PharmaPraxis

Etikai alapelvek a gyógyszerész-beteg kapcsolatban

2022. JÚNIUS 23.

A gyógyszerészek napjainkban mind több és többféle szolgáltatást nyújtanak a betegek számára, ezért egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy milyen az etikus gyógyszerész-beteg kapcsolat.

A gyógyszerész-beteg kapcsolat etikai alapelveiről és az alapelveket érintő legfontosabb kihívásokról a Journal of Clinical and Diagnostic Research című folyóirat farmakológiai szekciója közölt áttekintő közleményt. Az iráni bioetikus-szerzők az angol nyelvű szakirodalom és az egyesült államokbeli Amerikai Gyógyszerész Egyesület etikai kódexe alapján a következő szakmai etikai témákat sorolják fel: betegjogok; autonómia és elégedettség; a kereskedelem és az üzlet kapcsolata a gyógyszerészi szolgáltatásokkal, valamint a gyógyszerek minőségével, biztonságosságával és hatékonyságával; a gyógyszerészi szolgáltatásokkal kapcsolatos speciális etikai kérdések, továbbá a tudomány monopolhelyzete és az emiatt bekövetkező potenciális ártalmak.

A szerzők szerint a legfontosabb etikai téma az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az igazságosság. Ezen a területen rögtön nagy hiányosságok vannak, hiszen különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási és etnikai tényezők miatt a szegényebb társadalmi rétegekbe tartozó betegek nem jutnak hozzá bizonyos gyógyszerészi szolgáltatásokhoz, ritka gyógyszerekhez, és nincs hozzáférésük azokhoz az erőforrásokhoz, amik segítenék őket egészségük fenntartásában. Mindazonáltal, szakirodalmi adatokra hivatkozva a szerzők megjegyzik: a nettó patikai profit növekszik, ha a gyógyszerekhez egyenlőbb a hozzáférés.

Következő fontos etikai elv az autonómia és az öndetermináció, ezen a területen a gyermekek, a mentális betegséggel élők, illetve az öntudatlan betegek érdekei sérülhetnek. A legtöbb gyógyszerészi etikai kódexben szerepel az őszinteség és az igazmondás elve, itt a szakirodalom azt tárgyalja, hogy alacsonyabb egészségértési szinttel bíró betegeknek hogyan lehet egészségügyi információt átadni, illetve hogy milyen esetekben lehet jobb nem elmondani az igazságot, írják a bioetikusok. Egy következő konfliktushelyzet az őszinteség etikai követelménye kapcsán az lehet, amikor nemcsak a beteg jóllétét kell figyelembe venni, hanem a családtagoknak vagy a beteggel kapcsolatban levő személyeknek a betegétől esetleg eltérő érdekeit is.

A titoktartás akkor is etikai kötelezettség, ha megsértése a beteg számára jobb gyógyulást eredményezne, folytatják az összefoglaló készítői. A gyógyszerészi intervencióval és a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettséget csak olyan esetekben szabad megszegni, ha a titoktartás súlyosan veszélyeztetné más emberek érdekeit. Mások érdekeinek figyelembevétele kapcsán a szerzők felsorolják, hogy a gyógyszerészek milyen kérdésekkel és problémákkal szembesülnek: A gyógyszerésznek csak a saját betege érdekeivel szabad törődnie? El kell-e gondolkoznia a gyógyszerésznek azon, hogy a betege érdekében kifejtett tevékenységével esetleg kárt okoz a közösségnek vagy speciális csoportoknak? Mi a teendő akkor, ha a beteg érdekében kifejtett tevékenység összeütközik a beteg családjának érdekeivel?

Végül a szerzők azt is szóba hozzák, hogy milyen etikai kihívásokkal szembesülnek a patikusok azokban az államokban, ahol legális az orvosasszisztált öngyilkosság: ezekben az országokban előfordulhat, hogy a közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerésznek orvos által felírt letális szert kellene kiadnia. Itt az iráni szerzők (köztük az iszlám jog egy szakértője) csak olyan tanulmányokat idéznek, amelyek szerint a legális orvosasszisztált öngyilkosságban való közreműködés megsérti a hippokratészi esküt, az nem etikus, sőt gyilkosságnak számít.

Összefoglalásképpen a szerzők hangsúlyozzák: mivel a patikust a betegek közvetítők nélkül felkereshetik, és mivel a patikusnak a beteggel folytatott kapcsolatából anyagi előnye származik, különösen fontos a felsorolt etikai kérdések szisztematikus átgondolása, a betegek emberi méltóságának tisztelete és tájékozott beleegyezésük megszerzése.


Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Delpasand et al. The Ethical Principles in Pharmacist-Patient Relationship. Journal of Clinical & Diagnostic Research 13.3 (2019).

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Ki itt a Frankenstein?

NAGY Zsuzsanna

Mary Shelley alkotása felvetette a modern bioetika alapkérdéseit.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

Ökológia

A boldogság közgazdaságtana

Elmondható, hogy a piacok leginkább a boldogtalan és elégedetlen fogyasztókra várnak. Ők ugyanis a vásárlói azoknak a nagy mennyiségben előállított komforttermékeknek – pl. cipők, autók, TV-k -, amelyek használata rövidtávon közvetlen ösztönzést és kellemes érzetet nyújt. Azonban ezeknek a termékeknek gyorsan csökken a hasznosságuk, sőt tartós fogyasztásuk hosszútávon függőséghez vezet(het), ugyanis a múltbeli örömérzet megszerzéséhez a jelenben még több komfortjószágot kell fogyasztani.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.