Lege Artis Medicinae - 1993;3(07)

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Az alkohol hatására kialakuló krónikus máj- és hasnyálmirigy-megbetegedések jellemzői

NEMESÁNSZKY Elemér, DÖNGÖLŐ László

Az alkoholabúzus által előidézett szervkárosodások közül leggyakrabban a krónikus máj betegségek és pancreatitisek fordulnak elő. Bár incidenciájuk pontosan nem ismert, elő fordulásuk gyakorisága miatt Magyarországon népbetegségnek tekinthetők. Felismerésük különösen a megbetegedések korai stádiumában nehéz, gyakoriak a klinikai tünetekkel nem kísért (aszimptomatikus) formák. A megbetegedések felismerésében az anamnézis gondos felvételének, a fizikális vizsgálattal megállapítható jeleknek,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Nagylégúti szűkületek kezelésének bronchoscopos lehetőségei

STRAUSZ János, BÖLCSKEI Pál

A szerzők irodalmi áttekintést adnak azon bronchoszkópos módszerekről (lézer-, after loading kezelés, stent-beültetés), amelyek segítségével az elzáródott nagylégutak lumene ismét átjárhatóvá tehető. Valamennyi kezelésnek szigorú indikációs területei vannak. A malignus folyamatok esetén e módszerek palliatív jelentőségűek, és elsődleges céljuk az élet minőségének javítása. Mindegyik eljárás hazánkban bevezetésre került.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Az antineutrofil citoplazmatikus antitestek jellemzői és klinikai jelentőségük

SZŰCS Gabriella, SZEGEDI Gyula

Antineutrofil citoplazmatikus antitestek első sorban szisztémás vasculitisben szenvedő betegek szérumában mutathatók ki (Wegener granulomatosis, polyarteriitis nodosa, Churg Strauss szindróma), de megfigyelhetők egyéb autoimmun kórképekben is. Az antineutrofil citoplazmatikus antitest típusú ellenanyagok a neutrofil granulocyták granulumaiban található fehérjék ellen termelődnek. Indirekt immunfluorescens módszerrel citoplazmatikus és perinukleáris antineutrofil citoplazmatikus antitest... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Bőrtünetek és reaktív arthritis Giardia lamblia fertőzésben

RIESZ Tamás, VÁLYI-NAGY István, TEMESVÁRI Erzsébet, WINKLER Valéria, KASZÁS Ilona

Szerzők a giardiasis két ritkábban előforduló szövődményével, a bőrtünetek, valamint a reaktív arthritis jelentőségével foglalkoznak közleményükben. Nyolcéves beteganyagukban 569 Giardia lamblia fertőzésben szenvedő betegben vizsgálták az epe- és gastrointestinalis panaszok mellett jelentkező reaktív arthritis és bőrtünetek előfordulását. A parazitát direkt módon, friss (meleg) epéből, illetve az esetek egy részében friss székletből mutatták ki. Anyagukban reaktív arthritist 9, krónikus... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

A szem és az orbita színes Doppler-vizsgálata

BARTA Miklós, DANIEL A Merton , BARRY B Goldberg, ROBERTA M Sandy

A színes Doppler-vizsgálat új távlatot nyitott a szemészeti echográfia területén. Javallatát lényegében a szemgolyó és a szemüreg vascularis és daganatos betegségei képezik. A vizsgálati technika és a normális lelet bemutatása után a szerzők néhány kórképet ismertetnek: arteria carotis interna elzáródás miatt megfordult keringést az arteria ophthalmicában, az áramlás hiányát az arteria centralis retinaeben (szintén ocularis ischaemia kapcsán) és egy chorioidea melanoma vérkeringését. Az ép és... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Kooperatív új skandináv enalapril túlélési tanulmány

MATOS Lajos

A halálozás a kezelés 6. hónapjának végén nem különbözött az aktív szerrel, illetve placeboval kezelt csoportban (11% vs. 9,9%). Visszafordíthatatlan keringési elégtelenség 4,3%-ban vezetett halálhoz az enalapril csoportban; ugyanez a placebo csoportban 3,4% volt.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Mi várható az egészségügyi reformtól?

