Lege Artis Medicinae - 1992;2(06)

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

A granuloma képződés immunológiai sajátosságai

DANKÓ Katalin, SZEGEDI Gyula

A gyulladásos folyamatok acut, szubakut, krónikus és egy speciális csoportra, a granulomás gyulladásra oszthatók. A granulomás gyulladások legelfogadottabb osztályozása morfológiai kritériumok szerinti: 1. epitheloid, 2. histiocytas, 3. idegentest, 4. necrobioticus, 5. kevert gyulladásos típusú. A jelenlegi ismeretek szerint sarcoidosisban az alábbi folyamatok játszanak szerepet a gyulladás létrejöttében: 1. helyi T sejt aktiválódás és proliferació. 2. az aktivált T sejtek lymphokineket... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Az embrió fejlődésének transvaginalis ultrahangvizsgálata koraterhességben (szonoembriológia) II. központi idegrendszer

CSABAY László, SZABÓ István, NÉMET János, PAPP Zoltán

A szerzők közleményük második részében a központi idegrendszer fejlődésének főbb fázisait tekintik át a terhesség első trimeszterében különös tekintettel ismét azokra az állomásokra, melyek nagy felbontóképességű készülék hüvelyi transducerével végzett ultrahangvizsgálattal is elkülöníthetők. A zárt velőcső a 40–44. napra alakul ki a neuroporus posterior záródásával, de ilyenkor agyi struktúra még nem ismerhető fel ultra hangvizsgálattal. A 7. héten a velőcső három elsődleges tágulata:... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Laparoscopos varicokelectomia

HOLMAN Endre, TÓTH Csaba, PÁSZTOR Imre, FICSÓR Ervin, PAPP Ferenc

Az urológiai laparoscopos műtétek bevezetésével a varicokele alternatív megoldása lehet a tágult visszerek ellátása laparoscoppal. Az eljárás különösen kétoldali visszér tágulat esetén jelent előnyt a feltárásos műtéttel szemben. Szerzők 2 varicokelectomiáról számolnak be, amikor elsőként alkalmazták hazánkban a laparoscopot urológiai műtéthez.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

A vékonybél ischaemia érsebészeti vonatkozásai

DÓBI István

A szerző vázlatosan ismerteti a vékonybél vérellátási rendellenességeit okozó akut és krónikus kórképeket. Az akut kórképeknél a diagnosztizálási nehézségek tudatában hang súlyozza annak fontosságát, hogy gyanújelek alapján, feltételezett diagnózishoz jutva mi hamarabb el kell kezdeni a vasodilatator kezelést és a diagnózis pontosítását biztosító angiográfiás vizsgálatot el kell végezni. Ez ad lehetőséget a kedvező időben (amikor a bél még szövetvesztés nélkül revascularizálható) végzett... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Alvás alatti légzészavarok és a keringési rendszere

VÁRDI Visy Katalin

A tanulmány az éjszakai légzészavarok akut és krónikus cardiovascularis hatásait vizsgáló kutatások leglényegesebb eredményeit foglalja össze. Az obstruktív alvási apnoe szindrómát belégzés alatti felső légúti occlusiok jellemzik, amely recurralo hypoxiát és ébredést okoz. A belégzési erőfeszítések akut hatása képen a vérnyomás két ellentétes irányú változása figyelhető meg. Az emelkedett negatív intrapleuralis nyomás a pulsus paradoxus mechanizmusának megfelelően csökkenti a vérnyomást, míg az... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

A családorvosi gyakorlat száz onkológiai esetének tanulságai

KISS László

Az általános (körzeti) orvosként dolgozó cseh-szlovák szerző 100 daganatos megbetegedés kórismézésének körülményeit elemzi. 31 esetben a daganat olyan kedvező lokalizációjú volt, hogy e lokalizáció, elméletileg, lehetővé teszi a korai felismerést már az általános orvos szintjén. A valóságban a korai felismerés csupán 15 esetben történt meg. 16 esetben a daganatot előrehaladott állapotban, sőt ebből 2 esetben inoperábilis stádiumban kórismézték. A késedelmet 2 esetben a daganat biológiai... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Dobutamin stressz teszt alkalmazása a restenosis előjelzésére coronaria angioplastica után

VÉRTES András, KOLONICS István, NAGY András, HANKÓCZY Judit, PALIK Imre, KELTAI Mátyás

A szerzők emelkedő dózisban (5–40 ug/kg/ min) dobutamin infúziót (DST) adtak angina pectorisban szenvedő betegeknek, valamint kerékpár terheléses vizsgálatot végeztek sikeres coronaria angioplastica előtt és után, a restenosis kialakulásának előrejelzésére. A vizsgálatban tíz, coronarographiával igazolt érbeteg vett részt. A betegek átlagélet kora 55,9 + 8,3 év (38–66) volt. A DST a PTCA előtt 10 beteg közül 9 esetben volt pozitív. Hasonló volt az eredmény a kerékpár terheléses vizsgálat során... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Patkóbél somatostatinoma

