Egészségpolitika

Politikai pszichiátria és tébolyító politika

2012. SZEPTEMBER 19.

1989-ben feltűnést keltett két médiaember, Gazsó L. Ferenc és Zelei Miklós újságírók, (akik a televízióban és a rádióban is dolgoztak) riportkönyve olyan emberekről, akik politikai nézeteik miatt pszichiátriai diagnózist és kezelést kaptak. Akkoriban ez nagy téma volt, mert a nyugati közvélemény a hetvenes évektől kezdve egyre hangosabban tiltakozott a Szovjetunióban kialakult gyakorlat ellen, amelynek keretében ellenzéki nézeteket hangoztató embereket elmebetegnek nyilvánítottak, és emiatt zárt intézetekben kényszerkezelésben részesítettek. Talán ez a tiltakozás még a kommunizmus bukásához is hozzájárult, a szovjet pszichiátria nemzetközileg elszigetelődött, és egy évtizednyi tagadás után Gorbacsov kénytelen volt beismerni a visszaéléseket és mintegy bocsánatot kérve a közvéleménytől megszüntette ezt a gyakorlatot, az úgynevezett. politikai pszichiátriát. Magyarországon is voltak ilyen ügyek, igaz, szórványosan, de Pákh Tibor kitartó demonstrációi és éhségsztrájkjai (és különösen ezek visszhangja a magyar nyelvű nyugati rádióadásokban) ráirányították a figyelmet a jelenségre. A riportkönyv – Őrjítő mandragóra címen – éppen a rendszerváltozás idején jelent meg, és két kiadásban is elfogyott. A meghurcolt emberek beszámolói tartalmaztak neveket is, sok pszichiáterét és közéleti személyiségét, szóltak az 1956 utáni megtorlásokról, a besúgások szervezéséről és a másként gondolkodók politikai meghurcolásáról is. Nem véletlen, hogy a sikerkönyv később nem jelent meg, akkor, az átalakulás hangulatában még nem mertek fellépni az érintettek, a következő években ilyen kiadványokból már gyakran lettek perek, amelyekben rendre a tényeket feltárók húzták a rövidebbet, az egykori elkövetők személyiségi jogai nem sérülhettek.

Talán emiatt is várhattak 23 évet a szerzők a harmadik, javított kiadással. De közben mondanivalójuk is kibővült. Több fejezetet írtak a szöveghez a kommunista elnyomó gépezet működéséről, az igazságügy és a büntetés-végrehajtás embertelenségéről és a megtorlás kegyetlen módszereiről. Sok adatot pontosítottak és kiegészítettek, a harmadik kiadásban azonban a fő többlet – és talán ez lehetett az új kiadás fő motivációja is – egy új eset, egy ismert szociálpolitikus és gyermekvédelmi szakember története. Ő (a könyvben névvel szerepel) levelekben írta meg a szerzőknek saját hányattatásait. Lelkes ifjúkommunistából kételkedő, majd 1956 után bebörtönzött lett, itt beszervezték, ő jelentett, és az így nyílt lehetőségek között próbált élni, tanár lett, majd nevelőintézeteket vezetett, egyetemen oktatott, de közben nehezen viselte a megtapasztalt igazságtalanságokat, különösen a munkaterületére helyezett egykori ávósok garázdálkodásait. Mint leveleiből kiderül, belső meghasonlásai végül öngyilkosságba kergették, a zaklatott búcsúlevél egy része olvasható a borítólapon.



