Ideggyógyászati Szemle

Az izomműködés polygraphiás tanulmányozásáról

MECHLER Ferenc1, SZABÓ Gábor1, MOLNÁR László1

1975. MÁRCIUS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1975;28(02)

Az izom ép és kóros működését évtizedek óta a legkülönbözőbb részfolyamatok - az anyagcsere, az elektromos aktivitás, a contractio stb. - vizsgálata révén nyert adatok alapján kísérelték megérteni. Az egyes változókat eleinte külön-külön, majd az izomakciós potenciálok és a hőmérséklet változásainak egyidejű regisztrálásával, az összefüggéseket is elemezték (Issel, 1972).

AFFILIÁCIÓK

  1. Debreceni Orvostudományi Egyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinika

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Az endogenitas-fogalom jelentésének alakulása a depressziók klinikumában

DR. SIMKÓ Alfréd

Az endogen jelzőt a psychiatria számára, túl a hagyományokon, a klinikusok mindennapos szóhasználata is szentesítette. Eredetét tekintve mindössze annyit jelent, hogy „benne-született". Bizonytalanabb megjelölést aligha találunk a klinikumban: jelentéstartalma az idők folyamán többször is átalakult, értelmezhetősége többrétűvé vált.

Ideggyógyászati Szemle

Alakfelismerő és analizáló rendszer az epilepsiás tüske és háttéraktivitás összefüggéseinek a vizsgálatára

NAGYPÁL Tibor, DR. TOMKA Imre, DR. BODÓ Mihály

Az epilepsiás mechanizmus vizsgálatában egyik fontos momentum a tüskekisülés és a kisülés talaját képező háttéraktivitás összefüggéseinek az elemzése. Feltételezhető ugyanis, hogy az epilepsiás elektromos tevékenységben a tüskekisülés és a háttéraktivitás kapcsolata fontos tényező . A kóros impulzus utáni gyors vagy lassú alapt evékenység rendeződés a cerebrum kompenzációs mechanizmusáról nyújt felvilágosítást.

Ideggyógyászati Szemle

Psychopharmakonok klinikai alkalmazásáról, különös tekintettel a nosologia és a rehabilitáció kérdéseire. I. rész: A psychopharmakonok nosotrop hatásáról

DR. PETHŐ Bertalan

Elterjedt nézet, hogy a gyógyszerekre jellemző, valamelyik organikus psychosyndroma formájában jelentkező, vagyis az organizmus psychopharmakonokra nézve aspecifikus reakciójában és megváltozásában álló psychés hatások mellett az endogen psychosisok állapotképének és lefolyásának lényegi befolyásolásában álló pharmakogen pathomorphosis létezését is elismerik.

Ideggyógyászati Szemle

Psychopharmakonok klinikai alkalmazásáról különös tekintettel a nosologia és a rehabilitáció kérdéseire. II. rész: A pharmakotherapia szociálpsychiátriai szerepe és jelentősége a personalis rehabilitációban

DR. PETHŐ Bertalan

A pharmakotherapia aspektusa mind a nosologia, mind a beteg ember rehabilitálásának personális aspektusával komplementer. A betegségegységek körülhatárolásakor azt vizsgáljuk, hogy milyen lezáró korlátozások akadályozzák a személyiség szabad kifejlését, a gyógyítás során viszont egyfelől azt nézzük, hogy miként és mennyiben háríthatók el ezek a lezáró korlátozások és hogy milyen bennrejlő lehetőségek mutatkoznak a személyiség kifejlődésére, milyen reális prospektivitással számolhatunk.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

Mozgáskárosodás felmérése elektromiográfiával - A kineziológiai EMG

HORVÁTH Mónika, FAZEKAS Gábor

A kineziológiai elektromiográfiával egy adott mozgás végrehajtása során is vizsgálható az izmok elektromos aktivitásának változása. A szerzők spasticus hemipareticus betegek felső végtagi motoros károsodását vizsgálták akaratlagos könyökhajlítás és -nyújtás során. Néhány esetben a nyers EMG-jelek tartalmazzák a legfontosabb információt, azonban többnyire a további feldolgozás vezet értékelhetőbb adatokhoz, többletinformációt nyújtva az izomműködés tanulmányozásához. A felületi EMG technikájának korlátozó tényezői miatt különösen fontos a pontos adatfeldolgozás. A szerzők célja az volt, hogy elkészítsék a - hazai szakirodalomból mindeddig hiányzó - rendszerezett leírást a metodikáról és annak alkalmazásáról. Bemutatják a különböző adatfeldolgozási technikákat, a kineziológiai EMG alkalmazási területeit.

Ideggyógyászati Szemle

Polygraphiás vizsgálatok hypoglykaemiás comában

DR MECHLER Ferenc, DR ENGÁRTH Gizella

A központi idegrendszer oxydativ anyagcseréjének zavara, akár az oxygen, akár a glukose hiánya idézi elő (acut hypoxia vagy hypoglykaemia), azonos idegrendszeri tüneteket és károsodást okoz. Crossland és Richter megfigyelései szerint hypoxia következtében az EEG és a psychés működés már akkor kórossá válnak, amikor az idegsejtek energia-ellátása még kielégítő, azonban az idegszövet acetylcholin tartalma már csökken.

Ideggyógyászati Szemle

Elysion psyches tüneteinek és polygraphias adatainak elemezése

ZSADÁNYI O., HALÁSZ P., KARÁCSONY A.

Az Elysion (phenilcyclohexyl-piperidin monohydrochlorid) sensoros blockoló hatása miatt széleskörű alkalmazást nyert az anaesthesiológiában. Műtétek után kialakult átmeneti psychotikus tüneteket a készítmény mellékhatásaként több szerző leírta és elemezte. A kialakult psychotikus képet bizonyos jellegzetessége miatt schizophrenomimetikus anyagnak is tekinthetjük.

Ideggyógyászati Szemle

Az autogen traininggel kapcsolatos izomműködés-változások vizsgálata az Achilles-ín reflex félrelaxatiós idejének mérésével

DR. FEJÉR Artur, DR. KELEN Ilona, MAJOR Zsuzsa

Az autogen training standard gyakorlatai alatt a betegek psychophysiologiai statusa - a klinikai és kísérleti megfigyelések szerint - különbözik az éber állapottól, de nem tekinthető alvásnak vagy hypnotikus állapotnak sem.