Lege Artis Medicinae - 1992;2(01)

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

BCG Immunterapeutikum alkalmazása hugyhólyagdaganatok (carcinoma in situ és papilláris rák) kezelésére

CSIZÉR Zoltán

A BCG Immunterapeutikum (BCG IT) az első immunmodulátor, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban húgyhólyagrákok kezelésére engedélyeztek. A készítményt egy jól tervezett és eredményes klinikai hatásossági vizsgálat alapján engedélyezték. A többközpontú, független és ellenőrzött vizsgálatot egy hosszú megfigyelési idő követte. A klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a BCG immunterápia szignifikánsan hatásosabb az Adriamycin kemoterapiánál. A két készítmény... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Transoesophagealis és transthoracicus echocardiographia aorta dissectioban

LENGYEL Mária

Az aorta dissectio prognózisa súlyos, de az életkilátások a korai diagnózissal javíthatók. A szerző az echocardiographia szerepét értékeli a felismerésben. 32 beteg echocardiographiás eredményeit elemzi, akiknél 1984. szeptember és 1991. július között egyéb módszerekkel aorta dissectiot bizonyítottak. Közülük 19 betegben csak transthoracicus echocardiographia (TTE), 13-ban TTE és transoesophagealis echocardiographia (TE) is történt. A kontroll csoportba 21 beteg tartozott, náluk az aorta... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Szájtünetek jelentősége a leukaemiák diagnosztikájában

GYURKOVICS Csilla, BÁNÓCZY Jolán

A vérképzőrendszer betegségeinek gyakori kísérő tünetei a szájnyálkahártya-, és a száj környékének elváltozásai, melyek az alapbetegség első tüneteként jelentkezve, diagnosztikus értékűek. Primaer szájtünetek elsősorban az acut leukaemiára jellemzőek. Ezek: haemorrhagia, petechia, ecchymosis, ínyfekély, gingiva-hy pertrophia, gingiva-fájdalom, fogmozgathatóság, candidiasis, herpes simplex vírusfertőzés, nyirokcsomó nagyobbodás. A chronicus leukaemiák szájtünetei is fel kelthetik az alapbetegség... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A peritonealis dialisiskezelés Magyarországon

KARÁTSON András, MAKÓ János

A peritonealis dialisis hagyományos, intermittáló technikájával a krónikus uraemiás betegen a kezelés hetente háromszor, 8–10 órában történik. 1976-ban Popovich és munka társai a folyamatos ambuláns peritonealis dialisis (az angol kezdőbetűk alapján CAPD) elvét ismertette, amely a víz és a toxikus anyagok jobb hatásfokú, egyenletes eltávolítását biztosítja. Ezzel a módszerrel az Egyesült Államokban 19 000, Európában 9600 beteget kezelnek. 1991 elején a hazai nephrológiai és dializáló... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A programozott sejthalál (apoptosis) biológiai és patológiai jelentősége

SZENDE Béla

A programozott sejthalál (apoptosis) biológiai jelentőségében, a morfológiai jelek és bioké miai történések vonatkozásában alapvetően különbözik a necrosistól. Az apoptosis aktív sejtműködés eredménye (sejtöngyilkosság), amely számos biológiai és kóros folyamatban megfigyelhető. A daganatok hormonkezelése során az apoptosis mértékének fokozását érhetjük el, ami a hormonkezelés hatásmódját és az apoptosist elindító génregulációs változást új megvilágításba helyezi.

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A csont morfogenetikus protein szerepe a csontgyógyulásban

CSÖNGE Lajos

A csont morfogenetikus protein (BMP) felfedezése az elmúlt 20 évben a figyelmet a porc és csontfejlődés, valamint a csontgyógyulás molekuláris és hisztogenetikai mechanizmusaira irányította. Meggyőző kisérleti és klinikai eredmények születtek olyan új tipusú csontallograftok alkalmazásával, amelyek aktív BMP-t tartalmaztak. A graftok, vagy tisztított BMP beültetésével kitűnő osteoinduktív hatás és csont gyógyulás érhető el elsősorban a súllyal nem terhelt csontdefektusok terápiájában (csont... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Akut volumenterhelés hatása a pitvari natriuretikus peptid (ANP) elválasztására endokrin kórképekben

