Lege Artis Medicinae - 1993;3(08)

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Az apolipoprotein E genetikai polimorfizmus klinikai jelentősége, és kapcsolata az atherogenesissel

CSÁSZÁR Albert

Az atherosclerosis patogenezisében központi szerepet játszó lipoproteinek metabolizmusát az apolipoproteinek, a lipoprotein-receptorok és a lipid-transzferáz enzimek szabályozzák. Genetikai polimorfizmusuk összefüggést mutat a zsíranyagcserezavarok kialakulásával. A monogenetikus dyslipoproteinaemiák esetében a ritka formák (familiáris hypercholesterinaemia, familiaris defektiv apo B) mel lett az apolipoprotein E polimorfizmusa a legjelentősebb. Az egyes apo E fenotípusok befolyásolják az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Transvaginalis színes Doppler-vizsgálat koraterhességben

SZABÓ István, CSABAY László, NÉMET János, PAPP Zoltán

A szerzők színes Doppler-vizsgálatokra is alkalmas ultrahangkészülék hüvelyi transzducerével normál és kóros koraterhességekben végeztek sorozatvizsgálatokat a női reproduktív szervekben és a fejlődő embrióban kialakuló keringési változások tanulmányozása céljából. Közleményüket a transvaginalis color Doppler (TVCD) koraterhességi alkalmazását bemutató és a főbb keringési jellegzetességeket összefoglaló előtanulmánynak szánják részletes első trimeszterbeli keringésvizsgálati programjukhoz. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Levelezés

GÁBOR Zsuzsa

Lapjuk májusi számában láttak napvilágot Matos Lajos doktornak, a „szűrési fájdalmakat” felpanaszoló töprengései. Félő, hogy egy szupplementumot is meg lehetne tölteni az aggodalmainak indoklására felhozott érveknek nem is annyira cáfolatával, inkább a kiegészítésükkel. Érdemes azonban reflektálni legalább a felsorolás szintjén, mert a fontos szempontokról (és tényekről is) megfeledkező gondolatmenet igencsak lesújtó végkövetkeztetésbe torkollott.

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Aspirin és a thrombocyta glikoprotein IIb/IIIa-receptort bénító antitest antitrombotikus hatása

KISS Róbert Gábor, JEAN-MARIE Stassen, TANIA Roskams, DÉSIRÉ Collen

A szerzők heparin (kontrollcsoport, 100 E/kg iv. bolus és 50 E/kg/óra infúzió), heparin és acetil-szalicilsav (ASA csoport, 10 mg/kg iv. bolus), valamint heparin és thrombocyta glikoprotein Ilb/ Illa-receptor (GPIIb/Illa)-ellenes murin, inkomplett monoklonális antitest (7E3-F/ab'/2 csoport, 0,8 mg/ kg iv. bolus) antitrombotikus hatását hasonlították össze in vivo. MÓDSZER – Kutyákon 3 cm-es carotis artériasza kaszt kifordítva implantáltak a femoralis artéria helyére és az áramlást 35%-ra... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Intracranialis lipomák jelentősége egy ritka eset kapcsán

CSERNI Gábor

Az intracranialis lipomák ritka, a boncolási statisztikák szerint 0,08%-os gyakorisággal előforduló elváltozások. Egy 93 éves nő bal Sylvius-árokban elhelyezkedő lipomája véletlen boncolási leletként került észlelésre. A szövettani feldolgozás megerősítette a makroszkópos jellegzetességek alapján felállított diagnózist. Az elsősorban a középvonalban található intracranialis lipomákat manapság nem valódi daganatoknak, hanem a subarachnoidealis tér fejlődési rendellenességeinek tartják. A... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Boston környéki antikoagulációs vizsgálat pitvarfibrilláció esetén

MATOS Lajos

Az első hónap kivételével a protrombin idő a vizsgálati időszak 83%-ban a kívánt határok között volt. A warfarin-csoportban két „stroke” fordult elő (0,41%/év), míg a kontroll csoportban 13 (2,98%/év). A warfarin-csoport összhalálozása 2,25% volt, a kontrolloké 5,97%. A warfarin kezelés során kisebb vérzés 38 betegben fordult elő, a kontrollok között 21 esetben. A kontrollcsoport későbbi elemzése aszerint, hogy szedtek-e aszpirint és milyen adagban, illetve hogy ez milyen mértékben védett az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Primer diffúz lymphoma a májban

TUSNÁDI Anna, BÉNYEI Magdolna, KRASZNAI Géza

A májban primer lymphoma nagyon ritkán fordul elő. A máj lymphomás infiltrációja lehet körülírt vagy diffúz. Az angol szakirodalomban 3 primer diffúz máj lymphoma-esetet közöltek ezidáig. A szerzők paraproteinaemiával (IgG kappa) járó primer diffúz hepaticus lymphoma egy esetéről számolnak be, amely szövettanilag monoclonalis immunglobulint termelő lymphoplasmocytoid immunocytomának bizonyult. A korábban leírt hasonló esetek áttekintése alapján összefoglalást adnak e ritka betegség tüneteiről,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A fenilalanin-hidroxiláz hiánya következtében létrejött phenylketonuria - egy feltár történet

A phenylketonuria hatékony neonatalis szűrése és az egész életen át tartó diéta elérhetősége gyakorlatilag megszüntette az e betegségből fakadó súlyos mentális károsodást. Továbbra is magas a kockázata annak, hogy a betegségben szenvedő nők magzatait károsodás éri, és nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy maga a diéta is káros lehet. A betegség preventív kezelésének kutatását nagymértékben elősegítette a molekuláris genetika fejlődése. Például modifikált májsejteket ültettek egerekbe,... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A népegészségügy prioritásai Magyarországon az ezredfordulóig

KERTAI Pál

Magyarország lakosságának lélekszáma évről évre csökken: amennyiben ez a folyamat az elmúlt évekhez hasonló ütemben folytatódik tovább, 2010-re 10,2–10,4 millió lakos fog élni az országban, azaz 250–400 ezerrel kevesebb, mint jelenleg. A népesség fogyása az élveszületések számának csökkenésére és a halálozások számának egyidejű emelkedésére vezethető vissza. Az előbbi jelenség sajnálatosan egyértelmű, míg a halandóság emelkedését közelebbről is meg kell vizsgálni.

