Ideggyógyászati Szemle

A nervizmus vitája

ZÁDOR Imre

1950. DECEMBER 22.

Ideggyógyászati Szemle - 1950;3(04)

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája és az Orvostudományi Akadémia ez év júniusában együttes ülésen nyilvános vitát rendezett a nervizmusról. Sztálin elvtársnak "A marxizmusról a nyelvtudományban" című tanulmánya néhány nappal az ülés előtt jelent meg a Pravda hasábjában . Ez a tanulmány határozta meg a nervizmus vitájának eszményét.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Centralis és paracentralis homonym scotomák a nyakszirtlebeny körülirt bántalmaiban

MAJERSZKY Klára

Négy különböző és szokatlan eredetű homonym hemianopsiás scotoma eset ismertetése (három paracentralis és egy centralis). Az egyik esetben az occipitalis polus electrocoagulatiója centralis hemianopsiás scotomát okozott macularis megkíméltség nélkül, ami a macula egyoldali kérgi representatiójának elvét támasztja alá.

Ideggyógyászati Szemle

Vegetatív idegrendszeri összefüggés Cardiazol és Evipan kombinált alkalmazása során

ZÁDOR Imre, FRIGYESI György

Pavlov és tanítványai szerint az idegrendszeren belül a fékezés és a serkentés dinamikus kölcsönhatásban van egymással. Szerzők a két folyamatot egyidőben Cardiazollal, illetőleg Evipannal igyekeztek fokozni és azt vizsgálták, hogy a két hatás között milyen egyensúlyi állapot alakul ki. Az Evipan a Cardiazol görcsokozó, vérnyomást és pulzusszámot emelő, valamit pszichés izgalmat előidéző hatását is meggátolja. A kísérletek alapján feltehető, hogy mind a Cradiazol, mind az Evipan elsősorban az agykéregre fejti ki hatását és egymást semlegesítő szerepük is ott zajlana le. A kísérletekből és a párhuzamosan nyert therápiás tapasztalatokból adódik, hogy az Evipan mint antiepilepticum is alkalmazható, elsősorban status epilepticus esetekben.

Ideggyógyászati Szemle

A hypophysis transplantatum sorsa az emberi szervezetben

GÁTAI György

Az emberi csepleszbe beültetett borjú-hypophysisen 7 hét múlva előrehaladt, 13 hét múlva pedig teljesen necrosis figyelhető meg. Az elhalás centrifugalis irányú, legkifejezettebb a transplantatum centralis részein. Az átültetett anyag pusztulásában jelentős szerepe van a hypophysis kötőszövetes tokjának, amennyiben legkésőbben a tok-nélküli részek halnak el. A beültetéseknek csak átmeneti és részleges hatása van s sorozatos átültetések esetén a műtétek hatása csökken.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Lege Artis Medicinae

A Mental Disability Rights International jelentés háttere és hatástörténete

RÉTHELYI János

Tanulmányunknak az a célja, hogy bemutassa a Mental Disability Rights International (magyarul: Mentális Zavarban Szenvedők Jogvédő Nemzetközi Szervezete, a továbbiakban MDRI) által 1996-ban közreadott jelentést a magyar elmeegészségügy helyzetéről. (Az MDRI-jelentést az MDRI-bizottság vezetőjének, Eric Rosenthalnak neve után gyakran Rosenthal-jelentésnek is nevezik.) Az MDRI amerikai székhelyű jogvédő szervezet, amely céljának az elmezavarban szenvedők jogainak nemzetközi szintű elismertetését tekinti (1). A jelentés, amely szakmai és jogi szempontból vizsgálta a magyar pszichiátriai intézményrendszer működését, éles vitát váltott ki a magyar pszichiátriai szakmában, a honi pszichiátria számos vezető egyénisége reagált a megjelentekre. Nem célunk, hogy részletesen elemezzük a jelentés kritikai észrevételeit és ajánlásait, inkább vitájában elhangzottakat és különböző hatásait szeretnénk összefoglalni. Az MDRI-jelentés megjelenése és vitája számos általános etikai, jogi, gazdasági és szervezeti kérdést hozott felszínre, amelyek az egészségügy más oldalairól is érdeklődésre tarthatnak számot.

Lege Artis Medicinae

Kedves állam! Ön kormányoz?

ANDRÁS László

„Az önkormányzati törvény nagyon rossz törvény..., a magyar törvényhozásban ennél rosszabb törvényt még sohasem sikerült hozni” – állapította meg az egyik képviselő a talán nem legrosszabb, de bizonyára a leghosszabb című törvényjavaslat vitája során. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 981. számú törvényjavaslathoz ezernél is több módosító indítvány érkezett, melyek közül a szociális és egészségügyi vonatkozású, szintén száznál magasabb számú indítványt kellett a szak bizottságnak tárgyalnia, véleményeznie.

Lege Artis Medicinae

Az egyetemi oktatás presztízse és szabadsága

ÁNGYÁN Lajos

Aligha vitatható, hogy az egyetemi oktatás alapvető jellemzője a folytonos megújulás. Az elmúlt évtizedekben egymást követő oktatási reformok azonban nemcsak ezt a természetes folyamatot tükrözték, hanem egyértelműen jelezték minden érdekelt és érdeklődő számára, hogy az orvosképzés beteg, mégpedig olyannyira, hogy radikális gyógykezelésre szorul. Nem mutatkozott azonban lényeges javulás a permanens reformálás ellenére sem. Igaz ugyan, hogy tulajdonképpen sohasem értékelték megfelelően a bevezetett változtatások eredményeit, ami önmagában is kételyeket támasztott a reformkísérletek valódi célját illetően. Jó példa erre az az integrált oktatás, amely az 1970-es évek elején a Pécsi Orvostudományi Egyetemen indult. A támogatók és a támadók vitája közben több száz orvostanhallgató részesült ebben az oktatásban, de sem az egyetem, sem a minisztérium vezetőit nem érdekelte, hogy valóban milyen, jobb vagy rosszabb lett-e az orvosképzés.

Lege Artis Medicinae

A biotechnológiai szabadalmak vitája Az Európai Szabadalmi Hivatal esete a BRCA1 és BRCA2 génnel

VARGA Orsolya

„A szabadalmi rendszerek világszerte az ipari forradalom idején jöttek létre, ami magyarázza, hogy azok csak bajosan képesek kezelni az élettudomány területéről származó találmányok egy részét, mint például az ember alkotta mikroorganizmus, a genetikailag módosított növény, a humán genom vagy az őssejt. (…) Az ódon szabadalmi rendszerünk károkat okozhat, amikor biotechnológiai területet érint, ugyanis korlátozza a kutatók szabadságát és így a kutatásból elérhető maximális előnyöket és lehetőségeket; illetve az élő dolgok felett széles körű ellenőrzési jogot biztosít egy kis csoport számára.”

Lege Artis Medicinae

Válságban

ANDRÁS László

A múlt év decemberének tizennyolcadik napján Surján László népjóléti miniszter büszkén jelentette a Magyar Köztársaság Országgyűlésének, hogy: „Vissza gondolok az egy évvel ezelőtti időszakra, amikor az Országgyűlés költségvetési vitája és a Társadalombiztosítási Alap költségvetéséről szóló vita időben jelentősen elcsúszott egymástól. Akkor – az ebben vétkesek és nem vétkesek – mindannyian helytelenítettük, hogy ez a helyzet kialakult. Az idén sikerült a két költségvetést egy időben benyújtani a Tisztelt Háznak."