eljárások mellett. 14 Girdlestone-féle arthroplasticán átesett, nyugalmi fájdalomról panaszkodó és 12 nyugalmi fájdalomról nem panaszkodó betegnél készült hagyományos medence... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Véletlenszerű beavatkozással járó angina pectoris kezelésének vizsgálata

MATOS Lajos

A PTCA csoportban 16, a CABG csoportban 18 haláleset fordult elő. A szívizom infarctus gyakoriságában már volt a két kezelési mód között különbség (PTCA: 33, CABG: 20), de ez nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. A PTCA-val kezeltek 4%-a szorult a beavatkozás sürgős megismétlésére, és a követési idő során további 15%-nál kényszerültek CABG műtétre. Két éven belül a PTCA-val kezeltek 38%-ában, az operáltak 11%-ában volt szükség revascularisatióra. A koronarográfiát négyszerte többször... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A "homogén betegségcsoportok" betegosztályozási rendszer alkalmazása a kórházi ellátás elemzésében

BELICZA Éva, BOJÁN Ferenc

A gyógyító-ellátó tevékenység minőségének értékelése a felvételtől az első beavatkozásig eltelt idő segítségével. A homogén betegségcsoportokon (HBCs) alapuló betegklasszifikációs rendszer számos lehetőséget nyújt a kórházak számára az aktív fekvőbeteg-ellátás teljesítményének értékelésére mind kórházi, mind osztályos szinten. Korábbi közleményeinkben bemutattuk azokat a módszertani lehetőségeket, melyek segítségével értékelhetővé válik az ápolási időtartam és az osztályos teljesítmény (1).... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Az AIDS patológiája 52 magyarországi boncolás elemzése

SZABÓ Zsuzsanna, CSOMOR Judit

Szerzők AIDS-ben elhunyt betegek boncolása során szerzett tapasztalatai kat foglalják össze. Ismertetik az opportunista fertőzések és malignus tumorok diagnosztizálását meghatározó szöveti kritériumokat 52 magyarországi boncolt eset kapcsán. Gyakorisági sorrendben mutatják be a betegségek morfológiai jellemzőit és szervi lokalizációit. Az infekciók közül a Cytomegalovírus-fertőzés, a Pneumocystis carinii pneumonia és a mycobacteriosisok a legjelentősebbek, malignus folyamatok közül... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Svéd angina pectoris aszpirin vizsgálat

MATOS Lajos

Az elsődleges végpontok (szív izominfarctus, hirtelen halál bekövetkezése) szempontjából a sotalol + aszpirin csoport 34%-os csökkenést mutatott a sotalol + placebo csoporthoz képest (p = 0,003). A másodlagos végpontok (vascularis események, vascularis halál, szélütés, összhalálozás) terén az aktív vizsgálati szerrel történő kezelés 22–32%-os csökkenést eredményezett. Mellékhatások miatt az aszpirin + sotalol csoportból 109 beteg, a placebo + sotalol csoportból 100 beteg esett ki. A sotalol... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Igen Tisztelt Szerkeztőség

KERTAI Pál, ILLANICZ György, ZSÁLEK Judit, FARAGÓ Katalin

A Szeptemberben volt éppen két esztendeje, hogy a magyar tisztifőorvosi kar letette az esküt arra a törvény- re, amely - egyebek közt - kimondja, hogy „... a Szolgálat részt vesz a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és végrehajtásában”. Két nehéz esztendő után, amely öröklött és újonnan támadt problémákkal volt terhes, adatok gyűjtése és szakemberekkel történő hosszas tanácskozások után elkészült a népegészségügyi program.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A spontán pneumothorax kezelésének irányelvei

A C Miller, J E Harvey

Magyarázó jegyzetekkel ellátott egyszerű folyamatábrákat állítottunk össze, hogy a sürgősségi osztályokon spontán pneumothoraxszal jelentkező betegek azonnali és későbbi ellátásához segítséget adjunk. Ezek az alábbi kérdésekben segítik a döntéshozást: mely betegeknél indokolt a kórházi felvétel; van-e szükség drenálásra, ha igen, mi a megfelelő módszer (beleértve a technikai részleteket is); a kórházi ápolás; tüdőgyógyászati konzílium kórházi betegek esetében; a követés megszervezése. Az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Aszpirin Myocardialis Infarctus Tanulmány

