Gondolat

A tehetséges gyermekekért

2012. ÁPRILIS 05.


A 2008-as országgyűlési határozat eredményeként immár húsz évre van tehetséggondozó programja az országnak. A program az óvodától a felsőoktatásig támogatja a tehetséggondozás legkülönbözőbb formáit. Most a személyi jövedelemadó éves bevallásának benyújtásakor adónk 2%-áról is rendelkezhetünk. Az első 1%-ot fölajánlhatjuk valamely civil szervezet javára, a második 1%-ot pedig egy egyház vagy a Nemzeti Tehetség Program céljaira. Utána jártunk, a résztvevők véleménye szerint hol tart, milyen jellemzőkkel bír jelenleg a húsz éves program.


A magyar tehetséggondozás európai szerepe

Dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke a magyar tehetséggondozás európai szerepét tárta fel. Európai viszonylatban is jelentős a tehetséggondozás iránt érdeklődő European Council of High Ability-n diplomát szerző tanárok száma. Komoly hírnévre tettünk szert a hátrányos helyzetű tehetségek számára kialakított Arany János Tehetséggondozó Programmal, és már az EU-hoz való csatlakozásunk előtt bekapcsolódhattunk a tehetséggondozás gyakorlatával foglalkozó közös európai műhelymunkákba. 2006-ban az Oktatási Minisztérium és a Magyar és az Európai Tehetség Társaság összefogásával Budapesten és Miskolcon Tehetséggondozás Európában címmel rendezték meg az első olyan nemzetközi konferenciát, mely nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy – Európában először –oktatáspolitikusok és tehetséggondozók, a témában érintett állami és civil szféra képviselőinek párbeszédét indítsa el. A következő lépés a 2011 áprilisában a 25 ország képviseletével megrendezett, nagysikerű Tehetséggondozás – EU Magyar Elnökségi konferencia volt. Élenjárunk Európában azzal is, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkája eredményeként nem mindennapi összefogással megszületett Magyarország hosszú távú, 20 éves tehetséggondozási stratégiája. E stratégiai munka egyik fontos, Európában egyedülálló eleme az elmúlt években kialakult úgynevezett Tehetségpont-hálózatmodell, 716 tehetségpontunk létezik jelenleg. Dokumentációja, a tehetségtérkép és tehetségkönyvtár mindenki számára ingyenesen letölthető. A tehetséggondozók számára eddig biztosított közel 14 000 ingyenes továbbképzés is az eredmények közé sorolható. Másik egyedülálló eleme a hazai jó gyakorlatnak, hogy megszületett a Nemzeti Tehetség Alap, amely a tehetséggondozó munka hosszú távú anyagi fedezetét jelenti.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének szervezésében megalakuló Európai Tehetségközpont 2012 tavaszára, körülbelül májusra tehető, a központ munkáját felfoghatjuk egyfajta Európa számára tett szolgálatként is, hiszen fő feladatai közé tartozik, hogy elősegítse az európai tehetséghálózat megteremtését. Ugyanakkor a világ sok táján már követendő példaként emlegetett magyar tehetséggondozó hagyományok, a hálózatos együttműködési modell nemzetközi elterjesztésének lesz a bázisa.

Ne jelentsen törést a felsőoktatás

Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsa alelnöke szerint a felsőoktatásban korábban is óriási hagyományokkal bírt tehetséggondozás, de a Nemzeti Tehetség Program létrejöttével újabb lendületet kapott. Az elsődleges cél, hogy megteremtsük a tehetséggondozás folyamatosságát, a kiemelkedő képességű diákok pályafutásában ne jelentsen törést, ha bekerülnek a felsőoktatásba, fontos, hogy az új környezetbe való beilleszkedés ne gátolja őket a fejlődésben. A felsőoktatásban lassan emelkedik a tehetséggondozás volumene, bár korántsem olyan mértékben, ahogyan a hallgatói létszám nőtt. A tömegképzéssel együtt jár az elszemélytelenedés, konkrét, mérhető eredményekre van tehát szükség, mint például a tudományos diákkör intézménye, melyben mindig is az egy mester és egy tanítvány együttműködésén alapuló, alkotásokban megtestesülő tudást minősítették. Egy-egy képző intézmény értékét a tehetségesek diplomája és hatásuk a társadalomra szabja meg. Ahhoz, hogy a társadalom tehetségbarát legyen, az iskoláknak kell annak lenniük – mondja.


