PharmaPraxis

A gyógyszerészi gondozási terv készítésének legfontosabb szempontjai

2021. MÁJUS 16.

Az alapellátás integráns része a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek által nyújtott gondozásiterv-szolgáltatás – legalábbis Kanadában, amelynek tíz tartománya közül nyolcban a gyógyszerészek e szolgáltatásért javadalmazásban is részesülnek.

A gondozásiterv-szolgáltatás része a gyógyszerelés áttekintése (a beteg által szedett receptköteles és nem receptköteles gyógyszerek listájának aktualizálása és strukturált értékelése a gyógyszerhasználat és a betegadherencia optimalizálása céljából) és a gyógyszerterápia-menedzsment (ennek révén a beteg a számára fontos célok elérését legjobban biztosító gyógyszeres terápiában részesülhet), azonban a gondozásiterv-szolgáltatás ennél többet jelent: a gondozásiterv-szolgáltatás egy olyan folyamat, aminek során a gyógyszerész, a beteg és a beteg ellátásáért felelős többi szakember azonosítja a beteg személyes egészségi igényeit, céljait, megbeszéli a cél elérése érdekében rendelkezésre álló lehetőségeket, majd utánköveti a célok elérése érdekében létrehozott gondozási terv megvalósulását, és ennek során rendszeresen aktualizálja a tervet.

A Kanadában 2012 óta elérhető gondozásiterv-szolgáltatás központi eleme a betegközpontúság, a beteg bevonása a tervezésbe és a szakemberek csoportmunkája. A szolgáltatás hatékonyságát vizsgáló kutatások megállapították:

– a betegek számára értéket jelentett maga a szolgáltatás (főleg az individualizált tervek közös létrehozása), úgy érezték, hogy ezáltal nőtt a hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz, és csökkent a várakozási idejük;
– az orvosok pozitívan értékelték az együttműködést és az információmegosztást;
– a gyógyszerészek pozitívan értékelték a többi szakemberrel és a betegekkel való együttműködést, valamint szakmai szerepük és felelősségük bővülését.

Jelen tanulmány célja az volt, hogy összefoglalja a gondozásiterv-szolgáltatás hatékonyságát vizsgáló kutatások legfontosabb gyakorlati tanulságait; gondozástervezési tanácsaikat a szerzők a gyógyszerészek számára az alábbi tíz pontban fejtették ki:

1. A szakmai tudás fejlesztése
Azonosítsd, melyek azok a szakterületek, amelyeken érdemes továbbképzésben részt venned, de tanulj kollégáidtól is, és add át számukra azt a többlettudást, amivel te rendelkezel.

2. A szerepek és a munkafolyamat optimalizálása
Ebben az első lépés a csoporttagok szerepének definiálása, beleértve a gyógyszerésztechnikusok szerepének meghatározását is. A gyógyszerésztechnikusok részt vehetnek a szolgáltatásba bevonható betegek azonosításában és a gondozásiterv-dokumentáció, valamint a gyógyszerelés áttekintését lehetővé tevő formanyomtatványok előkészítésében.
A gondozási terv sikeres implementációjához az is szükséges, hogy rendelkezésre álljon olyan helyiség, ahol a gyógyszerész beszélgethet a beteggel, és elkészítheti a gondozási terv dokumentációját.

3. Gondozásiterv-minta elkészítése
Készíts egy olyan egyértelmű, tömör, következetes sablont, ami segíti a tervezés folyamatát, és segíti az információmegosztást.

4. Időbeosztás
A gondozásiterv-szolgáltatás idő- és erőforrásigényes, így azon betegek számára kell fenntartani, akik a legtöbbet profitálhatnak belőle. Az időbeosztásban legyen külön idő fenntartva a felkészülésre a beteggel való találkozásra, a beteginterjúra, a dokumentációra, az információmegosztásra és az utánkövetésre.

5. A szolgáltatás megismertetése a beteggel és a többi szakemberrel
Fontos, hogy a beteg tudja, mi a szolgáltatás célja, valamint hogy mi benne a saját és a szakemberek szerepe, felelőssége. A beteg gondozásában részt vevő többi szakembernek is pontosan kell ismernie a szolgáltatást; fejlessz ki egy standard leírást, amivel promotálhatod.

6. Betegközpontúság
A gondozási tervet a beteggel közösen kell megalkotni, ennek során meg kell érteni, mik a beteg prioritásai, és melyek a számára fontos egészségi célok.

7. A felelősségek megállapítása
Dokumentáld és kommunikáld, ki miért felelős a gondozásiterv-szolgáltatás során: ki lesz bevonva, milyen konkrét teendők lesznek, milyen gyakran és hogyan fog folyni az utánkövetés és a monitorozás, és mindig magyarázd el a betegnek, hogy mi miért történik.

8. Információmegosztás a megfelelő időben
Az információmegosztás különösen a gondozási terv kidolgozása során fontos; a gondozásiterv-dokumentációnak fontos szerepe van a gyógyszerész és az orvos közötti információáramlás elősegítésében. A beteg is kapja meg a gondozásiterv-dokumentációt, benne orvosságainak, egészségcéljainak és teendőinek listáját.

9. A fejlődés monitorozása és a gondozási terv szükség szerinti átdolgozása
A gondozási terv egy élő dokumentum és a gondozástervezés dinamikus folyamat. Az utánkövetés a beteg és a gyógyszerész közötti kapcsolat fejlesztését is szolgálja, ami azért különösen fontos, mert a vizsgálatok szerint a szakember és a beteg közötti kapcsolat minősége alapvetően befolyásolja a krónikus betegségek gyógyulását és elégedettségüket.

10. Közös gondozási tervek készítése
A beteg ellátásában részt vevő szakemberekkel közösen készített gondozási tervek növelik a beteg adherenciáját és javítják a szolgáltatók közötti együttműködést, lehetővé teszik, hogy a szükséges intervenciók időben megtörténjenek. A közös gondozási tervek révén javulnak a klinikai kimenetek és csökken az egészségügyi szolgáltatások iránti igény.

Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Breault RR, Schindel TJ, Hughes CA. Pharmacist care planning services: What matters most. Canadian Pharmacists Journal/Revue des Pharmaciens du Canada. 2021 Apr 9:17151635211004631.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

Vegyenek-e részt a klinikai munkában az intézeti gyógyszertárak vezetői?

Számos érv szól amellett, hogy a jó gyógyszertári vezető továbbra is részt vesz a gyógyító munkában, de ugyanígy érvelhetünk amellett is, hogy csak az válik jó menedzserré, aki erejét, idejét kizárólag a vezetői feladatoknak szenteli.