JUNG János

A szerző egy 58 éves férfi duodenumának középső szakaszából műtétileg eltávolított malignus daganatban, immunhisztokémiai vizsgálattal túlnyomóan somatostatint termelő, elvétve glucagont és HCG-t tartalmazó daganatsejteket mutatott ki. Mikroszkóposan a bélfalat beszüremítő daganatszövet vegyes, trabecularis-mirigyes szerkezetű volt. Az első, műtét közben végzett, fagyasztásos szövettani vizsgálat mérsékelten differenciált adenocarcinoma gyanúját keltette.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Etikai állásfoglalások a humán reprodukció új módszereiről

LAMPÉ László, BODNÁR Béla, BODNÁR Zoltán, GÁTI István, SÓTONYI Péter, TÖRŐ Károly

Az Egészségügyi Tudományos Tanács és Kutatásetikai Bizottsága által felkért ad hoc Bizottság Jelentése; Az Egészségügyi Tudományos Tanács és Kutatásetikai Bizottsága által felkért ad hoc bizottság állásfoglalásait két változatban készítette el. Az egyik változat részletesebb magyarázatokat, érvek és ellenérvek felsorolását követően összegezte a bizottsági állásfoglalásokat (ez az anyag az Orvosi Hetilap 1992. 10–13. számában folytatásos formában megjelent). A másik, rövidített változat már csak... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Tézisek

OROSZ Éva

Az előzetesen megkapott kérdéseket leszűkítettem: melyek a magyar egészségügy fő kihívásai? Válaszként vagy válasz helyett részben csak további kérdéseket tudtam megfogalmazni.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Levelezés

KÖVES Péter

"Kártyázzunk"; Mondhatnánk, hogy ez egy össznépi hazárdjáték, amely tetemes költségbe kerül, és a nyereség olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Sokat vár ettől mindenki: mi, az alapellátásban dolgozó orvosok (jelen leg a metamorfózis stádiumában lévő körzeti-, házi-, család-orvosok), és a betegek, akik egyre többet várnak rendelőink ajtaja előtt is.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Töprengő

SAS Géza

"Pénzt vagy Életet!?" Orvosi munkánk mindig is szoros kapcsolatban állt filozófiai, társadalmi problémákkal, de sokszor - sajnos – még a napi politikával is. Gondolok itt például az abortus vagy az euthanasia körül dúló vitákra, melyekről csak egy állítható biztosan: nincs olyan megoldás, amely mindenki számára elfogad ható lenne.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Ugyanarról máshol, más hangnemben

ANDRÁS László

Köszönetre és elismerésre méltó gesztus, hogy a Népjóléti Minisztérium és az OTF vezető munkatársai néhány nappal az 1992/6-os, háziorvoslásról szóló rendelet megjelenése után ismertették, majd megvitatták azt a LAM Klubban megjelent kollégáikkal. Természetes, hogy mindezt csak a rendelet megjelenése után tették. Nem illette őket hasonló elismerés és köszönet, amikor ugyanezt a gesztust megtették a parlament Szociális és Egészségügyi Bizottságában országgyűlési képviselő ként helyet foglaló... tovább »

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

A többség nevében

ANDRÁS László

Doktorits Béla referátuma a "Vállalkozó egészségügy-biztosított társadalom" konferencián (1992. május 15.)

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

A Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége Public Relation Bizottságának ajánlása

A készülő új gyógyszertörvény gyógyszerismertetéssel és tájékoztatással foglalkozó paragrafusaira.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Egészségügyi ellátás és háziorvosi szolgálat a Dél-Afrikai Köztársaságban

KÖVESI Ervin

A diplomáciai kapcsolatok felvételével, a gazdasági együttműködés megindulásával T a Dél-afrikai Köztársaság az érdeklődés előterébe került. A hazai közvélemény is rokon szenvvel figyeli De Klerk elnök politikai reformtörekvéseit, amelyeket a március közepén tartott népszavazás alapján a fehér lakosság nagy többséggel erősített meg.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Előfelvetések és normák az orvosi etikában

LŐRINCZ Jenő

Az orvosi etika definíciója egyszerűnek tűnik: „az orvosi élet helyes folytatása” (maibb kifejezéssel: az orvosi magatartás szabályai hivatásszerű helyzetekben). Imre József 1925-ben megjelent Orvosi etikája nyomán; az egész orvoslás elveit és gyakorlatát átható problematika, táguló repertoár, a Levendel Lászlótól (is) szorgalmazott „humanista orvoslás” értelmében, melyben a betegségközpontúság helyett a beteg központúság kerül a középpontba.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Pantaleon az orvos, az orvosok védőszentje

BERECZKI Zoltán

A Pantaleon kultusz elterjedése a világban; Hagyományok Magyarországon; Pantaleon nevét őrző helyiségek; A Szent Pantaleon monostor; Emlékek Penteléről

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Könyvekről

FEJÉREGYHÁZI István

Tringer László: "A gyógyító beszélgetés" - című könyv ismertetése.

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Képzőművészet

BODNÁR Szilvia

Állatöv-emberekék és érvágás-emberkék

Lege Artis Medicinae

1992. JÚNIUS 30.

Az egész országot végigboncoltam

BÁNHEGYI Csaba, BORVENDÉG János

Minden hallgató az egyetemi évek alatt rendkívül sok érdekes sztorit hall a különféle előadásokon. A legtöbb történet persze a gyógyítással kapcsolatos sikerélményekről, illetve kudarcokról szól. Az igazságügyi orvostani előadásokon hallott esetek azonban némiképp kilógnak ebből a sorból.