Idegtudományok

Humán agyi organoidok

2019. JÚLIUS 01.

A Harvard Egyetem és a pszichiátriai betegségek kutatására létrehozott Stanley Center (Broad Institute) kutatói jelentős előrelépést értek el a humán agyi organoidok létrehozása területén. Az agyi organoidok olyan szövetkultúrák, amelyekkel modellezhető egy-egy beteg agya a saját sejtjeiből létrehozott 3D-s „mini-szervecske” révén. A kutatást vezető Paola Arlotta és munkatársai Nature-ben megjelent eredményei azért jelentősek, mert először sikerült létrehozniuk reprodukálható, a humán cortex-szel konzekvensen megegyező sejttípusokat ugyanolyan struktúrában tartalmazó mini-agyakat. Az eredmény nyomán meg fog újulni a neuropszichiátriai betegségek és az idegrendszerre ható szerek kutatásának módszertana.

A kutatást eddig nehezítette, hogy a neurológiai és pszichiátriai betegségek genetikája komplex, a genom jelentős része hozzájárul a normál agyi fejlődéshez és a betegségek létrejöttéhez egyaránt, továbbá mivel az emberi agy nagyban eltér más élőlények agyától, a neurológiai és pszichiátriai betegségek és az idegrendszerre ható szerek kutatása állatmodellekben meglehetősen korlátozott. Az organoidokkal megnyílik az út az emberi agy direkt kutatása előtt.

Bár különbözőképpen használhatjuk az agyunkat, minden ember ugyanazokkal az idegsejttípusokkal és ezek között alapjában ugyanolyan kapcsolatokkal rendelkezik; ez a konzisztencia alapvetően fontos, és a méhen belüli élet során igen ritka kivételektől eltekintve minden embrióban kialakul. Az idegkutatók már egy ideje próbálkoznak agy-organoidok létrehozásával, azonban eddig mindegyik mini-szerv különbözőre sikeredett (különböző sejttípusok előre nem megjósolható speciális keverékei jöttek létre), ami lehetetlenné tette a normál agyfejlődés és a gyógyszerek hatásának vizsgálatát. Most Yoshiki Sasai őssejtbiológus eredményeire alapozva Arlotta és munkatársai sikerrel jártak: olyan agy-organoidokat hoztak létre, amelyek 6 hónapnyi laboratóriumi növekedés után is virtuálisan megkülönböztethetetlenek egymástól, és a humán cortex számos sejttípusát tartalmazzák (13 féle sejttípust). Az organoid-fejlesztés során a kutatók többféle őssejtvonallal dolgoztak, ami biztosította a különböző genetikai hátteret; kiindulásképpen indukált pluripotens őssejteket használtak, nőkből és férfiakból származókat egyaránt. Az organoidok 6 hónap alatt 3 mm átmérőjű szövetté fejlődtek a bioreaktorban, sejtösszetételüket a különböző stádiumokban (havonta) RNS-szekvenálással ellenőrizték. Az RNS-szekvenálás génexpressziós eredményei alapján megállapították, hogy milyen sejttípusok jöttek létre, és a különböző fejlettségi stádiumú organoidok sejttípusait összehasonlították a fejlődő embrionális cerebrális cortex sejttípusaival.

Mint kiderült: a kiinduló sejtvonalak különböző genetikai háttere ellenére az organoidok 95%-ában ugyanolyan ütemben ugyanolyan sejttípusok jöttek létre (az egyes organoidok variabilitása hasonló volt, mint ami az egyes embrionális agyak között megfigyelhető). Az idegtudósok hangsúlyozzák: egy komplex központi idegrendszeri régió óriási sejtes diverzitását sikerült in vitro létrehozniuk reprodukálható és az embrionális fejlődéssel egybevethető eredménnyel, ami óriási lehetőséget jelent az emberi agy fejlődésének és betegségeinek kísérletesen máshogy nem megközelíthető vizsgálatára.

A kutatók a továbbiakban CRISPR/Cas9 génszerkesztő technikával átalakított, autizmus-specifikus agy-organoidokat hoznak létre, és a mutált sejtekből létrehozott mini-szervecskéket hasonlítják össze a normál organoidokkal, ami lehetővé teszi a lényeges különbségek, az érintett sejttípusok és molekuláris útvonalak azonosítását.