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Civil szervezetek a gazdasági és társadalmi átalakulásban

OROSZ Éva

Mélyreható gazdasági, társadalmi és politikai átalakulás részesei vagyunk, amelyet csak részlegesen értünk: súlyos problémákra adósak vagyunk a válaszokkal és sokszor még a helyzetelemzés, a problémák pontos megfogalmazása is hiányzik. Ilyen, még megválaszolásra váró kérdésnek tartom azt, hogy milyen kihívást jelent a civil szervezetek számára a gazdasági és társadalmi átalakulás, milyen szerepük lehet benne? Van-e a konkrét - egészségvédelmi, környezetvédelmi stb. - céljukon túlmutató... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Nyílt levél egy szombathelyi onkológus orvosnőhöz

GÁBOR Zsuzsa

A részvét és az együttérzés adták kezembe a tollat: Önt ugyanis súlyos sérelem érte, méghozzá milliós napilapunk nyilvánossága előtt. A rákellenes napok keretében rádióbeszélgetés készült Önnel, melyet nem hallhattam. Megütközéssel olvastam viszont a nyomtatásban megjelent változatát. Az történhetett, hogy az orvoslás kockázatait nem ismerő szerkesztő ollója felelőtlenül megnyírbálta az Ön, rákos betegeinek gyógyításáról szóló nyilatkozatát. Megfosztotta ezzel minden nemes és valóban... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A módosítások is módosulnak

ANDRÁS László

Milyen közhatalmi funkciókat lásson el a leendő kamara köztestületként? Ha – ahogy a kamarai törvény ellenzői kívánják, nem lesznek ilyen feladatai a kamarának, akkor ezeket ki lássa el? Ezen, még mindig nem egészen eldöntött kérdések megvitatását javasolta a LAM Klub vendégeinek Sitkéry Iván, akit a LAM májusi számának Alapítóatyák című cikkében mutattunk be. A beszélgetés címe „Hogy áll a kamarai törvény?" volt. A két kérdésre egyszerre próbált meg válaszolni Huszár Csaba, a MOK Közgazdasági... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A kórházvezetés lehetséges útjai

KRASZNAI Éva

Liberális Orvosklubban a közelmúltban a magyarországi kórházvezetés lehetséges útjait vitatták meg. A témaválasztást indokolta, hogy a felülről elrendelt hármas kollegiális vezetés sokhelyütt komoly kívánnivalókat hagy maga után. Elodázhatatlan ezen a téren valamiféle változás. Vitaindító előadásában Andréka Bertalan, a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, hogy a külföldi gyakorlattól eltérően a magyar egészségügy orvos-irányítású. Azon néhány ország egyike vagyunk, ahol nem... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A biztosító is ellenőriz

ANDRÁS László

A magyarországi egészségügyi ellátórendszert – a beszedett járulékokból – a társadalombiztosítás finanszírozza. Ezt eddig az állami közhivatalként működő OTE végezte, mely szervezet az Országgyűlés határozata alapján, és a sikeres választás eredményeként két, önkormányzati testületek által irányított intézményre bomlott. Az egészségügy finanszírozása immár az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) feladata.

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Eutanázia mozgalmak európában

HEGEDŰS Katalin

A modern orvostudomány fejlődése hozta magával, hogy a haldoklók többsége ma kórházban hal meg. Az orvostudomány meghosszabbította az emberek életkorát, jóval tovább élünk. A végső betegség ideje is tovább nyúlik és ezt a haldoklási folyamatot sokszor még mesterségesen meg is hosszabbítják. A haldoklók kénytelenek számos fájdalmas, haszontalan beavatkozást elviselni életük végén, sokszor csak azért, mert nem tájékoztatják őket állapotukról, nem tudnak dönteni saját sorsukról. Különböző... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Járványtani elképzelések a XVI. században

KEMENES Pál

A XVI. század járványtani elképzelései két különböző elvi alapon jöttek létre: a tapasztalat útján szerzett ismeretekből és a metafizikai képből levezetett nézetekből. Az előbbiekhez a betegségek terjedéséről illetve járványok felszámolásáról szerzett ismeretek tartoznak, míg az utóbbi csoportot a járványok okainak és kialakulásának magyarázatai alkotják. A iatrodémonológia, iatroasztrológia, iatroteológia és iatromágia a sajátos Isten-Ördög-Ember képével, a teremtésmítoszok meghatározta... tovább »

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

A haláltánc

KOVÁCS Zoltán

Haláltánc fogalma szűkebb értelemben olyan ábrázolásokat jelöl, amelyeken különböző rendű és rangú emberek táncolnak, s mindegyiknek a halált jelképező csontváz a párja. A középkorban gyakran kísérő szöveg is járul a jelenethez: a táncolók és a halál párbeszéde. A reneszánsz korszaktól kezdve egyre inkább haláltáncnak neveznek minden olyan ábrázolást, ahol a halál valamilyen összefüggésben jelen van.

Lege Artis Medicinae

1993. AUGUSZTUS 31.

Könyvekről

HUTÁS Imre

Dr. Keszler Pál, Dr. Szabó Győző János; Mellkassebészet az általános sebészeti gyakorlatokban című könyv ismertetése