Lege Artis Medicinae - 1992;2(09)

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Echocardiographia az acut myocardialis infarctus ellátásában

LENGYEL Mária

Szerző irodalmi áttekintést ad az echocardiographia lehetőségeiről acut myocardialis in farctusban (AMI), saját ábrákkal illusztrálva az egyes megállapításokat. Az AMI diagnózisa a sérült falrészlet elvékonyodásán és akinesisen alapszik, 90%-os biztonsággal. Az acut szak súlyos, keringés-összeomlással járó szövődményeinek gyors echocardiographiás felismerése azonnali életmentő műtéti beavatkozást tesz lehetővé. Ide tartoznak a szívruptúra különböző formái: a szabadfali, a kamrai septum és a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

A polymyositis, dermatomyositis klinikai és immunológiai sajátosságai

DANKÓ Katalin, ZILAHI Zsolt, SZEGEDI Gyula

A polymyositis, dermatomyositis a vázizmok gyengeségével, gyulladásos beszűrődésével járó megbetegedések, amelyek az idiopathias gyulladásos myopathiák közé sorolhatók, a betegség patogenezisét tekintve pedig az autoimmun kórképek csoportjába tartoznak. Mint minden autoimmun megbetegedés, a polymyositis és a dermatomyositis is multifaktoriális eredetű. Feltételezhető, hogy genetikus és külső tényezők együttese különböző immunológiai mechanizmusokon keresztül vezet a betegség kialakulásához. Az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Jobb kamrai szívinfarctus

KISS Gabriella

A jobb kamrai infarctus előfordulhat izoláltan és lényegesen gyakrabban bal kamrai – inferior vagy ritkábban anterior – infarctussal együtt. Az akut jobb kamrai infarctus diagnózisa elsősorban a jellegzetes klinikai tünete ken, az EKG- és 2D-echokardiográfiás vizsgálaton alapul. A pontos lokalizációs diagnózis felállításának meghatározó szerepe van az akut szak terápiájának megválasztásában. Adekvát terápiával az akut mortalitás még súlyos esetekben is jelentősen csökkenthető. A jobb kamrai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Thrombocytafunkció szerepe az Alzheimer-kórban

HASITZ Mária, LIPCSEY Attila, RÁCZ Zoltán

Korunkban a dementia, különösen az Alzheimer-kór az idősebb korosztály egyik legsúlyosabb betegsége. Úgy tűnik, hogy e kórképben a thrombocyták viselkedése is eltér a normálistól. A közleményben Alzheimer-kórban szenvedő betegek vérmintájából elkülönített thrombocytákkal végzett vizsgálatainkat és a hozzájuk kapcsolható szakirodalmi eredményeket foglaltuk össze. A thrombocyta alakjának jellemzésére használt paraméternek (oszcillációs amplitúdó), valamint a 50 uM adenozin-difoszfát (ADP) okozta... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Az ultrahangvizsgálat szerepe a szeptikus csípőendoprotézis lazulás diagnosztikájában

FÖLDES Károly, BÁLINT Péter, GAÁL Marianna, KISS Csaba, BÁLINT Géza

A szerzők célul tűzték ki a non-invaziv ultra hangvizsgálat alkalmazását csípőendoprotézis műtét szövődményeinek kimutatására. Jelen munkájuk során arra a kérdésre kerestek választ, hogy milyen diagnosztikus segítséget nyújthat az ultrahangvizsgálat az endoprotézis-infekció gyanúja esetén. 39, csípőendoprotézis műtéten átesett beteget vizsgáltak, akik közül 20-nál klinikailag infekció gyanúja állt fenn, míg 19 beteg panaszmentes volt, és kontrollként szolgált. A 20 panaszos betegből... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

A korai gyomorcarcinoma endoszkópos rezekciója

SIMON László, DOMJÁN Lajos, BALOGH István, DEÁK György, FEHÉR István

A korai gyomorcarcinoma sebészeti megoldásainak stratégiájában elsősorban japán szerzők tapasztalatai alapján szóba jöhet az elváltozás endoszkópos („limitált") rezekciója. A szerzők ismertetik az alkalmazható endoszkópos módszereket – közülük részlete sebben a nyálkahártya „csík-eltávolítást” – amelynek első sikeres hazai alkalmazásával az épben tudták eltávolítani egy magas műtéti kockázatú, idős beteg korai gyomorrákját. Két korai gyomorrákos eset részletesebb ismertetése kapcsán foglalják... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Védőoltások a világban, a kiterjesztett immunizációs program

LELKES Miklós, VEDRES István

A szerzők összefoglalják a WHO 1974-ben kezdődött Kiterjesztett Immunizációs Programja (Expanded Programme on Immunization – EPI) néhány főbb eredményét. A program eredeti célbetegségei a tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus és morbilli. A WHO a sárgaláz endémiás területeken az EPI oltások keretében a febris flava elleni rendszeres oltást is javasolja és a program napjainkban a hepatitis B vírusfertőzések, valamint a rubeola (ezáltal a congenitalis rubeola syndroma) megelőzésének... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

A pszichoterápia mint medicinális tevékenység II. rész

SZŐNYI Gábor

A klinikumban a pszichoterápiás eljárásokra is használható a medicinális modell, a kivizsgálás, javallat, terápiaválasztás, terápiás folyamat, eredmény, kontroll algoritmus. Ugyanakkor a pszichoterápiák azon sajátosságuknál fogva, hogy a zavar helye, oka, a gyógyítás tere és eszköze azonos, az emberi pszichikum és az emberi társas kapcsolódás, számos ponton más beállítódást kívánnak meg, mint a szomatikus medicina eljárásai. A pszichoterápiás szemléletben foglalható össze az általános... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Megvalósítható-e a tervezett egészségügyi reform a TB jelenlegi keretei között?