Eredeti közlemény:

Velasco S, Kedaigle AJ, Simmons SK, Nash A, Rocha M, Quadrato G, Paulsen B, Nguyen L, Adiconis X, Regev A, Levin JZ, Arlotta P. (2019). Individual brain organoids reproducibly form cell diversity of the human cerebral cortex.
Nature. 2019 Jun 5.


Szemlézte:
dr. Kazai Anita
2019.június

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Idegtudományok

A stroke új kezelése

Kutatók egy új terápiás eljárást ismertettek, mellyel csökkenthetőek az agyi infartus okozta károsodások, az elhalt idegek újra növekedhetnek, a kiesett működések helyreállhatnak. Ráadásul az eddigiekkel szemben „a terápia hosszú idővel a stroke után is hatékony” - állítja Gwendolyn Kartje, a cikk első szerzője.

Idegtudományok

A szerotonin nem csak neurotranszmitter

A szerotonin nemcsak ingerületátvivőként működik, hanem a génexpresszió szabályozásában is részt vesz. E felfedezés következtében jobban megérthetjük a normál agyfejlődést, a pszichiátriai és neurodegeneratív betegségeket, és új terápiás módszereket fejleszthetünk ki.

Idegtudományok

A drogok hatása az agyra

A kábítószerélvezet valószínűleg a „gondolkodás nélküli cselekvés” veleszületett hajlamához köthető. Legalábbis ezt mutatták ki a kutatók mesterséges stimulánst használó testvérek vizsgálata alapján.

Idegtudományok

Az agyi plaszticitás kulcsa

A felnőtt korban született neuronok jóval a neurogenezis hanyatlása után is hozzájárulnak az agy flexibilitásához, állapította meg a Journal of Neuroscience tanulmánya.

Idegtudományok

A krónikus neurológiai Covid-tünetek hátterében álló mechanizmus

Bár a hosszú Covidnak nevezett krónikus tünetegyüttes diszexekutív szindrómával vagy ködös agyműködéssel járhat, az eddigi vizsgálatok nem találtak a tünetek hátterében encephalitist. Amerikai patológusok most megfejtették a mechanizmust, ami legalábbis részben magyarázhatja a neurológiai tüneteket.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Tények és értelmezések az agykutatás terén

A „neurománia” gondját lassan mind többen érzik a humán tudományok terén.

Klinikum

Vajon megváltozik-e az agyunk különböző behatásokra?

HALÁSZ Péter

Ma már nincsenek egyértelmű határok a korábban „funkcionális”-ként és „organikus”(strukturális) -ként elkülönített jelenségek között, és egyre inkább el kell fogadnunk a test és lélek oda-vissza kölcsönhatását az „interakcionalizmus”-t, ahogy Karl Popper nevezte...

Hírvilág

Neurománia - videoelőadás

Raymond Tallis az idegtudományok, különösen az agyi képalkotó eljárások segítségével végzett kutatások helyes értelmezéséről és a "biológizálás" veszélyeiről beszél előadásában. Habár az ideggyógyászati felfedezések segítségével sokat megértettünk az agyműködésről, a kutató szerint még mindig nagyon keveset tudunk az agyról. Tallis kiemelte, hogy az idegtudományok fejlődése ígéretes, de a korunkra jellemző "neurománia", illetve a hozzá kapcsolódó túlzott "biológizálás" tévút...

Idegtudományok

A Homo sapiens és a pszichoaktív növények közötti kapcsolat

A pszichoaktív növények fogyasztásának az emberré válásban, az emberi kultúra kialakulásában játszott alapvető szerepét mutatják be az Akadémiai Kiadó gondozásában kiadott angol nyelvű folyóirat, a Journal of Psychedelic Studies 2019 végén megjelent különszámának tanulmányai.

Hírvilág

Bezárkózott a biológiai szemlélet - Buda Béla reflexiója Halász Péter írására

Az agykutatókat is köti, terheli az agypatológia, a neurohisztológia, a strukturális szemlélet néhány hagyománya. Félrevezethető lehet, hogy egy kiemelt funkcióhoz valamely agyi szerkezet markáns, kimutatható elváltozását kötjük...