Ideggyógyászati Szemle - 1963;16(07)

Ideggyógyászati Szemle

1963. JÚLIUS 01.

Gliomák viselkedése szövettenyészetekben III. In vivo besugárzott gliomák összehasonlító vizsgálata

ZOLTÁN László, PÁLYI Irén, ÁFRA Dénes

1. Négy glioma összehasonlító vizsgálatát végeztük el első és recidív műtét kapcsán. A műtéti anyagból egyidejűleg szövettenyésztést is végeztünk. 2. Két glioblastoma multiforme és egy astrocytoma malignum diagnosissal operált beteg az első műtét után röntgen besugárzásban részesült, míg egy astrocytoma malignum diagnosissal műtött beteg nem kapott sugár kezelést. 3. A besugárzás eredményeképpen szövettenyészetben csökkent a tumor sejtek hosszabb ideig való tenyészthetősége, mely már a... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. JÚLIUS 01.

Neurotikusok klinikai csoport-pszichoterápiája

HIDAS György

Csoport-pszichoterápia a betegek és a pszichoterapeuta orvos emberi társas kapcsolatai és kölcsönös egymásrahatása által kialakuló új sajátságokkal rendelkező egészet használja fel gyógyításra. Az orvos tudatos magatartásának és pszichoterápiás munkájának döntő szerepe van. Kórházban bent fekvő neurotikus betegek pszichoterápiás csoportjai nyíltak, heterogének, 6—8 tagból állnak A csoport-pszichoterápia nemcsak terápiás, hanem diagnosztikus jelentőségű módszer is, az emberközi kapcsolatok... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. JÚLIUS 01.

Adatok a temporalis lebeny tünettanához Pick-atrophiában

BALAJTHY Béla

Három Pick-atrophiás eset ismertetése, amelyekben a sorvadás temporopolaris elsődleges zsugorodási központból a T, T, és Tz-ba terjedt. Az atrophia további útjában egyéni különbségek voltak felismerhetők: az 1. esetben csak a frontalis basisra, a 2.-ban ezenkívül az F -re, a 3.-ban pedig, ha kis mértékben is, de az egész frontalis convexitásra reáterjedt. Az első két esetben az atrophia bal, a 3.-ban jobb oldalon volt kifejezettebb. A tünetek a közös pathológiai elváltozásoknak megfelelően... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. JÚLIUS 01.

A sclerosis multiplex „benignus” alakja

LEHOCZKY Tibor, HALASY Margit

62 sclerosis multiplex betegről számolnak be, akiket a betegség „benignus" csoportjába soroznak. A három alcsoport mindegyikére jellemző kór eseteket ismertetnek. Tárgyalják azokat a módszereket (kímélet, rehabilitátiós terv stb.), amelyekkel a kedvező fordulat: a betegség stabilisatiója, stationärré válása remélhető. Hangsúlyozzák a reconvalescens üdülők és rehabilitatiós intézmények létesítésének szükségességét. Előbbiekre például szolgálhatnak a tbc.-szanatóriumok, utóbbira a... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. JÚLIUS 01.

Ülésjegyzőkönyv

ÁDÁM György, KUKORELLI Tibor, ÁNGYÁN L.G.T. Sakhiulina, GRASTYÁN E., KLINBERG F. , KARMOS G., CZOPF J., ENDRŐCZI E., LISSÁK K., HARTMAN G., NIKOLITS Ilona, KERTAI Pál, DÉSI Illés, CZABALAI László, MAGYAR István, ASZALÓS Zoltán, OBÁL F., MADARÁSZ I., ZOLTÁN Ö. T., FÖLDI M., FEHÉR Ottó, MECHLER Ferenc, HALÁSZ Péter, KAJTOR F., ÓVÁRY I., ZSADÁNYI O., KASZÁS T., NAGY Tibor, BOHÁR Anna, WALSA Róbert, RÁBAI Kálmán, HASZNOS T. , FENYŐ E., ANTAL J., TOMKA Imre, REMENÁR László, FORNADI F., FRATER R., SZEGEDI L., SZENDE Otto, NEMESSURI Mihály, FÉNYES István, BÖTSKEY O., KRECSÁNYI J.

A Magyar EEG Társaság 1963. február 8-9-én, Budapesten tartott VI. tudományos ülésén elhangzott előadások kivonata.