Gondolat

Látomások a Bibliában, a szemorvos tükrében

RÁCZ Péter

2012. SZEPTEMBER 19.

A látomást látó bibliai személy olyan vizuális jelenséget észlel, amelyet ébrenlétben él meg, nem álmában. A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és (vagy) transzcendens úton. Látomásai egyébként csak néhány kiválasztott személynek voltak a Bibliában.

Munkámban távolról sem mindegyik bibliai látomást említem, mert jelen célom a látomások vizuális, mondhatnám: látásfiziológiai („képalkotó”) bemutatása, nem pontos felsorolásuk és azok értelmezése.


Feszt László: Ezékiel könyve 10;12 (1997)Az Ószövetségben lényegesen több látomás leírása szerepel, mint az Újszövetségben. Közülük is itt most csak kiragadott példákat említek meg.

"E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrahámhoz látomásban, mondván:..."(1 Móz 15;1)
"Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy látomásban szólok azzal."(4 Móz 12;6)

"...véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak."(Jóel 3;1)

Látomás Ézsaiás könyvéből:

"Uzzijjá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek, kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a ház megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim! És hosszan repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva." (Ézsaiás 6; 1-7)
Ézsaiás Kr.e. 740 és 681 között élt. Látomása idején 39-40 éves volt.

Néhány látomás Ezékiel könyvéből: "A harmincadik évben...megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam."
"Négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak:
emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca és mindegyiknek négy
szárnya volt."
"Az élőlények járása-kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Amikor néztem
az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett mind a négy előtt."

Amikor jártak, négy irányban tudtak menni: nem kellett megfordulniok, amikor jártak. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös-körül tele volt szemekkel." Ezékiel 1: 1,5,15,17-18 (Kiemelések az 1. fejezetből)
"Aztán láttam, hogy a boltozaton a kerubok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. Az Úr pedig ezt mondta a gyolcsba öltözött férfinak:..."
"Láttam, hogy négy kerék volt a kerubok mellett...."Egész testük és hátuk, kezeik és szárnyaik meg a kerekek körös-körül tele voltak szemekkel, mind a négynek a kereke."
"Négy arca volt mindegyiknek: az első kerubarc volt, a második arc emberarca harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc." (Ezékiel: 10: 1,9,12,14)
Ezékiel (Kr.e. 623–571) első látomása idején (592-593) kb. 30 éves volt, utolsó látomásakor (571) 52 éves.

Jung, a neves pszichiáter, maga is foglalkozott Ezékiel szimbólumaival, és említi, hogy ő maga is látott látomásokat
(C. G. Jung: Antwort enf Hiob, 1971, magyar fordítás).

További híres, látomást látó próféták

Dániel (Kr.e. kb. 615–535) Nebukadneccár (Nabukodonozor) uralkodásának idején l5-20 éves lehetett, Bélsaccár/Belsazár idejében, de főleg Darius uralkodás alatt, már öreg ember, Círus (Czirus), perzsa király uralkodásának harmadik évében 80 éves volt.
Ámos (Kr.e. kb. 802 – kb. 745) Uzziah idejében működött, látomásai idején 40-45 éves lehetett
Zakariás (Kr.e. 520–480) látomásai idején 35-40 éves volt


Az Újszövetségben

Apostolok cselekedetei 10: 3 (Isten angyala megjelenik Kornéliusz előtt és megszólítja) 10; 11-16 : Kornéliusz és Péter látomása ( Az ég megnyílik, lepedőféle ereszkedik a földre. „Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata és az ég mindenféle madara”).

A Jelenések könyvének legnagyobb része látomás.
"... és íme, egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak." (Jelenések 4; 2-3)

A trónt körülvevő fénykoszorú a zöldes smaragdhoz hasonlít
János a drágakövek ragyogásával adja vissza az eléje táruló látványt: egy smaragd-szivárványt a mennyei trón körül .


Hieronymus Bosch: Szent János Patmosz szigetén"A királyi szék előtt valami üvegtengerféle volt, kristályhoz hasonló, és a királyi széknél középen négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele." "Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikáéhoz volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel..."(Jelenések 4; 6-8)
„És láttam, hogy … egy bárány áll középen, … – hét szarva volt és hét szeme, az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre....” (Jelenések 5; 6)

A szemek álomban és látomásban természetesesen nem érzékszervi módon „látnak”. Míg a "hétköznapi" álomban a képi tartalmak általában rendezetlenek, logikátlanok, a bibliai álomban logikusak és rendezettek.


El Greco: Az ötödik pecsét feltörése
Számomra, a szemorvos számára, a látomások tartalma mellett roppant érdekes a káprázatos vizualizáció is: szeráfok, kerubok, szemekkel teli kerekek stb., drágakövek, féldrágakövek színes csillogása, mint különleges és nem szemeredetű, tehát nem érzékszervi vizuális jelenségek.

Dr. Rácz Péter szemorvos

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Szakálltörténet

A szakállt a különböző történetek, mesék és művészi ábrázolások alapján általában a bölcsességhez, teljesítőképességhez vagy magas pozícióhoz kapcsolták.

COVID-19

Zöld utat kapott a magyar Covid-gyógyszer

Széleskörűen hozzáférhetővé válik a magyar betegek számára is a remdesivir nevű hatóanyagot tartalmazó antivirális szer, amely az eddig ismert leghatékonyabb gyógyszer a COVID-fertőzés ellen. A gyártás a Richter Gedeon Nyrt. saját fejlesztése alapján indult. A készítmény klinikai vizsgálata megkapta az engedélyt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől. A szert több magyarországi egészségügyi intézményben, így a Szegedi Tudományegyetemen is alkalmazzák.

Gondolat

Georg - Sotiris Bekas portréfilmje Lukácsról

KELEMEN Gábor

Agykutatás

A fejlődő pszichiátriai határai

Beszámoló az MPT XVII. Vándorgyűléséről