Gondolat

Látomások a Bibliában, a szemorvos tükrében

RÁCZ Péter

2012. SZEPTEMBER 19.

A látomást látó bibliai személy olyan vizuális jelenséget észlel, amelyet ébrenlétben él meg, nem álmában. A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és (vagy) transzcendens úton. Látomásai egyébként csak néhány kiválasztott személynek voltak a Bibliában.

Munkámban távolról sem mindegyik bibliai látomást említem, mert jelen célom a látomások vizuális, mondhatnám: látásfiziológiai („képalkotó”) bemutatása, nem pontos felsorolásuk és azok értelmezése.


Feszt László: Ezékiel könyve 10;12 (1997)Az Ószövetségben lényegesen több látomás leírása szerepel, mint az Újszövetségben. Közülük is itt most csak kiragadott példákat említek meg.

"E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámhoz látomásban, mondván:..."(1 Móz 15;1)
"Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy látomásban szólok azzal."(4 Móz 12;6)

"...véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak."(Jóel 3;1)

Látomás Ézsaiás könyvéből:

"Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a ház megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim! És hosszan repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva." (Ézsaiás 6; 1-7)
Ézsaiás Kr.e. 740 és 681 között élt. Látomása idején 39-40 éves volt.

Néhány látomás Ezékiel könyvéből: "A harmincadik évben...megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam."
"Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak:
emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy
szárnya volt."
"Az élőlények járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Amikor néztem
az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett mind a négy előtt."

Amikor jártak, négy irányban tudtak menni: nem kellett megfordulniok, amikor jártak. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös-körül tele volt szemekkel." Ezékiel 1: 1,5,15,17-18 (Kiemelések az 1. fejezetből)
"Aztán láttam, hogy a boltozaton a kerubok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. Az Úr pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak:..."
"Láttam, hogy négy kerék volt a kerubok mellett...."Egész testük és hátuk, kezeik és szárnyaik meg a kerekek körös-körül tele voltak szemekkel, mind a négynek a kereke."
"Négy arca volt mindegyiknek: az első kerubarc volt, a második arc emberarca harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc." (Ezékiel: 10: 1,9,12,14)
Ezékiel (Kr.e. 623–571) első látomása idején (592-593) kb. 30 éves volt, utolsó látomásakor (571) 52 éves.

Jung, a neves pszichiáter, maga is foglalkozott Ezékiel szimbólumaival, és említi, hogy ő maga is látott látomásokat
(C. G. Jung: Antwort enf Hiob, 1971, magyar fordítás).

További híres, látomást látó próféták

Dániel (Kr.e. kb. 615–535) Nebukadneccár (Nabukodonozor) uralkodásának idején l5-20 éves lehetett, Bélsaccár/Belsazár idejében, de főleg Darius uralkodás alatt, már öreg ember, Círus (Czirus), perzsa király uralkodásának harmadik évében 80 éves volt.
Ámos (Kr.e. kb. 802 – kb. 745) Uzziah idejében működött, látomásai idején 40-45 éves lehetett
Zakariás (Kr.e. 520–480) látomásai idején 35-40 éves volt


Az Újszövetségben

Apostolok cselekedetei 10: 3 (Isten angyala megjelenik Kornéliusz előtt és megszólítja) 10; 11-16 : Kornéliusz és Péter látomása ( Az ég megnyílik, lepedőféle ereszkedik a földre. „Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata és az ég mindenféle madara”).

A Jelenések könyvének legnagyobb része látomás.
"... és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak." (Jelenések 4; 2-3)

A trónt körülvevő fénykoszorú a zöldes smaragdhoz hasonlít
János a drágakövek ragyogásával adja vissza az eléje táruló látványt: egy smaragd-szivárványt a mennyei trón körül .


Hieronymus Bosch: Szent János Patmosz szigetén"A királyi szék előtt valami üvegtengerféle volt, kristályhoz hasonló, és a királyi széknél középen négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele." "Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikáéhoz volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel..."(Jelenések 4; 6-8)
„És láttam, hogy … egy bárány áll középen, … – hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre....” (Jelenések 5; 6)

A szemek álomban és látomásban természetesesen nem érzékszervi módon „látnak”. Míg a "hétköznapi" álomban a képi tartalmak általában rendezetlenek, logikátlanok, a bibliai álomban logikusak és rendezettek.


El Greco: Az ötödik pecsét feltörése
Számomra, a szemorvos számára, a látomások tartalma mellett roppant érdekes a káprázatos vizualizáció is: szeráfok, kerubok, szemekkel teli kerekek stb., drágakövek, féldrágakövek színes csillogása, mint különleges és nem szemeredetű, tehát nem érzékszervi vizuális jelenségek.

Dr. Rácz Péter szemorvos

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Szakálltörténet

A szakállt a különböző történetek, mesék és művészi ábrázolások alapján általában a bölcsességhez, teljesítőképességhez vagy magas pozícióhoz kapcsolták.

Idegtudományok

A fejlődő pszichiátriai határai

Beszámoló az MPT XVII. Vándorgyűléséről

Hírvilág

Operatív törzs: nyilvánosak a hétfőtől érvényes védelmi intézkedések

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

Gondolat

Buddhizmus a hazai gyakorló szempontjából

BRYS Zoltán

Gánti Bence a buddhizmus rendkívül szerteágazó, sokszor ellentmondásos bölcseletének és gyakorlatainak bemutatására vállalkozik új kötetében. Aktuális téma, hiszen hazánkban is több buddhista iskola működik, és a reneszánszát élő New Age mozgalom is részben a hinajána, a tibeti és a zen buddhista hagyományokból táplálkozik.