Ideggyógyászati Szemle - 1967;20(03)

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

A succinimidek szerepe a gyermekkori epilepsia kezelésében

KISZELY Katalin, MÁTTYUS Adorján

42 Zarontinnal (Suxinutinnel), ill. Celontinnel kezelt, addig minden therapiával dacoló epilepsiás gyermekről számolunk be. 11 „klasszikus” petit malból (3 c/s tüske-hullám) 9 rohammentes, 2 nagymértékben javult. 13 petit mal varians EEG-t mutató gyermek közül 7 vált rohammentessé, 4 javult nagyfokban. 9 ,egyéb generalizált” EEG-jű esetből (klinikailag többségükben vegyes GM és PM) 4-nek nincsenek, 1-nek erősen megritkultak a rohamai. 8 focalis epilepsiából 1 közepesen, 2 nagymértékben javult.... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

Acut necrotizáló, zárványtestes herpes-virus encephalitis gyermekkorban

CSERMELY Hubert

Szerző 3 és fél éves leánygyermek 14 nap alatt fatalisan végződő encephalitisének histopathologiai képét mutatja be, melynek 4 jellegzetessége van: 1 kiterjedt meningocorticalis massiv infiltratio, 2. a kéreg diffus coagulatiós necrosisa, 3. reactiv gliás-mesenchymalis proliferatio, 4. zárványtestek. A klinikai és pathologiai kép együttes mérlegelése alapján észlelését herpes virus encephalitisnek tartja.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

A Melkersson-Rosenthal-syndromáról

KOMÁR József, LEHOCZKY Tibor

Szerzők 5 Melkersson-Rosenthal-syndromában szenvedő beteget ismertetnek. A klasszikus tünet-triason kívül egyéb neurologiai tünetet nem észleltek. Áttekintik a betegség klinikai tüneteit és histologiai elváltozását, foglalkoznak az aetiologia és therapia kérdéseivel. Ezúton mondunk köszönetet Dr. Czappán György adjunktus úrnak az 5. eset szíves átengedéséért.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

Alkoholizmus és endogen psychosisok

KARDOS György, MÁRIA Béla

A chronikus alkoholizmus nem nosologiai kategória, hanem klinikai gyűjtő fogalom: a habitualis iszákosság, illetve a valódi és a symptomás alkoholizmus különböző, co-pathogen faktorok együttes hatására felépülő syndromáit foglalja össze. Szerzők a symptomás alkoholizmus azon eseteit tették vizsgálat tárgyává, ahol a mindennapos vagy a periodikus alkohol-abusus egyéb pszichiatriai kórképekhez társul. Ezúttal az endogen psychosisok és az alkoholizmus coincidentiáira irányuló tanulmányaikról... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

A diencephalon működésének vizsgálata időskori (involutios) depressióban

LÁNG Sándor, HAITS Géza

A szerzők involutiós depressióban megfelelő kontrollal végzett és matematikai-statisztikai számításokkal is ellenőrzött vizsgálataikról számolnak be. Időskori depressziós állapotokban biochemiai változások mutathatók ki a betegek szervezetében. Ezek a változások elsősorban a szénhidrát-terhelést követő cukorgörbék kóros lefutásában és a mellékvesekéreg működésének csökkent reactio-készségében nyilvánulnak meg. Gyógyulás után a kóros tünetek nagyobb része megszűnik.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

„Ballancement psychosomatique”

MÁRIA Béla, ADORJÁNI Ferenc

Szerzők egy „Ballancement psychosomatique"-nak elnevezett különleges jelenséggel foglalkoznak, ahol psychiatriai és somatikus betegségek bizonyos szabályossággal váltakoznak egymással. A névadó francia szerzők munkáin kívül taglalják a világirdalomban e témában fellelhető adatokat. Végül maguk a szerzők is megkísérlik a jelenség pathomechanismusára rámutatni.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

Diabeteses beteg öngyilkossági kísérlete az insulin kihagyásával

KUN Miklós

Egy 25 éves diabeteses férfibeteg inzulin-kihagyással elkövetett öngyilkossági kísérletét ismertettem és igyekeztem rámutatni az öngyilkossági kísérlet psychologiai hátterére. Az eset érdekessége abban áll, hogy a fentemlített öngyilkossági mód eddig ismeretlen volt az orvosi irodalomban.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

BESZÁMOLÓ a Psychiatriai Világszövetségnek 1966. szeptember 5-11. között Madridban tartott IV. Kongresszusáról

A. L., J. P.

A szerző beszámol a Psychiatriai Világszövetségnek 1966. szeptember 5-11. között Madridban tartott IV. Kongresszusáról.

Ideggyógyászati Szemle

1967. MÁRCIUS 01.

Adatok a hátsó-skála meningeomák műtéti megoldásának kérdéséhez

ZOLTÁN László, FÉNYES István

Szerzők 41 saját betegük adatai, valamint az irodalmi közlemények alapján az infratentorialis meningeomák műtéti megoldásának kérdéséhez igyekeztek néhány adatot szolgáltatni. Tapasztalataik, valamint a rendelkezésükre álló irodalmi adatok javasolják a hátsó-skála meningeomák műtéti megoldásánál a lehető legnagyobb radicalitás keresztülvitelét. Tudatában vannak annak hogy az idegsebész bármilyen, de különösen az extracerebralis daganatok eltávolításánál eddig is igyekezett a lehetőség... tovább »