GYARMATI László

Az itt közölt gondolataimat és tapasztalataimat mint téziseket egy szükséges és minden területet érintő vita megindítójának tekintem.

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Szisztolés hipertónia az időseknél

MATOS Lajos

Az ötéves vizsgálati időszakban az agyvérzés előfordulása 5,2% volt az aktív kezelés­ben részesülők között és 8.2% a palcebo csoport­ban. A relatív kockázat a másodlagos végpontra vonatkozólag (szívizom infarktus, koszorúér ha­lálozás) 0,73 volt, az összhalálozás szempontjából 0,87. Izolált systolés hypertensioban szenvedő, 60 évesnél idősebb betegek között az 1. terápiás lépcsőt jelentő, kis adagú chlorthalidon kezelés 36%-kal csökkentette az agyvérzés előfordulását. Az aktív szerrel kezelt... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Hihetünk-e a tudományos közleményeknek?

FENYVESI Tamás

Lényegében a címben foglalt kérdést teszi fel a Chest főszerkesztője (1). A kérdés indokolt. Az L elmúlt tíz évben feltűnően sok esetben lepleződtek le orvostudományi közleményekkel kapcsolatos csalások. A nyolcvanas évek közepén nagy nyilvánosságot kapott a Darsee és a Slutsky ügy (2). A friss esetek közül legfeltűnőbb a Nobel-díjas Baltimore kényszerű lemondása a Rockefeller University elnöki posztjáról, egy közeli munkatársának tudományos eredményeket meghamisító közleménye miatt (3).

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Ki az úr a háznál?

ANDRÁS László

Az Országgyűlés Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága az 19/1992-es, az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásáról szóló kormány rendeletről szóló konzultációra hívta a Népjóléti Minisztérium és az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezető munkatársait. A konzultáció célja „megvizsgálni, hogy a kormány rendelet mennyiben követi a törvényt, és méginkább azt, hogy végrehajtása során a napi gyakorlat mennyiben követi a kormányrendeletet és ezen keresztül a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Finanszírozás minden szinten

ANDRÁS László

Beszélgetés Pulay Gyula népjóléti helyettes államtitkárral

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Rossz szájízzel

ANDRÁS László

A társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

A korszerű medicina eszközeiről

BROOSER Gábor

Bármilyen furcsán is hangzik, a korszerűség a klinikumban nem mindig esik egybe az új, a formatervezett automata eszközök nyújtotta teljesítményekkel. Sokkal inkább jelent stratégiákat, melyek a valósághoz legközelebb álló értékrend alapján, a működő rendszereket a legrövidebb idő alatt a legkisebb energia árán a leghatékonyabban tudják befolyásolni, helyreállítani. Vonatkozik ez a gyógyszeres és műtéti terápiákra és hasonló módon közelíthetnénk meg az alap és alkalmazott kutatások, a korszerű... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Lumniczer Sándor Emlékezete halálának 100. évfordulójára

KAPRONCZAY Károly

A hazai orvosképzést és orvostudományt megújító pesti orvosi iskola egyik „alapítója”, a magyar sebészeti iskola megalapozója, Semmelweis ifjúkori barátja, Lumniczer Sándor száz esztendeje, 1892. január 30-án hunyt el Budapesten.

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Képzőművészeti Rovat

VÉGH János

Szent Kozmáról és Damjánról; Szentként tisztelt két orvosnak, Kozmának és Damjánnak története évezredesnél hosszabb. A kereszténység terjedésének korai időszakában éltek, az akkor még a görög-la tin kultúrkörhöz tartozó Szíriában, itt szenvedtek mártírhalált a diocletianusi keresztényüldözés idején, a III. évszázad végén hitükért.

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Az egészséges élettartam kelet-közép-európában

MOLNÁR László

Kelet-Közép-Európában az élettartam az elmúlt néhány évtizedben visszaesett: rövidebb lett, mint három évtizeddel korábban volt. A nők Kelet-Közép-Európában is hosszabb ideig élnek a férfiaknál, de szerényebb mértékben, mint a fejlett országokban. De nemcsak az élet hossza a fontos, hanem a minősége is. Ez az emberektől is függ: életpályájuk milyen részét élik le egészségesen, illetve betegen. Az 1960-as évek közepén a várható élettartam Magyarországon a világ legfejlettebb országai adatait... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. SZEPTEMBER 30.

Klinikai szakok Oxfordi zsebkönyve

NÉMETH Éva

Napjainkban az orvostudományban két, egymással ellentétes tendencia figyelhető meg: egyfelől a tudományos kíváncsiság szükségszerűen arra sarkallja a kutatókat, hogy a szervezet felépítésének legapróbb zugaiba, működésének legrejtettebb titkaiba hatoljanak, s a kór- folyamatok kutatása során a molekuláris szintű történéseket is megismerjék. Ezáltal nemcsak az egyes szakágak, hanem azokon belül is egyre szűkebb területek különülnek el élesen egymástól az ismeretek magas fokú specializálódását... tovább »