Lege Artis Medicinae - 1992;2(04)

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Malnutritio-szindróma gyermekkorban I. rész

BAKSAI László, PHILIP W. H. Eskes

A malnutritio krónikus táplálkozási zavar, lényegében a táplálék energiatartalmának és/ vagy valamely fundamentalis tápanyag mennyiségének elégtelensége. Minthogy a világ legel terjedtebb közegészségügyi problémája, a gyermekkori morbiditás és mortalitás jelentős tényezője. Etiológiája rendkívül komplex, és kevésbé súlyos formáit – az egyes vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek hiánya miatt létrejött tüneteket is – figyelembe véve érthető, hogy nem csak az elmaradott országok gyermekeit... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A vérzés-idő

BODA Zoltán

A vérzés-idő a primer haemostasis „szűrő" tesztje, a leggyakrabban alkalmazott thrombocyta-funkciós vizsgálat. A nagy számú vizsgálat ellenére a megnyúlt vérzés-idő pontos patofiziológiai háttere ma sem ismert. Szerző kiemeli a cellularis (thrombocyta) Willebrand fehérje jelentőségét a primer haemostasisban. A vérzés-idő vizsgálatára érzékeny módszert (Ivy) és standardizált, egyszerhasználatos eszközt (Simplate) ajánl. Veleszületett és szerzett thrombocytopathiákban, továbbá... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A farmakogenetikai kutatások klinikai jelentősége

VAS Ádám, RÓNA Kálmán, GACHÁLYI Béla , SZABÓ Ildikó

Szerzők röviden ismertetik a legfőbb farmako genetikai polimorfizmusok biológiai, biokémiai hátterét és klinikai jelentőségét. Tárgyalják az idevonatkozó hazai és külföldi populációs vizsgálatok eredményeit. A cikk áttekintést ad azon kapcsolatokról, amelyek egyes kórképek kialakulását és a monogenikusan meghatározott, farmakogenetikai szempontból is jelentős enzimatikus polimorfizmusokat összekötik.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Levelezés

SZOMBATI István, MANNINGER Jenő, KAZÁR György, HARMAT Pál, MÁRTON Éva, KRASZNAI Géza

Tartalmazza az alábbi leveleket: Kis magyar pontrendszer; ...és a sérültek?; Visszaélés a pszichoszomatikával a pszichiátria organikus dimenziója; Pszichogén lórúgás;

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Vizuálisan és akusztikusan kiváltott P300-as hullám vizsgálata demens és nem demens Parkinson-szindrómás betegekben

MOGYORÓS Ilona, SZOMBATHELYI Éva

Parkinson-szindrómában a motoros tünetek mellett a szellemi hanyatlás jelei is előfordulnak. A szerzők arra keresték a választ, hogy a társuló kognitív funkciózavar milyen össze függést mutat a betegség klinikai paramétereivel. 75, véletlenszerűen kiválasztott 60 évnél fiatalabb Parkinson-szindrómás beteget neuropszichológiai vizsgálattal (Wechsler, Hunt, Mini Mentel State teszt) demens és nem demens betegcsoportba osztották. A kognitív funkciózavarra specifikusnak tartott, vizuális és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Mononuclearis sejtek immunofenotípusának követése akut limfoid leukaemiás betegek liquorában

BABOSA Mária

A szerző frissen diagnosztizált és recidiva miatt kombinált cytostaticus kezelésben részesített akut lymphoid leukaemiás betegektől a terápia különböző pontjain liquor- és vérmintákat vett. A mintákból szeparálta a mononuclearis sejteket, majd meghatározta és összehasonlította ezek immunfenotípusát. Megállapította, hogy magas malignitasú betegségben szenvedő betegek, illetve a recidivák intenzív kezelése során a nem patológiás mononuclearis sejtek száma átmenetileg a liquor cerebrospinalisban... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Congenitalis osteogenesis imperfectához társult arteriopathia calcificans infantum

MOLDVAY Judit, SZENDE Béla, GÖRBE Éva, PAPP Zoltán

A szerzők egy éretlen fiú újszülött esetét ismertetik, akinél az intrauterin élet 32. gestatios hetében ultrahang vizsgálattal polyhydramniont, rövid, deformált magzati végtagokat találtak és aki a születés után 20 perccel meghalt. Boncoláskor congenitalis osteogenesis imperfectához egy ritka érelváltozás, az arteriopathia calcificans infantum társulását észlelték. Az anya ovuláció indukció céljából clomifen kezelést kapott, amelyet a terhesség ideje alatt is folytatott, ezért felmerül az ok... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A csípőizület ultrahang vizsgálata

CSÓKÁSI Zsolt, MORVAY Zita, VADON Gábor

A hazai és külföldi tapasztalatok alapján a mozgásszervi diagnosztikában egyre nagyobb szerep jut az ultrahangnak a többi modern képalkotó eljárás mellett. A csípőízület vizsgálatával kezdődött ezen terület kibontakozása. Vizsgálataink során három nagy korosztályt néztünk. A csecsemőknél a dysplasia különböző fokozatainak a meghatározását végeztük. A kisgyermekkorban a fájdalmas csípő diagnosztikájára alkalmaztuk. Felnőtteknél is hasznos segítséget jelentett az ultrahang vizsgálat az izületi és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Haptoglobin polimorfizmus Magyarországon

TAUSZIK Tamás, SZABÓ László

A haptoglobin fenotípusok csak nem négy évtizede folyó kutatása mindmáig őrzi aktualitását. Jelen közleményben számot adunk a hazai kutatások e téren elért korábbi és újabb eredményeiről. Smithies (1) módszerével, keményítőgél elektroforézis segítségével végeztük a haptoglobin fenotípusok kimutatását. A vizsgálatot hazánk valamennyi megyéjéből származó 2609 személy mintáján végeztük el. Az egész országra kiterjedő haptoglobin vizsgálat nyomán azt találtuk, hogy az ország különböző helyeiről... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Laparoscopos gastrostmia