A műhelytől a víz alatti fényképezésig

A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium is a Nemzeti Tehetség Program pályázói között található. Mindez Borosné Szlávik Mária biológiatanárnak köszönhető, aki hosszú évek óta a helyi iskolai tehetséggondozás motorja. Legkomplexebb programjuk a KörnyÉszMűhely, mely a biológia és a földrajz tantárgyhoz kapcsolódik pszichológus háttérrel, sokoldalú személyiségfejlesztéssel. Mivel a minimumra csökkent a tehetséggondozásra fordítható fizetett órák száma, a tanárok eddig ingyen tartottak foglalkozásokat. A megye egyik legkiemelkedőbb középiskolájáról van szó, mely országos szinten, a huszonötödik helyen álló intézmény, mely egy norvég támogatást a „környezet-tudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” címmel. Ennek eredményeként a diákok odafigyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetvédelmi akcióprogramokhoz csatlakoznak, egy és kétnapos kerékpártúrákat szerveznek, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesznek részt, valamint kerékpárokat, műanyag-palack préseket, víz alatti felvételek készítésére is alkalmas fényképezőgépet, kamerát, nagyítókat, tájolókat, diktafont, távcsöveket vásároltak.
Akik a képzőművészet iránt érdeklődnek, a Szolnoki Művésztelepen elégíthették ki kíváncsiságukat, mások fotó- és novellapályázaton indultak, vagy részt vettek Az irodalom és a környezet című délutáni foglalkozássorozaton.
A speciális képességek felismerésével és tudatos fejlesztésével kiemelt figyelmet fordítanak tanulóik differenciált fejlesztésére, az egyéni tanulási utak kialakítására. Így történik ez a földrajz szakkörön és a matematika, kémia tehetséggondozó foglalkozásokon is.
Szlávik Mária a sors különös ajándékának tartja, hogy egykori tanítványából közvetlen kolléga, szaktárs lett, akivel közös projekteken dolgoznak.

Folyamatosan emelni kell a tétet

Farkasné Egyed Zsuzsa, a VI. kerületi Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorló Óvodájának vezetője fontosnak tartja kiemelni, hogy az ilyen korú gyermekek esetében még nem kifejezetten tehetségről, csak annak ígéretéről beszélhetünk. Az óvodapedagógus feladata, hogy észrevegye a megnyilvánulásokból – például egy dal improvizációjából, egy hangszer megszólaltatásából, a rajz, versek vagy mesék sajátos kombinációjából – a kiemelkedő képességek jeleit. Egy-egy csoport létszáma döntő mozzanat tehát, fontos másfelől, hogy a szülők ne kényszerítsék a gyermeket semmire, várják meg, amíg magától elindul bizonyos célok felé.
– A matematikai képzés mindig is fontos volt az óvodában, de amióta a CocoDice kockacsaládnál – ami egy újfajta térbeli fejlesztőjáték – a mi gyerekeink próbálták ki, hogy mi mindent lehet vele tenni, az a terület fő profilunkká vált. A kockacsalád révén jól lehet a térlátást, a nagy- majd később a finom motorikus mozgásokat, a tükörkép ismereteinek gyakorlását segíteni vele, valamint kombinatorikus, logikai és matematikai rész-fejlesztőeszközként is szolgálhat.– mondja Farkasné Egyed Zsuzsa.
A gyakorló óvoda sérült gyermekkel is foglalkozik, akik számára a gyógytornász szervez alapozó terápiát. Egyed Zsuzsa igazi szívügye a zenei nevelés. Mivel a Szent Család templom mellett található az óvoda és tudják, hogy a zeneszerző gyakorta járt oda, a gyerekek hamar megtanulják, hogy Kodály tanár úr neve kötelez. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek megismerkedjenek az utcanevek mögött rejlő hírességek munkásságával. Szinyei-Merse Pál, Rippl-Rónai, Vörösmarty neve mellé mindig kerül egy reprodukció, vers, zenemű, melyeken keresztül közelebb kerülhetnek saját környezetükhöz.
Az óvónők elhivatottságból finanszírozzák tehetséggondozó programjaikat, eddig nem állt rendelkezésre külön támogatás. A Nemzeti Tehetség Programra matematikai és a zenei foglalkozásaikkal pályáznak majd. Mások számára is adaptálható projekteket kívánnak létrehozni, melyek később, az iskolában sem vesznek el. Ha tehetséges vagy akár problémás, esetleg sérült gyereket adnak át az oktatási intézménynek, kívánatos volna, hogy az intézmények a továbbiakban is partnerek legyenek, főképp ott, ahol már a kialakított Tehetségpontok működnek.