MATOS Lajos

A teljes követési időszak során az összhalálozás 10,8% volt az aszpirin és 9,7% a placebo csoportban. A hároméves összhalálozás 9,6% volt az aszpirinnel kezelt és 8,8% placeboval kezelt csoportban. A biztos, nem halálos szívizominfarctus előfordulási aránya az aszpirin csoportban 6,3%, a placebo csoportban 8,1% volt. A koszorúér-események (coronaria halálozás vagy biztos, nem halálos infarctus) előfordulása az aszpirint szedők között 14,1%, a placebóval kezeltek csoportjában 14,8%-nak adódott.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A fogorvosi ellátás reformjának kérdése

KINCSES Gyula

Többszöri egyeztetés és módosítás után a fogorvosi ellátás reformja nem halasztható tovább. A jövő évi reformlépés bevezethetősége érdekében rövid időn belül döntést kell hozni a konkrét célmodell felől, és az 1994-es megvalósíthatóság érdekében meg kell kezdeni a konkrét, részletes szakmai munkát és adatgyűjtést.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Előzetes tájékoztatás az egészségbiztosítási pénztár adatgyüjtéséről

GOSCHINÉ Mannó Mária

1993 februárjában az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság az egészségügyi szolgáltatóknál a teljesítmény szerinti finanszírozás bevezetéséhez teljeskörű felmérést indított el az 1992. évi LXXXIIV törvény 24. §-ának (1) bekezdésében elrendelt adatszolgáltatás alapján. Az elsődleges cél az akkori szakfeladat szintű kiadás adatoknak kasszákba való forgatása volt. (Kassza-meghatározást lásd alább.) így az egészségügyi intézmény saját maga mondhatta meg, hogy a rendelkezésére álló összeget... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Néhány adat a háziorvosi vállalkozásról, az új finanszírozási rend bevezetése után negyedévvel

BALOGH Sándor

1992 áprilisa óta jogi és finanszírozási lehetőség van arra, hogy a volt körzeti orvosi ellátás helyébe lépő háziorvosi szolgálatokat vállalkozási, illetve magánorvosi keretek között is lehet működtetni. Szintén ez idő óta mindezt területi kötelezettség nélkül, vagy területi kötelezettség vállalásával, azaz az önkormányzattal megállapodva, a régi értelemben vett körzet átvételével van mód megtenni.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

"Hirdetések az orvosi folyóiratokban"

FENYVESI Tamás

Az Orvosi Folyóirat Szerkesztők Nemzetközi Bizottsága (a Vancouver Csoport) a következő álláspontban egyezett meg múlt havi chicagói értekezletén: A legtöbb orvosi folyóirat tartalmaz hirdetéseket. A hirdetések jövedelmet termelnek a folyóirat tulajdonosainak, de nem szabad, hogy befolyásolják a szerkesztői döntéseket. A szerkesztő teljes felelőssége a hirdetési politika, és az olvasó egyértelműen meg kell hogy tudja különböztetni a hirdetéseket a szakmai tartalomtól. Ugyanaz a készítmény, vagy... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Hallottuk - továbbadjuk

NAGY András László

Szép számban vesznek részt orvosok az egyre szaporodó fórumokon, orvosklubok vitáira járnak, hogy kérdezhessenek az illetékesektől, próbáljanak elsőkézből informálódni... Ám nem is veszélytelen, ha valaki másra vágyik, mint hogy szélesítse látókörét, megismerkedhessen az éppen aktuális gondolatokkal, kollégái kérdéseivel, választ váró kételyeivel. Pórul járhat az, aki nemcsak kollegái körében kívánja jólértesültségét kamatoztatni, de a frissen szerzett információkra alapozva óhajtja... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A kórház forradalmi átalakulásban

KÖVESI Ervin

A kongresszus gerincét a kórházi reformtörvény és n annak kihatása alkotta. Konrad Regler tartományi tanácsos a kórházi ellátás új formáiról, annak esélyeiről és problémáiról beszélt. Az új törvény kimondja, hogy a biztosítottaknak teljes kórházi fekvőbeteg-ellátásra, mint természetbeni szolgáltatásra, csak akkor van igényük, ha a kezelési cél részbeni (nem teljes) fekvőbeteg-ellátással, fekvőbeteg-ellátás előtti vagy utáni ellátással, illetve ambuláns kezeléssel – beleértve a házi betegápolást... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Az egészségügyi adatkezelés törvényéről az alkotmányjogász szemével

