Ideggyógyászati Szemle - 1965;18(12)

Ideggyógyászati Szemle

1965. DECEMBER 01.

Elmebetegek családi ápolásának jelenlegi helyzetéről

SAMU István, BERTHOLD Magdolna, SARKADI Ádám, ANTAL Ilona

A Balassagyarmati Kórház csáp telepének helyzetét elemzi, tekintettel a termelőszövekezetek megalakulásával megváltozott viszonyokra. Megállapítja, hogy a csáp továbbra is előnyös a beteg subjectiv hozzáállása, therapiája s a betegtartó szempontjából. Működtetésének objectiv feltételei az utóbbi időben inkább javultak. Csápban foglalkoztathatók olyan betegek is, akik munkatherapiás intézetben nem váltak be. A környezet és a foglalkozás hatására lényegesen javult a betegek állapota, különösen a... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1965. DECEMBER 01.

Adatok a depersonalisatiós syndroma kialakulásához

TAKÁCS László, VARGA Lajos

Szerzők betegeik közül hármat ismertetnek, akiknél a d. kialakulásában különböző faktorok játszottak szerepet. Az első beteg d.-os élményeivel még megmaradt a neurosis vágányán. A második beteg védekezési mechanismusokkal beilleszkedett, és hét éven át kivédte környezetének ártalmait, de egy situativ változás – mármint plus megterhelés — decomponálttá tette, téveseszmék jelentek meg, s a kórkép paranoid psychosissá fejlődött. A harmadik betegnél, aki szokatlanul nehéz környezetben nőtt fel, a... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1965. DECEMBER 01.

A synkinesisekről

PÁLVÖLGYI Richard

Szerző a synkinesisek felosztása után ismerteti az agyidegek ellátási területén, a végtag és törzsizomzatban észlelhető physiologiás és kóros synkinesiseket. Leír egy synkinesist, melyet a kinyújtott nyelv oldalra való mozgatása vált ki a platysma egyik felében. Foglalkozik a dadogással kapcsolatos synkinesisekkel és ismertet egy esetet, ahol a dadogást megelőzően is ki volt mutatható synkineticus mozgás a jobb musc. biceps brachiiban. Végül leír egy esetet emiparesis gyógyulása közben... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1965. DECEMBER 01.

Glioma nervi optici

HAITS Géza, IRTÓ István

Szerzők vázlatos irodalmi áttekintés után röntgen vizsgálattal diagnostisált nervus opticus glioma esetét ismertetik. Kiemelik a röntgen-diagnosticai eljárások közül a rétegvizsgálat jelentőségét és rámutatnak a complex therapiás eljárás, műtét és postoperativ röntgen-sugárkezelés eredményességére.