Lege Artis Medicinae - 1992;2(12)

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

A cefalosporin antibiotikumok a kilencvenes években

GRABER Hedvig

A cefalosporin-csoport a 90-es években a legnagyobb és legtöbbet alkalmazott antibiotikum család. Népszerűségét széles spektrumának, jó farmakokinetikájának, atoxicitásának köszönheti. Az egyes származékokat antimikróbás aktivitásuk szerint három generációba sorolják. Magyarországon hét injekciós és három orális készítmény van jelenleg forgalomban, néhány újabb pedig törzskönyvezés alatt. Szerző ismerteti a cefalosporinok kémiáját, antimikróbás spektrumát, a bakteriális rezisztencia problémáit,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Regionálisan szervezett Cardiac Key európai vizsgálat

MATOS Lajos

Nisoldipine a placebohoz képest mérsékelte az ST-szakasz depresszióját és a néma ischaemiás időszakok gyakoriságát, de ez nem érte el a statisztikai szignifikancia szintjét. Az aktív szer nem befolyásolta az ischaemiás jelek napszaki megoszlását és nem javította a terheléses kapacitást sem.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

A pitvarfibrilláció nem gyógyszeres kezelésének újabb lehetőségei

KEMPLER Pál, LITTMANN László

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb tartós ritmuszavar, melynek kezelésében a gyógyszeres terápia gyakran sikertelennek bizonyul. Szerzők a legújabb kutatási eredmények alapján áttekintést adnak a pitvarfibrilláció kór élettanáról, valamint ismertetik azokat a tényezőket, melyek a pitvarfibrilláció nem gyógyszeres kezelésének kifejlődéséhez vezettek. Összefoglalják a nem gyógyszeres kezelési módszerek előnyeit és hátrányait, valamint körvonalazzák a további kutatási

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Nemzetközi Nifedipin vizsgálat az antiatheroszklerotikus terápiában

MATOS Lajos

A coronarogramok tanúsága szerint sem az első vizsgálat során megfigyelt athero scleroticus elváltozások száma, sem azok mértéke nem változott értékelhetően három év alatt sem a nifedipinnel, sem a placeboval kezelt csoportban. Az új léziók megjelenése viszont szignifikánsan ritkábbnak bizonyult az aktív szerrel kezeltek között, mint a placebot szedők csoportjában (0.59 vs. 0.82/beteg; -28%). Mellékhatás szignifikánsan sűrűbben fordult elő a nifedipint szedő betegek között (55/173), mint a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Akut porphyriák

TASNÁDI Gyöngyi, NAGY László

Az akut porphyriák (akut intermittens porphyria, variegata porphyria, hereditaer coproporphyria és plumboporphyria) a haembio szintézis enzimeinek autosomalis domináns módon öröklődő csökkent aktivitása következtében alakulnak ki. A biokémiai folyama tok és a klinikai kép alapján a betegség 4 stádiuma különíthető el: genetikus fázis, kompenzált látens, dekompenzált látens és a gyakran életet is veszélyeztető akut fázis. Tünetei az autonom és perifériás idegrendszer polyneuropathiájának... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Az epekőbetegség kezelése

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság ajánlása; Az epekőbetegség a leggyakoribb oka az epehólyag, illetve az epeúti megbetegedéseknek. A felnőtt népességben mintegy 10%-ban fordul elő, előfordulási aránya az élet korral nő, 50 éves életkor körül a férfiak 10%-a, a nők 20%-a szenved epeköves megbetegedésben.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Új módszer az otoakusztikus emissziós hallásvizsgálat értékelésére koraszülötteken

BÜKI Béla, RIBÁRI Ottó, KATONA Gábor, PYTEL József

Az otoakusztikus emisszió hangrezgés, amely a hallás élettani folyamata során a belsőfülben keletkezik és a külső hallójáratban felfogható. A rezgés csak ép hallású fülben keletkezik, ezért vizsgálatával objektív, non-invazív módon vizsgálható a hallás. A szerzők az emisszió időtartamának prognosztikai jelentőségét vizsgálták koraszülött szűrővizsgálat során. 14 koraszülött vizsgálata során ILO88 (Otodynamics) emissziós berendezéssel mért adatokat saját fejlesztésű számítógépes program... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Tranziens ischaemiás attack tüneteivel kezdődő intracerebralis cavernoma esete

FOLYOVICH András, RÓZSA Csilla, KENÉZ József, HORVÁTH Gyula

Szerzők tranziens ischaemias attack tüneteivel kezdődő cavernomatosus angioma (cavernoma) okozta intracerebralis vérzés miatt vizsgált betegük esetét ismertetik. Ennek kapcsán rámutatnak e relatíve ritkán felismert, ugyanakkor általában jóindulatú kórkép diagnózisának nehézségeire, a műtéti megoldás dilemmájára. Rövid irodalmi áttekintést adnak, mely a fenti kételyek tekintetében a nemzetközi vélemények megosztottságát tükrözi. Esetük több aspektusból is alátámasztja azt a régóta hangoztatott... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Mesenchymalis gyomortumor?