Az új eset nem érintkezett az elmegyógyászattal, noha élethelyzete miatt folyamatosan szorongó ember képe bontakozik ki leveleiből, így nem felel meg a könyv alcímben jelzett témájának, a politikai pszichiátriának. Inkább az elnyomásról és a jogsértésekről adnak hírt a további kiegészítések. Az új kiadás ezért nagyon vegyes. A szöveg jól megírt, érdekes, igazi publicisztika, de kissé csapongó, több területre kiterjed, amely csak a diktatúra szerkezetén és működésén át kapcsolódik egymáshoz. Megtudjuk, hogy nálunk is voltak pszichiátriai visszaélések (ezek egy részével, pl. a Pákh-üggyel a nemzetközi sajtó és több nemzetközi testület is foglalkozott), de arról nincs adat, hogy ezek mennyire voltak elterjedtek. Most utólag is úgy látszik, hogy ezek ritkán fordultak elő. A magyar gyakorlat inkább az úgynevezett pszichiatrializáció tünete lehetett, az elmekórtan történetében a bűnnek nyilvánított viselkedés gyakran vált betegséggé, ez egyfajta humanizációt jelentett, mert a börtönnél emberségesebb volt a gyógyintézet, vagy később – még inkább – a gyógykezelés (pl. így vált a homoszexualitás betegséggé, majd azután „demedikalizálódott” (más kifejezéssel: normalizálódott) és lett belőle alternatív szexuális magatartásmód).

A könyvből is kitűnik, hogy a pszichiáterek bekapcsolódását általában az indokolta, hogy a politikai megnyilvánulások a környezet számára nehezen érthetők voltak, a várható következmények miatt irracionálisnak, kórosnak tűntek. A nyilvános fellépések túlmentek a konvenciókon. A szankciókkal ezek az emberek keveset törődtek, ma mondhatjuk, hogy bátrak és elszántak voltak. A szerzők említik, hogy a Szovjetunióban egy Sznyezsnyevszkij nevű pszichiáter új betegségtani entitást írt le és terjesztett el, a politikai paranoiát, illetve a rejtett szkizofréniát, és ez volt a tömegessé váló kényszerkezelések elméleti alapja. De jó lett volna, ha a könyv arra is kitér, hogy a betegségtani kategóriák, és emiatt a diagnózisok gyakran bizonytalanok a modern pszichiátriában is. Sokszor nehéz dönteni, hogy lelki kórtan vagy különcség, karakterzavar, szélsőséges indulati reakció vagy tudatos normasértés áll egy-egy feltűnő és deviáns viselkedésforma mögött.

Pszichiátriai igazságtalanságok ezért ma is előfordulnak, erről szól a nemrég (92 éves korában) elhunyt magyar származású „antipszichiáter” Thomas S.Szasz terjedelmes életműve. Lázadó, társadalomújító emberek gyakran kerülnek a pszichiáterek látókörébe, többnyire környezetük „jóakarata” miatt (talán ezt idézőjel nélkül is lehet mondani). Ezt a problémát jó lett volna, ha a szerzők vizsgálták, kissé feltárták volna. A hazai pszichiátriában a nyolcvanas évek a szakmapolitikai lázadás időszakát jelentették, ekkor vált külön (szinte „forradalmi” módon) a szakág az ideggyógyászattól, illetve a neuropszichiátriától, ekkor már a szakemberek szókimondóan nyilatkoztak. Ekkor jelent meg Bakonyi Péter „Téboly, terápia, stigma” című könyve a magyar elmegyógyászatról, ebben már feltárult a riportkönyvben is tárgyalt jelenség, a politikai meghasonlás és elnyomás, üldözés megbetegítő hatása, vagy az orvosok, pszichológusok tehetetlensége a hátrányos élethelyzetek, kirekesztés következményeivel szemben. A szerzők is több pszichiáternek mondanak köszönetet, jó lett volna, ha a politikai rendszer és a pszichés betegségek kapcsolatáról általában is megkérdezték volna őket. Eleven és éles stílusa miatt a könyv bizonyára tudott volna adalékokkal szolgálni az összefüggéseket illetően., Így egyfajta egyveleg, amely azonban nagyon érdekes részleteket tartalmaz, és alkalmas arra, hogy a politikai pszichiátria lehetőségére és veszélyeire ráirányítsa az olvasó figyelmét.

(Gazsó L. Ferenc, Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra. Bevezetés a politikai pszichiátriába. 2012. (harmadik, javított, bővített kiadás), L’Harmattan, Budapest, 198 old. Ára: 2500 forint).