MÁDI-SZABÓ László, BRASSÁNYI Pál

Amint az új feladatok - kódolás, a küldő- és a fogadó, valamint a beteg azonosítása, DRG pontszámok, saját beavatkozás pontrendszere, annak havi változásai, másoknak és „nekünk” tartozás jelölése, ambulancia és fekvőbetegrészleg széttagolása, stb. a betegellátás és új módszerek alkalmazása, kitalálása, bevezetése mellett – engedik gondolataim az egészségügyi reform céljaira, lényegének keresésére, várható hatásaira, cost/benefit viszonyaira terelődnek. Különös tekintettel arra, hogy e... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Túlélési és kamrai megnagyobbodási vizsgálat

MATOS Lajos

A captopril csoportban a mortalitás szignifikánsan csökkent (228 halott, 20%), a placebohoz képest (275 halott, 25%). A captoprillal kezeltek csoportjában mind a halálos, mind a nem halálos cardiovascularis események jelentősen ritkábban fordultak elő: a cardiovascularis halál kockázata 21%-kal csökkent, a súlyos keringési elégtelenség bekövetkeztének esélye 37%-kal mérséklődött (p < 0,001), a reinfarktus veszélye 25%-kal lett alacsonyabb (p < 0,015)

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

A flunisolid spray hatásának rhinomanometriás vizsgálata allergiás rhinitisben

GYENEY László, GERENCSÉR László

BEVEZETÉS – A szerzők flunisolid orrsprayvel szerzett tapasztalataikról számolnak be allergiás rhinitisekben. BETEGEK ÉS MÓDSZER – 36 perennialis és 38 szezonális allergiás rhinitisben szenvedő beteget vizsgáltak. Az orrspray hatásáról a betegek által szolgáltatott szubjektív, valamint az orrnyálkahártya rhinoscopiás vizsgálatával szerzett adatokat a rinomanometriával mért légúti ellenállásértékek változásával hasonlították össze. KÖVETKEZTETÉS – A flunisolid kedvezően befolyásolta mind a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Recidív polychondritis

FENYVESI András, JÁKÓ János, SCHOPPER János, IRSY Gábor

A recidív polychondritis ismeretlen etiológiájú, autoimmun patogenezisű kórkép, mely az irodalmi adatok szerint elsősorban a porcszövet gyulladásos elváltozását okozza, de számos más szervet is érinthet, sokszor szövődményekkel jár. Prognózisa rossz, az ötéves túlélés 74 százalékos. Kezelésében kortikoszteroidok, immunszuppresszív szerek és az utóbbi időben tért hódító cyclos porin A használhatóak. A szerzők az irodalom áttekintése után két beteg esetét ismertetik, majd arra hívják fel a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Kórházi és klinikai ápolási oktató egységek szervezése

NÁNÁSI Judit

A hazai egészségügyi ellátás alapvető célkitűzése az alapellátási tevékenység körének kiszélesítése, színvonalának javítása. Ezzel összefüggésben szükségszerűen sor kerül elsősorban az elavult kórházi férőhelyek megszüntetésére, s – ahogy később a gazdasági helyzet lehetővé teszi -, a kórházi ellátás színvonalának emelésére. Mivel ez az évtizedes változási folyamat alapvető szemléletváltozást is jelent az egészségügyi ellátásban, nyilvánvalóan változik az ápolás gondozás szerepe, szélesedik... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Kérdések és válaszok az akupunktúráról A modern kutatás áttekintése

PAUL Zmiewski

Úgy tűnik, nincs még egy olyan módszer a nyugati orvosi gyakorlatban, amely ilyen nagy nyilvánosságot váltott volna ki és ilyen nagy vihart kavart volna az elmúlt 20 év alatt, mint az ősi akupunktúrás gyógymód. Jóllehet, az akupunktúra az ázsiai emberek számára több mint 2000 éve általános, mindennapi módszernek számít, a nyugati világban még mindig sokan valami furcsa, egzotikus és misztikus dologként kezelik. Az alábbi cikk az akupunktúrával kapcsolatosan feltett leggyakoribb kérdésekkel... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Minőségbiztosítási próbálkozások a német kórházi gyakorlatban

HUBERTUS Müller

A minőségbiztosítási intézkedések iránti követelmények felértékelődnek, mert ki akarná magát kitenni annak a kritikának, hogy az általa nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg az elvárt minőségnek. Így 1986-ban a Német Kórháztársaság (a kórházfenntartók szerve – a fordító) a Szövetségi Orvosi Kamarával egy olyan megállapodást kötött, amely a két szervezetnek a minőségbiztosítás fejlesztésében és a megfelelő intézkedések bevezetésében való szoros együttműködését irányozta elő.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Finanszírozási szempontok átgondolásával tervezett információs rendszer az alapellátásban