KOLLÁTH György

Az 1989. október 23-a óta hatályos Alkotmány alap jogként határozza meg mind a személyes adatok védelméhez való, mind pedig a közérdekű adatok megismerésére és terjesztésére vonatkozó, azaz a közérdekű adatok nyilvánosságát garantáló jogot. Az Alkotmány nyomán mindkét alapjog gyakorlásának egységes garanciarendjét kétharmados törvény rögzíti.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Az ETT jubileumi ülése

1993. szeptember 17-én az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) kibővített plenáris ülésen emlékezett meg alapításának 125 éves évfordulójáról. A plenáris ülésre az ETT különböző bizottságainak valamennyi tagja, csaknem kétszáz szakember kapott meghívót. Az ülést Surján László népjóléti miniszter nyitotta meg, ezután Kertai Pál országos tisztifőorvos a ETT múltjáról, Rák Kálmán egyetemi tanár, az ETT elnöke az ETT jelenéről és jövőbeni elképzeléseiről beszélt.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Aegri habent opus medico...

NASZLADY Ágnes

Az 1765–1790 közötti időszakban jelentős átalakulás zajlott le az osztrák építészetben, amelynek hatása a 19. században is kimutatható. A barokk tradíciók mellett, melynek őrzői elsősorban Nicolaus Pacassi és Franz Anton Hillebrandt volt, a 18. század 20-as éveitől kezdve megfigyelhető a francia klasszicizmus érvényesülése is. Elterjedése valószínűleg az uralkodónő, Mária Terézia francia származású férjének, Lotharingiai Ferencnek a kíséretében osztrák területre érkező francia építőmesterek... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Ami a skót whisky után van

MOGYORÓSI Dorottya

A fő halálokok sorrendjében a szívbetegségek és a rák után a A harmadik helyen áll az Egyesült Királyságban az alkoholizmussal összefüggő halálozás. Csak Skóciában mintegy 150 000 ember érintett komolyan az alkohol-abúzus valamilyen káros hatásától. Kezelésük több millió fontba kerül. Hogyan próbálja kezelni ezt a problémát, megállítani az alkoholisták számának növekedését, a prevenciót megszervezni Nagy-Britannia e nem túl gazdag és Magyarországhoz - az alkoholizmus elterjedtségében... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

A hazai egészségügyi felvilágosítás kezdete

KAPRONCZAY Károly

Az egészségügyi kultúra, az orvosi felvilágosítás és a helyes életmódra való nevelés nem napjaink szüleménye. Szervezeti formái a múlt század utolsó évtizedeiben szilárdultak meg, pedig valójában a felvilágosult abszolutizmus egészségügyi politikájának részeként jöttek létre. Gyökerei régebbre nyúlnak vissza, hiszen a népszerűsítő orvosi irodalom minden korban virágzott, bár ható köre a nyomtatás megjelenéséig igen szükre szabott volt.

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Szent Ottiliáról

VÉGH János

A régi időkben a különböző betegségek ellen egy-egy szentet hívtak segítségül, forró imákkal kérve közbenjárásukat oly esetben, ha az akkor még gyakran bizonytalan orvos tudomány már nem tudott segíteni. És mivel a betegségeket nem tudták elég határozottan elkülöníteni egymástól, sokszor az egyes szervekhez kapcsolták a patrónusokat, akit bármilyen működési zavar esetén segítségül lehetett hívni. A legbecsesebb érzékszerv, a szem esetében Szent Ottilia lett az illetékes, aki minden bizonnyal... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. NOVEMBER 30.

Az orális egészségmagatartás vizsgálatának szociológiai lehetőségei

MOLNÁR László

Az egészségügyi rendszerváltás lehetővé tette a magatartástudományi (humán) szempontok hangsúlyozott beépítését az orvosképzésbe és a preventív, kuratív és rehabilitációs orvosi gyakorlatba. Ennek egyik összetevője lehet a szociológia orvosi alkalmazása. E tanulmány – magatartástudományi keretben - a szociológiai fogalmak és módszerek alkalmazási lehetőségeit kívánja felvillantani a fogorvosi tevékenységben, külföldi példák alapján, ahol ennek már több évtizedes múltja van.