DE Chatel Rudolf, TISLÉR András, BARNA István, TÓTH Miklós, RUDOLF F. Lang

Az akut volumenterhelésre adott diuretikus választ és a pitvari natriuretikus peptid (ANP) plazmaszintjét vizsgáltuk endokrin kórképekben. A betegek és kontroll személyek 2000 ml sóinfúziót kaptak intravénásan 4 óra alatt. Az infúzió előtt és után vett vérminták ANP tartalmát radioimmunoassay-vel mértük. Sóterhelésre minden csoportban emelkedett az ANP plazmaszintje. Hypothyreosisban és csík-gonárd szindrómában szenvedő betegeink nyugalmi ANP szintje alacsonyabb (p<0,001) volt a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Depresszió Parkinson szindrómában, tapasztalatok PK-Merz infúzióval

TAKÁTS Annamária, BERGHAMMER Rita, THOMKA Magdolna, SZOMBATHELYI Éva

Régen ismert, hogy Parkinson szindrómában a depresszió a leggyakoribb pszichopatológiai tünetegyüttes. Az utóbbi években ezt a depressziót döntően major típusúnak tartják, háttérben a Parkinson szindrómában is bizonyítható, megváltozott szerotonin anyagcserével. A csökkent szerotonergiás aktivitást figyelembe véve a Parkinson szindróma egy további lehetséges alcsoportját körvonalazták. Ezek alapján feltételeztük, hogy a kifejezett szerotonergiás hatással rendelkező amantadin kedvezően... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Levelezés

CSÁSZÁR Gyula

Mindig nagy érdeklődéssel és élvezettel olvasom dr. Bálint Géza írásait. Most lapjukban az Egészség-betegség-ről elmélkedett. Ezúttal is a hivatását magas szinten gyakorló orvos szólalt meg. Hozzászólásom inkább kiegészítés, talán az orvos-pszichológus mélyebb látásmódjából fakad olyan megfogalmazás, mely a problémakör finomabb ismeretét képviseli.

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Észak-skandináv kooperatív enalapril túlélési tanulmány

MATOS Lajos

Az elsődleges végpont 6 hónap volt: ekkor a mortalitás 26%-nak bizonyult az aktív szerrel kezelt csoportban és 44% a placeboval kezeltek között, ami 40%-os csökkenésnek felel meg (p<0.002). Egy év után a mortalitás az enalapril csoportban 31%-kal lett alacsonyabb (p<0.001) és a vizsgálat végpontjában ez 27%-os csökkenést jelentett (p = 0.003). A kezelt és a kezeletlen csoport a hirtelen halál előfordulásában nem különbözött egymástól. A NYHA funkcionális stádium az enalaprilt szedő csoportban... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Egy éves a LAM

SAS Géza

Honnan indultunk, hol tartunk, merre haladunk tovább?

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Minőségbiztosítás egészségügyi intézményekben

BAKSAI László

Az alábbi közlemény címe, tartalma és itt-ott szóhasználata sokak számára minden bizonnyal újszerűen hangzik. Menedzseri témáról van szó: minőségről – a gyógyító hivatást végző professzionisták mindennapjai során. Egészség, betegség, fájdalom, szenvedés és halál jóllehet számos körülménytől függnek, mégis mindenekelőtt a gyógyító-ápoló-egészségnevelő munkát jellemzik. Az egészségügy irányítói, dolgozói, biztosító- társaságok - a jelek szerint - új közös témát kezdenek felfedezni: a minőség... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Újra az alapellátás reformjáról

LÁSZLÓ András

Beszélgetés Kincses Gyulával az alapellátás reformjáról

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Mohamed a hegynél, avagy "a miniszer olyan mint az alma: érik"

ANDRÁS László

Ritka alkalom, mikor Mohamed elmegy a hegyhez, azaz Surján László népjóléti miniszter találkozik az Országgyűlés Szociális-Családvédelmi és Egészségügyi Bizottságának tagjaival és szakértőivel, pedig a Parlamentnek – elsősorban ennek a bizottságnak a segítségével – feladata „a kormány felügyelete és tevékenységének ellenőrzése is” (Pusztai Erzsébet – MDF). A bizottság által kezdeményezett november 27-i találkozóra nem akármilyen időpontban került sor, hiszen a bizottság napokkal korábban igen... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A gyógyszerrendelés legújabb szabályairól

LÁSZLÓ András

Listákat Ne! Orvosjogok vagy gazdasági kényszer? Megkérdeztük Doktorics Bélát, a Magyar Orvosi Kamara főtitkárát, hogy - ha a parlament egészségügyi szakbizottsággal nem is, de - a kamarával egyeztette-e a vitatott jogszabálycsomagot a Népjóléti Minisztérium?