ANTAL András, EZER Péter, GULÁCSY Imre, KISS Tibor

A betegek szájon keresztül történő táplálkozását különböző kóros állapotok megakadályozhatják, működőképes gyomor-bél traktus mellett is. Az így leromlott betegek hosszú idejű táplálására a parenterális táplálásnál jobb, biztonságosabb és olcsóbb az enterális táplálás. A hosszú idejű enteralis táplálás biztosításának egyik módja a nasogastricus szonda, amelyet a betegek jelentős része, irritáló hatása miatt, tartósan nem tud elviselni. Egy másik lehetőség a sebészi gastrostomia, de a műtéti... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A dementia vizsgálatának jelentősége a klinikai gyakorlatban

TARISKA Péter

A dementia tünetcsoportja korunk egyik legnagyobb közegészségügyi problémája. Igen nagy az ellátandók száma: általánosan elfogadott, hogy például csak a 65 éves, vagy idősebb korosztályban 10% az előfordulási arány. Jelenlegi összefoglalás célja a (differenciál) diagnosztikus gondolatmenet ismertetése és az egyes vizsgáló eljárások helyes körvonalazása a korszerű diagnosztikában, másrészt annak áttekintése, hogy mindennek mi a gyakorlati jelentősége az általános orvos számára.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A másodlagos megelőzés és a szűrővizsgálatok kérdése

AJKAY Zoltán

A megbetegedési és halálozási viszonyok alakulása hívta fel a figyelmet a XX. század második felének nagy epidemiológiai korszakváltására, a civilizált országokban a krónikus, nem fertőző betegségek uralkodóvá válására. E betegségek ugyanis az addig túlnyomó heveny, gyulladásos, gyakran fertőző betegségekkel szemben már merőben más jellegzetességekkel rendelkeznek

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

"De summa scholarum necessitate"

SZEBENYI Béla

Valóban, Apáczai Csere János több mint három száz éve elhangzott szavai mintha mai jelenünk gondjait is visszhangoznák! Túl téren és időn, érdemes talán eltöprengenünk nemes, veretes ékes szólással, szárnyaló eloquentiával előadott gondolatain!

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Kártya már megint és még mindig

LÁSZLÓ András

A tudósító megfogadta magának, hogy nem fárasztja olvasóit többé azzal, hogy a biztosítási kártyák körüli viták további fordulóira vesztegeti a szót. Akkor került bajba, mikor a Magyar Orvosi Kamara képviselői a parlamenti szakbizottság előtt a kártyák már el fogadottnak tűnő formájának, kiosztási módjának megváltoztatásáról szóló híresztelésekről érdeklődtek Andréka Bertalan helyettes államtitkártól. A minisztériumi tisztségviselő akkor megalapozatlannak ítélte a híreszteléseket, bár nem zárta... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

A közelmúltban megalakult

A közelmúltban megalakult az Egészségügyi Informatika Szakmai Kollégium, elnöke dr. Bordás István, a Népjóléti Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központjának igazgatója, őt kértük a kollégium munkájának bemutatására.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Egészségügyi munkaterv és program

Az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium 1992. évi munkaterve; A LIGA Egészségügyi Szövetségének Programja

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Orvosetikai kérdések Canada Ontario tartományban

SZENESI Katalin

Torontói Egyetem meghívása lehetőséget teremtett számomra a kanadai egészségügyi rendszer, az orvos-beteg kapcsolat tanulmányozására. Az egyetem Bioetikai Intézetének oktatási és kutatási programja inspirált a kanadai kultúra egyes aktuális orvosetikai problémáinak megismerésére.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Az egészségügyi ellátás intézményei az ókori hellászban

MOLNÁR Magdit

Az Aszklépiosz kultusz eredete, az "aszklepeia", mint gyógyító intézmény; A gyógyítás szervezeti keretei, személyzete, a gyógyítás módja; Az adományozás kérdése; Alkalmazott orvosok; A városi orvosi tisztség betöltésének módja; Javadalmazás. honorárium; Privilégiumok; Az orvosok feladatai, kötelezettségei; A gyógyítás színhelyei; Az orvosok "szakosodása" hierarchizálódása és szervezeteik;

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Kórházi gyakorlatok Madridban

MOGYORÓSI Dorottya

Hatodéves gyermekgyógyászat gyakorlatom egyik hónapját – a HuMSIRC segítségével – egy madridi kórházban tölthettem. Úgy vélem, érdemes közreadnom az ott szerzett, néhol meglepő, néhol megható, néhol pedig lelkesedéssel eltöltő tapasztalataimat a spanyolországi „másságról”, vagy a meglévő azonosságokról az általam megismert hazai kórházakhoz viszonyítva, hogy bátorítsam akár az utazni készülőket, akár az itthon változtatni akarókat.

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Képzőművészeti Rovat

NASZLADY Ágnes

"Míg élők közt leszel élő..." Az Iliászban olvashatjuk: „... mert aki orvos, ér ám annyit, mint sokan együtt, hogyha kimetszeni nyílvesszőt kell, s hinteni gyógyszert” (ford. Devecseri G.) A homéroszi eposzból az akháj seregben két orvos nevét is ismerjük....

Lege Artis Medicinae

1992. ÁPRILIS 29.

Könyvekről

BUDA Béla

Heinz Schepank:" A pszichogén megbetegedések arányairól" - című könyv ismertetése