Különleges finanszírozás

Somai József, a kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ügyvezető elnöke elmondása szerint két akadémikus, Péntek János és Él-Kiss Katalin professzor indítványának köszönhetik az egyesület létrejöttét. A Nyilas Misi Egyesület (honlapjuk címe: www.nyilasmisi.ro) Erdélyből egyetlenként elnyerte a Kiváló Tehetségpont minősítést. Elsősorban az árvákra, félárvákra és a nagyon rossz anyagi körülmények között élő gyermekekre figyelnek. – Sok olyan nehéz közegben élő gyermek van, aki hiába tehetséges, támogatás nélkül nem jut el az érettségiig sem, ezen próbálunk változtatni – mondja. Az első négy évben a Baptista Szeretetszolgálat segítette őket, majd egy különleges, Európában nem található finanszírozási formát választottak: nagylelkű magánszemélyek adományait juttatják el a gyermekekhez. Már az első évben 200 pártfogót szereztek, így több mint 100 gyermeknek juttathattak 10 ezer Ft havi ösztöndíjat. Jelen pillanatban közel 600 mentorunk van, ez 300 diák ellátására elég.
Olyan támogatottunk is van, aki az adományozó kérésére a kialakult személyes kapcsolat alapján, az egyetemen is kapja az összeget. Mindezidáig 3400 ösztöndíjat adtak ki, a támogatások összege a 300 millió Ft-ot meghaladják. Erdélyből négyen kérték felvételüket a Nemzeti Tehetség Tanácsba, s a megszerzett tapasztalatok alapján már Erdélyben is megszületett a Tehetség Tanács, erre fognak pályázni a Nemzeti Tehetség Program keretén belül.


eLitmed/Gyimesi Ágnes


HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Ki itt a Frankenstein?

NAGY Zsuzsanna

Mary Shelley alkotása felvetette a modern bioetika alapkérdéseit.

Hírvilág

Hol a szakma?

Zacher Gábor méregtelenítésről, varázslatokról és kuruzslókról

Gondolat

Megoszthatatlan belső magány

Börcsök Enikő Nemsenkilény - monológ nemmindegyembereknek címmel hozott létre egy előadást, mely egy autista egy napját dolgozza fel. A magányról, a normális meghatározásáról, a nem figyelés trendjéről, a gondolat megosztásának a képtelenségéről beszélget vele Gyimesi Ágnes Andrea.

Gondolat

Holnaplányok

Borgos Anna azonban teljesen új, és eddig a nemzetközi irodalomban is mellőzött szempontból mutatja be ezt az érdekfeszítő, tanulságos és tragikus történetet: mégpedig a pszichoanalízis budapesti iskolájához kapcsolódó nők szempontjából.

Gondolat

Közös jelek, bábeli zűrzavar -- beszélgetés Boros Mátyás képzőművésszel

Régóta rajzoló ember vagyok, a családi legenda szerint a rácsos ágyban kezdődött. Az idők során akarva-akaratlanul kialakítottam olyan biztos pontokat, formákat, amelyeket rajzolás közben bármikor elő tudok venni.