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Az egyéni és társadalmi egészség fogalmáról I. rész

KOVÁCS József

Betegség-e az öregség? Mivel természetes folyamat, nem szokták annak tekinteni. Betegség-e a presbyopia? Amikor Angliában egy nem egészségügyi vállalkozást megvádoltak azzal, hogy jogosulatlanul orvosi tevékenységet folytat, mivel presbyopoknak szemüveget rendel, az azzal védekezett, hogy tevékenysége azért nem orvosi, mert a presbyopia természetes folyamat, s mint ilyen, nem betegség. (1). Betegség-e a dohányzás? Sokan annak tartják, akárcsak az alkoholizmust vagy a kábítószerfüggőséget. Mikor... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Von Willebrand és Alzheimer találkozása

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság I. Kongresszusa

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Betegcsoportok - egészséges rendszerben

STUMPF János

A fejlett ipari országokban általános gyakorlat, hogy a bizonyos betegségekben szenvedők csoportokba, társaságokba, klubokba tömörülnek. Különösen akkor, ha az együttlét jelentősen tudja segíteni a gyógyulást, vagy a rehabilitációt, mint például az alkoholbetegek esetében, de abban az esetben is, ha a krónikus betegség okozta lelki megterhelést megosztva könnyebb elviselni. Alapja lehet a klubbá tömörülésnek a gyógyítás kapcsán kialakuló állapot (például a sztomás betegeké).

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Az Orvos a Páciens Szemével

NÉMETH István

A címlapon az 1587-ben készült, négy darabból álló metszetsorozat első lapja látható Jézus nagy méretű alakjával az előtérben, amint éppen egy kezében tartott vizeletes üvegcsét vizsgál. Lábánál különféle orvosi könyvek és műszerek hevernek. A háttérben több kis életképszerű jelenetet fedezhetünk fel, melyek súlyos betegek gyógykezelését ábrázolják. Baloldalt, az orvos egy baldachinos ágyban fekvő alak pulzusát nézi, aki a hozzátartozók gesztusaiból ítélve, igencsak válságos állapotban lehet.... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A kuruzslók ellen a 20. század első felében

HEGEDŰS Katalin

A század nagy orvos- etikusa, Székely Ágoston idézett egy francia esetet: kuruzslás miatt letartóztattak egy embert, aki bevallotta, hogy érvényes orvosi oklevele van, azonban mint orvos sehogy sem boldogult, viszont kuruzslóként fényesen megélt. Új támadás - törvénytervezettel, A kuruzslás mint vétség, Néhány elmarasztaló ítélet,

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Ösztöndíjemelés, juhéé(?)

SZ. A.

A kormány jóságos. Félreértés ne essék, nem egy koalíciós párt toborzójaként írok (nem tartozom egyik párthoz sem – szerencsére), csak tájékoztatni szeretném a hallgatóságot, hogy... Szóval hosszú küzdelem és még hosszabb várakozások után újra itt a nagy-nagy ösztöndíjemelés! (Ha informátoraink nem csalnak.) DE...

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Könyvekről

SVASTICS Egon

A "Nagy Egészségkönyv" című könyv összefoglalása

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

A vállalkozó egészségügy - biztosított társadalom

A Népjóléti Minisztérium és a Magyar Public Relation Szövetség három naposra tervezett nemzetközi kongresszus szervezését kezdte meg a fenti címen. A kongresszus céljairól kérdeztük Barát Tamást, a Magyar Public Relations Szövetség főtitkárát.

Lege Artis Medicinae

1992. JANUÁR 29.

Egy Asztalnál

A szakma közvéleménye a Jelentés a társadalombiztosításról című összefoglaló kötet révén ismerte meg a Fraternité Rt. nevét. Ennél több nemigen ismert erről az intézmények és magánszemélyek alkotta részvénytársaságról, mely Kelet-Európában egyedüliként a humánszolgáltatásokkal kapcsolatos területeken ad át ismereteket és tanácsokat a döntéshozóknak. Vezérigazgatója, Bánfalvy István így nyilatkozott: