PharmaPraxis

A gyógyszerészi gondozási terv készítésének legfontosabb szempontjai

2021. MÁJUS 16.

Az alapellátás integráns része a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek által nyújtott gondozásiterv-szolgáltatás – legalábbis Kanadában, amelynek tíz tartománya közül nyolcban a gyógyszerészek e szolgáltatásért javadalmazásban is részesülnek.

A gondozásiterv-szolgáltatás része a gyógyszerelés áttekintése (a beteg által szedett receptköteles és nem receptköteles gyógyszerek listájának aktualizálása és strukturált értékelése a gyógyszerhasználat és a betegadherencia optimalizálása céljából) és a gyógyszerterápia-menedzsment (ennek révén a beteg a számára fontos célok elérését legjobban biztosító gyógyszeres terápiában részesülhet), azonban a gondozásiterv-szolgáltatás ennél többet jelent: a gondozásiterv-szolgáltatás egy olyan folyamat, aminek során a gyógyszerész, a beteg és a beteg ellátásáért felelős többi szakember azonosítja a beteg személyes egészségi igényeit, céljait, megbeszéli a cél elérése érdekében rendelkezésre álló lehetőségeket, majd utánköveti a célok elérése érdekében létrehozott gondozási terv megvalósulását, és ennek során rendszeresen aktualizálja a tervet.

A Kanadában 2012 óta elérhető gondozásiterv-szolgáltatás központi eleme a betegközpontúság, a beteg bevonása a tervezésbe és a szakemberek csoportmunkája. A szolgáltatás hatékonyságát vizsgáló kutatások megállapították:

– a betegek számára értéket jelentett maga a szolgáltatás (főleg az individualizált tervek közös létrehozása), úgy érezték, hogy ezáltal nőtt a hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz, és csökkent a várakozási idejük;
– az orvosok pozitívan értékelték az együttműködést és az információmegosztást;
– a gyógyszerészek pozitívan értékelték a többi szakemberrel és a betegekkel való együttműködést, valamint szakmai szerepük és felelősségük bővülését.

Jelen tanulmány célja az volt, hogy összefoglalja a gondozásiterv-szolgáltatás hatékonyságát vizsgáló kutatások legfontosabb gyakorlati tanulságait; gondozástervezési tanácsaikat a szerzők a gyógyszerészek számára az alábbi tíz pontban fejtették ki:

1. A szakmai tudás fejlesztése
Azonosítsd, melyek azok a szakterületek, amelyeken érdemes továbbképzésben részt venned, de tanulj kollégáidtól is, és add át számukra azt a többlettudást, amivel te rendelkezel.

2. A szerepek és a munkafolyamat optimalizálása
Ebben az első lépés a csoporttagok szerepének definiálása, beleértve a gyógyszerésztechnikusok szerepének meghatározását is. A gyógyszerésztechnikusok részt vehetnek a szolgáltatásba bevonható betegek azonosításában és a gondozásiterv-dokumentáció, valamint a gyógyszerelés áttekintését lehetővé tevő formanyomtatványok előkészítésében.
A gondozási terv sikeres implementációjához az is szükséges, hogy rendelkezésre álljon olyan helyiség, ahol a gyógyszerész beszélgethet a beteggel, és elkészítheti a gondozási terv dokumentációját.

3. Gondozásiterv-minta elkészítése
Készíts egy olyan egyértelmű, tömör, következetes sablont, ami segíti a tervezés folyamatát, és segíti az információmegosztást.

4. Időbeosztás
A gondozásiterv-szolgáltatás idő- és erőforrásigényes, így azon betegek számára kell fenntartani, akik a legtöbbet profitálhatnak belőle. Az időbeosztásban legyen külön idő fenntartva a felkészülésre a beteggel való találkozásra, a beteginterjúra, a dokumentációra, az információmegosztásra és az utánkövetésre.

5. A szolgáltatás megismertetése a beteggel és a többi szakemberrel
Fontos, hogy a beteg tudja, mi a szolgáltatás célja, valamint hogy mi benne a saját és a szakemberek szerepe, felelőssége. A beteg gondozásában részt vevő többi szakembernek is pontosan kell ismernie a szolgáltatást; fejlessz ki egy standard leírást, amivel promotálhatod.

6. Betegközpontúság
A gondozási tervet a beteggel közösen kell megalkotni, ennek során meg kell érteni, mik a beteg prioritásai, és melyek a számára fontos egészségi célok.

7. A felelősségek megállapítása
Dokumentáld és kommunikáld, ki miért felelős a gondozásiterv-szolgáltatás során: ki lesz bevonva, milyen konkrét teendők lesznek, milyen gyakran és hogyan fog folyni az utánkövetés és a monitorozás, és mindig magyarázd el a betegnek, hogy mi miért történik.

8. Információmegosztás a megfelelő időben
Az információmegosztás különösen a gondozási terv kidolgozása során fontos; a gondozásiterv-dokumentációnak fontos szerepe van a gyógyszerész és az orvos közötti információáramlás elősegítésében. A beteg is kapja meg a gondozásiterv-dokumentációt, benne orvosságainak, egészségcéljainak és teendőinek listáját.

9. A fejlődés monitorozása és a gondozási terv szükség szerinti átdolgozása
A gondozási terv egy élő dokumentum és a gondozástervezés dinamikus folyamat. Az utánkövetés a beteg és a gyógyszerész közötti kapcsolat fejlesztését is szolgálja, ami azért különösen fontos, mert a vizsgálatok szerint a szakember és a beteg közötti kapcsolat minősége alapvetően befolyásolja a krónikus betegségek gyógyulását és elégedettségüket.

10. Közös gondozási tervek készítése
A beteg ellátásában részt vevő szakemberekkel közösen készített gondozási tervek növelik a beteg adherenciáját és javítják a szolgáltatók közötti együttműködést, lehetővé teszik, hogy a szükséges intervenciók időben megtörténjenek. A közös gondozási tervek révén javulnak a klinikai kimenetek és csökken az egészségügyi szolgáltatások iránti igény.

Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Breault RR, Schindel TJ, Hughes CA. Pharmacist care planning services: What matters most. Canadian Pharmacists Journal/Revue des Pharmaciens du Canada. 2021 Apr 9:17151635211004631.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerészi szolgáltatások idősotthonokban

Az összesített eredmények szerint a gyógyszerészi szolgáltatás nagyon hatékonyan javította az egyik legfontosabb ápolási otthoni kimenetet: szignifikánsan csökkentette az esések számát. A gyógyszerészi szolgáltatás eredményeképpen kifejezetten javult a gyógyszerelés (a MAI-pontszám 2,2-del csökkent), és csökkent az egy beteg által átlagosan szedett gyógyszerek száma (7,2-ről 5,3-re).

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review: HMR) egy olyan strukturált, betegközpontú és a beteg orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, ami elősegíti a gyógyszerek optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultáció után, a beteg egészségügyi információinak ismeretében, a beteg otthonában szisztematikusan áttekinti a beteg gyógyszereit, és azonosítja a gyógyszerekkel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

A klinikai gyógyszerészek oktatása Kínában

A kínai klinikai gyógyszerészi programok tantervszerkezetét és tartalmát javítani kellene annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és szisztematikusabb legyenek.