PharmaPraxis

Az onkológiai gyógyszerész táguló szerepköre

2020. OKTÓBER 30.

A technológiai haladás felszabadította a gyógyszerészeket, akiknek ma már nem kell a gyógyszerkiadás biztonsági ellenőrzésére fókuszálniuk, és egyre több betegágy melletti feladatot is vállalhatnak, részt vehetnek akár az őssejt-transzplantáció kivitelezésében vagy a farmakogenomikai eredmények értelmezésében is.

Az onkológiai gyógyszerészek megfelelő képzés után ma már a betegellátó szakembergárda szerves részét képezik, részt vesznek a közvetlen betegellátásban és a klinikai döntéshozatalban egyaránt, írja a Pharmacy című szaklap júliusi, onkológiai gyógyszerészetet bemutató tematikus számának szerkesztői bevezetője.

Az onkológiai gyógyszerészek napi feladatai közé tartozik a betegek és gondozóik képzése az alkalmazott terápiával kapcsolatban, a gyógyszerszedési adherencia növelése és a betegellátó team többi tagjának onkológiai gyógyszerekkel kapcsolatos képzése. Mivel klinikai ismereteik jelentősek és képesek áttekinteni a szakirodalmat, gyakran az irányelvfejlesztésben is szerepet vállalnak. Szerepkörükbe tartozhat a kórházi ápolásra szoruló vagy az ambuláns betegek támogatása, infúziós központok segítése, onkológiai praxisok menedzsmentje, illetve a gyógyszervizsgálatokban való részvétel egyaránt.

A kórházi betegeket támogató onkológiai gyógyszerész végigkíséri a beteget a kórházi tartózkodása során, az ápolókkal együttműködve koordinálja a kemoterápia alkalmazását, képzi a betegeket és a személyzetet. Az ambuláns betegellátásban dolgozó onkológiai gyógyszerész a diagnózistól kezdve a teljes túlélés során felelős a beteg gyógyszeres kezeléséért, egyes kollaboratív praxisokban szupportív terápiás szereket rendelhet, míg az infúziós központokban dolgozók a kezelés steril kivitelezésén kívül az ambulanciákon dolgozó kollégákkal együttműködve azok egyes direkt betegellátó funkcióit is átvehetik. A speciális onkológiai patikákban dolgozók az orális szerek diszpenzálásán kívül részt vehetnek a betegedukációban, az adherencia és a betegbiztonság monitorozásában, a gyógyszerelési hibák azonosításában. E leggyakoribb szerepkörökön felül az onkológiai gyógyszerészek részt vehetnek a tudományos életben, az orvosi kommunikációban, a közegészségügyi feladatokban, az informatikai munkában vagy a szabályozó hivatalok munkájában is.

A korábbi – és a szerkesztőségi közleményben jól dokumentált – vizsgálatok tanúsága szerint az onkológiai gyógyszerészek munkája nyomán javulnak a betegkimenetek, javul a szupportív ellátás és a laboratóriumi monitorozás, továbbá nő az elektronikus betegdokumentáció minősége is, valamint csökkennek a terápiás költségek. Az onkológiai gyógyszerészek által nyújtott betegedukáció hatására nő a betegek elégedettsége, terápiával kapcsolatos tudása és adherenciája is. A megfelelően képzett gyógyszerészek az ambuláns betegeket otthonukban is felkeresve az általuk nyújtott szolgáltatások révén képesek kivédeni az orvoshiány következményeit.

Az onkológiai gyógyszerészetet bemutató tematikus szám négy tanulmánya bemutatja a gyógyszerészek részvételét egy-egy speciális egészségügyi ellátó csapat munkájában, így kiderül, hogy őssejt-transzplantációban, hematológiai ellátásban, gastrointestinalis onkológiában és precíziós genomikában egyaránt dolgozhatnak gyógyszerészek. A farmakogenomikai gyógyszerész például közreműködhet a génszekvenciás eredmények értelmezésében, az őssejt-transzplantációban részt vevő gyógyszerész segíthet a leukémiás betegeknek az orális kemoterápia toxikus hatásainak kivédésében, és valamennyi szerepkörben dolgozó gyógyszerész segíthet a betegek egészségértésének és elégedettségének a növelésében.

Végezetül a szaklap szerkesztői arra biztatják a gyógyszerészeket, hogy az általuk nyújtott értékes szolgáltatások dokumentálásával járuljanak hozzá, hogy egy nap valamennyi beteget olyan onkológiai team kezeljen, amelynek onkológiai gyógyszerész is tagja.

Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Parker, Patrick E., and Karen L. Finkbiner. "The expanding role of the oncology pharmacist." Oncology Issues 17, no. 6 (2002): 34-36.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

Klinikum

Onkológiai ellátóhelyek eredményességi mutatói

Az onkológiai ellátóhelyek eredményességi mutatóinak közzétételét szorgalmazta a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke. Dr. Bodoky György...

Klinikum

Semmelweis ma mit szólna hozzánk?

Kórházi fertőzések: a szakma szorgalmazná a kontrollt

Klinikum

A biohasonlók térhódítása - A Figyelő 2017;1

HODINKA László

A biológiai terápia első célzott hatásmódú készítményeinek szabadalmi védettsége lejárt. Így számos kisebb méretű proteinkészítmény után a bonyolult szerkezetű makromolekulák másolatainak kifejlesztése, gyártása és forgalmazása is lehetővé vált. Kifejlesztésük alapja a visszafejtés (reverse engineering).

PharmaPraxis

A gyógyszerészeket is fel kell készíteni egyes betegségek diagnosztikájára

Számos egyetemen már el is kezdték a gyógyszerészi curriculum részévé tenni a pontos diagnózisalkotásra képessé tevő tréninget. A gyógyszerész ugyanis felismerheti, ha a betegnél új tünetek jelennek meg, vagy ha gyógyszerkölcsönhatás, gyógyszermellékhatás miatti problémák jelentkeznek, illetve orvoskollégája diagnosztikus tévedésének felismerésére is képessé válhat. A diagnosztikus tévedések 10%-a a körzeti orvosi ellátás során történik.