Ideggyógyászati Szemle

Elmebetegek családi ápolásának jelenlegi helyzetéről

SAMU István1, BERTHOLD Magdolna1, SARKADI Ádám1, ANTAL Ilona1

1965. DECEMBER 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1965;18(12)

A Balassagyarmati Kórház csáp telepének helyzetét elemzi, tekintettel a termelőszövekezetek megalakulásával megváltozott viszonyokra. Megállapítja, hogy a csáp továbbra is előnyös a beteg subjectiv hozzáállása, therapiája s a betegtartó szempontjából. Működtetésének objectiv feltételei az utóbbi időben inkább javultak. Csápban foglalkoztathatók olyan betegek is, akik munkatherapiás intézetben nem váltak be. A környezet és a foglalkozás hatására lényegesen javult a betegek állapota, különösen a modern, activ kezelések igénybevétele mellett. A csáp olcsó és megoldhatná psychiatriai ágylétszám problémánk jelentős részét. Ezt a functióját azonban szűkös anyagi támogatása akadályozza – az objectiv adottságok ellenére is.

AFFILIÁCIÓK

  1. Balassagyarmati Városi Tanács Kórháza Férfi Ideg- és Psychiatriai Osztálya

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Adatok a depersonalisatiós syndroma kialakulásához

TAKÁCS László, VARGA Lajos

Szerzők betegeik közül hármat ismertetnek, akiknél a d. kialakulásában különböző faktorok játszottak szerepet. Az első beteg d.-os élményeivel még megmaradt a neurosis vágányán. A második beteg védekezési mechanismusokkal beilleszkedett, és hét éven át kivédte környezetének ártalmait, de egy situativ változás – mármint plus megterhelés — decomponálttá tette, téveseszmék jelentek meg, s a kórkép paranoid psychosissá fejlődött. A harmadik betegnél, aki szokatlanul nehéz környezetben nőtt fel, a váratlanul fellépő létbizonytalanság hatására neurastheniás tünetekkel bevezetett d.-os jelenségek mutatkoztak, majd téveseszmeképzés nélkül autisticus világba menekült, melyben d.-os élményei feloldódtak, és csak a reális világgal való contactus hozta ismét vissza őket. Szerzők e három d.-ós eseten keresztül vázolták, hogy a psychopathologiai folyamatokban fellépő regressiós jelenségek a situatiotól függően különböző stádiumokban néha évekig is stagnálhatnak. Az egyén a legkülönbözőbb — sokszor bizarr – védekezési mechanismusokkal, mint kóros kapcsolásokkal egy-egy időre kivédheti és megerősítheti megingó psychés egyensúlyát. Az újabb megterhelések felléptével azonban a tudati tensio csökkenhet, ezáltal a regressio mélyül, és ezekben az újabb kóros kapcsolásokban, a fokozódó regressiós és dissociatiós jelenségekben a psychosis már el nem kerülhető.

Ideggyógyászati Szemle

A synkinesisekről

PÁLVÖLGYI Richard

Szerző a synkinesisek felosztása után ismerteti az agyidegek ellátási területén, a végtag és törzsizomzatban észlelhető physiologiás és kóros synkinesiseket. Leír egy synkinesist, melyet a kinyújtott nyelv oldalra való mozgatása vált ki a platysma egyik felében. Foglalkozik a dadogással kapcsolatos synkinesisekkel és ismertet egy esetet, ahol a dadogást megelőzően is ki volt mutatható synkineticus mozgás a jobb musc. biceps brachiiban. Végül leír egy esetet emiparesis gyógyulása közben jelentkezett az alsó végtagban, az azonosoldali felső végtag mozgásaival kapcsolatos synkinesis, mely tíz nap múlva megszűnt.