VASS Péter, LUSZTIG Gábor

Belgyógyászati osztály (dr. Cseh Márta): A 76 éves nőbeteg anamnézisében cataracta műtét, ischialgiás panaszok szerepeltek. Kórházi felvételét megelőzően két hónap alatt 10 kg-ot fogyott, étvágytalanná, gyengévé, fáradékonnyá vált. Felvételére hirtelen kialakult jobb kar gyengeség, zsibbadás, valamint fokozódó beszédzavar miatt került sor.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Túlszakosodás a hazai egészségügyben

BODA Domonkos

Feljegyzéseim között található egy több mint 10 éves, a specializálódás visszásságaival foglalkozó tanácskozás anyaga. Most, amikor több oldalról javaslatok fogalmazódnak meg a szakorvosi rendszer megreformálására, érdemes a fenti tárgyalási anyagból egyes részeket szó szerint idézni. Előbb azonban szembe kell nézni a kérdéssel: hogyan lehet egyáltalán kifogásolni a specializációt? Valóban, szinte általánosnak mondható az orvosi közvéleményben az a nézet, hogy a specializáció szükségképpen csak... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Családterápia, egy terápiás paradoxon? II. rész

KURIMAY Tamás

A szerző áttekintést nyújt a családterápia elméleteiről és gyakorlatáról a hazai és nemzetközi irodalom és tapasztalatok alapján. Ismerteti a családterápia szervezeti struktúráját, alkalmazási lehetőségeit az orvosi gyakorlatban.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

A "homogén betegségcsoportok" betegosztályozási rendszer alkalmazása a kórházi ellátás elemzésében

BOJÁN Ferenc, BELICZA Éva

I. Az ápolás időtartalma és a kórházi teljesítmény; A piaci elveken működő és finanszírozott egészségügyi rendszerekben a korszerű kórházi menedzsment és finanszírozás egyik alapját az ápolási esetek teljesítményértékét kifejező betegosztályozás képezi. Ennek az igénynek a legjobban megfelelő klasszifikációs rendszer jelenleg a „homogén betegségcsoportok (HBCs)” rendszere, amit az angol nyelvű szakirodalomban „Diagnosis Related Groups (DRGs)”-nak neveznek.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Hittük, tudtuk - nem hittük, nem tudtuk

FRENKL Róbert

Ha nem együtt kezdtük volna a magunk vajúdását - ami a lapindítás, lapszerkesztés felemelő gyötrelmeit illeti - a történelme új szakaszába lépett magyar társadalommal, az új társadalmi-politikai rendszer kezdeti – immár elhúzódó-kínjaival, akkor két év után talán nem is lenne szükség és illendő a töprengés, illetve a tapasztalatok megosztása a nyilvánossággal. De történelmi időben minden másként van. Két év akár korszakot is jelenthet. És mint cseppben a tenger, egy új orvosi folyóirat... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Múltbanéző - 1991

LÁSZLÓ András

Véletlen, de nem tanulság nélkül való, hogy a parlament párhuzamosan tárgyalta a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a központi költségvetés 1993. évi irányszámairól és a költségvetéspolitika főbb kérdéseiről szóló országgyűlési határozati javaslatot. (Ez utóbbi egészségügyre és a társadalombiztosításra vonatkozó bekezdéseit a LAM szeptemberi Mellékletében olvashatják, míg az országgyűlési határozati javaslat sorsáról a LAM... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Ma is Szentgyörgyi műszereivel dolgoznak

KRASZNAI Éva

Ádám Veronika a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének tanszékvezető professzora, a parlament szociális-, családvédelmi és egészségügyi bizottságának ülésén jajkiáltással kezdte az elméleti intézetek helyzetéről szóló beszámolóját. Kétségbeesetten panaszolta, hogy a magyar egyetemekről, így a négy orvosegyetemről is határainkon túlra vándorolnak a szakemberek. Éppen a legjobbak, akikkel ott messze igencsak elégedettek munkaadóik, mert idehaza nívós képzésben részesültek. Ám ez... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Nehéz talpon maradni

LÁSZLÓ András

A Szombathelyen megrendezett Egészségügyi Vállalkozók Országos Konferenciája szervező bizottságának elnöke Lazáry György volt. Nagy munkáját dicsérték a hozzászólók, tapssal jutalmazták a résztvevők a konferencia záróaktusaként. Hatvanból került Szombathelyre, ahol sebészként, később gyermeksebészként dolgozik a Markusovszky Kórházban. Magánrendelésén ambuláns ellátás helyett jobbára csak diagnosztikára vállalkozhat, hiszen szolgáltatásait nem téríti a társadalombiztosítás. A Vas Megyei... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Egy önálló diszciplína; Az orvosi filozófiáról

ERDŐS István, MEZEI Judit, NEMES István

SOTE-n dolgozó filozófusok egy csoportja 1991 végén megkezdte az orvosi filozófia nemzetközi irodalmának földolgozását, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi tudományos életben ez az új, alig két évtizede létező diszciplína egyre jelentősebb szerepet játszik. A filozófia és a medicina közötti kapcsolat persze ennél jóval régebbi keletű, hiszen sem az élettudományok iránt érdeklődő bölcselők, sem a filozofáló orvosok nem hiányoznak a kultúra történetéből.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Gyermekjátékok

NÉMETH István

A „Paraszt Brueghelnek” is nevezett idősebb Pieter Brueghel (1525/28–1569) a 16. század folyamán önálló műfajjá váló tájkép- és életképfestészet történetében egyaránt úttörő szerepet játszott. Korának keresztény-humanista szellemiségében gyökerező, ugyanakkor számos formai és tartalmi újdonsággal szolgáló művészete sajátos átmenetet képez Hieronymus Bosch és a 17. századi holland realisták között.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Könyvekről

MATOS Lajos

"Teljes áttekintés szervezetünk felépítéséről és működéséről" - című könyv ismertetése.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

A kolostori medicina

KAPRONCZAY Károly

Amikor az egyházak napjainkban régi feladataik teljesítésének formáit keresik, az 1950-ben betiltott intézményeiket élesztik újjá az oktatás, az egészségügy és az elesettek gondozása területén, ideje, hogy a gyökereket felidézzük.

Lege Artis Medicinae

1992. DECEMBER 23.

Mi a népegészségügy

AJKAY Zoltán

A debreceni „Konszenzus Konferencia" (1992. X. 21–22) szakmai tapasztalatairól