Ideggyógyászati Szemle - 1985;38(07)

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Az arteria carotis intesna nyaki szakaszának spontán dissectiója

PÁLVÖLGYI Richard, KAPOSI Pál, KÓMÁR József

A szerzők az arteria carotis interna nyaki szakaszán létrejött spontán dissectio egy esetét ismertetik, amelyben az elváltozáshoz az artéria fibromuscularis dysplasiája és distalis típusú elzáródása társult. Rövid irodalmi összefoglalást adnak az érelváltozás létrejöttéről, illetve angiográfiás elváltozásairól.

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Hátsó scala duralis arterio-venosus malformatio

KAPOSI N. Pál, PÁLVÖLGYI Richard, BARTON Attila

A szerzők hátsó scalára lokalizálódott duralis arterio-venosus malformatiós esetüket ismertetik. Ennek során tárgyalják az éranomália etiológiáját, klinikumát és röntgenvonatkozásait. Esetük érdekessége, hogy az angiográfia során felfedezett shuntön kívül a boncolásnál a ponsban is találtak hasonló kóros eltérést.

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

[Munkanélküliség és mentális zavarok]

VILLE Lehtinen

[A munkanélküliség komoly társadalmi probléma Finnországban. Ugyanez a helyzet a legtöbb nyugati társadalomban. Egyes OECD-országokban a munkanélküliségi ráta már meghaladja a 10%-ot. A munkanélküliségi tapasztalatok mentális egészségre gyakorolt hatását és jelentőségét megvitatták, különösen a fiatalok esetében. ]

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Munkanélküliség és mentális megbetegedések

KOPP Mária

A munkanélküliség a legtöbb nyugati országban, így Finnországban is jelentős szociális probléma, egyes országokban a munkanélküliek aránya túllépi a 10%-ot. A tanulmány a mentális megbetegedések és a munkanélküliség közötti esetleges összefüggéseket elemzi, különösképpen a munkanélküliség hatását a fiatalokra.

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Ophthalmoplegiás migraine és sclerosis multiplex

GUSEO András

A szerző két ophtalmoplegiás migraine esetét ismerteti emelyekben Sandomigran megállította a 20, ill. 11 éves évenként ismétlődő oculomotorius paresisek sorozatát. A differenciális diagnózis problémáit elemzi és hangsúlyozza a részletes anamnesis felvételének fontosságát.

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

A dopaminerg rendszer neuroendokrin vizsgálata akut schizophreniában

ARATÓ Mihály, ALFÖLDI Antal, MÓD László, PAPP Zsuzsa, BAGDY György, BROWN M. Gregory

A szerzők a centrális dopaminerg mechanizmusok feltételezett mutatóit - szérum prolactin, növekedési hormon és dopamin-B-hydroxyláz valamint 0,25 mg sc, apomorphin által kiváltott változásaik – vizsgálták 12 fiatal, férfi, gyógyszeres kezelésben soha nem részesült, akut schizophrénben. A schizophrének szignifikánsan alacsonyabb prolactin szinteket mutattak, mint az egészséges kontroll-személyek. A schizophrén csoportban nem mutatkozott konzekvens változás a DBH aktivitásban az apomorphin adását... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

[Orvosi pszichológia mint az általános orvoslás elméleti alapja]

W. Iwanow

[Az orvosi pszichológia pontosan az a tantárgy, amely legyőzi a kortárs orvostudománynak ezt az alapvető gyengeségét, és arra törekszik, hogy megteremtse (vagy hozzájáruljon) a betegekhez való teljes hozzáférést. Itt nem csupán a szoma és a psziché "mechanikus egyesítéséről" van szó, hanem az emberi lény pszichofiziológiai lényének legmélyebb és legteljesebb megértéséről. ]

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Myasthenia gravis: Epilepszia és EEG anomáliák előfordulása

ZONDA Tamás, SZOBOR Albert

A szerzők 179 fős miaszténiás anyagukban vizsgálták az epilepszia előfordulását, 109 főnél az EEG alterációkat. Megállapítják, hogy az epilepszia elő fordulása 0,55%. Tizenhat esetben észleltek enyhe-közepes fokú elektromos anomáliát, melyből 7 esetben a beteg kora miatt fennálló enkefalopátia az anomáliát magyarázza, a 9 fiatal beteg esetében felhívják a figyelmet a cerebrális károsodást könnyen okozó krízisekre, bár a betegség fennállásának ideje, a timektómia ténye, a krízisek száma és az... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

KULLANCS-ENCEPHALITIS-szel kapcsolatos vizsgálatok Fejér megyében 1980-82-ben

VARGA Attila, FOLMAYER Erzsébet, GUSEO András

A szerzők 1980–82. években Fejér megye kullancs-encephalitis eseteit elemzik epidemiológiailag: életkor, nem, foglalkozás szerinti megoszlást, a KE lappangási idejét, a klinikai csoportok megoszlását, a KE szezonalitását, megyén belüli területi megoszlását vizsgálták. A liquorcytologiai vizsgálat korai diagnosztikai jelentőségét hangsúlyozzák, amennyiben 20—30% szegmentált magvú leukocitát tartalmazó lymphocytás monocytás sejtkép a fenti kórképre utal. Tüneti kezelést folytattak,... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Beszámoló a 12. Nemzetközi Szociálpszichiátriai Szimpozionról

CSORBA János

Kromeriz, ez a történelmi hangulatú morvaországi kisváros (a régi Kremsier) évtizedek óta a csehszlovákiai pszichiátriai rehabilitáció egyik központja. Már 1951-ben ülésezett itt rehabilitációs kongresszus; 1972-től minden évben rendeznek Szociálpszichiátriai szimpoziont, amit kétévente nemzetközi részvétellel bővítenek ki. Ebben az évben a Magyar és a Csehszlovák Pszichiátriai Társaságok „bilaterális" szociálpszichiátriai találkozójára került sor.

Ideggyógyászati Szemle

1985. JÚLIUS 01.

Könyvismertetés

SIMKÓ Alfréd

A szerzők előszavukban hangsúlyozzák, hogy munkájuk bár a biológiai aspektus jegyében fogant, ez önmagában nem jelenti egységes pszichiátriai szemléletük feladását. A csak elismerést érdemlő munka rendkívüli alapossággal, a részfeladatok pontos behatárolásával és emellett olvasmányos stílusban avatja be az olvasót a neurobiológiai alapfogalmakba.