VÁRHELYI Tamás, KINCSES Gyula

Közhelyszámba megy, hogy az egészségügy reformja elodázhatatlan. Az egészségügyi rendszer struktúrája tarthatatlan, finanszírozhatatlanná válása előre látható. Így a kényszerítő körülmények is az irányba hatnak, hogy a reform a finanszírozás szempontjából legyen átgondolva. E téren először a leginkább elmaradott területen, az alapellátásban történek lépések.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Levél pályatársaimhoz

MATOS Lajos

Zavartan, néha bosszankodva és mind jobban növekvő nyugtalansággal figyelem a cím- és rang kórságnak azt az áradatát, ami elönti közéletünket és tudományos életünkbe is beszivárog.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Hozzászólás egy levélhez

FENYVESI Tamás

Mint a szerkesztőbizottság elnöke tanúsíthatom, hogy a LAM megjelenéséért felelős szűkebb kör - felelős szerkesztő, rovatfelelősök és a főszerkesztő - szokásos kéthetenkénti, gyakran viharos üléseink egyikén, örömmel fogadtuk Matos doktor, szerkesztőtársunk levelét.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Vállalkozó egészségügy?

ANDRÁS László

„Októberben, amikor Szombathelyen voltunk a vállalkozó orvosok első konferenciáján, akkor elültetődött bennünk a gondolat, mindenki nagyon lelkes volt, és meggyőződésévé vált, hogy vállalkozni érdemes, azóta erősebbé váltak kételyeink" – foglalta össze Nyíregyházán az újabb konferencia hangulatát egy orvosnő. Alig nyolc hónap telt el. A hangulat bizonyára nem azért változott meg, mert a résztvevők többsége most Kelet- és nem Nyugat-Magyarországról érkezett, nem attól, hogy – Németh Lászlóval... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Foghúzás mint vásári mulatság

NÉMETH István

Foghúzás manapság sem tartozik a teljesen fájdalommentes orvosi beavatkozások körébe, s még kevésbé számított annak a 17. században. A holland Gerard van Honthorst 1628 ban festett zsánerképén, címlapunkon, a páciens fájdalomtól eltorzult arca kiválóan érzékelteti, milyen kínokat kellett kiállnia annak, aki egy ilyen tortúrára vállalkozott.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

A 8. méhnyak patológia és kolposzkópia világkongresszusról

BŐSZE Péter

A Cervix Patológiai és Kolposzkópiai Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy; IFCPC) kongresszusait 3 éven ként rendezi meg. 1993 májusában a 8. világkongresszusra Chicagóban került sor. A rendkívüli alapossággal megrendezett kongresszusnak, amelynek elnöke George D. Wilbanks professzor volt, hozzávetőlegesen ezer résztvevője volt. A méhnyakelváltozások kórismézési és kezelési lehetőségei mellett a méhüreg megbetegedései, a hüvely és a... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Az orvosi beavatkozásokba való "tájékozott beleegyezés" elve a modern orvosi etikában II.rész

KOVÁCS József

Nagykorú, cselekvőképes betegnek joga van bármely orvosi beavatkozást, kezelést visszautasítani. Ez alól Magyarországon azonban kivételnek számít a közvetlen életveszély elhárításához szükséges beavatkozás, melyhez a beteg hozzájárulása nem szükséges. Ezt a kivételt az angolszász jogrendszer általánosan nem ismeri el.

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

Könyvekről

LORÁND László

Fövényi-Halmos-Pogátsa: Diabetológia című könyv ismertetése

Lege Artis Medicinae

1993. JÚLIUS 28.

A hazai orvosi műszerkészítés kezdetei

BACK Frigyes

Az eddigi, orvosi műszerek történetét kutató hazai irodalom jóformán teljes egészében a római korral foglalkozott, a hazai műszerezettségről nem sok publikáció jelent meg. Nem könnyű a magyar orvosi műszerek történelmébe bevilágítani, hiszen a külföld termékei mindig igyekeztek elnyomni a hazaiakat, melyeknél nyilván olcsóbbak és jobbak voltak, így magától értetődik, hogy a felhasználó az idegen termék mellett döntött.