Ideggyógyászati Szemle - 1963;16(05)

Ideggyógyászati Szemle

1963. MÁJUS 01.

A synkopekról 19 eset elemzése alapján

DÚS Vince

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 1. a 3 epilepsiával szövődött eset kivételével a nyugalmi elektromos tevékenység, ha kóros is, nem látszik specificusnak és nem hozható kapcsolatba a synkopéval; 2. a synkope, bár az esetek többségében önálló kórkép, társulhat epilepsiával (1. és 2. eset), sőt — feltételezésünk szerint – epilepsia kiváltója lehet (3. eset); 3. eseteinkben az elektrographiás leletek támogatják azt a megállapítást, hogy a rosszúllétek oka, mint már Gastaut és mtsai... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. MÁJUS 01.

Az a. cerebelli inferior posterior elzáródásának kórbonctanilag igazolt esetei. A két tipusú bulbári s lateralis syndromáról

DÉNES László, PERNECZKY Mária

Két klinikailag klasszikus Wallenberg-syndromának megfelelő esetünkben az a. cerebelli inf. post. thrombosisos elzáródásának diagnosisát állítottuk fel. Mindkét esetben a kórbonctani lelet igazolta, hogy az észlelt lateralis syndromát az a. cerebelli inf. post. thrombosisos elzáródása okozta. Az irodalmi adatok és saját régebbi észleléseink a nyúltvelő lateralis területeinek vérellátási sajátosságával megegyezően arra utalnak, hogy van felső lateralis oblongata syndroma (a. fossae bulbi... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1963. MÁJUS 01.

Streptomycin helyi alkalmazása fájdalmi syndromák kezelésében

HALÁSZ Imre, ZAPPE Lajos

Szerzők gége-tbc. helyi kezelése kapcsán streptomycintől lokális fájdalom csökkentő hatást észleltek. E megfigyelés alapján rendszeresen kezeltek str.-nel foghúzás utáni és neuralgiás fájdalmakat. 24 trigeminus-, 1 glossopharyngeus neuralgiás betegük klinikai adatait részletesen ismertetik. Megfigyeléseik arra mutatnak, hogy a str. fenti hatása a fájdalom vezető idegpályák functionális blokádja révén jön létre.

Ideggyógyászati Szemle

1963. MÁJUS 01.

Agykamrarepedés hydrocephalus occlusus kapcsán

SCHÉDA Vilmos, CSANÁDI László

A szerzők 25 éves hydrocephalusos esetüket ismertetik. Az aquaeductus Sylvii-t 1 mm vastag gliás membran zárta el, ami occlusiós hydrocephalust okozott. A hydrocephalus kifejlődése közben spontán javulás következett be, mert a bal frontalis convexitason a kamrafal átszakadt, és a liquor a subarachnoidalis térbe jutva felszívódhatott. Esetük kapcsán ismerte aquaeductus elzáródásának formáit, az agyállomány sorvadását hydrocephalus kapcsán és a kimenetelt, többek közt a spontán javulás... tovább »