Ideggyógyászati Szemle

Glioma nervi optici

HAITS Géza, IRTÓ István

Szerzők vázlatos irodalmi áttekintés után röntgen vizsgálattal diagnostisált nervus opticus glioma esetét ismertetik. Kiemelik a röntgen-diagnosticai eljárások közül a rétegvizsgálat jelentőségét és rámutatnak a complex therapiás eljárás, műtét és postoperativ röntgen-sugárkezelés eredményességére.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Lege Artis Medicinae

A Covid-19-kardiológiáról – 2020 tavaszán

VÁLYI Péter

A 2019 decemberében kitört, a SARS-CoV-2 (Se­vere Acute Respiratory Syndrome Co­ro­navirus-2) vírus okozta világjárványban 2020. áp­rilis 30-ig 3 247 648 ember betegedett meg, akik közül 230 615 halt meg (1). Ma­gyar­or­szágon az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma 2775, az új koronavírus okozta betegségben (Co­ronavirus Disease 2019 – Covid-19) 312 személy halt meg (2). A Covid-19 kardiológiai vonatkozásairól egyre nagyobb számban jelennek meg közlemények. Pél­dául a renin-angiotenzin rendszer gátlóinak és a Covid-19-nek az összefüggéseit Kékes és szerzőtársai tárgyalják (3). A LAM jelenlegi számában pedig Hepp és szerzőtársai foglalják össze azokat az ismereteket a Covid-19 kapcsán, amelyekről nemcsak a kardiológusoknak kell tudniuk (4).

Nővér

A kiégés összefüggése különböző szociodemográfiai és munkahelyi tényezőkkel a COVID-19 pandémia idején egészségügyi szakdolgozók körében

NÉMETH Anikó, IRINYI Tamás

Felmérni a 2020-as évre vonatkozóan az egészségügyi szakdolgozók kiégettségének mértékét, valamint ennek összefüggését különböző szociodemográfiai és munkahelyi tényezőkkel. A keresztmetszeti vizsgálat egy saját szerkesztésű online kérdőívvel történt 2021 elején. 1965 kitöltő válaszainak értékelése SPSS 23.0 statisztikai programmal, leíró statisztikával, Khi-négyzet és Kruskal-Wallis próbával készült (p<0,05). Eredmények: A megkérdezettek 46,7%-a mutatja a súlyos kiégés tüneteit. Az életkor, a családi állapot, az egészségügyi ellátás szintje, az egészségügyben eltöltött évek száma nincs összefüggésben a kiégéssel, viszont a bizonytalan jövőkép, a kereset változásának megítélése és a munkahelyi bizonytalanság szignifikáns összefüggést mutatott (p<0,000). Következtetések: Az egészségügyben dolgozók lelkiállapota fokozatosan romlik, melyhez valószínűleg a COVID-19 pandémia miatt kialakult helyzet is hozzájárul. A rossz lelkiállapotban lévők bizonytalannak érzik jövőképüket, munkájukat, mely ha így marad, a jövőben tovább nehezíti a betegellátást.

Lege Artis Medicinae

Cardiovascularis prevenció 2021 – az Európai Kardiológiai Társaság 2021. évi irányelvei. A személyre szabott cardiovascularis prevenció

VÁLYI Péter, KÉKES Ede

Az Európai Kardiológiai Társaság (European Society of Cardiology, ESC) 2021 augusztusában adta ki a cardiovascularis prevenció gyakorlati irányelveit. Közleményünk 1. ré­szében a cardiovascularis kockázati té­nye­zőket, a kockázatértékelést, a feltételezhetően egészséges, különböző életkorú személyek, a bizonyítottan atherosclerosisos car­diovascularis betegségben, a diabetes mel­litusban szenvedők cardiovascularis kockázatának a felmérését, a kockázatot be­folyásoló tényezőket tárgyaltuk. A 2. rész­­­ben a cardiovascularis kockázatot be­fo­lyásoló állapotokat részleteztük. Köz­le­mé­nyünk jelenlegi, 3. részében a személyre szabott cardiovascularis prevenciót, az egyes kockázati tényezők nem gyógyszeres és gyógyszeres individualizált kezelését, az újabban felvetődő kezelési lehetőségeket, a cardiovascularis rehabilitációs és prevenciós programokban történő részvételt te­kintjük át az ESC irányelvei alapján.