Buda Béla dr.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Egészségpolitika

Oltásellenesség - a 10 legnagyobb egészségügyi veszély egyike

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) újabb 5 éves tervében összegyűjtötte az egész világot érintő egészségügyi veszélyeket. A lista az oltásokkal megelőzhető fertőzések elterjedésétől a gyógyszereknek ellenálló kórokozókon és a túlsúlyon át a környezetszennyezésig és a klímaváltozásig számos komoly és sürgős megoldásra váró problémát ölel fel. Ezzel közel egy időben, Amerikában több mint 26 ezer iskolásnak nem engedték meg az iskolakezdést, mert nem voltak beoltatva. Magyarországon a védőoltási rendszer szinte egyedülálló.

Egészségpolitika

A szakdolgozói hiánynak az egészségük látja kárát

12 hónapból 13,5-et dolgoznak, táppénzre és orvoshoz szinte sohasem mennek. A nagyfokú stressz és a sokszor ember feletti munkaterhelés romboló hatását gyakorta káros szenvedéllyel próbálják orvosolni. A felmérések szerint a szakdolgozóktöbb mint 80 százalékakrónikus betegséggel küzd, sokan akár két-hárommal is.Kifejezetten nagy számban fordulnak elő az ízületi,a szív- és érrendszeri betegségek, a visszértágulat, a migrén, az alvászavarok, valamint a lelki és érzelmi problémák. Az egészségügyben dolgozók lelki és fizikális állapota ironikusmódon gyakorta rosszabb, mint az általuk ellátott betegeké.

Egészségpolitika

Már a csecsemőknél is diagnosztizálható a lelki zavar

Szülés körüli depresszió, az újszülött alvási, étkezési, figyelem zavara, a sok sírás, megannyi jelzés, amivel foglalkozni kell. A korábbi teóriákkal szemben nemcsak két éves kor után, hanem már egészen korai időszakban is figyelni kell és diagnózis is felállítható a kisbaba lelki problémájáról. A témában először rendeztek a napokban nemzetközi konferenciát Magyarországon, ahol több mint 240 előadást tartottak az érintett területek neves szakemberei.

Egészségpolitika

Simon Gergely kilépett a Növényvédelmi Bizottságból

A Greenpeace Magyarország képviselője nyolc éve tagja a Növényvédelmi Bizottságnak. Szerinte ez idő alatt hazánk szinte minden fajsúlyos, növényvédő szerekkel kapcsolatos vitában (glüfozát, neonikotinoidok, légi permetezés) a nagyipari mezőgazdasági és vegyszergyártó lobbicsoportok álláspontját támogatta.

Egészségpolitika

A betegadatok komplex kezelése az egészségügyi ellátás során a legnagyobb érték

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy olyan integrációs platform, melynek központi szolgáltatásai gyorsabbá és átláthatóbbá teszik az egészségügyi folyamatokat. A rendszer hatékony és azonnali adatcserét tesz lehetővé, melynek fontosabb céljai a betegadatok és dokumentációk cseréjének megvalósítása, illetve a különböző egészségügyi ellátók közti erőforrások (CT, MR, labor és egyéb diagnosztikák) használata.

Kapcsolódó anyagok

Agykutatás

Neurokannabisz

Főleg a Cannabis/kender hatóanyagainak idegrendszeri működéséről és neurológiai, pszichiátriai kórképekben kifejtett terápiás hatásairól volt szó a második magyarországi Orvosi Kannabisz Konferencián, aminek első napján a szakemberek, második napján a betegek és a laikus érdeklődők nyelvén folyt a kommunikáció.

Gondolat

Gyömrői Edit – pszichoanalízisen innen és túl

Hosszú életútja végigkísérte a 20. századot, pályáját rekordmennyiségű lakóhely-, nyelv-, név- és szakmaváltás kísérte.

Gondolat

A misztikus kék ló

„A művészet a szellemi világhoz vezető híd” – mondta Franz Marc (1880–1916)

Gondolat

Túlfogyasztás és lelki kiteljesedés – Gyulai Iván új kötetéről

A könyv a fenntartható fejlődés koncepcióját mutatja be.Nagyon világosan, közérthetően, rendszerszemléletben...

Klinikum

Az MMR-autizmus botrány áldozatai

Dr. Andrew Wakefieldet, a közelmúlt nyugati orvosi irodalmának valószínűleg legbutább és legszükségtelenebb egészségügyi botrányának vezető szerzőjét, a General Medical Council kizárta soraiból.