Lege Artis Medicinae

A Covid-19-fertőzés neuropszichiátriai szövődményei

FRECSKA Ede, BALLA Petra

A Covid-19-fertőzés vizsgálata kezdetben – amely leginkább az akut és viszonylag behatárolható időtartamú szomatikus tüneteket jelentette – a pandémia terjedése folyamán kiterjedt az elhúzódó, szövődményként értelmezhető tünetekre is. Gyűlnek az adatok a keringést, légzést, véralvadást érintő, valamint a reumatológiai, a bőrgyógyászati, a szemészeti következményekre vonatkoztatva csakúgy, mint a központi idegrendszeri elváltozások okozta akut és elhúzódó tünetekkel kapcsolatban. Eleinte szórványos esetközlések, majd populációs vizsgálatok, állatmodellek eredményei voltak olvashatók, a közlemény írásakor pedig már rendszerezést ígérő, áttekintő írások is megjelentek. A központi idegrendszerben okozott elváltozások megnyilvánulhatnak neurológiai tünetekben, megbetegedésekben, és pszichiátriai panaszokban, szindrómákban egyaránt. A tüneti skála széles, a patomechanizmust még nem térképezték fel tökéletesen; ebből fakadóan a terápiás próbálkozások még gyerekcipőben járnak. A neu­ropszichiátriai szövődmények epidemiológiai adatai egyelőre hiányosak, de gyors ütemben pontosodnak. Mértéktartó becslések szerint is több tízmillió személy érintettségét feltételezik világszerte. Az elhúzódó tünetek gyógyulásának vagy perzisztálásának megítéléséhez még nem telt el elég idő. Mindezek miatt jelenleg a legfontosabb feladat a vírusterjedés minél hatékonyabb megakadályozásán túl a vírus okozta központi idegrendszeri kórfolyamatok mind pontosabb megismerése és hatékony terápiájuk kidolgozása. Jelenlegi ismereteink szerint a neuropszichiátriai szö­vődmények patomechanizmusa multifaktoriális. A vírus közvetlen neuron- és gliaműködést károsító hatásán túlmenően sokkal inkább számolnunk kell az agyi keringészavar, a hiányos oxigenizáció ká­ros következményeivel, valamint kiterjedt szisztémás, elhúzódó immunfolyamatokkal, amelyek kimutatható módon károsítják az agyszövetet, beleértve a neuronokat, axonokat, szinapszisokat és a gliasejteket is. Az említett mechanizmusokat részletezi a cikk nem szisztematikus irodalmi áttekintés formájában, ugyanakkor kitér a terápiás lehetőségekre is.

Lege Artis Medicinae

Cardiovascularis prevenció 2021 – az Európai Kardiológiai Társaság 2021. évi irányelvei. Lakossági szintű és betegségspecifikus cardiovascularis prevenció

VÁLYI Péter, KÉKES Ede

Négyrészes közleményünkben a cardiovascularis prevenció jelenlegi helyzetét tekintjük át az Európai Kardiológiai Társaság 2021. évi irányelve alapján. Az 1. részben a kockázati tényezőket, a kockázatfelmérést, az életkori sajátosságokat, a befolyásoló tényezőket, beleértve a diabetes mellitust és a krónikus vesebetegséget tárgyaltuk. A 2. részben a cardiovascularis koc­kázatot befolyásoló társbetegségeket, a 3. részben a személyre szabott cardiovascularis prevenciót, az egyes kockázati tényezők kezelését tekintettük át, beleértve az életmódi tényezők optimalizálását, a lipidszintek, a magas vérnyomás kezelését és az antithromboticus terápiát. A 4. részben a lakossági szintű prevenciós beavatkozásokkal (fizikai tevékenység, étrend, dohányzás, alkoholfogyasztás), a kormányzati és nem kormányzati szintű beavatkozások jelentőségével foglalkozunk. Röviden is­mer­tetjük a cardiovascularis prevenció el­veit coronariabetegségben, szívelégtelenségben, cerebrovascularis be­teg­ségekben, kró­nikus vesebetegségben, pit­varfibrilláció­ban, valamint multimorbiditás esetén.